Personel

Doktor Öğretim Üyesi Ulaş Akgün
Doktor Öğretim Üyesi
Ulaş Akgün
@ E-posta
ulasakgun@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5161

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe Tıp 29/06/2003

Doktora

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi 27/10/2009

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Bulut.,T., Akgun.,U., Ozcan.,C., Unver.,B., Sener.,M., 2016. Inter-and intra-tester reliability of sensibility testing in digital nerve repair. The Journal of Hand Surgery (European Volume)
2-) Bulut.,T., Akgun.,U., Citlak.,A., Aslan.,C., Sener.,U., Sener.,M., 2016. Prognostic factors in sensory recovery after digital nerve repair. Acta orthopaedica et traumatologica turcica
3-) Akgun.,U., Bulut.,T., Zengin.,C., Tahta.,M., Sener.,M., 2016. Extension block technique for mallet fractures: a comparison of one and two dorsal pins. The Journal of hand surgery, European volume
4-) Canbek.,U., Imerci.,A., Kara.,M., Akgun.,U., Canbek.,D., Aydogan.,H., 2016. Polymorphisms in ADAMTS4 and ADAMTS5 are not linked to susceptibility to knee osteoarthritis in the Turkish population. Genetics and molecular research
5-) Çıtlak.,A., Akgün.,U., Bulut.,T., Tahta.,M., Mete.,D., Şener.,M., 2015. Partial capitate shortening for Kienböck's disease. Journal of Hand Surgery European Volume
6-) Karapinar H, Akgun U, Kazimoglu C, Bulut T, Sener M, “Ilızarov Augmentation in the Treatment of Humeral Shaft Nonunions Developed After Failed Intramedullary Nailing”, Eklem Hastalik Cerrahisi, 21(3), 142-146 (2010). - 2010
7-) Karapinar H, Sener M, Kazimoglu C, Akgun U, “Artrhrodesis of Neuropathic Ankle Joint by Ilizarov Fixator in Diabetic Patients”, J Am Podiatr Med Assoc, 99(1), 42-48 (2009). - 2009
8-) Kazimoglu C, Karapinar H, Sener M, Afsar I, Sener AG, Akgun U, “In Vitro Evaluation of Gentamicin and Teicoplanin Release from Cacellous Human Bone”, Acta Orthop Traumatol Turc, 42(1), 64-69 (2008). - 2008

SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Sener M, Karapinar H, Kazimoglu C, Yagdi S, Akgun U, “Fracture Dislocation of Sacroiliac Joint Associated with Triradiate Cartilage Injury in a Child: A Case Report”, J Pediatr Orthop B, 17(2), 65-68 (2008). - 2009

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çıtlak.,A., Akgün.,U., Bulut.,T., Aslan.,C., Mete.,D., Şener.,M., 2015. Subacromial osteochondroma: A rare cause of impingement syndrome. International Journal of Surgery Case Reports
2-) Canbek U, Karapınar L, Imerci A, Akgün U, Kumbaracı M, Incesu M. Posterior fixation of thoracolumbar burst fractures: Is it possible to protect one segment in the lumbar region? Eur J Orthop Surg Traumatol. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2014 May;24(4):459-65. doi: 10.1007/s00590-013-1326-7 - 2014

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Bulut.,T., Tahta.,M., Akgun.,U., Zengin.,C., Ozcan.,C., Afsar.,I., 2016. Overview of Implant Infections in Orthopaedics Department: Retrospective Study. Journal of Clinical and Analytical Medicine
2-) Bulut.,T., Akgun.,U., Uzun.,B., Citlak.,A., Sener.,M., 2016. Biomechanical Evaluation of the Effect of Intramedullary Fibular Graft in Proximal Humeral Fractures. Journal of Clinical and Analytical Medicine
3-) Kara.,M., İmerci.,A., Canbek.,U., Akgün.,U., Canbek.,D., Aydoğan.,H., 2016. The Relationship Between Primary Knee Osteoarthritis (OA) and MMP-1 and MMP-3 Gene Polymorphisms in a Turkish Population: A Population-Based Case-Control Study . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
4-) Akgün U, Bulut T, Çıtlak A, Aslan C, Turan K. "Ortopedik Onkolojide Biyopsi" Ege Klinikleri Tıp Dergisi, 2014;52(1):41-45 - 2014
5-) Çıtlak A, Aslan C, Bulut T, Akgün U, Şener M. "Gelişimsel Kalça Displazisinde Yumuşak Doku Girişimleri" Ege Klinikleri Tıp Dergisi, 2013;51(2):88-93. - 2013

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Bulut T, Akgün U, Aslan C, Çıtlak A, Şener M. "Ayak Parmaklarında Deformite Yaratan Osteokondrom" Ege Klinikleri Tıp Dergisi, 2013;51(3):142-44 - 2013
2-) Kazımoğlu C, Bulut T, Akgün U, Bozkurt A, Şener M, “Skapular Kanatlanma Nedeni: Soliter Osteokondrom”, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 47(4), 171-173 (2010) - 2010

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Akgun.,U., Bulut.,T., Zengin.,C., Tahta.,M., Sener.,M., 2016. Extension block technique for mallet fractures: A comparison of one and two dorsal pins. 21 FESSH Congress
2-) Turan.,K., Bulut.,T., Akgün.,U., Şener.,M., 2016. Soft Tissue Reconstructıon of Foot And Ankle Defects With Reverse Sural Fasciocutaneous or Lateral Supramalleolar Flap. The 13th Congress of the European Federation of Societies for Microsurgery

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Canbek U, Imerci A, Balcı Y, Akgun U, Aydin A. "Deaths and Injuries Resulting From Paragliding Accidents in Fethiye: An Evaluation of Accident-Related Factors" 14th EFORT Congress, İstanbul, 2013. - 2013

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kılınç.,Y., İmerci.,A., Canbek.,U., Akgün.,U., Karalezli.,N., Aydoğan.,H., Öznur.,A., 2016. Tarsal tünel sendromunda kısa insizyon. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
2-) İmerci.,A., Canbek.,U., Akgün.,U., Kılınç.,Y., Karalezli.,N., Aydoğan.,H., İpek.,Ö., 2016. Postmenopozal osteopenili kadınlarda kemik mineral yoğunluklu ve yoğunluksuz hesaplanan FRAX’a dayalı kırık riskinin değerlendirilmesi. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
3-) İmerci.,A., Akgün.,U., Canbek.,U., Kılınç.,Y., Aydoğan.,H., Karalezli.,N., 2016. Subtrokanterik femur kırıkları için güncel sınıflandırma sistemlerinin sınıflar arası ve sınıf içi uyumun değerlendirilmesi. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
4-) İmerci.,A., Canbek.,U., Akgün.,U., Kılınç.,Y., Aydoğan.,H., Karalezli.,N., 2016. Reverse intertrokanterik femur kırıklarının tedavisinde intertan çivisi ile proximal femoral nail antirotation'un karşılaştırılması. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
5-) Çetin Ö, Seyfettinoğlu F, Bulut T, Özdemir M, Akgün U, Şener M. "Skafoid Psödoartrozlarında Kirschner Teli ve Vida ile Tespitin Karşılaştırılması" Kemik Eklem Kongresi, 34-35,2015. - 2015
6-) Akgün U, Bulut T, Çıtlak A, Aslan C, Şener M. "Mallet Kırığında Ekstansiyon Blok İçin Tek Tel Yeterli Midir?" XXIV. Milli Ortopedi ve Travmatoloji Konresi, Vol 48;74, Antalya - 2014
7-) Bulut T, Akgün U, Çıtlak A, Aslan C, Şener U, Şener M. "Dijital Sinir Tamiri Sonrası Duyusal İyileşmede Prognostik Faktörler" XXIV. Milli Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Vol48;91. Antalya - 2014
8-) Akgün U, Bulut T, Çıtlak A, Aslan C, Şener M. "Ekstansiyon Blok Yöntemi ile Tedavi Edilen Mallet Kırığı Olgularında Erken Radyolojik Sonuçlar" 12. Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi 2014;19-20 - 2014
9-) Karapınar H, Akyüz M, Çetin M, Akhan S, Akgün U, Şener M. "Kompleks vakalarda İlizarov eksternal fiksatör ile ayakbileği artrodezi" XIX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Cilt 39, Antalya, 49-50,2005. - 2005

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Çatal.,B., Akgün.,U., Canbek.,U., İmerci.,A., Aydoğan.,H., 2016. Brucella melitensis kaynaklı septik subakromial bursit. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
2-) Çatal.,B., Akgün.,U., Canbek.,U., İmerci.,A., Aydoğan.,H., 2016. Bilateral travmatik anterior omuz çıkığı- nadir görülen bir vaka. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
3-) Kılınç.,Y., Aydoğan.,H., İmerci.,A., Canbek.,U., Akgün.,U., Karalezli.,N., 2016. YouTube’da omuz dislokasyonları videoları güvenilir mi?. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
4-) İmerci A, Canbek U, Akgün U, Aydoğan N, Aydın A. "Erzurumda Frax Skoru Kullanılarak On Yıllık Major Osteoporotik Ve Kalça Kırık Riskinin Değerlendirilmesi" Kemik Eklem Kongresi, Antalya, 83-84,2015 - 2015
5-) Akgün U, Bulut T, Erpala F, Özcan C, Zengin Ç. "Femur Hemanjioperisitomunun Rezeksiyon Ve Masif Allogreft İle Rekonstrüksiyonu" Kemik Eklem Kongresi, Antalya, 88-89, 2015 - 2015
6-) İmerci A, Akgün U, Canbek U, Aydoğan N, Armut M, Yeniçeri Ö. "Muğla Bölgesinde Dexa Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ve Osteoporoz Yaygınlığının Belirlenmesi" Kemik Eklem Kongresi, Antalya, 93-94, 2015 - 2015
7-) İmerci A, Akgün U, Canbek U, Aydoğan N. "Kronik Renal Yetmezlikli Bir Hastada Patellar Tendon Rüptürünün Hamstring Tendon Grefti İle Rekonstrüksiyonu" Kemik Eklem Kongresi, Antalya, 95-96, 2015 - 2015
8-) Çıtlak A, Akgün U, Bulut T, Aslan C, Mete BD, Şener M. "Çift (Dual) Skapular Osteokondrom: İmpingement Sendromunun Nadir Sebebi" 8. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İzmir,134, 2014. - 2014
9-) Bulut T, Akgün U, Aslan C, Çıtlak A, Şener M. "Ayak Parmaklarında Deformite Yaratan Osteokondrom" 12. Osteoartrit Osteoporoz Eklem Cerrahisi Kongresi, 2014;44-45, Antalya - 2014
10-) Bulut T, Akgün U, Çıtlak A, Aslan C, Şener U, Şener M. "Dijital Sinir Tamiri Sonrası Duyusal İyileşmede Prognostik Faktörler" VI. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi 2014;94-95, Antalya - 2014
11-) Canbek U, Akgün U, İmerci A. Ayak bileğinde kronik ağrı nedeni: Talus boynunda osteoid osteoma. XXIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Cilt 47, Antalya, 254-255, 2013 - 2013
12-) Akgün U, Bulut T, Kazımoğlu C, Güntürk ÖB, Bozkurt A, “Nüks Metakarpal Osteokondrom”, XXI Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Cilt 43, İzmir, 72, 2009. - 2009
13-) Karapınar H, Kazımoğlu C, Akgün U, Bulut T, Ayakbileği Deformitelerinin İlizarov Fiksatörü ile Tedavisi”, XXI Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Cilt 43, İzmir, 177, 2009. - 2009
14-) Yağdı S, Bulut T, Akgün U, Çatal B, Şener M. “Fasioskapulahumeral distrofide modifiye skapulotorasik füzyon tekniği.” XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi: Cilt 43, İzmir, 144, 2009. - 2009

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Şener M, Karapinar H, Yağdı S, Kazımoğlu C, Akgün U, “Skapula Kırıkları” In: Kesmezacar H, editör “Omuz ve Dirsek Bölgesi Kırık ve Çıkıkları”, 2010, Ege Basım, 33-40. - 2010

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)
2-)