Personel

Doktor Öğretim Üyesi Ünal Bozyer
Doktor Öğretim Üyesi
Ünal Bozyer
@ E-posta
ubozyer@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1484 , 0 252 211 1991

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji Bölümü / Sosyal Yapı Ve Değişme Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 12.07.1991

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 23.08.2001

Doktora

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 26.12.2008

Yayin Bilgileri

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Bozyer, Ü., (vd), Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Yaşamı ve Yaşam Kalitesi: “Muğla Huzurevi Örneği”, Birinci Sosyal Hizmetler Şurası, T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Ankara, Nisan - 2004
2-) Bozyer, Ü., (vd.), "Muğla İli İntihar ve İntihar Girişimlerinin Sosyolojik Olarak İncelenmesi", Kriz Dergisi, Cilt 11, Sayı 3, Kış 2003, Ankara Üni. Basımevi, Ankara, 1-19 - 2004

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bozyer.,Ü., Erginoğlu.,S., 2012. Muğla Arıcılarının Profili ve Sorunları. 3. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bozyer Ünal, Kurnaz Süleyman, Demircan Alptuğ, 2017. Muğla Arıcılarının Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Sorunları Socio-Economic Structure and Problems of Beekeepers in Mugla . 45th APIMONDIA INTERNATIONAL APICULTURAL CONGRESS 45. APIMONDIA DÜNYA ARICILIK KONGRESİ
2-) Bozyer Ünal, 2017. ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMLERİNİN TOPLUMSAL SONUÇLARI SOCIAL OUTCOMES OF THE COMPULSORY EDUCATION SYSTEMS. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu 2nd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science
3-) Bozyer.,Ü., Erginoğlu.,S., 2012. Muğla Arıcılarının Profili ve Sorunları. 3. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bozyer, Ü., "Turizm Kenti: Bodrum Örneği”, KEAS’05: Kentsel Araştırmalar Sempozyumu, DPT Yayınları, Ankara - 2009
2-) Bozyer, Ü., "Küçük Kent Dinamikleri ve Muğla Örneği", KEAS’05: Kentsel Araştırmalar Sempozyumu, DPT Yayınları, Ankara - 2009
3-) Bozyer.,Ü., 2006. Turizm ve Kentleşme “Bodrum Örneği”. V. Ulusal Sosyoloji Kongresi
4-) Bozyer.,Ü., 2005. Turizm Kenti: Bodrum Örneği. KEAS’05: Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu – II
5-) Oktik.,N., Hız.,K., Çımrın Kökalan.,F., Bozyer.,Ü., Sezer.,S., 2005. Küçük Kent Dinamikleri ve Muğla Örneği. KEAS’05: Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu – II

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Bozyer, Ü., (vd.), "Sosyolojik Yapı Araştırmaları Kültürel ve Doğal Kaynak Yönetimi Ön Araştırması II", Muğla Üniversitesi Basımevi, Muğla - 2007
2-) Bozyer, Ü., (vd.), "Dünden Bugüne Yalıkavak’ta Sosyal Yaşam", Muğla Üniversitesi Basımevi, Muğla - 2007
3-) Bozyer, Ü., (vd.), "Milas Araştırması 2003", Muğla Üniversitesi Basımevi, Muğla - 2004
4-) Bozyer, Ü., (vd.), "Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Yaşamı ve Yaşam Kalitesi Muğla Örneği", (BAP Projesi), Muğla Üniversitesi Basımevi, Muğla - 2004
5-) Bozyer, Ü., (vd.), "Sosyolojik Açıdan Kötekli Köyü Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Değişimin Araştırılması, (BAP Projesi), Muğla Üniversitesi Basımevi, Muğla - 2002
6-) Bozyer, Ü., (vd.), "Turizm Sektöründe Çalışan Kadınların Toplumsal Değişime Etkileri", (BAP Projesi), Muğla Üniversitesi Basımevi, Muğla - 2002
7-) Bozyer, Ü., (vd.), "Yatağan Termik Santralinin Çevresel ve Toplumsal Etkileri", (BAP Projesi), Muğla Üniversitesi Basımevi, Muğla - 2001
8-) Bozyer, Ü., (vd.), "Orman Yangınlarının Sosyo-Ekonomik Yapıya Etkileri", (BAP Projesi) Muğla Üniversitesi Basımevi, Muğla - 2001

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. MUĞLA ŞEHİR YAZILARI/Muğla’da Merkez Sağ’ın Dönüşümü. Yayın Evi: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
2-) . 2017. Kültür Dünyamızın Mimarları II/Hoca Ahmed Yesevi ve Toplumsal Etkileri. Yayın Evi: MUGLA SITKI KOÇMAN ÜNIVERSITESI
3-) Bozyer, Ü., "Turizm Sosyolojisi" Sosyolojiye Giriş, Editör: M. Tuna, Detay Yayıncılık, 403-418, Ankara - 2012

Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Bozyer, Ü., "Robert K. Merton" Alan Sica, Sosyolojik Düşüncede İz Bırakanlar, (Derleyen: Nihat Erdoğan, Ülgen Oskay), Bağlam Yayınları, İstanbul - 2008

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ.

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. Kültür Dünyamızın Mimarları II.
2-) Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Özetleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Basımevi, Muğla - 2013
3-) Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı I-II-III, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Basımevi, Muğla - 2013
4-) 3. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, Bildiriler Kitabı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Basımevi, Muğla - 2012

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Halil İnalcık’ın Osmanlı Tarihi Araştırmalarına Sosyolojik Bir Bakış. Konu: Sosyoloji. Fehime . 2012

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Kötekli Köyü Araştırması 2008. 2014--1

Verdiği Dersler

SOS 5534 2018-2019 Güz

Göçün Yarattığı Toplumsal Sorunlar

SOS 5510 2018-2019 Güz

Modernite Tartışmaları

SOS3511 2018-2019 Güz

Eğitim Sosyolojisi

SOS1005 2018-2019 Güz

Sosyal Bilimlerde İstatistiğe Giriş

SOS4507 2018-2019 Güz

Turizm Sosyolojisi

SOS4001 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

SOS4002 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması II

SOS 6519 2018-2019 Güz

Toplumsal Denetleme ve Gözetleme

SOS 4002 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması II

SOS 5516 2017-2018 Bahar

Ortadoğu Çalışmaları

SOS3004 2017-2018 Bahar

Alan Araştırması

SOS2506 2017-2018 Bahar

Aile Sosyolojisi

SOS1002 2017-2018 Bahar

Siyaset Biliminin Temelleri

SOS4001 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması I

SOS3520 2017-2018 Bahar

Hukuk Sosyolojisi

SOS 6521 2017-2018 Bahar

Türkiye Çalışmaları

SOS3511 2017-2018 Güz

Eğitim Sosyolojisi

SOS4001 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışması I

SOS 6519 2017-2018 Güz

Toplumsal Denetleme ve Gözetleme

SOS 5510 2017-2018 Güz

Modernite Tartışmaları

SOS4002 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışması II

SOS1005 2017-2018 Güz

Sosyal Bilimlerde İstatistiğe Giriş

SOS4507 2017-2018 Güz

Turizm Sosyolojisi

SOS 4002 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması II

SOS3004 2016-2017 Bahar

Alan Araştırması

SOS4001 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması I

SOS2506 2016-2017 Bahar

Aile Sosyolojisi

SOS2508 2016-2017 Bahar

Medya Çalışmaları

SOS1002 2016-2017 Bahar

Siyaset Biliminin Temelleri

SOS 5516 2016-2017 Bahar

Ortadoğu Çalışmaları

SOS3520 2016-2017 Bahar

Hukuk Sosyolojisi

SOS 5510 2016-2017 Güz

Modernite Tartışmaları

SOS4507 2016-2017 Güz

Turizm Sosyolojisi

SOS4002 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması II

SOS1005 2016-2017 Güz

Sosyal Bilimlerde İstatistiğe Giriş

SOS3511 2016-2017 Güz

Eğitim Sosyolojisi

SOS 6519 2016-2017 Güz

Toplumsal Denetleme ve Gözetleme

SOS4001 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması I

SOS 6090 2015-2016 Bahar

Seminer

SOS3520 2015-2016 Bahar

Hukuk Sosyolojisi

SOS1002 2015-2016 Bahar

Siyaset Biliminin Temelleri

SOS 4002 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması II

SOS2508 2015-2016 Bahar

Medya Çalışmaları

SOS2506 2015-2016 Bahar

Aile Sosyolojisi

SOS4001 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması I

SOS3004 2015-2016 Bahar

Alan Araştırması

SOS 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SOS 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

SOS 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

SOS 6700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SOS 5090 2015-2016 Güz

Seminer

SOS 6519 2015-2016 Güz

Toplumsal Denetleme ve Gözetleme

SOS 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SOS 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SOS 6090 2015-2016 Güz

Seminer

SOS 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

SOS 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SOS 5510 2015-2016 Güz

Modernite Tartışmaları

SOS4001 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması I

SOS4002 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması II

SOS1005 2015-2016 Güz

Sosyal Bilimlerde İstatistiğe Giriş

SOS4507 2015-2016 Güz

Turizm Sosyolojisi

SOS2503 2015-2016 Güz

Kitle İletişim Sosyolojisi

SOS3511 2015-2016 Güz

Eğitim Sosyolojisi

SOS3520 2014-2015 Bahar

Hukuk Sosyolojisi

SOS1002 2014-2015 Bahar

Siyaset Biliminin Temelleri

SOS 6517 2014-2015 Bahar

Medya Atolyeleri

SOS 6700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

SOS3004 2014-2015 Bahar

Alan Araştırması

SOS 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

SOS 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

SOS 5516 2014-2015 Bahar

Ortadoğu Çalışmaları

SOS 4002 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışması II

SOS 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

PSİ 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

PSİ 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

SOS2508 2014-2015 Bahar

Medya Çalışmaları

SOS2506 2014-2015 Bahar

Aile Sosyolojisi

SOS 5510 2014-2015 Güz

Modernite Tartışmaları

SOS 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

SOS 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SOS 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SOS 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SOS 5090 2014-2015 Güz

Seminer

SOS4002 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması II

SOS2801 2014-2015 Güz

Sosyolojiye Giriş

SOS2801 2014-2015 Güz

Sosyolojiye Giriş

SOS4507 2014-2015 Güz

Turizm Sosyolojisi

SOS1005 2014-2015 Güz

Sosyal Bilimlerde İstatistiğe Giriş

SOS3511 2014-2015 Güz

Eğitim Sosyolojisi

SOS2503 2014-2015 Güz

Kitle İletişim Sosyolojisi

SOS4001 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması I

SOS 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması