Personel

Araştırma Görevlisi Utku Demirci
Araştırma Görevlisi
Utku Demirci
@ E-posta
utkudemirci@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Yönetim Ve Organizasyon Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi / İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü 2010

Yüksek Lisans

Swansea University / School of Management / MSc Management 2016

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-5)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Taslak Soner, Demirci Utku, 2019. Kültür Miraslarımız Üzerinden Türk Yönetim Düşüncesinin Gelişimine Yönelik Bir Araştırma: Kutadgu Bilig Örneği. Social Sciences Studies Journal
2-) Demirci Utku, 2018. Which Abilities Effective Leaders Need to Have? An Evaluation From the Leadership Skill Model. The Journal of International Social Research
3-) Demirci Utku, 2018. Are Groups and Teams the Same Thing? An Evaluation From the Point of Organizational Performance. The Journal of International Social Research
4-) Demirci Utku, 2018. A Comparative Analysis of Corporate Social Responsibility Activities of Companies in Banking Industry: An Application From Turkey. Gaziantep University Journal of Social Sciences

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Demirci Utku, 2019. Kültürel Miras Unsurlarımızdan Koçi Bey Risaleleri’nde İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları. IV. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu
2-) Demirci Utku, 2018. A Comparative Analysis of Corporate Social Responsibility Activities of Companies in Banking Industry: An Application From Turkey. IV. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS)
3-) Demirci Utku, 2018. On Stratejik Yönetim Okulu: Örgüt Kuramlarının Stratejik Yönetim Sürecinde Okullar Üzerindeki Etkileri. 5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu (ASOS)

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Taslak Soner, Demirci Utku, 2019. Web of Science Veri Tabanında Yer Alan Endekslerdeki Dergilerde Yayınlanan Ruminasyon Çalışmaları Üzerine Bir İçerik Analizi. 7. Örgütsel Davranış Kongresi
2-) Taslak Soner, Demirci Utku, 2018. Türk Kültür Mirasları Üzerinden Davranışsal Yaklaşıma Kısa Bir Yolculuk: Kutadgu Bilig Örneği. 6. Örgütsel Davranış Kongresi

(D-6)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (EYAD).
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (EYAD).

(Ğ-2)Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. 1416 sayılı MEB Yurt Dışı Lisansüstü Öğrenim Bursu (YLSY). 2014