Personel

Öğretim Görevlisi Tolga Göktürk
Öğretim Görevlisi
Tolga Göktürk
@ E-posta
tolgagokturk@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Kadro Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu / Kimya Ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü / Kozmetik Teknolojileri Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 19.06.2012

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 14.07.2014

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kıvrak Şeyda, Göktürk Tolga, Kıvrak İbrahim, Kaya Ergun, Karababa Erşan, 2018. Investigation of Phenolic Profiles and Antioxidant Activities of some Salvia Species Commonly Grown in Southwest Anatolia using UPLC-ESI-MS/MS. Food Science and Technology

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kıvrak Şeyda, Göktürk Tolga, Kıvrak İbrahim, 2017. Determination of Phenolic Composition of Tilia Tomentosa Flowers Using UPLC-ESI-MS/MS. International Journal of Secondary Metabolite
2-) Kıvrak Şeyda, Göktürk Tolga, Kıvrak İbrahim, 2017. Assessment of Volatile Oil Composition, Phenolics and Antioxidant Activity of Bay (Laurus nobilis) Leaf and Usage in Cosmetic Applications. International Journal of Secondary Metabolite
3-) Demir Nazan, Göktürk Tolga, Akçay Onur, 2014. Bazı Kozmetik Ürünlerde Ağır Metal (Pb, Cd) Tayini. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kıvrak Şeyda, Göktürk Tolga, 2017. Pesticide Analysis and Method Validation with GC/MSD Instrument in Environmental Water Samples. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Göktürk Tolga, Kıvrak İbrahim, Kıvrak Şeyda, 2018. Assessment of Sun Protection Factor (SPF) of Propolis and Beeswax Extracts using Spectrophotometric Method (Propolis ve Balmumu Ekstraktlarının Güneş Koruma Faktörlerinin (SPF) Spektrofotometrik Olarak Belirlenmesi). 6th International Mugla Beekeeping Pine Honey Congress (6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi)
2-) Kıvrak Şeyda, Göktürk Tolga, 2017. Pesticide Analysis and Method Validation with GC-MSD Instrument in Environmental Water Samples. 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering
3-) Kıvrak Şeyda, Göktürk Tolga, 2017. Analysis of Organochlorine Pesticides in Soil Samples by GC-MSD. 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering
4-) Kıvrak Şeyda, Göktürk Tolga, Kıvrak İbrahim, 2017. The Usage of Oils Obtained From Shell and Seeds of Citrus reticulata in Natural Cosmetic Formulations. 1st. Intenational Congress on Medicinal and Aromatic Plants: Natural and Healthy Life

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Göktürk Tolga, Topkaya Cansu, Güp Ramazan, 2018. Complexes of bis(dioxime) Based Ligands Containing p-substitue isonitrosoacetophenone: Synthesis, Characterization and DNA interactions. 7. Multidisipliner Kanser Araştırma ve 1. Temel Onkoloji Kongresi
2-) Kıvrak Şeyda, Göktürk Tolga, Kıvrak İbrahim, 2017. Determination of the Chemical Content of Mount Ararat (Ağrı Dağı) Flower Honey Using UPLC-ESI-MS/MS. International Congress of Health and Environment
3-) Kıvrak Şeyda, Göktürk Tolga, Kıvrak İbrahim, 2017. Determination of Fipronil Residue in Chicken Egg Samples Using GC/MS. International Congress of Health and Environment
4-) Göktürk Tolga, Kıvrak Şeyda, Kıvrak İbrahim, 2017. Determination of Sun Protection Factor by Using UV-Visible Spectrophotometer and Fatty Acid Composition by Using Gas Chromatography-Mass Spectrometry of Sesamum indicum Oil. 3rd. International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Kıvrak Şeyda, Göktürk Tolga, Kıvrak İbrahim, 2018. Development of a Fast and Reliable Method for the Detection of Pesticide Residues in Bee-Bread Samples. 4rd. International Symposium on EuroAsian Biodiversity
2-) Kıvrak Şeyda, Göktürk Tolga, Kıvrak İbrahim, 2018. Determination of Lemongrass (Cymbopogon citratus) Aroma Components by Headspace-GC/MS. 4rd. International Symposium on EuroAsian Biodiversity
3-) Kıvrak İbrahim, Göktürk Tolga, Kıvrak Şeyda, 2018. Determination of Fatty Acid Composition and Antioxidant Capacity of Chia (Salvia hispanica L.) Seed Oil using GC/MS. 4rd. International Symposium on EuroAsian Biodiversity
4-) Göktürk Tolga, Kıvrak İbrahim, Kıvrak Şeyda, 2018. Investigation of Usage of Flower and Pine Honey for Cosmetic Cream Design (Çam Balı ve Çiçek Ballarının Kozmetik Krem Tasarımında Kullanılabilirliğinin Araştırılması). 6th International Mugla Beekeeping Pine Honey Congress (6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi)
5-) Güp Ramazan, Topkaya Cansu, Göktürk Tolga, 2018. Zn(II) Complexes of Potential N4-tetradentate Schiff Base Ligands and DNA Interactions. Uluslararası Katılımlı 4. Organik Kimya Kongresi
6-) Güp Ramazan, Topkaya Cansu, Göktürk Tolga, 2018. Synthesis, Characterization and DNA Interactions of Novel bis(oxime) Based Ni(II) Complexes. Uluslararası Katılımlı 4. Organik Kimya Kongresi
7-) Topkaya Cansu, Göktürk Tolga, Güp Ramazan, 2018. Development of bis(dioxime) based trinuclear copper(II) complexes as potential anti-cancer agent. 7. Multidisipliner Kanser Araştırma ve 1. Temel Onkoloji Kongresi
8-) Göktürk Tolga, Kıvrak Şeyda, Kıvrak İbrahim, 2017. Comparison of Extra Virgin Olive Oil (EVOO) and Hypericum perforatum Oil by Using ATR-FTIR Spectroscopy. 3rd. International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy
9-) Işık Ceyhun, Kıvrak Şeyda, Göktürk Tolga, Kıvrak İbrahim, 2017. Determination of Chemical Composition of Petroselinum crispum Seed by GC/MSD. 3rd. International Turkish Congress on Moleculer Spectroscopy
10-) Göktürk Tolga, Kıvrak Şeyda, Kıvrak İbrahim, 2017. Determination of Phenolic Composition of Tilia tomentosa Flowers Using UPLC UPLC-ESI-MS/MS. 1st. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants: Natural and Healthy Life
11-) Kıvrak Şeyda, Göktürk Tolga, Kıvrak İbrahim, 2017. Analysis of Bay (Laurus nobilis) Leaf Volatile Oil by GC/MS and Its Usage in Cosmetic Applications. 1st. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants: Natural and Healthy Life
12-) Göktürk Tolga, Kıvrak Şeyda, Kıvrak İbrahim, 2017. Investigation of Myrtus communis Leaf Essential Oil and Seed Fixed Oil Composition Using GC-MSD. 1st. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants: Natural and Healthy Life
13-) Demir Nazan, Uçkaya Fatih, Demir Yaşar, Kıvrak İbrahim, Göktürk Tolga, 2013. Siyah İris (Hermodactylus tuberosus) Bitkisinin Headspace GC MSD ile Uçucu Organik Bileşiminin Belirlenmesi ve Kozmetik Uygulamaları. Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Spektroskopi Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Kıvrak Şeyda, Göktürk Tolga, Karababa Erşan, 2017. Çay Olarak Kullanılan Punica granatum Çiçeklerinin Fenolik Bileşenlerinin ve Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Spektroskopi Kongresi

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. INTERNATIONAL JOURNAL OF SECONDARY METABOLITES.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Assessment of Volatile Oil Composition, Phenolics and Antioxidant Activity of Bay (Laurus nobilis) Leaf and Usage in Cosmetic Applications - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) Bazı Kozmetik Ürünlerde Ağır Metal (Pb, Cd) Tayini - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Bazı Kozmetik Ürünlerde Ağır Metal (Pb, Cd) Tayini - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Bis(oksim) ve Bis(dioksim) temelli topoizomeraz I ve II inhibitörü geçiş metal komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu : In vitro DNA bağlanma, nükleaz aktivite ve çeşitli insan kanser hücrelerine karşı sitotoksisiteleri. 2016--1

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Tuber mesentericum Mantarının İçeriği. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Tuber mesentericum Vittad. Mantarının Mineral, Yağ Asidi, Amino Asit ve Fenolik Bileşik İçeriğinin Kromatografik Sistemler Kullanılarak Belirlenmesi. 2017-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Salvia fruticosa Bitkisinin Uçucu Yağ ve Tohum Yağı. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Salvia fruticosa Bitkisinin Uçucu Yağ ve Tohum Yağının Kimyasal Kompozisyonunun GC/MSD ile Belirlenmesi ve Kozmetik Formülasyonlarda Kullanılabilirliğinin Araştırılması. 2017-2018
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Tesbih Ağacından Elde Edilen Etken Madde Yardımıyla Selülozun Modifikasyonu İle Tekstil Malzemesi Üretimi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Tesbih Ağacından Elde Edilen Etken Madde Yardımıyla Selülozun Modifikasyonu İle Tekstil Malzemesi Üretimi. 2014-2015

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Küresel Kozmetik Ve İlaç Sektörleri İçin Ülkemizin Bitkisel Hammadde Kaynakları Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Üyesi. 16-17 Nisan 2015. Türkiye. 2015