Personel

Doç.Dr. Vatan Taşkın
Doç.Dr.
Vatan Taşkın
@ E-posta
tvatan@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1527

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Biyoloji Bölümü / Zooloji Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara Universitesi Fen Fakultesi Biyoloji Haziran 1991

Yüksek Lisans

Louisiana State University Basic Sciences Zoology-Physiology Haziran-1996

Doktora

Orta Dogu Teknik Universitesi Fen Edebiyat Fakultesi Biyoloji Temmuz 2002

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kılıç Sercan, Taşkın Vatan, Doğaroğlu Taylan, Doğaç Ersin, Göçmen Taşkın Belgin, 2019. Genetic characterization of field populations of Culex pipiens Linnaeus, 1758 (Dipterea: Culicidae) sampled from Aegean region of Turkey. Turkish Journal of Zoology
2-) Güler Abuzer, Karakoç Elmas, Gökdere Güven, Doğaç Ersin, Taşkın Vatan, 2019. Genetic Structure of Mediterranean Fruit Fly (Diptera: Tephritidae) Populations from Turkey revealed by Mitochondrial DNA Markers. Journal of Genetics
3-) Vardareli Nilden, Doğaroğlu Taylan, Doğaç Ersin, Taşkın Vatan, Göçmen Taşkın Belgin, 2019. Genetic characterization of tertiary relict endemic Phoenix theophrasti populations in Turkey and phylogenetic relations of the species with other palm species revealed by SSR markers. Plant Systematics and Evolution
4-) Etı Ceren Naz, Doğaç Ersin, Göçmen Taşkın Belgin, Gokdere Güven, Taşkın Vatan, 2018. Population structure and patterns of geographic differentiation ofBactrocera oleae (Diptera: Tephritidae) in Eastern Mediterranean Basin. Mitochondrial DNA Part A
5-) Morçiçek Burçin, Göçmen Taşkın Belgin, Doğaç Ersin, Doğaroğlu Taylan, Taşkın Vatan, 2018. Evidence of natural Wolbachia infections and molecular identification of field populations of Culex pipiens complex (Diptera: Culicidae) mosquitoes in western Turkey. Journal of Vector Ecology
6-) Gocmen Taskin.,B., Dogaroglu.,T., Kilic.,S., Dogac.,E., Taskin.,V., 2016. Seasonal dynamics of insecticide resistance, multiple resistance, and morphometric variation in field populations of Culex pipiens. . Pesticide Biochemistry and Physiology
7-) Dogac.,E., Kandemir.,İ., Taskin.,V., 2015. Geographical distribution and frequencies of organophosphate-resistant Ace alleles and morphometric variations in the olive fruit fly populations. . Pest Management Science
8-) Yörük B., Taskin V. (2014) Genetic Diversity and Relationships of Wild and Cultivated Olives in Turkey. Plant Systematics and Evolution. 300:1247?1258. - 2014
9-) Dogac E., Kandemir İ., Taskın V. (2013) The genetic polymorphisms and colonization process of olive fly populations in Turkey. PlosONE. 8:2-e56067. - 2013
10-) Göçmen Taşkin B., Vardareli N., Doğaç E., Mammadov R., Taşkın V. (2012). Genetic Diversity of Natural Cyclamen alpinum Populations in Turkey. Turkish Journal of Biology. 36 (4): 413-422. - 2012
11-) Rinkevich F.D., Hedtke SM, Leichter C.A., Harris S.A., Su C., Brady S.G., Taskin V., Qui X., Scott J. (2012) Multiple Origins of kdr-type Resistance in the House Fly, Musca domestica. PlosONE (SCI). 7:12-e52761 - 2012
12-) Başkurt S., Doğaç E., Taşkın V., Taşkın Göçmen B. (2011). Frequencies of Organophosphate Resistance-Associated Mutations in The Acethylcholinesterase Gene of Field Collected Olive Fly (Bactrocera oleae) Populations Under Different Insecticide Regimes. Acta Biologica Hungarica. 62 (1): 22-33. - 2011
13-) Taşkın V., Göçmen Taşkın B., Küçükakyüz K., Kence M. (2011). Determination of Esterase Enzyme Polymorphism in House Fly (Musca domestica L.) Populations in Turkey. Turkish Journal of Zoology. 35 (6): 869-877. - 2011
14-) Başkurt S., Doğaç E., Göçmen Taşkın B., Taşkın V. (2011). Polymorphism in the acetylcholinesterase gene of Musca domestica L. field populations in Turkey. Journal of Vector Ecology. 36 (2): 248-257. - 2011
15-) Taşkın V., Başkurt S., Doğaç E., Göçmen Taşkın B. (2011). Frequencies of pyrethroid resistance-associated mutations of Vssc1 and CYP6D1 in Musca domestica L. field populations in Turkey. Journal of Vector Ecology. 36 (2): 239-247. - 2011
16-) Göçmen Taşkın Belgin, Küçükakyüz Köksal, Taşkın Vatan, 2011. Electrophoretic Analysis of Genetic Diversity in Natural House Fly Musca domestica L Populations From Western and Southern Coasts of Turkey. Turkish Journal of Biology
17-) Gacar F, Taskın V. (2009). Partial Base Sequence Analysis of Md?E7 Gene and Ali-Esterase Enzyme Activities in Field Collected Populations of House Fly (Musca domestica L.) From Mediterranean and Aegean Regions of Turkey. Pesticide Biochemistry and Physiology. 94: 86-92. - 2009
18-) Taskın V, Taskın Gocmen B, Kucukakyuz K. Kence M. (2009). Potential Biomonitoring use of Variations in Esterase, Glutathione S-Transferase, and Acetylcholinesterase Activities in Musca domestica L. Fresenius Environmental Bulletin. 18: 2079-2085 - 2009
19-) Taşkın, V., Kence, M., Göçmen, B. (2004). Determination of Malathion and Diazinon Resistance By Sequencing the MdaE7 Gene from Guatemala, Colombia, Manhattan, and Thailand Housefly (Musca domestica L.) Strains. Russian Journal of Genetics, 40: 377-380 - 2004
20-) V. Taşkın, M. Kence. (2004). The Genetic Basis of Malathion Resistance in Housefly (Musca domestica L.) Strains From Turkey. Russian Journal of Genetics. 40: 1215-1222. - 2004
21-) Göçmen, B., Keskin, S., Kaya, Z., Taşkın, V. (2003). Development of Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) Markers in 150 F6-Inbred Durum Wheat (Triticum durum) Lines Derived From Kunduru-1149 x Cham-1. Israel Journal of Plant Sciences, 51 (4): 245-249. - 2003
22-) Göçmen, B., Albustan, S., Kaya, Z., Keskin, S. and Taşkın, V. (2003). Response of 150 F6 Inbreed Drum Wheat Lines Derived from Kunduru-1149 x Cham-1 Cross to Yellow Rust (Puccinia striiformis). Crop Protection, 22 :787-793 - 2003

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Şahin C, Imamoglu Oguz H., Turan D., Verep B., Taşkın V. (2007). A Preliminary Study on Growth Parameters and Mortality Rates of the Barbel (Barbus tauricus escherichi, Steindachner, 1897) in Yeşildere Stream, Rize, Turkey. Turkish Journal of Zoology, 31: 295-300. - 2007
2-) Göçmen Taşkın B, Taşkın V., Küçükakyüz K., Varol Ö., Çöl B., Arslan T. (2007). Esterase Polymorphisms in Relict Endemic Liquidambar orientalis Mill. var. orientalis and L. orientalis Mill. var. integriloba Fiori Populations in Turkey. Journal of Cell and Molecular Biology, Halic University, 6(2):137-146. - 2007
3-) Taşkın Vatan, Küçükakyüz Köksal, Arslan Tülin, Çöl Bekir, Göçmen Taşkın Belgin, 2007. The Biochemical Basis of Insecticide Resistance and Determination of Esterase Enzyme Patterns by Using PAGE in Field Collected Populations of Drosophila melanogaster from Mugla Province of Turkey. Journal of Cell and Molecular Biology
4-) Taşkın, V. (2003). The Analysis of Partial Dominance of Intragenic Mutations at the ADH Locus in Drosophila melanogaster at Two Different Alcohol Concentrations. Turkish Journal of Biology, 27: 223-232. - 2003

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Göçmen Taşkın B., Küçükakyüz K., Taşkın V. (2007) Kunduru-1149 x Cham-1 Melezi Makarnalık Buğday (Triticum durum) Hatlarının Bor Toksisitesine Toleransları Bakımından Taranmalarında Bazı Kalitatif ve Kantitatif Yöntemlerin Karşılaştırılması. The Journal of Arts and Sciences, Sakarya University, 9(1): 31-45. - 2007

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Taşkın Vatan, 2018. Macrogeographic Population Structure of the Olive Fly, Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae).. International Ecology 2018 Symposium, June 2018 Kastamonu, Turkey
2-) Göçmen Taşkın Belgin, Taşkın Vatan, Doğaç Ersin, Doğaroğlu Taylan, Güler Abuzer, 2018. Analysis of matK and rbcL Loci of Chloroplast DNA in Tertiary Relict Endemic Phoenix theophrasti Populations in Turkey and the Other Palm Species. International Ecology 2018 Symposium, June 2018 Kastamonu, Turkey
3-) Göçmen Taşkın Belgin, Taşkın Vatan, Doğaç Ersin, 2017. Biosafety in Agricultural Biotechnology. XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi / XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation, UKECEK-201
4-) Göçmen Taşkın Belgin, Güler Abuzer, Doğaç Ersin, Doğaroğlu Taylan, Taşkın Vatan, 2017. Analysis of trnL intron and trnL-trnF intergenic spacer regions of chloroplast DNA in tertiary relict endemic Phoenix theophrasti populations in Turkey and the other palm species. XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi / XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation, UKECEK-2017
5-) Eti Ceren Naz, Gökdere Güven, Taşkın Vatan, 2016. Population Structure and Patterns of Geographic Differentiation of Olive Fly, Bactrocera oleae. SEAB
6-) Gökdere Güven, Karakoç Elmas, Taşkın Vatan, 2016. Mitochondrial DNA Variation in Mediterranean fruit fly Ceratitis capitata Populations. International Second Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB)
7-) Göçmen Taşkın Belgin, Doğaç Ersin, Doğaroğlu Taylan, Çağatay Elçin, Taşkın Vatan, 2016. Genetic Variation in Phoenix theophrasti populations in Turkey and relations of the species with other palm species revealed by SRAP markers. International Second Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB)
8-) Göçmen Taşkın Belgin, Kılıç Sercan, Taşkın Vatan, Doğaroğlu Taylan, Doğaç Ersin, 2016. Genetic Characterization of Field Populations of Culex pipiens Sampled From Aegean Region of Turkey. International Second Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB), Mayıs 2016, Antalya- Turkiye
9-) Göçmen Taşkın Belgin, Doğaroğlu Taylan, Kılıç Sercan, Doğaç Ersin, Taşkın Vatan, 2016. Seasonal Dynamics of Insecticide Resistance Multiple Resistance and Morphometric Variation in Field Populations of Culex pipiens. International Second Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB), Mayıs 2016, Antalya- Turkiye
10-) Göçmen Taşkın Belgin, Öztürk Eaylettin, Doğaç Ersin, Varol Ömer, Küçükakyüz Köksal, Arslan Tülin, Taşkın Vatan, 2010. Esterase and Acid Phosphatase Polymorphisms in Relict Endemic Liquidambar orientalis Mill. var. orientalis and L. orientalis Mill. var. integriloba Fiori Populations in Turkey.. International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species -I (BIORARE-2010) –Fethiye, Muğla
11-) Taşkın Vatan, Gacar Ferda, Küçükakyüz Köksal, Göçmen Taşkın Belgin, 2006. Muğla’nın Ula İlçesinden Toplanan Drosophila melanogaster ve Drosophila simulans Populasyonlarında Esteraz Enzim Profilinin Poliakrilamid Jel Elektroforezi (PAGE) Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi ve Glutatyon-S-Transferaz, Asetilkolin Esteraz, Genel Esteraz Enzim Aktivitelerinin Ölçülmesi. , 26-30 Haziran 2006.. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Aydın
12-) Taşkın Vatan, Lee Wr, 2003. The Analysis of Partial Dominance of Intragenic Mutations At The Adh Locus In Drosophila melanogaster At Two Different Alcohol Concentrantions.. Uluslarası Koswig Sempozyumu Ekim 2003.
13-) Taşkın Vatan, Kence Meral, 2003. Determination of Allelic Diversity in Md?E7 by Sequencing Guetamala, Colombia, and Manhattan, housefly (Musca domestica L.) Strains.. Uluslararası Koswig Sempozyumu, Ekim 2003

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Bayır Mehtap, Kandemir İrfan, Taşkın Vatan, 2018. Seasonal Morphometric Variation in Field Collected Populations of Culex pipiens complex.. International Conference on Ecological Sciences ‘Sfecologie2018’ October 2018, Rennes, France
2-) Taşkın Vatan, 2018. Worldwide Population Genetic Structure and Colonization of Mediterranean Fruit Fly Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae). , June 2018 Kastamonu, Turkey. International Ecology 2018 Symposium
3-) Doğaç Ersin, Kandemir İrfan, Taşkın Vatan, 2017. Landmark based Geometric Morphometry of Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae) Populations in Turkey. 9th CentralEuropean Dipterological Conference
4-) Doğaç Ersin, Güler Abuzer, Taşkın Vatan, Göçmen Taşkın Belgin, 2017. Genetic Structure of Mediterranean Fruit Fly (Ceratitis capitata) Populations in Turkey. 9th CentralEuropean Dipterological Conference
5-) Doğaç Ersin, Kandemir İrfan, Taşkın Vatan, 2017. Geographical Distribution And Frequencies Of Organophosphate-Resistant Ace Alleles In Olive Fruit Fly Populations. 9th CentralEuropean Dipterological Conference
6-) Doğaç Ersin, Güler Abuzer, Taşkın Vatan, Göçmen Taşkın Belgin, 2017. Türkiye’deki Akdeniz Meyve Sineği (Diptera: Tephiritidae) Populasyonlarının Geometrik Morfometrik Yöntemi İle Analizi - Geometric Morphometry Analyses of Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) Populations in Turkey. XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi / XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation, UKECEK-2017
7-) Doğaç Ersin, Güler Abuzer, Taşkın Vatan, Göçmen Taşkın Belgin, 2016. Microsatellite Genetic Variation and Population Differentiation of Ceratitis capitata in Turkey. International Second Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB), Mayıs 2016, Antalya- Turkiye
8-) Morçiçek Burçin, Göçmen Taşkın Belgin, Doğaç Ersin, Taylan, Taşkın Vatan, 2016. DNA Barcoding and Detection of the Wolbachia Infections in the Culex Species Collected from Aegean Region of Turkey. International Second Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB)
9-) Arslan Tülin, Ağdamar Sevan, Küçükakyüz Köksal, Taşkın Vatan, Göçmen Taşkın Belgin, 2008. Muğla Yöresindeki Kuluçkahanelerde Üretilen Gökkuşağı Alabalığı’xxnın, Oncorhynchus mykiss, Allozimler Yardımıyla Genetik Karakterizasyonu Tespiti.. 1. Ulusal Alabalık Sempozyumu
10-) Öztürk Eaylettin, Taşkın Vatan, Göçmen Taşkın Belgin, Küçükakyüz Köksal, Doğaç Ersin, Varol Ömer, Arslan Tülin, 2008. Isozyme Polymorphism In Relict Endemic Liquidambar orientalis Mill. Var. orientalis and L. orientalis Mill. Var. Integriloba fiori Populations in Turkey.. XX. Dünya Genetik Kongresi, Berlin, Almanya, 12-17 Temmuz 2008
11-) Doğaç Ersin, Taşkın Vatan, Öztürk Eaylettin, Küçükakyüz Köksal, Varol Ömer, Arslan Tülin, Göçmen Taşkın Belgin, 2008. RAPD Polymorphism in Relict Endemic Liquidambar orientalis Mill. Var. orientalis and L. orientalis Mill. Var. Integriloba fiori Populations in Turkey.. XX. Dünya Genetik Kongresi, Berlin, Almanya, 12-17 Temmuz 2008
12-) Gacar Ferda, Taşkın Vatan, 2008. Distribution of Md?e7 Alleles in House Fly (Musca domestica L.) Populations Collected from Mediterranean and Aegean Regions of Turkey.. XX. Dünya Genetik Kongresi, Berlin, Almanya, 12-17 Temmuz 2008
13-) Taşkın Vatan, Küçükakyüz Köksal, Arslan Tülin, Göçmen Taşkın Belgin, 2008. Isozyme Polymorphism in Olive Fly (Bactrocerae oleae) Populations Collected From Aegean Region of Turkey.. XX. Dünya Genetik Kongresi, Berlin, Almanya, 12-17 Temmuz 2008
14-) Taşkın Vatan, Öztürk Eaylettin, Doğaç Ersin, Göçmen Taşkın Belgin, 2008. Isozyme Polymorphism in House Fly (Musca domestica L.) Populations Collected From Aegean and Mediterranean Coasts of Turkey.. XX. Dünya Genetik Kongresi, Berlin, Almanya, 12-17 Temmuz 2008
15-) Taşkın Vatan, Küçükakyüz Köksal, Arslan Tülin, Çöl Bekir, Göçmen Taşkın Belgin, 2007. Muğla ve İlçelerine ait Drosophila melanogaster Populasyo.nlarında İnsektisit Direncinin Biyokimyasal Temellerinin ve Esteraz Enzim Profilinin PAGE Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi.. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, 27-29 Ağustos 2007 ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi.

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Dogaç E., Kandemir İ, Taşkın V. Türkiye’deki Zeytin Sineği (Bactrocera oleae) Popülasyonlarının Genetik Polimorfizmi ve Kolonizasyon Prosesi. Biyoloji Kongresi 2014 - 2014
2-) B. Göçmen, B. Çöl, V. Taşkın, K. Küçükakyüz. (2008). Tarımsal Üretimde Bor Toksisitesinin Biyolojik Açıdan Değerlendirilmesi. II. Ulusal Bor Çalıştayı, 17-18 Nisan, MTA-Ankara. - 2008
3-) B. Göçmen, E. Doğaç, V. Taşkın, K. Küçükakyüz, (2006). Kunduru-1149 X Cham-1 Melezi makarnalık Buğday (Triticum durum) Hatlarının Bor Toksisitesine Toleransları Bakımından Taranmalarında Bazı Kalitatif ve Kantitatif Yöntemlerin Karşılaştırılması. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Aydın, 26-30 Haziran 2006. - 2006
4-) V. Taşkın, M. Kence, R. Russell, J.G. Oakeshott. Bir amino asit değişikliği ile insektisit direncinin evrimi. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Malatya. 2002. - 2002
5-) V. Taşkın, M. Kence, R. Russell, J.G. Oakeshott. Karasinek (Musca domestica L.)’ te MD?E7 allelerinin dünya üzerindeki dağılımı. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Malatya. 2002. - 2002

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yörük B., Taşkın V. Ülkemizdeki Yabani Zeytin ve Kültür Zeytin Çeşitleri Arasındaki Genetik Çeşitliliğin SSR ve SRAP Belirteçleri Yardımıyla Belirlenmesi. Biyoloji Kongresi 2014 - 2014
2-) B. Gocmen Taskın, N. Vardarelı, E. Dogac, R. Mammadov, V. Taskın. (2010) Genetic Diversity of Natural Cyclamen alpinum Populations From Different Altitudes Based on RAPD Analysis. International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species -I (BIORARE-2010) -Fethiye Muğla from May 26-29, 2010. - 2010
3-) E. Öztürk, K. Küçükakyüz, E. Doğaç, V. Taşkın, B. Çöl, B. Göçmen (2008). Bor ve Alüminyum Stresi Altındaki Buğdaylarda (Triticum aestivum L) Esteraz Enzim Aktivitesi ve Bant Desenlerindeki Değişimler. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi 23 / 27 Haziran 2008 Karadeniz Teknik Üniversitesi. (Sözlü Sunum). - 2008
4-) Göçmen, V. Taşkın, K. Küçükakyüz, Ö. Varol, E. Öztürk, T. Arslan (2007). Within and Among Population Esterase Polymorphisms in Relict Endemic Liquidambar orientalis Mill. Var. orientalis and L. orientalis Mill. Var. integriloba Fiori in Turkey. VIIth Plant Life of South West Asia (7th PLOSWA), Eskişehir, June 25-29, 2007. - 2007
5-) V. Taşkın, K. Küçükakyüz, M. Kence, B. Göçmen (2006). Glutathion-S-Transferase, Acetylcholinesterase and General Esterase Activities of Turkish Housefly Strains Collected From Southern and Western Part of Turkey, VIII th European Congress of Entomology, Izmir, Turkey, September 17 -22, 2006. - 2006
6-) V. Taşkın, M. Kence, B. Göçmen Taşkın. Malathiona Dirençli Kirazlı Karasinek (Musca Domestica L.) Örnekleri İle Ankara İlinden Toplanan Karasinek Örneklerindeki Esteraz Polimorfizminin Elektroforetik Yöntemle Karşılaştırılması. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2004, Adana. - 2004
7-) V. Taşkın, M. Kence, R. Russell, J.G. Oakeshott. Malathiona dirençli karasinek (Musca domestica L.) soylarında insektisit direncinin moleküler mekanizmasının araştırılması. IV Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Bodrum. 2001. - 2001

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. International Journal of Agricultural Policy and Research.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Population structure and patterns of geographic differentiation ofBactrocera oleae (Diptera: Tephritidae) in Eastern Mediterranean Basin - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) Evidence of natural Wolbachia infections and molecular identification of field populations of Culex pipiens complex (Diptera: Culicidae) mosquitoes in western Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
3-) Seasonal dynamics of insecticide resistance, multiple resistance, and morphometric variation in field populations of Culex pipiens. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:6
4-) Geographical distribution and frequencies of organophosphate-resistant Ace alleles and morphometric variations in the olive fruit fly populations. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
5-) The Biochemical Basis of Insecticide Resistance and Determination of Esterase Enzyme Patterns by Using PAGE in Field Collected Populations of Drosophila melanogaster from Mugla Province of Turkey - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:5

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) The Biochemical Basis of Insecticide Resistance and Determination of Esterase Enzyme Patterns by Using PAGE in Field Collected Populations of Drosophila melanogaster from Mugla Province of Turkey - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:7

Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Zeytin Sineği (Bactrocera oleae) populasyonlarının genetik karekterizasyonu ve bu populasyonlarda organofosfat insektisit direnç mutasyon frekanslarının belirlenmesi. Konu: Genetik-Entomoloji. Ersin -DOĞAÇ. 2013

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Ege Bölgesi’nden Örneklenen Culex pipiens Kompleksine Ait Sivrisinek Populasyonlarında Sitokrom Oksidaz I Geninin Kısmi Baz Dizi Analizinin Yapılması . Konu: Genetik-Entomoloji. Burçin-Morçiçek. 2019
2-) Tez Adı: Ülkemiz Zeytin sineği (Bactrocera oleae) Populasyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin Sitokrom OxidazI, II ve tRNA-Leu Genlerinin Kısmi Baz Dizi Analizi Yardımı ile Saptanması. Konu: Genetik-Entomoloji. Ceren Naz-Eti. 2019
3-) Tez Adı: Ege ve Akdeniz Bölgeleri’nden Örneklenen Ceratitis capitata (Akdeniz meyve sineği) Populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin ND4, tRNA-His ve ND5 genlerinin kısmi Baz Dizi Analizi Yardımı ile Belirlenmesi. Konu: Genetik-Entomoloji. Elmas-Karakoç. 2019
4-) Tez Adı: Ege ve Akdeniz Bölgeleri Ceratitis capitata (Akdeniz meyve sineği) Populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin Mitokondrial ND4 geninin Kısmi Baz Dizi Analizi Yardımı İle Belirlenmesi. Konu: Genetik-Entomoloji. Güven-GÖKDERE. 2017
5-) Tez Adı: Türkiye’nin Yabani Zeytin (Olea europaea subsp. europaea var. oleaster) Populasyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin SSR Belirteçleri Yardımıyla Belirlenmesi ve Yaygın olarak Kullanılan Kültür Zeytini (O. europaea subsp. europaea var. sativa) Çeşitlerinin Bu Belirteçlerle Genetik Karakterizasyonu. Konu: Genetik. Berna -YÖRÜK. 2013
6-) Tez Adı: Ege ve Akdeniz Bölgelerinden Toplanan Karasinek (Musca Domestica L.) Populasyonlarında Ace Geninin Kısmi Baz Dizi Analizi ve Bu Örneklerde % Kalan Asetilkolinesteraz Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi. Konu: Genetik-Entomoloji. Sibel -BAŞKURT. 2010
7-) Tez Adı: Ege ve Akdeniz Bölgelerinden Toplanan Karasinek (Musca domestica L.) Populasyonlarında Md?e7 Geninin Kısmi Baz Dizi Analizinin Yapılması ve Örneklerde Karboksilesteraz Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi. Konu: Genetik-Entomoloji. Ferda -GACAR. 2008

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nden Örneklenen Zeytin Sineği (Bactrocera oleae) Populasyonlarının Mikrosatellit ve Mitokondriyal DNA Belirteçleri Yardımı ile Genetik Karakterizasyonu ve Bu Populasyonlarda Ace Genindeki Organofosfat İnsektisit Direnç Mutasyon Frekanslarının Belirlenmesi. (Destekleyen Kuruluş TÜBİTAK-TBAG- 110T190 - 2013
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Genetik. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Ege ve Akdeniz Bölgesinden Toplanan Karasinek (Musca domestica L.) Populasyonlarında Esteraz Enzim Profilinin Polyakrilamid Jel Elektroforezi (PAGE) Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi ve Glutatyon-S-Transferaz, Asetilkolinesteraz, Genel Esteraz Enzim Aktivitelerinin Ölçülmesi.. 2006-2008
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Genetik. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Türkiye deki Relikt Endemik Sığla Ağacı Liquidambar orientalis Mill var orientalis ve L orientalis Mill var integriloba Fiori Populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin İzoenzimler ve RAPD Rasgele Üretilen Polimorfik DNA Belirteçleri Yardımıyla Saptanması (TBAG104O529). 2005-2008

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Genetik-Ekoloji. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Anopheles superpictus ve Anopheles maculipennis Kompleksi Popülasyonlarında İnsektisit Direnç Alellerinin ve Morfolojik Varyasyonların Mevsimsel Değişimlerinin Belirlenmesi ve Bu Popülasyonların Genetik Olarak Karakterize Edilmesi. 2018--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Genetik. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Ege Bölgesi nden Örneklenen Culex pipiens Kompleksi Sivrisinek Populasyonlarında İnsektisit Direnç Mekanizmalarının Genetik Temellerinin Ortaya Konulması Ve Bu Populasyonlardaki Direnç Mutasyon Frekanslarının Zamana Bağlı Değişimlerinin Belirlenmesi (KBAG11T387). 2011-2014

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Genetik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Culex pipiens Kompleksi Sivrisinek Popülasyonlarında Morfolojik Varyasyonların Mevsimsel Olarak Değişiminin İzlenmesi. 2018-2016
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Genetik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ege ve Akdeniz Bölgeleri nden Örneklenen Ceratitis Capitata Akdeniz Meyve Sineği Populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin ND4 tRNA His ve ND5 Genlerinin Kısmi Baz Dizi Analizi Yardımı ile Belirlenmesi . 2015-2016
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Genetik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ege Bölgesi nden Örneklenen Culex pipiens Kompleksine Ait Sivrisinek Populasyonlarında Sitokrom Oksidaz I Geninin Kısmi Baz Dizi Analizinin Yapılması. 2015-2016
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Genetik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ülkemiz Zeytin Sineği Bactrocera oleae Populasyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin Sitokrom OxidazI II ve tRNA Leu Genlerinin Kısmi Baz Dizi Analizi Yardımı ile Saptanması. 2015-2016
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Genetik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ege ve Akdeniz Bölgeleri Ceratitis capitata Akdeniz meyve sineği Populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin Mitokondrial ND4 geninin Kısmi Baz Dizi Analizi Yardımı İle Belirlenmesi. 2015-2016
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Genetik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ülkemiz Zeytin Sineği (Bactrocera oleae) Populasyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin Sitokrom Oxidaz1 Geni Baz Dizi Analizi Yardımı ile Saptanması. 2015-2016
7-) Akdeniz ve Ege Bölgelerinden Toplanan Karasinek (Musca domestica L.) Populasyonlarında Ace geninin Kısmi Baz Dizi Analizinin Yapılması ve Bu Örneklerde Asetilkolinesteraz Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi. - 2014
8-) Ege ve Marmara Bölgelerinin Bazı Lokasyonlarından Örneklenen Zeytin sineği (Bactrocera oleae) Populasyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin Mikrosatellit Belirteçleri Yardımı ile Saptanması. - 2013
9-) Türkiye’nin Yabani Zeytin (Olea europaea subsp. europaea var. oleaster) Populasyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin SSR Belirteçleri Yardımıyla Belirlenmesi ve Yaygın olarak Kullanılan Kültür Zeytini (O. europaea subsp. europaea var. sativa) Çeşitlerinin Bu Belirteçlerle Genetik Karakterizasyonu (Destekleyen Kuruluş, Muğla Üniversitesi, BAP No: 2011/47 - 2013
10-) Ege ve Marmara Bölgelerinin Bazı Lokasyonlarından Örneklenen Zeytin sineği (Bactrocera oleae) Populasyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin Mitokondriyal DNA (mtDNA) Belirteçleri Yardımı ile Saptanması ve Bu Populasyonlarda Ace Genindeki Organofosfat İnsektisit Direnç Mutasyon Frekanslarının Belirlenmesi - 2013
11-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Genetik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla İli ve İlçelerinden Toplanan Drosophila melanogaster Sirke Sineği Örneklerinde Değişik İnsektisit Gruplarına Karşı Direnç Oranlarının ve Esteraz Enzim Profilinin Poliakrilamid Jel Elektroforezi PAGE Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi. 2004-2006

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Genetik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla İli ve Bu İlin Kıyı Şeridindeki Adalarda Bulunan Yabani Zeytin (Olea europaea subsp. europaea var. sylvestris) Populasyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin SRAP Belirteçleri Yardımıyla Saptanması. 2018--1
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Genetik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla İline Ait Liquidambar orientalis Mill. Populasyonlarının Kloroplast Genomundaki Kodlanmayan PsaA/Ycf3 İntergenik Bölgeye Dayalı Genetik Yapısı ve Filogenetik Analizi. 2018--1
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Genetik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Akdeniz Meyve Sineği [Ceratitis capitata Wiedmann (Diptera: Tephritidae)] Populasyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin Rastgele Çoğaltılan Polimorfik DNA (RAPD) Belirteçleri Yardımı İle Belirlenmesi. 2017-2018
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Genetik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Datça Hurması (Phoenix theophrasti) Populasyonlarının ve Diğer Palmiye Türlerinin Kloroplast DNA Analizleri: matK ve rbcL Lokuslarının Dizi Farklılıkları ve Moleküler Evrimleri. 2016-2017
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Genetik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Datça Hurması (Phoenix theophrasti) Populasyonlarının ve Diğer Palmiye Türlerinin Kloroplast DNA Analizleri: trnL intron ve trnL-trnF Genler Arası Boşluk Bölgelerinin Dizi Farklılıkları ve Moleküler Evrimi. 2015-2017
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Genetik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Mugla Ilinden Örneklenen Akdeniz Meyve Sinegi Ceratitis capitata Wiedemann Diptera Tephritidae Popülasyonlarındaki Genetik Çesitliligin Mikrosatellit Belirteçleri Yardımıyla Belirlenmesi . 2015-2016
7-) Ege Bölgesi’nden Örneklenen Culex pipiens Kompleksi Sivrisinek Populasyonlarının Değişik Grup İnsektisitlere Karşı Direnç Seviyelerinin ve Bu Populasyonlardaki ace-1 Phe290Val Mutasyonunun Saptanması - 2014
8-) Türkiye’nin Yabani Zeytin (Olea europaea subsp. europaea var. oleaster) Populasyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin ITS-1 Belirteçleri Yardımıyla Belirlenmesi ve Yaygın olarak Kullanılan Kültür Zeytini (O. europaea subsp. europaea var. sativa) Çeşitlerinin Bu Belirteçlerle Genetik Karakterizasyonu - 2013
9-) Endemik Datça Hurması (Phoenix theophrasti) Populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin SSR Belirteçleriyle Saptanması. - 2012
10-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Genetik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ege Bölgesi’nden Örneklenen Zeytin Sineği (Bactrocera oleae) Populasyonlarının İzoenzim Belirteçleri Yardımı ile Genetik Karakterizasyonu ve Bu Populasyonlarda İnsektisit Direncinin Biyokimyasal Temellerinin Araştırılması . 2012-2014
11-) Türkiye’nin Batı Kıyılarından Örneklenen Yabani Zeytin (Olea europaea subsp. europaea var. oleaster) Populasyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin RAPD (Rasgele Üretilen Polimorfik DNA) Belirteçleriyle Saptanması - 2011
12-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Genetik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Katyonik ve Anyonik Gruplar İçeren Schiff Bazları ve Koordinasyon Bileşikleri Sentez Karakterizasyon ve Genomik DNA Kesme Aktivitelerinin Belirlenmesi. 2011-2013
13-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Genetik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye deki Relikt Endemik Sığla Ağacı Liquidambar orientalis Mill var orientalis ve L orientalis Mill var İntegriloba Fiori Populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin İzoenzimler Yardımıyla Saptanması. 2004-2006
14-) Muğla Yöresindeki Kuluçkahanelerde Üretimi Yapılan Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Irklarında Genetik Çeşitliliğin İzoenzimler Yardımıyla Saptanması. - 2004
15-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Genetik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Karasinekte Musca domestica L insektisit malathion direncinin moleküler yöntemlerle Araştırılması . 1999-2001

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Kamu. TÜBİTAK-Bütünleştirilmiş Doktora Bursu. 2000
2-) Kurum Adı: Kamu. Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Ödülü. 1993

Verdiği Dersler

BIO 1851 2019-2020 Güz

Introduction to Biology

BİY 5559 2019-2020 Güz

BÖCEKLERDE İNSEKTISIT DIRENÇ MEKANIZMASI

BİY 5560 2019-2020 Güz

NÜKLEIK ASITLERIN BIYOKIMYASI

BİY 5561 2019-2020 Güz

GEN EKSPRESYON MEKANIZMALARI

BİY3510 2019-2020 Güz

Animal Embryology

BİY4575 2019-2020 Güz

Moleküler Hücre Fizyolojisi

BİY3001 2018-2019 Güz

Biyokimya

BİY3003 2018-2019 Güz

Biyokimya Laboratuvarı

BİY3005 2018-2019 Güz

Animal Physiology

BİY3010 2018-2019 Güz

Seminer

BİY4505 2018-2019 Güz

Proje

BİY4575 2018-2019 Güz

Molecular Cell Physiology

BİY4575 2018-2019 Güz

Moleküler Hücre Fizyolojisi

BİY 5560 2018-2019 Bahar

NÜKLEIK ASITLERIN BIYOKIMYASI

BİY2002 2018-2019 Bahar

Genetics

BİY2002 2018-2019 Bahar

Genetik

BİY2004 2018-2019 Bahar

Genetics Lab.

BİY2004 2018-2019 Bahar

Genetik Laboratuvarı

BİY3010 2018-2019 Bahar

Seminer

BİY 5559 2017-2018 Güz

BÖCEKLERDE İNSEKTISIT DIRENÇ MEKANIZMASI

BİY 5560 2017-2018 Güz

NÜKLEIK ASITLERIN BIYOKIMYASO

BİY3010 2017-2018 Güz

Seminer

BİY4505 2017-2018 Güz

Proje

BİY4511 2017-2018 Güz

Moleküler Genetik

BİY4575 2017-2018 Güz

Moleküler Hücre Fizyolojisi

BİY 5559 2017-2018 Bahar

BÖCEKLERDE İNSEKTISIT DIRENÇ MEKANIZMASI

BİY 5559 2017-2018 Bahar

INSECTICIDE RESISTANCE MECHANISM IN INSECTS

BİY 5561 2017-2018 Bahar

GEN EKSPRESYON MEKANIZMALARI

BİY1002 2017-2018 Bahar

Genel Biyoloji II

BİY1004 2017-2018 Bahar

Genel Biyoloji Laboratuvarı II

BİY3010 2017-2018 Bahar

Seminer

BİY3508 2017-2018 Bahar

Biyokimya 2

BİY4514 2017-2018 Bahar

Gelişim Biyolojisi