Personel

Doktor Öğretim Üyesi Umut Canbek
Doktor Öğretim Üyesi
Umut Canbek
@ E-posta
umutcanbek@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 4857

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

atatürk üniversitesi tıp fakültesi 30.06.2000

Yüksek Lisans

izmir tepecik egitim ve araştırma hastanesi ortopedi ve travmatoloji 27.10.2009

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) canbek.,u., kara.,m., imerci.,a., akgün.,u., dübektaş canbek.,t., aydoğan .,h., 2016. Polymorphisms in ADAMTS4 and ADAMTS5 are not linked to susceptibility to knee osteoarthritis in the Turkish population.. Genetics and Molecular Research
2-) yeniçeri.,ö., çullu.,n., yeniçeri.,n., kılınç.,m., deveer.,m., canbek.,u., 2015. THE RELATIONSHIP BETWEEN CHONDROMALACIA AND PATELLOFEMORAL ALIGNMENT AND PATELLA TYPE PATELLOFEMORAL UYUM VE PATELLA TİPİ İLE KONDROMALAZİ ARASINDAKİ İLİŞKİ . Medical Journal of Mugla Sitki Kocman University
3-) şahin.,e., imerci.,a., kınık.,h., karapınar.,l., canbek.,u., savran.,a., 2014. Sahin E, Imerci A, Kinik H, Karapinar L, Canbek U, Savran A. Comparison of proximal femoral nail antirotation (PFNA) with AO dynamic condylar screws (DCS) for the treatment for unstable peritrochanteric femoral fractures. Eur J Orthop Surg Traumatol. (2014) 24:347–352. . European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology
4-) canbek.,u., karapınar.,l., imerci.,a., akgün.,u., kumbaracı.,m., incesu.,m., 2014. Canbek U, Karapinar L, Imerci A, Akgun U, Kumbaraci M, Incesu M. Posterior fixation of thoracolumbar burst fractures: is it possible to protect one segment in the lumbar region? Eur J Orthop Surg Traumatol. 2014;24:459–465. . Eur J Orthop Surg Traumatol
5-) Imerci.,A., Canbek.,U., kaya.,a., Sürer.,L., savran.,a., 2013. Distribution of occult fractures detected in emergency orthopedic patients trauma with computerized tomography (CT).. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg
6-) Imerci.,A., Canbek.,U., bozoğlan.,m., kaya.,a., sürer.,l., korkmaz.,h., ursavaş.,t., 2013. . An evaluation of the necessity of computed tomography used for the cervical spine assessment of the patients who present with trauma in the pediatric emergency department. . Nobel Medicus.
7-) sözen.,h., çetinkaya.,m., şahan.,m., dirgen çaylak.,s., hazer.,b., canbek.,u., koca.,s., baldemir.,e., 2013. . cost and effıcacy of perıoperatıve antıbıotıc prophylaxıs ın a state hospıtal ın turkey. 2013, 29: 455.. acta medica mediterranea,
8-) aydın.,a., topal.,m., tuncer.,k., canbek.,u., yıldız.,v., 2013. . Extramembranous transfer of the tibialis posterior tendon for the treatment of drop foot deformity in children.. Arch Iran Med.

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Imerci.,A., Canbek.,U., Haghari.,S., Sürer.,L., Kocak.,M., 2015. Idiopathic juvenile osteoporosis: A case report and review of the literature. International Journal of Surgery Case Reports
2-) imerci.,a., incesu.,m., bozoglan.,m., canbek.,u., ursavaş.,t., 2012. Bilateral calcaneal stress fracture: A Case report. Ortop Traumatol Rehabil. . Ortop Traumatol Rehabil.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) imerci.,a., kaya.,a., bozoglan.,m., adam.,g., canbek.,u., savran.,a., 2013. Evaluation of computed tomography use in emergency department orthopedic trauma patients. . Tr J Emerg Med

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) imerci.,a., akalın.,y., bozoglan.,m., canbek.,u., sürer.,l., metin.,ö., 2014. . Pelvic ring avulsion fractures in young footballers: Three cases report.Case Reports. . Journal of Academic Emergency Medicine
2-) sürer.,l., özkara.,b., harmancı.,k., bek.,d., imerci.,a., Canbek.,U., 2014. Tibial Osteomiyelit ile İlişkili Septik Pulmoner. van tıp dergisi
3-) kaya.,a., imerci.,a., tuzlu.,m., canbek.,u., 2014. EXTRA-ARTICULAR SYNOVIAL HEMANGIAOMA OF THE KNEE; AN UNUSUAL. Anatolian Journal of Clinical Investigation.
4-) imerci.,a., tuzlu.,m., ursavaş.,t., bozoglan.,m., canbek.,u., 2013. . Perilunat dislocation: Case report. . Journal of Academic Emergency Medicine
5-) akalın.,y., imerci.,a., sürer.,l., canbek.,u., savran.,a., 2013. Izole Medial Subtalar Joint Dislocation: Case Report and Literature Review. . Journal of Clinical and Analytical Medicine

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Imerci A, Incesu M, Bozoglan M, Canbek U, Ursavas HT. “Bilateral Calcaneal Stress Fractures: A Case Report” As poster during the FORTE session 2013 in European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) congress. İstanbul, Turkey on June 5-8, 2013. - 2013
2-) Surer L, Imerci A, Canbek U, Ozkara B, Harmancı K, Bek D “Septic pulmonary emboli associated with tibial osteomyelitis: Case report”. As poster during the the FORTE session 2013 in European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) congress. İstanbul, Turkey on June 5-8, 2013. - 2013
3-) Imerci A, Haghari S, Canbek U, Surer L, Kocak M. “Idiopathic Juvenile Osteoporosis: A Case Report and Review of the Literature”. As poster during the FORTE session 2013 in European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) congress. İstanbul, Turkey on June 5-8, 2013. - 2013
4-) Canbek U, Imerci A, Balcı Y, Hazer DB, Aydın A. Deaths and injuries resulting from paragliding accidents in Fethiye: evaluation of accident-related factors. As poster during the the FORTE session 2013 in European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) congress. İstanbul, Turkey on June 5-8, 2013. - 2013

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Canbek U, Karapinar L, Kumbaraci M, Incesu M, Imerci A, Polat O. Posterior fixation of thoracolumbar burst fractures: is it possible to protect one segment in the lumbar region? Oral presentation: 285. XXIII. National Turkish Orthopaedics and Traumatology Congress. Acta Orthop et Traumatol Turc Congress Poster Abstact Special Supplement. Vol. 47 Suppl. I/ 2013:110. - 2013
2-) Imerci A, Kaya A, Canbek U, Adam G, Bozoglan M, Surer L. Oral presentation-17 Evaluation of computed tomography use in emergency department orthopedic trauma patientsi. VII. Turkish Emergency Medicine Congress October 13th-16th 2011 Trabzon/ Turkey. Page 68. - 2011

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Ahmet İmerci, Mustafa İncesu, Muhammet Bozoğlan, Umut Canbek, Tamer Ursavaş. Bilateral kalkaneus stres kırığı: olgu sunumu. Poster:073. XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Cilt(Vol.) 47 Suppl. I/ 2013 Acta Orthop et Traumatol Turc Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki. Sayfa 156. - 2013
2-) Levent Sürer, Ahmet İmerci, Umut Canbek, Dogan Bek, Kemal Harmancı, Bikemgül Özkara. Tibial osteomiyelit ile ilişkili septik pulmoner emboli: olgu sunumu. Poster: 209. XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Cilt(Vol.) 47 Suppl. I/ 2013 Acta Orthop et Traumatol Turc Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki. Sayfa 200. - 2013
3-) Ahmet İmerci, Umut Canbek, Sema Haghari, Levent Sürer, Müge Kocak. İdiopatik juvenil osteoporoz: olgu sunumu. Poster:213. XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Cilt(Vol.) 47 Suppl. I/ 2013 Acta Orthop et Traumatol Turc Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki. Sayfa 202. - 2013
4-) Ahmet İmerci, Umut Canbek, Muhammet Bozoğlan, Ahmet Kaya, Hakan Korkmaz, Levent Sürer. Çocuk acil servisine travmayla gelen hastaların servikal omurga değerlendirmesi için çekilen bilgisayarlı tomografinin gerekliliğinin değerlendirilmesi. Poster:276. XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Cilt(Vol.) 47 Suppl. I/ 2013 Acta Orthop et Traumatol Turc Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki. Sayfa 223. - 2013
5-) Umut Canbek, Ulaş Akgün, Ahmet İmerci. Ayak bileğinde kronik ağrı nedeni: talus boynunda osteoid osteoma. Poster:373. XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Cilt(Vol.) 47 Suppl. I/ 2013 Acta Orthop et Traumatol Turc Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki. Sayfa 254 - 2013
6-) Ahmet İmerci, Sema Haghari, Müge Kocak, Umut Canbek, Levent Sürer. Kubital tünel sendromu tanısı ile opere edilen brakial pleksus kaynaklı schwannom olgusu. Poster:374. XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Cilt(Vol.) 47 Suppl. I/ 2013 Acta Orthop et Traumatol Turc Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki. Sayfa 255. - 2013
7-) Bülent Zeren, Umut Canbek, Haluk Hayri Öztekin, Ahmet İmerci. Profesyonel iki futbol oyuncumuzda görülen bilateral priformis sendromu: iki olgu sunumu Poster:520. XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Cilt(Vol.) 47 Suppl. I/ 2013 Acta Orthop et Traumatol Turc Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki. Sayfa 303. - 2013
8-) Emrah Kemal Şahin, Ahmet İmerci, Hakan Kınık, Levent Karapınar, Umut Canbek, Ahmet Savran. Dengeli olmayan pertrokanterik femur kırıklarının tedavisinde antirotasyonel proksimal femur çivisi (PFNA) ile AO dinamik kondiler vidanın (DCS) karşılaştırılması. Poster:607. XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Cilt(Vol.) 47 Suppl. I/ 2013 Acta Orthop et Traumatol Turc Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki. Sayfa 331. - 2013
9-) Ahmet İmerci, Umut Canbek, Vasfi Karatosun, Levent Karapınar. Subtrokanterik femur kırıklarının tedavisinde proksimal femoral çivi antirotasyon (PFNA) ile ters distal femur (LİSS-DF) plağı sonuçlarının karşılaştırılması. Poster:673. XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Cilt(Vol.) 47 Suppl. I/ 2013 Acta Orthop et Traumatol Turc Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki. Sayfa 353. - 2013
10-) Ahmet İmerci, Umut Canbek, Ahmet Savran, Tamer Ursavaş, Mahmut Tuzlu, Hasan Öztürk. [EP248] – Multipl karpometakarpal eklem kırıklı çıkığı: iki olgu sunumu. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Cilt(Vol.) 45 Suppl. I/ 2011 Acta Orthop et Traumatol Turc Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki. Sayfa 261. - 2011
11-) Ahmet İmerci, Umut Canbek, Ahmet Kaya, Levent Sürer, Ahmet Savran, Gürhan Adam. Poster 37. Acil Ortopedik Travma Hastalarında Bilgisayarlı Tomografi İle Tanınan Gizli Kırıkların Dağılımı. VII. Türkiye Acil tıp kongresi. 13-16 Ekim 2011 Trabzon. Sayfa 136-137. - 2011
12-) Ahmet İmerci, Mahmut Tuzlu, Hüseyin Tamer Ursavaş, Muhammet Bozoğlan, Umut Canbek, Levent Sürer. Poster 38. Perilunat çıkık: olgu sunumu. VII. Türkiye Acil tıp kongresi. 13-16 Ekim 2011 Trabzon. Sayfa 138-139 - 2011
13-) Ahmet İmerci, Gürhan Adam, Umut Canbek, Levent Sürer, Muhammet Bozoğlan, Ahmet Savran . Poster 40 Kasıkta Ağrı: Spina İliaka Anterior İnferiorun Avulsiyon Kırığı. VII. Türkiye Acil tıp kongresi. 13-16 Ekim 2011 Trabzon. Sayfa 140-141. - 2011
14-) Ahmet İmerci, Gürhan Adam, Umut Canbek, Levent Sürer, Muhammet Bozoğlan, Ahmet Savran. Poster 55. Başparmak metatarsofalengeal eklemin fibular sesamoid kırığı. VII. Türkiye Acil tıp kongresi. 13-16 Ekim 2011 Trabzon Sayfa 150. - 2011

Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Michael J. Goldberg, David Jevsevar, Kevin J. Bozi. ,Displaced Clavicle Fractures in Adolescents: Facts, Controversies, and Current Trends. J Am Acad Orthop Surg 2013;21:199-200. - 2013

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Canbek U, Karapinar L, Imerci A, Akgun U, Kumbaraci M, Incesu M. Posterior fixation of thoracolumbar burst fractures: is it possible to protect one segment in the lumbar region? Eur J Orthop Surg Traumatol. 2014;24:459–465. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
2-) Canbek U, Karapinar L, Imerci A, Akgun U, Kumbaraci M, Incesu M. Posterior fixation of thoracolumbar burst fractures: is it possible to protect one segment in the lumbar region? Eur J Orthop Surg Traumatol. 2014;24:459–465. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
3-) Polymorphisms in ADAMTS4 and ADAMTS5 are not linked to susceptibility to knee osteoarthritis in the Turkish population. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:5
4-) Polymorphisms in ADAMTS4 and ADAMTS5 are not linked to susceptibility to knee osteoarthritis in the Turkish population. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
5-) Sahin E, Imerci A, Kinik H, Karapinar L, Canbek U, Savran A. Comparison of proximal femoral nail antirotation (PFNA) with AO dynamic condylar screws (DCS) for the treatment for unstable peritrochanteric femoral fractures. Eur J Orthop Surg Traumatol. (2014) 24:347–352. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:5
6-) Idiopathic juvenile osteoporosis: A case report and review of the literature - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
7-) Canbek U, Karapinar L, Imerci A, Akgun U, Kumbaraci M, Incesu M. Posterior fixation of thoracolumbar burst fractures: is it possible to protect one segment in the lumbar region? Eur J Orthop Surg Traumatol. 2014;24:459–465. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:4
8-) Sahin E, Imerci A, Kinik H, Karapinar L, Canbek U, Savran A. Comparison of proximal femoral nail antirotation (PFNA) with AO dynamic condylar screws (DCS) for the treatment for unstable peritrochanteric femoral fractures. Eur J Orthop Surg Traumatol. (2014) 24:347–352. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
9-) Canbek U, Karapinar L, Imerci A, Akgun U, Kumbaraci M, Incesu M. Posterior fixation of thoracolumbar burst fractures: is it possible to protect one segment in the lumbar region? Eur J Orthop Surg Traumatol. 2014;24:459–465. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
10-) Idiopathic juvenile osteoporosis: A case report and review of the literature - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
11-) Sahin E, Imerci A, Kinik H, Karapinar L, Canbek U, Savran A. Comparison of proximal femoral nail antirotation (PFNA) with AO dynamic condylar screws (DCS) for the treatment for unstable peritrochanteric femoral fractures. Eur J Orthop Surg Traumatol. (2014) 24:347–352. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:4
12-) Canbek U, Karapinar L, Imerci A, Akgun U, Kumbaraci M, Incesu M. Posterior fixation of thoracolumbar burst fractures: is it possible to protect one segment in the lumbar region? Eur J Orthop Surg Traumatol. 2014;24:459–465. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
13-) Canbek U, Karapinar L, Imerci A, Akgun U, Kumbaraci M, Incesu M. Posterior fixation of thoracolumbar burst fractures: is it possible to protect one segment in the lumbar region? Eur J Orthop Surg Traumatol. 2014;24:459–465. - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Canbek U, Karapinar L, Imerci A, Akgun U, Kumbaraci M, Incesu M. Posterior fixation of thoracolumbar burst fractures: is it possible to protect one segment in the lumbar region? Eur J Orthop Surg Traumatol. 2014;24:459–465. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
2-) Sahin E, Imerci A, Kinik H, Karapinar L, Canbek U, Savran A. Comparison of proximal femoral nail antirotation (PFNA) with AO dynamic condylar screws (DCS) for the treatment for unstable peritrochanteric femoral fractures. Eur J Orthop Surg Traumatol. (2014) 24:347–352. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:2
3-) Canbek U, Karapinar L, Imerci A, Akgun U, Kumbaraci M, Incesu M. Posterior fixation of thoracolumbar burst fractures: is it possible to protect one segment in the lumbar region? Eur J Orthop Surg Traumatol. 2014;24:459–465. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
4-) Polymorphisms in ADAMTS4 and ADAMTS5 are not linked to susceptibility to knee osteoarthritis in the Turkish population. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:3
5-) Sahin E, Imerci A, Kinik H, Karapinar L, Canbek U, Savran A. Comparison of proximal femoral nail antirotation (PFNA) with AO dynamic condylar screws (DCS) for the treatment for unstable peritrochanteric femoral fractures. Eur J Orthop Surg Traumatol. (2014) 24:347–352. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:3
6-) Idiopathic juvenile osteoporosis: A case report and review of the literature - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
7-) Polymorphisms in ADAMTS4 and ADAMTS5 are not linked to susceptibility to knee osteoarthritis in the Turkish population. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
8-) Canbek U, Karapinar L, Imerci A, Akgun U, Kumbaraci M, Incesu M. Posterior fixation of thoracolumbar burst fractures: is it possible to protect one segment in the lumbar region? Eur J Orthop Surg Traumatol. 2014;24:459–465. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
9-) Sahin E, Imerci A, Kinik H, Karapinar L, Canbek U, Savran A. Comparison of proximal femoral nail antirotation (PFNA) with AO dynamic condylar screws (DCS) for the treatment for unstable peritrochanteric femoral fractures. Eur J Orthop Surg Traumatol. (2014) 24:347–352. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
10-) Canbek U, Karapinar L, Imerci A, Akgun U, Kumbaraci M, Incesu M. Posterior fixation of thoracolumbar burst fractures: is it possible to protect one segment in the lumbar region? Eur J Orthop Surg Traumatol. 2014;24:459–465. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
11-) Idiopathic juvenile osteoporosis: A case report and review of the literature - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
12-) Sahin E, Imerci A, Kinik H, Karapinar L, Canbek U, Savran A. Comparison of proximal femoral nail antirotation (PFNA) with AO dynamic condylar screws (DCS) for the treatment for unstable peritrochanteric femoral fractures. Eur J Orthop Surg Traumatol. (2014) 24:347–352. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:8
13-) Sahin E, Imerci A, Kinik H, Karapinar L, Canbek U, Savran A. Comparison of proximal femoral nail antirotation (PFNA) with AO dynamic condylar screws (DCS) for the treatment for unstable peritrochanteric femoral fractures. Eur J Orthop Surg Traumatol. (2014) 24:347–352. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
14-) Idiopathic juvenile osteoporosis: A case report and review of the literature - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
15-) Canbek U, Karapinar L, Imerci A, Akgun U, Kumbaraci M, Incesu M. Posterior fixation of thoracolumbar burst fractures: is it possible to protect one segment in the lumbar region? Eur J Orthop Surg Traumatol. 2014;24:459–465. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
16-) Sahin E, Imerci A, Kinik H, Karapinar L, Canbek U, Savran A. Comparison of proximal femoral nail antirotation (PFNA) with AO dynamic condylar screws (DCS) for the treatment for unstable peritrochanteric femoral fractures. Eur J Orthop Surg Traumatol. (2014) 24:347–352. - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) - 2013

Verdiği Dersler

TIP 5018 2018-2019 Güz

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

TIP 5018 2018-2019 Güz

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

TIP 5018 2018-2019 Güz

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

TIP 5018 2018-2019 Güz

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

TIP 5018 2017-2018 Güz

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

TIP 5018 2017-2018 Güz

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

TIP 5018 2017-2018 Güz

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

TIP 5018 2017-2018 Güz

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

TIP 5018 2016-2017 Güz

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

TIP 5018 2016-2017 Güz

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

TIP 5018 2016-2017 Güz

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

TIP 5018 2016-2017 Güz

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

TIP 5018 2015-2016 Güz

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

TIP 5018 2015-2016 Güz

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ