Personel

Öğretim Görevlisi Saide Umut Zeybek
Öğretim Görevlisi
Saide Umut Zeybek
@ E-posta
umutzeybek@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu / Sosyal Hizmet Ve Danışmanlık Bölümü / Sosyal Hizmetler Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER BÖLÜMÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI 02.06.2013

Yüksek Lisans

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI 12.08.2016

Yayin Bilgileri

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) ZEYBEK.,U., ÇELİKKALELİ.,Ö., 2016. Üniversite Gençliğinin Matematiğe Yönelik Kaygısının Yordayıcısı Olarak Akademik Erteleme, Bilişsel Esneklik ve Akademik Sorumluluk. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
2-) ZEYBEK.,U., ÇEÇEN EROĞUL.,R., 2016. Olumlu Biliş Ölçeği’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. III.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi
3-) ZEYBEK.,U., SARICAOĞLU.,Ö., 2016. Öğretmen Adaylarının Öznel İyi Oluşlarını Yordamada Psikolojik Sağlamlığın Rolü. III.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi
4-) ZEYBEK.,U., ULUKAYA.,E., 2016. Göç ve Savaşın Masum Yüzü Çocuklar Üzerine Nitel Bir Araştırma. Uluslararası Göç ve Kültür Sempozyumu
5-) ZEYBEK.,U., Sarıcaoğlu.,Ö., 2016. Öğretmen Adaylarının Affetme Davranışının Yordayıcısı Olarak Psikolojik Kırılganlık ve Ruminasyon . I. AVRASYA POZİTİF PSİKOLOJİ KONGRESİ
6-) AVCI.,R., ÇEÇEN EROĞUL.,R., ZEYBEK.,U., 2015. Psikolojik Danışma ve Rehberliğe Yönelik Mitler Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) AVCI.,R., ADIGÜZEL.,A., ZEYBEK.,U., ÇOLAKKADIOĞLU.,O., 2015. Boşanma Sonrası Ebeveynler Arası Çatışma Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
2-) AVCI.,R., ZEYBEK.,U., ADIGÜZEL.,A., 2015. Boşanma Sonrası Ebeveynler Arası Çatışma ile Üniversite Öğrencilerinin Saldırganlık, Kaygı ve Depresyonları Arasındaki İlişkiler.. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak Lisans Öğrencisi Araştırmacı Ödülü. 2012

Verdiği Dersler

EBB2813 2017-2018 Güz

Eğitim Psikolojisi

BRY2507 2017-2018 Güz

MESLEK ETİĞİ

BRY2507 2017-2018 Güz

MESLEK ETİĞİ

EBB4805 2017-2018 Güz

Rehberlik

EBB2813 2017-2018 Güz

Eğitim Psikolojisi

EBB4805 2017-2018 Güz

Rehberlik

RTV 2806 2016-2017 Yaz

İLETİŞİM

BRY2507 2016-2017 Yaz

MESLEK ETİĞİ

RTV 2806 2016-2017 Bahar

İLETİŞİM

RPD4502 2016-2017 Bahar

Grupla Psikolojik Danışma Uyg.

EBB1802 2016-2017 Bahar

Eğitim Psikolojisi

EBB1802 2016-2017 Bahar

Eğitim Psikolojisi

EBB1802 2016-2017 Bahar

Eğitim Psikolojisi

RPD4502 2016-2017 Bahar

Grupla Psikolojik Danışma Uyg.

EBB1802 2016-2017 Bahar

Eğitim Psikolojisi

EBB1802 2016-2017 Bahar

Eğitim Psikolojisi

BRY2507 2016-2017 Güz

MESLEK ETİĞİ

YRY2505 2016-2017 Güz

MESLEK ETİĞİ

BRY2507 2016-2017 Güz

MESLEK ETİĞİ

EBB2813 2016-2017 Güz

Eğitim Psikolojisi

EBB4805 2016-2017 Güz

Rehberlik

YRY2505 2016-2017 Güz

MESLEK ETİĞİ

EBB2813 2016-2017 Güz

Eğitim Psikolojisi

EBB4805 2016-2017 Güz

Rehberlik

EBB1802 2015-2016 Bahar

Eğitim Psikolojisi

EBB1802 2015-2016 Bahar

Eğitim Psikolojisi

EBB4802 2015-2016 Bahar

Rehberlik

EBB4802 2015-2016 Bahar

Rehberlik

EBB1802 2015-2016 Bahar

Eğitim Psikolojisi

RPD4506 2015-2016 Bahar

RPD'de Güncel Konular

RPD4502 2015-2016 Bahar

Grupla Psikolojik Danışma Uyg.

RPD4002 2015-2016 Bahar

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri

RPD4506 2015-2016 Bahar

RPD'de Güncel Konular

RPD4502 2015-2016 Bahar

Grupla Psikolojik Danışma Uyg.

RPD4002 2015-2016 Bahar

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri

EBB1802 2015-2016 Bahar

Eğitim Psikolojisi