Personel

Öğr.Gör. (Uygulamalı Birim) Tolga Göktürk
Öğr.Gör. (Uygulamalı Birim)
Tolga Göktürk
@ E-posta
tolgagokturk@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 4924

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Kadro Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu / Kimya Ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü / Kozmetik Teknolojileri Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 19.06.2012

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 14.07.2014

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kıvrak Şeyda, Göktürk Tolga, Kıvrak İbrahim, Kaya Ergun, Karababa Erşan, 2019. Investigation of phenolic profiles and antioxidant activities of some Salvia species commonly grown in Southwest Anatolia using UPLC-ESI-MS/MS. Food Science and Technology

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kıvrak Şeyda, Göktürk Tolga, 2017. Pesticide Analysis and Method Validation with GC-MSD Instrument in Environmental Water Samples. 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering
2-) Kıvrak Şeyda, Göktürk Tolga, 2017. Analysis of Organochlorine Pesticides in Soil Samples by GC-MSD. 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Göktürk Tolga, Topkaya Cansu, Güp Ramazan, 2018. Complexes of bis(dioxime) Based Ligands Containing p-substitue isonitrosoacetophenone: Synthesis, Characterization and DNA interactions. 7. Multidisipliner Kanser Araştırma ve 1. Temel Onkoloji Kongresi
2-) Kıvrak Şeyda, Göktürk Tolga, Kıvrak İbrahim, 2017. The Usage of Oils Obtained From Shell and Seeds of Citrus reticulata in Natural Cosmetic Formulations. 1st. Intenational Congress on Medicinal and Aromatic Plants: Natural and Healthy Life
3-) Göktürk Tolga, Kıvrak Şeyda, Kıvrak İbrahim, 2017. Determination of Sun Protection Factor by Using UV-Visible Spectrophotometer and Fatty Acid Composition by Using Gas Chromatography-Mass Spectrometry of Sesamum indicum Oil. 3rd. International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy
4-) Kıvrak Şeyda, Göktürk Tolga, Kıvrak İbrahim, 2017. Determination of Fipronil Residue in Chicken Egg Samples Using GC/MS. International Congress of Health and Environment
5-) Kıvrak Şeyda, Göktürk Tolga, Kıvrak İbrahim, 2017. Determination of the Chemical Content of Mount Ararat (Ağrı Dağı) Flower Honey Using UPLC-ESI-MS/MS. International Congress of Health and Environment

(B-3)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kıvrak İbrahim, Göktürk Tolga, Kıvrak Şeyda, 2018. Determination of Fatty Acid Composition and Antioxidant Capacity of Chia (Salvia hispanica L.) Seed Oil using GC/MS. 4rd. International Symposium on EuroAsian Biodiversity
2-) Kıvrak Şeyda, Göktürk Tolga, Kıvrak İbrahim, 2018. Determination of Lemongrass (Cymbopogon citratus) Aroma Components by Headspace-GC/MS. 4rd. International Symposium on EuroAsian Biodiversity
3-) Kıvrak Şeyda, Göktürk Tolga, Kıvrak İbrahim, 2018. Development of a Fast and Reliable Method for the Detection of Pesticide Residues in Bee-Bread Samples. 4rd. International Symposium on EuroAsian Biodiversity
4-) Topkaya Cansu, Göktürk Tolga, Güp Ramazan, 2018. Development of bis(dioxime) based trinuclear copper(II) complexes as potential anti-cancer agent. 7. Multidisipliner Kanser Araştırma ve 1. Temel Onkoloji Kongresi
5-) Göktürk Tolga, Topkaya Cansu, Güp Ramazan, 2018. Zn(II) Complexes of Potential N4-tetradentate Schiff Base Ligands and DNA Interactions. Uluslararası Katılımlı 4. Organik Kimya Kongresi
6-) Topkaya Cansu, Göktürk Tolga, Güp Ramazan, 2018. Synthesis, Characterization and DNA Interactions of Novel bis(oxime) Based Ni(II) Complexes. Uluslararası Katılımlı 4. Organik Kimya Kongresi
7-) Kıvrak Şeyda, Göktürk Tolga, Karababa Erşan, 2017. Çay Olarak Kullanılan Punica granatum Çiçeklerinin Fenolik Bileşenlerinin ve Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi. 15. Uluslararası Katılımlı Ulusal Spektroskopi Kongresi (15th. National Congress on Spectroscopy with International Participation)
8-) Kıvrak Şeyda, Göktürk Tolga, Kıvrak İbrahim, 2017. Analysis of Bay (Laurus nobilis) Leaf Volatile Oil by GC/MS and Its Usage in Cosmetic Applications. 1st. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants: Natural and Healthy Life
9-) Göktürk Tolga, Kıvrak Şeyda, Kıvrak İbrahim, 2017. Determination of Phenolic Composition of Tilia tomentosa Flowers Using UPLC-ESI-MS/MS. 1st. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants: Natural and Healthy Life
10-) Göktürk Tolga, Kıvrak Şeyda, Kıvrak İbrahim, 2017. Investigation of Myrtus communis Leaf Essential Oil and Seed Fixed Oil Composition Using GC-MSD. 1st. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants: Natural and Healthy Life
11-) Göktürk Tolga, Kıvrak Şeyda, Kıvrak İbrahim, 2017. Comparison of Extra Virgin Olive Oil (EVOO) and Hypericum perforatum Oil by Using ATR-FTIR Spectroscopy. 3rd. International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy
12-) Işık Ceyhun, Kıvrak Şeyda, Göktürk Tolga, Kıvrak İbrahim, 2017. Determination of Chemical Composition of Petroselinum crispum Seed by GC/MSD. 3rd. International Turkish Congress on Moleculer Spectroscopy

(B-6)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Demir Nazan, Uçkaya Fatih, Demir Yaşar, Kıvrak İbrahim, Göktürk Tolga, 2013. Siyah İris (Hermodactylus tuberosus) Bitkisinin Headspace GC MSD ile Uçucu Organik Bileşiminin Belirlenmesi ve Kozmetik Uygulamaları. Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Spektroskopi Kongresi

(D-10)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Industrial Crops and Products.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Chemistry & Biodiversity.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Industrial Crops and Products.

(D-11)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. International Journal of Secondary Metabolite.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology.

(G-4)TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: Bis(oksim) ve Bis(dioksim) temelli topoizomeraz I ve II inhibitörü geçiş metal komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu : In vitro DNA bağlanma, nükleaz aktivite ve çeşitli insan kanser hücrelerine karşı sitotoksisiteleri. Proje Türü: -Tübitak 1001. Bis(oksim) ve Bis(dioksim) temelli topoizomeraz I ve II inhibitörü geçiş metal komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu : In vitro DNA bağlanma, nükleaz aktivite ve çeşitli insan kanser hücrelerine karşı sitotoksisiteleri. 2016-2019

(G-8)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Tuber mesentericum Mantarının İçeriği. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Tuber mesentericum Vittad. Mantarının Mineral, Yağ Asidi, Amino Asit ve Fenolik Bileşik İçeriğinin Kromatografik Sistemler Kullanılarak Belirlenmesi. 2017-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Salvia fruticosa Bitkisinin Uçucu Yağ ve Tohum Yağı. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Salvia fruticosa Bitkisinin Uçucu Yağ ve Tohum Yağının Kimyasal Kompozisyonunun GC/MSD ile Belirlenmesi ve Kozmetik Formülasyonlarda Kullanılabilirliğinin Araştırılması. 2017-2018
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Tesbih Ağacından Elde Edilen Etken Madde Yardımıyla Selülozun Modifikasyonu İle Tekstil Malzemesi Üretimi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Tesbih Ağacından Elde Edilen Etken Madde Yardımıyla Selülozun Modifikasyonu İle Tekstil Malzemesi Üretimi. 2014-2015

(I-6)Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Küresel Kozmetik Ve İlaç Sektörleri İçin Ülkemizin Bitkisel Hammadde Kaynakları Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Üyesi. Türkiye. Türkiye. 2015