Personel

Doktor Öğretim Üyesi Ulviye Kırlı
Doktor Öğretim Üyesi
Ulviye Kırlı
@ E-posta
ulviyeucar@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5233

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Acar.,E., Alataş.,D., Demir.,A., Kırlı.,U., Kılınç.,Y., Kırlı.,İ., Beydilli.,H., Yıldırım.,B., 2016. Are Heimlich maneuver videos on YouTube accurate and reliable?. Signa Vitae Journal for Intensive Care and Emergency Medicine
2-) ACAR.,E., DEMİR.,A., ALATAŞ.,D., BEYDİLLİ.,H., YILDIRIM.,B., KIRLI.,U., HAZER.,B., KILINÇ.,M., KARAGÖZ.,Ü., DERİN.,S., 2016. Evaluation of hematological markers in minor head trauma in the emergency room. European Journal of Trauma and Emergency Surgery

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) KARA.,A., ALATAŞ.,T., KIRLI.,U., KILINÇ.,M., 2016. Kortikal Tuber, Subependimal Nodül, Anjiyomiyolipom ve Deri Bulguları Birlikteliği olan Tuberoskleroz Kompleks:Bir Olgu Sunumu. Fırat Tıp Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) KIRLI.,U., ÇIKMAN.,H., SÖYLEMEZ.,D., GAZELCİ.,B., 2016. Tiroit Sintigrafisi ve Uptake Çalışmasının Adölesan Hipertiroidizmi Ayırıcı Tanısına Katkısı:İki Olgu Sunumu. 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
2-) AZIK.,M., BAYRAKTAR GAZELCİ.,E., KARAKUŞ.,V., KIRLI.,U., AKSÖZEK.,A., 2016. EDTA İlişkili Psödotrombositopenide Doğrulama Nasıl Yapılmalı? Bir Olgu Sunumu. 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi