Personel

Prof.Dr. Tuncay Kuleli
Prof.Dr.
Tuncay Kuleli
@ E-posta
tuncaykuleli@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 4982

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu / Ulaştırma Hizmetleri Bölümü / Yat Kaptanlığı Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi Su Ürünleri 01.08.1992

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi enstitüsü Kıyı Bölgesi Yönetimi 01.08.1995

Doktora

Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 01.08.1998

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kuleli.,T., 2015. The socio-economic significance of Turkish coastal environment for sustainable development. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
2-) Kuleli.,T., Güneroğlu.,A., Karslı.,F., Dihkan.,M., 2011. Automatic Detection Of Shoreline Change On Coastal Ramsar Wetlands Of Turkey. OCEAN ENGINEERING
3-) Kuleli.,T., 2010. City-Based Risk Assessment Of Sea Level Rise Using Topographic And Census Data For The Turkish Coastal Zone. ESTUARIES AND COASTS
4-) Kuleli.,T., 2010. Quantitative Analysis Of Shoreline Changes At The Mediterranean Coast In Turkey. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
5-) Kuleli.,T., Şenkal.,O., Erdem.,M., 2009. National Assessment Of Sea Level Rise Using Topographic And Census Data For Turkish Coastal Zone. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
6-) Şenkal.,O., Kuleli.,T., 2009. Estimation Of Solar Radiation Over Turkey Using Artificial Neural Network And Satellite Data. APPLIED ENERGY
7-) Başusta.,N., Demirhan.,A., Çiçek.,E., Başusta.,A., Kuleli.,T., 2008. Age And Growth Of The Common Guitarfish, Rhinobatos Rhinobatos, In Iskenderun Bay (North-Eastern Mediterranean, Turkey). JOURNAL OF THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kuleli.,T., 2007. Coastal Environmental Plan For Cirali Turkey; Main Framework. International Journal of Natural and Engineering Sciences
2-) Kuleli.,T., 2005. Change Detection And Assessment By Using Multi Temporal Satellite Image For North-East Mediterranean Coast. GIS Development

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Uzunlu.,A., Kuleli.,T., 2012. Ortak Balıkçılık Politikası Kapsamında Su Ürünleri Bilgi Sistemi (Sübis)?In Koruma Ve Kontrol Politikalarına Uygunluğunun Karşılaştırılması. Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) 2017. İklim Değişikliği, Türkiye Kıyıları ve Deniz Turizmi. Deniz Ticareti Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) 2016. Türkiye'de denizcilik eğitimi: Sorunlar ve çözüm önerileri. Türkiye Deniz bilimleri Konferansı
2-) Kuleli.,T., 2015. Land use change detection in Turkish coastal zone by Corine database. 1st International Congress on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2015)
3-) Kuleli.,T., Erkol.,L., 2011. Shoreline Change Rate Analysis Along The Ramsar Wetlands At The Mediterranean Coast In Turkey. CoastGIS 2011
4-) Kuleli.,T., 1999. Coastal Management And Tourism In Turkey: Cirali And Belek, Antalya. The Joint Conference Land-Ocean Interactions: Managing Coastal Ecosystems

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kuleli.,T., 1996. Suitable Site Selection For Aquaculture In Coastal Zone By Using Geographical Information System And Remote Sensing. International Conference on Land Degradation

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kuleli.,T., 2010. Türkiye Kıyılarında Iklim Değişikliğine Bağlı Deniz Seviyesi Yükselme Riski Olan Alanların Belirlenmesi. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi
2-) Kuleli.,T., 2010. Kızılırmak Ve Yeşilırmak Deltalarındaki Kıyı Değişimlerinin Landsat Tm Ve Dsas Ile Belirlenmesi. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi
3-) Kuleli.,T., erdem.,M., Güçlü.,K., Erkol.,L., 2008. Muğla İli Kıyılarında Turizm Kaynaklı Kıyı Değişimlerinin Uzaktan Algılama Ve Coğrafik Bilgi Sistemi Teknikleri Kullanarak Değerlendirilmesi. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Konferansı
4-) Kuleli.,T., 2006. Deniz Seviyesi Yükselmesi Ve Çukurova Deltası Kıyı Bölgesi Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VI. Ulusal Konferansı
5-) Kuleli.,T., Akdağ.,A., Gökçe.,A., Bayrı.,Ş., 2004. Çukurova Deltası Biyosfer Projesi Kapsamında Çevre Eğitimi Uygulaması. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı
6-) Kuleli.,T., 2002. Balıkçı Teknelerinin İzlenmesinde Gps (Global Positioning System) Kullanımı. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı
7-) Kuleli.,T., 1998. Kıyı Bilgi Sistemi Oluşturulmasında Adana-Yumurtalık Örneği. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları II. Ulusal Konferansı
8-) Kuleli.,T., Sarıhan.,E., 1997. Kıyı Balıkçılığında Coğrafi Bilgi Sistemi Ve Uzaktan Algılama. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları I. Ulusal Konferansı
9-) Kuleli.,T., 1994. Kıyı Yönetimi Ve Sorunları. Kıyı Sorunları Ve Çevre Sempozyumu

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Kuleli.,T., Başusta.,N., . 2008. Kıyı Alanları Yönetimi, Kıyısal Ekosistem, ss.189-203. Yayın Evi: Nobel Yayın Dağıtım Ltd.Şti.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük yada yayın kurulu editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Journal of Geodesy and Geomatics Engineering.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Journal of Geodesy and Geomatics Engineering.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) . 2015. Ocean & Coastal Management. Hakemlik Sayısı: 1
2-) . 2015. SpringerPlus. Hakemlik Sayısı: 1
3-) . 2014. Ocean & Coastal Management. Hakemlik Sayısı: 1
4-) . 2012. International Journal of Remote Sensing. Hakemlik Sayısı: 1
5-) . 2011. Environmental Monitoring and Assessment. Hakemlik Sayısı: 1
6-) . 2010. International Journal of Remote Sensing. Hakemlik Sayısı: 2
7-) . 2010. Environmental Monitoring and Assessment. Hakemlik Sayısı: 1
8-) . 2009. International Journal of Remote Sensing. Hakemlik Sayısı: 2

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Automatic Detection Of Shoreline Change On Coastal Ramsar Wetlands Of Turkey - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:9
2-) City-Based Risk Assessment Of Sea Level Rise Using Topographic And Census Data For The Turkish Coastal Zone - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
3-) Quantitative Analysis Of Shoreline Changes At The Mediterranean Coast In Turkey - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:6
4-) Estimation Of Solar Radiation Over Turkey Using Artificial Neural Network And Satellite Data - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:15

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Yumurtalık sulak alan sistemindeki kıyı değişimlerinin uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak tespiti. Konu: Yumurtalık sulak alan sistemindeki kıyı değişimlerinin uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak tespiti. Goncagül Açıkgöz. 2010
2-) Tez Adı: Ortak Balıkçılık Politikası kapsamında Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SÜBİS)'in koruma ve kontrol politikalarına uygunluğunun karşılaştırılması. Konu: Ortak Balıkçılık Politikası kapsamında Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SÜBİS)'in koruma ve kontrol politikalarına uygunluğunun karşılaştırılması. Ayşegül Uzunlu. 2010

Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanmış proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Koordinatörü. Konu: Sürdürülebilir turizm uygulaması. Proje Türü: AB. Sustainable tourism applications in Yumurtalik and Zeytinbeli regions, AB Destekli Diğer Projeler, UNDP. 2006-2007
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Koordinatörü. Konu: Çukurova Delta'sı biyosfer rezerv planlaması. Proje Türü: AB. Cukurova Delta Biosphere Reserve: Determination of Biological Diversity and Initiating Program for Sustainable Development", AB Çerçeve Programı Projesi, . 2001-2003
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Koordinatörü. Konu: Türkiye'de kıyı yönetimi ve turizm. Proje Türü: AB. Coastal Management and Tourism in Turkey: Çıralı and Belek", AB Çerçeve Programı Projesi, LIFE TCY 96/TR/021. 1998-2000

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Yumurtalık kıyı bölgesinde deniz altı dip ve bentik habitat yapısının yan taramalı sonar kullanarak belirlenmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yumurtalık kıyı bölgesinde deniz altı dip ve bentik habitat yapısının yan taramalı sonar kullanarak belirlenmesi. 2015-2016
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Proje Koordinatörü. Konu: İztuzu Sahili için yönetim planı hazırlanması. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. İztuzu Sahili yönetim Planı Projesi. 2015--1
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: İskenderun Körfezindeki deniz yüzeyi sıcaklığı anormalliklerinin ve değişimlerinin termal infrared kanaldan alınan uydu görüntüleri kullanarak belirlenmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. "İskenderun Körfezindeki deniz yüzeyi sıcaklığı anormalliklerinin ve değişimlerinin termal infrared kanaldan alınan uydu görüntüleri kullanarak belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, SUF2010BAP3. 2009-2010
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: İklim Değişikliğine Bağlı Deniz Seviyesi Yükselmelerinin Adana Kıyı Bölgesi Üzerindeki Muhtemel Etkilerinin Coğrafik Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama Teknikleri İle Modellenmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. "İklim Değişikliğine Bağlı Deniz Seviyesi Yükselmelerinin Adana Kıyı Bölgesi Üzerindeki Muhtemel Etkilerinin Coğrafik Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama Teknikleri İle Modellenmesi", BAP Arastırma Projesi, SUF2006BAP2. 2009-2010
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Yumurtalık Koyundaki kumul hareketleri ve Kıyı değişimlerinin uzaktan algılama yöntemleri ile izlenmesi ve değerlendirilmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. "Yumurtalık Koyundaki kumul hareketleri ve Kıyı değişimlerinin uzaktan algılama yöntemleri ile izlenmesi ve değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, SUF2008BAP2. 2008-2009