Personel

Doç.Dr. Tuğba Uçma Uysal
Doç.Dr.
Tuğba Uçma Uysal
@ E-posta
utugba@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü / Uluslararası İşletmecilik Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İİBF İşletme 18.06.2004

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 2007

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 16 Aralık 2010

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Aldemir Ceray, Yazıcı Nusret, Uçma Uysal Tuğba, 2017. Yakınsama mı Ayrışma mı? Kamu Muhasebe Sisteminin Dönüşümü: İDT Örneği. Amme İdaresi Dergisi - TODAİE

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Uçma Uysal.,T., 2015. UÇMA UYSAL Tuğba. (2015). YİYECEK – İÇECEK HİZMETİ VEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MALİYET KONTROL SİSTEMLERİNİN ETKİNLİĞİ AÇISINDAN İÇ KONTROL, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Ocak (2015), 8 /1, 53 -65. . Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
2-) Kurt.,G., Uçma Uysal .,T., 2015. Kurt, Ganite ve Tuğba Uçma Uysal. "Siber Riskler ve COSO İç Kontrol Bütenleşik Çerçevesi" 2015, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl:15, Sayı:46, 1-11. . Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi
3-) Bulut .,A., Karabulut .,N., Uçma Uysal .,T., Uzun .,Ç., 2015. EXPLAINING YOUNG CONSUMERS’ ONLINE PURCHASE BEHAVIOR UNDER RISKY CONDITIONS: PERSPECTIVES FROM MENTAL ACCOUNTING, International Journal of Online Marketing, . International Journal of Online Marketing, Volume: 5, Issue- 3
4-) Bulut Zeki Atıl, Karabulut Ali Naci, Uçma Tuğba, Uzun Ali Çağlar, 2015. EXPLAINING YOUNG CONSUMERS ONLINE PURCHASE BEHAVIOR UNDER RISKY CONDITIONS PERSPECTIVES FROM MENTAL ACCOUNTING. International Journal of Online Marketing
5-) KURT, Ganite and Tugba UCMA. (2013). Convergence IFRS in Turkey: Insights and Evidence from Academicians and Practitioners, Research Journal of Finance and Accounting, Volume: 4, Number: 4, p.99-112 - 2013
6-) KURT, Ganite and Tugba UCMA. (2013). Accounting Research in Turkey, International Journal of Arts and Commerce, Volume:2, Number:2, p. 244-265. - 2013
7-) SOLMAZ, Erol, Tuğba UÇMA UYSAL ve Öner ÇELİKKALELİ. (2013). EKONOMİK KALKINMANIN ÖNEMLİ UNSURLARINDAN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ YETKİNLİK VE İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 3, (Forthcoming). - 2013
8-) GÜLER, Sevinc, Ongun EMGİN and Tugba UCMA. (2013). A PRAGMATIC MANIFEST FOR ETHICS IN EMERGING MARKETS: THE PREDICTION OF MANIPULATION IN TURKEY BY USING BENEISH’S MODEL, World of Accounting Science, Vol. 15 Issue 3, p. 149-165. - 2013
9-) KURT, Ganite ve Tuğba UÇMA. (2013). COSO İÇ KONTROL-BÜTÜNLEŞİK ÇERÇEVE GÜNCELLEME PROJESİNİN YENİLİKLERİ, World of Accounting Science, Vol. 15 Issue 2, p99-109 - 2013
10-) MARŞAP, Beyhan, Ganite KURT ve Tuğba UÇMA. (2012). SÜREKLİ DENETİMİN GEREKTİRDİĞİ İÇ DENETİM FAALİYETLERİ AÇISINDAN STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİNİN GEREKLİLİĞİ, World of Accounting Science, 2012, Vol. 14 Issue 4, p1-17 - 2012
11-) Tuğba UÇMA. (2012). TEKDÜZEN HESAP PLANININ TARİHSEL SERÜVENİ, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 2, Haziran, S. 115-140. - 2012
12-) Tuğba UÇMA. (2010). KAVRAMSAL METAFOR OLARAK MUHASEBEYİ ANLAMAK, Muhasebe ve Bilim Dünyası Dergisi, MODAV Yayınları, Cilt: 12, Sayı: 2, Haziran, S. 123 - 141. - 2012
13-) Tuğba UÇMA. (2010). MUHASEBENİN AKSİYOMATİK YAPISI, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Yayınları, Cilt:3, Sayı:3, Aralık, Ankara, S. 79 - 91. - 2012
14-) UZUN, Ali Çağlar ve Tuğba UÇMA. (2011). PRICING STRATEGIES IN INTERNATIONAL MARKET AND THE LOCATION OF COST SYSTEMS: THE CASE OF MARMARIS TOURISM ENTERPRISES, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Yayınları, Cilt: 4, Sayı: 2, Ankara, S. 37 - 50. - 2011
15-) KURT, Ganite ve Tuğba UÇMA. (2011). TÜRKİYE’DEKİ MUHASEBE ARAŞTIRMALARI YAZINI, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 4, Aralık, S. 69-95. - 2011
16-) Tuğba UÇMA. (2011). MUHASEBE OKULLARI VE MUHASEBE LİTERATÜRÜNÜN GELİŞİMİNE KATKILARI: TARİHSEL PERSPEKTİFTEN, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl: 11, Sayı: 35, Ekim, S. 117 - 143. - 2011
17-) Tuğba UÇMA. (2011). HİLELİ FİNANSAL RAPORLAMADA İÇ DENETÇİ VE DENETİM KOMİTESİ SORUMLULUĞUNUN BELİRLENMESİ: BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELİ UYGULAMASI, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Yayınları, Cilt: 4, Sayı:1, Ankara, S. 1- 32. (Doktora Tezinden Türetilmiştir.) - 2011
18-) USTA, Öcal ve Tuğba UÇMA. (2011). HİLELİ FİNANSAL RAPORLAMADA BAĞIMSIZ DENETÇİ SORUMLULUĞUNUN BELİRLENMESİNE YÖNELİK YAPISAL EŞİTLİK MODELİ UYGULAMASI, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl: 11, Sayı:34, Nisan, S. 13 - 38. (Doktora Tezinden Türetilmiştir.) - 2011
19-) Tuğba UÇMA. (2010). İLETİŞİMSEL EYLEM TEORİSİNE GÖRE MUHASEBEYİ DEĞERLENDİRMEK, Muhasebe ve Bilim Dünyası Dergisi, MODAV Yayınları, Cilt: 12, Sayı: 4, Aralık, S. 183 - 205. - 2011
20-) Tuğba UÇMA. (2010). ÇİFT-TARAFLI KAYIT SİSTEMİ VE KAPİTALİZMİN DOĞUŞU: WERNER SOMBART’IN SOSYO-EKONOMİK PERSPEKTİFİNDEN, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl: 10, Sayı:32, Ekim, S. 101 - 115. - 2010
21-) SOLMAZ, Erol ve Tuğba UÇMA. (2010). BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN MAKYAVELİST EĞİLİMLERİNDEN YOLA ÇIKARAK ETİK ALGILARINI BELİRLEME: MUĞLA İLİNDE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl: 10, Sayı:31, Mayıs, S. 93 - 108. - 2010
22-) Tuğba UÇMA ve Alper ERSERİM. (2009). SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR OLABİLME SÜRECİNİN TÜRKİYE VE AMERİKA’DAKİ YASAL DÜZENLEMELER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI, Muhasebe ve Bilim Dünyası Dergisi, MODAV Yayınları, Cilt: 11, Sayı: 4, Aralık, S. 183 - 210. - 2009
23-) Tuğba UÇMA ve Mehmet BEYCAN. (2009). MUHASEBE EĞİTİMİNDE İNTERAKTİF E- ÖĞRENME, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Yayınları, Cilt:2, Sayı:3, Eylül, S. 35 - 50 - 2009

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Poroy Arsoy Aylin, Uçma Uysal Tuğba, Bora Tuba, 2018. Muhasebe Akademisyenlerinin Kişilik Özelliklerinin İş Performansları Üzerindeki Etkisi. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi
2-) Uçma Tuğba, Kurt Ganite, 2016. KÂR AMACI GÜTMEYEN İŞLETMELERDE DENETİM BİR PARADOKS MU?. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
3-) Uçma Tuğba, Yazıcı Nusret, 2016. Bir Rekabet Aracı Olarak Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Dış Güvence Gerekliliği. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
4-) Tuğba UÇMA. (2012). TÜRKİYE’DEKİ MUHASEBE SİSTEMİNİN GELİŞİMİNİN KURUMSAL TEORİ ÇERÇEVESİNDE AÇIKLANMASI, Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, MUFAD Yayınları, Sayı: 2, Ocak, S. 145-178. - 2012
5-) KURT, Ganite ve Tuğba UÇMA. (2009). ADLİ MUHASEBECİLİK MESLEĞİ VE ADLİ MUHASEBECİ OLABİLME SÜRECİNİN TÜRKİYE’DEKİ VE AMERİKA’DAKİ YASAL DÜZENLEMELER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI, Gazi Üniversitesi Ticaret, Turizm ve Eğitim Fakültesi Dergisi, Gazi Üniversitesi Yayınları, Yıl: (2009), Sayı:2, Aralık, S. 160 - 178. - 2009
6-) Tuğba UÇMA. (2009). MUHASEBE MESLEĞİNDE MESLEK ETİĞİNE DUYULAN GEREKSİNİMİN ETİK TEORİLERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt:46, Sayı: 549, Mart, S. 95 – 109. (Yüksek Lisans Tezinden Türetilmiştir.) - 2009
7-) Tuğba UÇMA ve Mehmet BEYCAN. (2008). DEVELOPMENT OF INDEPENDENT AUDITING IN TURKEY FROM PAST TO FUTURE, Journal of Yasar University, Volume:12, December, S. 1711 – 1730. - 2008
8-) POYRAZ, Erkan ve Tuğba UÇMA. (2006). TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN İHRACATÇI SEKTÖRLERİN MALİ KRİZ ORTAMLARINDA FİNANSAL BAŞARISIZLIKLARININ ALTMAN Z SCORE MODELİ YARDIMIYLA ÖLÇÜLMESİ, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:32, Ekim, S. 127 – 136. - 2006
9-) GAVCAR, Erdoğan, Tuğba UÇMA ve Çağrı KÖROĞLU. (2006). SEYYAR PAZAR ESNAFININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ), İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 5, Sayı:9, Bahar(1/1), S. 133 – 142. - 2006
10-) KÖROĞLU, Çağrı ve Tuğba UÇMA. (2006). İŞLETMELERDEKİ İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİ VE DIŞ DENETİMDEKİ ÖNEMİ, Mevzuat Dergisi, Yıl: 8, Sayı:103, Temmuz, S. 1 - 14. - 2006
11-) Tuğba UÇMA ve Çağrı KÖROĞLU. (2005). TMS-7’YE GÖRE NAKİT AKIŞ TABLOSU, Mevzuat Dergisi, Yıl: 8, Sayı:92, Ağustos, S.1 - 18. - 2005
12-) Çağrı KÖROĞLU ve Tuğba UÇMA. (2005). ENFLASYONUN MALİ TABLOLAR ÜZERİNE ETKİSİ VE ENFLASYON DÜZELTMESİ, Mevzuat Dergisi, Yıl: 8, Sayı:90,Haziran, S. 1 – 27. - 2005
13-) Tuğba UÇMA. (2005). TÜRK MUHASEBE HUKUKUNU OLUŞTURAN DÜZENLEMELER VE TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARINA UYUM ÇALIŞMALARI, Mevzuat Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 89, Mayıs, S. 1 - 17. - 2005

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) GÜLER, Sevinç ve Tuğba UÇMA. (2011). MÜLKİYET YAPISI DEĞİŞKENLERİNİN İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB 30 ENDEKSİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA, 8. Uluslararası Muhasebe Konferansı- MODAV, 20-22 Ekim, İzmir, TÜRKİYE, Muhasebe ve Bilim Dünyası Dergisi, MODAV Yayınları, Cilt: 13, Sayı: 4, Aralık. - 2011
2-) ERSERİM, Alper ve Tuğba UÇMA. (2011). SPK DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE TESPİT EDİLEN FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONLARI VE YAPTIRIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME, 7. Uluslararası Muhasebe Konferansı – MODAV, İstanbul, Türkiye, Muhasebe ve Bilim Dünyası Dergisi, MODAV Yayınları, Cilt: 13, Sayı: 1, Ocak. - 2011
3-) UZUN, Ali Caglar and Tugba UCMA. (2010). POSTMODERN BUSINESS ETHICS AND ITS REFLECTIONS: THE PERSPECTIVES FROM ZYGMUNT BAUMAN AND MICHEL FOUCAULT, The International Journal of Arts and Sciences, Mediterranean Conference for Academic Disciplines, The University of Malta, International Journal of Arts and Sciences, Volume:3, Number:7, pp. 163-188. - 2010
4-) Tugba UCMA and Mehmet BEYCAN. (2008). BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞİM SÜRECİNDE TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ SOSYAL MUHASEBE UYGULAMALARI: MARMARİS ÖRNEĞİ, Third Business, Economics International Workshop, June, Giresun, TURKEY. - 2008

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Uçma Uysal Tuğba, Kurt Ganite, 2017. MUHASEBENİN TEORİLEŞTİRMESİ SÜRECİNDE KAVRAMSAL ÇERÇEVENİN YERİ: TARİHSEL PERSPEKTİFTEN. 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi
2-) Aldemir Ceray, Uçma Uysal Tuğba, 2017. Gelişmekte Olan Ülkelerde Çok Düzeyli Yönetişim Kavramı ve Uygulanabilirliği. International Congress on Political, Economic and Social Studies 2017
3-) Uçma Uysal Tuğba, Aldemir Ceray, Kurt Ganite, 2017. Hesaplanabilir Hale Getirme” Kavramının Kamu Kurumlarının Şeffaflığındaki Önemi. International Congress on Political, Economic and Social Studies 2017
4-) Uçma Uysal Tuğba, Kurt Ganite, 2017. Dijital Çağda Kamu Muhasebesindeki Dönüşüm: Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu - KAYFOR15
5-) Uçma Uysal Tuğba, 2017. Tarımsal Gıda Sektörünün Değer Zinciri İle Analizi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Dünya Bankası İşbirliği Tarım Ürünlerinin Pazarlanması ve Değer Zinciri Çalıştayı,
6-) Uçma Tuğba, Cop Ruziye, Kurt Ganite, 2016. Importance Of Family Constitution For theSustainability Of Smes Family Companies. AGP International Humanities and Social Sciences Conference
7-) KURT, Ganite, Beyhan MARSAP and Tugba Ucma Uysal. (2014). Risk – based Internal Control in SMEs: Social Capital Perspectives, III. European Conference on Social and Behavioral Sciences, February 6 -8 2014, Italy. - 2014
8-) Tugba UCMA and Ali Caglar UZUN. (2010). CONSIDERING BUSINESS LANGUAGE AS A RHETORICAL PROCESS: IN THE CONTEXT OF CHRISTMAS TREE APPROACH, International Journal of Arts and Sciences, GERMANY ANNUAL CONFERENCE, 28 November- 3 December, Freighburg, GERMANY. (PRESENTED PAPER) - 2010
9-) YAYLA, Hilmi, E. and Tugba UCMA. (2009). THE INTELLECTUAL MIGRATION AND ACCOUNTING: THE DIFFUSION OF DYNAMIC BALANCE THEORY TO TURKEY, The First Accounting History International Emerging Scholar's Colloquium) (1AHIESC), 15- 17 July, SIENA, ITALY. (PRESENTED PAPER) - 2009

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) UÇMA UYSAL Tuğba ve Ganite KURT. (2015). AİLE ŞİRKETLERİNDE RİSK TEMELLİ İÇ KONTROLÜN ÖNEMİ VE ÜST YÖNETİMİN SORUMLULUKLARI, I. Kurumsal Yönetim ve İç Kontrol Sempozyumu, 30 – 31 Mayıs 2015, İznik. - 2015
2-) Uçma Tuğba, Kurt Ganite, 2015. AİLE ŞİRKETLERİNDE RİSK TEMELLİ İÇ KONTROLÜN ÖNEMİ VE ÜST YÖNETİMİN SORUMLULUKLARI. I. Kurumsal Yönetim ve İç Kontrol Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Poroy Arsoy Aylin, Uçma Tuğba, Bora Tuba, 2016. Muhasebe Akademisyenlerinin Kişilik Özelliklerinin İş Performansları Üzerindeki Etkisi. 13. Uluslararası Muhasebe Konferansı
2-) KURT, Ganite, Tuğba UÇMA ve Ongun EMGİN. (2013). SİGORTA ŞİRKETLERİNDEKİ İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONUNU ÖNLEMEDE ROLÜ, 1. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi, 6 – 7 Haziran 2013, Ankara. - 2013
3-) MARŞAP, Beyhan ve Tuğba UÇMA. (2013). SİGORTA ŞİRKETLERİNDEKİ MUALLAK HASAR VE TAZMİNAT KARŞILIKLARININ TFRS 4, TMS 37 VE SİGORTACILIK HESAP PLANI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, 1. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi, 6 – 7 Haziran 2013, Ankara. - 2013

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2018. Financial Sustainability and Intergenerational Equity in Local Governments/The Potential Correlation Between Organizational Structure and Financial Sustainability in Turkish Local Government: The Case of Mugla Municipalities. Yayın Evi: IGI Global
2-) . 2017. ACCOUNTING/Public Accounting Reform from Institutional Theory Perspectives: Case of Turkey. Yayın Evi: Intech Publications
3-) Uçma Uysal .,T., . 2015. Holistic Approach to Risk – based Internal Control in SMEs. Yayın Evi: Gazi Kitabevi
4-) Kurt.,G., Uçma Uysal .,T., Ivanyos.,J., . 2015. HARBIF - Risk Temelli İç Kontrol Terminolojisine Ontolojik Yaklaşım. Yayın Evi: Gazi Kitabevi

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2017. KOBİ’lerde Rekabet Avantajı Olarak Stratejik Maliyet Yönetimi: Muğla İli Örneği/. Yayın Evi: TOBB Yayınları No: 2017/299
2-) . 2015. HARBIF Risk Temelli İç Kontrol Terminolojisine Ontolojik Yaklaşım/. Yayın Evi: Gazi Kitabevi
3-) Tuğba UÇMA. (2011). Muhasebenin Teorik Yapısı – Genel Bir Bakış, Gazi Kitabevi, Ankara, Ekim, ISBN: 978–605–4562–20–6. (Doçentlik Özgün Çalışması) - 2011
4-) KURT, Ganite ve Tuğba UÇMA. (2011). Kavramsal Çerçeve – US GAAP ve IFRS Yakınsama Projeleri, Gazi Kitabevi, Ankara, Ekim, ISBN: 978–605–4562–25–1. - 2011

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. ENCYCLOPEDIA OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 4TH EDITION/ARE SOCIAL MARKETING INVESTMENTS USED AS A TOOL FOR VOLUNTARY REPORTING OR DISCLOSURE?. Yayın Evi: IGI GLOBAL
2-) Kurt.,G., Uçma Uysal .,T., . 2015. Encyclopedia of Information Science and Technology. Yayın Evi: IGI Global
3-) Tugba Ucma Uysal, Ganite Kurt and Ali Naci Karabulut. Are social marketing investments used as a tool for voluntary reporting or disclosure? Evidence from Turkey's ISE 100, In Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition, Edited by: Mehdi Khosrow-Pour, IGI Global, USA, 2016 (Forthcoming) - 2015
4-) . 2015. Encyclopedia of Information Science and Technology/SUSTAINABILITY REPORTING FRAMEWORK FOR VOLUNTARY REPORTING OR DISCLOSURE IN TURKEY. Yayın Evi: IGI Global, USA
5-) Tugba UCMA, Ali Naci Karabulut and Ali Caglar Uzun. (2013). UNDERSTANDING CONSUMER BEHAVIOR THROUGH MENTAL ACCOUNTING: EVIDENCE FROM TURKISH CONSUMERS, In Cases on Consumer - Centric Marketing Management, Edited by: Vimi Jham, IGI Global, USA. - 2013

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. Türkiye’de Tarımsal Gıda Sektörünün Değer Zinciri Analizi ile Değerlendirilmesi/. Yayın Evi: İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2017/4
2-) . 2016. KOBİ LERDE KOÇLUK 5NOKTA EĞİTİMİ/Muhasebe Bilgisinin Gerekliliği ve Önemi. Yayın Evi: Gazi Kitabevi
3-) . 2016. KOBİ LERDE KOÇLUK 5NOKTA EĞİTİMİ/İÇ DENETİM, İÇ KONTROL, RİSK YÖNETİMİ. Yayın Evi: Gazi Kitabevi
4-) Kurt.,G., Uçma Uysal .,T., . 2015. Holistic Approach to Risk – based Internal Control in SMEs. Yayın Evi: Gazi Kitabevi
5-) . 2015. Holistic Approach to Risk based Internal Control in SMEs/Introduction. Yayın Evi: Gazi Kitabevi
6-) . 2015. Holistic Approach to Risk based Internal Control in SMEs/Suggesting Risk - based Internal Financial Control Model for SMEs. Yayın Evi: Gazi Kitabevi
7-) Tuğba UÇMA. (2011). POZİTİF MUHASEBE TEORİSİ: IMRE LAKATOS’IN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROGRAMI METODOLOJİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ, Prof. Dr. Sabri Bektöre Anısına, Editörler: Yılmaz Benligiray ve Adnan Sevim, Anadolu Üniversitesi Basımevi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, S. 663 – 689. - 2011

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde yardımcı editörlük yada yayın kurulu editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi .

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2016. KOBİLERDE KOÇLUK 5NOKTA EĞİTİMİ.
2-) Kurt, Ganite and Tugba Ucma Uysal. (2015). Risk Based Internal Control for SMEs, In Holistic Approach to Risk Based Internal Finacial Control For SMEs, Eds: Ganite Kurt and Tugba Ucma Uysal, Gazi Kitabevi, Ankara. - 2015

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) . 2017. MUVU - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi. Hakemlik Sayısı: 3

Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanmış proje yürütücülüğü

1-) Avrupa Birliği Erasmus + KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices. Strategic Partnerships for Vocational Education and training Project – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Proje Koordinatörü - 2015
2-) Avrupa Birliği Lifelong Learning Programme Community Action Programme in the Field of Lifelong Learning 2007 – 2013 Multilateral Projects - Transfer of Innovation - 2013

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Muğla Üniversitesi 14/031 Numaralı BAP Projesi – MUHASEBE MESLEK ELEMANLARININ VERGİDEN KAÇINMA DÜZEYLERİ ve MAKYAVELİST EĞİLİMLERİ İLE İLİŞKİSİ: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ - 2015
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapma ve Alma Desteği. 2015-2017
3-) 12/69 Numaralı BAP Projesi – Proje Araştırmacısı Proje İsmi: Ekonomik Kalkınmanın Önemli Unsurlarından Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Yetkinlik ve İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi: Muğla İli Örneği - 2013

Verdiği Dersler

İŞL1005 2014-2015 Yaz

Finansal Muhasebe I

MUH211 2007-2008 İki Sınav(G.Ö)

FİNANSAL YÖNETİM

İŞL1807 2017-2018 Yaz

Genel Muhasebe I

İŞL1808 2017-2018 Yaz

Genel Muhasebe II

UTF4516 2017-2018 Bahar

Uluslararası Denetim Standartları

UTF4516 2017-2018 Bahar

Uluslararası Denetim Standartları

İŞL3918 2017-2018 Bahar

Şirketler Muhasebesi

İŞL3918 2017-2018 Bahar

Şirketler Muhasebesi

UTF 5534 2017-2018 Bahar

Bilim Felsefesi

UTF 5503 2017-2018 Bahar

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

TUİ 5521 2017-2018 Güz

Turizmde Maliyet Ve Yönetim Muhasebesi

TUİ 7538 2017-2018 Güz

Turizm İşletmelerinde Muhasebe

İŞL1811 2017-2018 Güz

Genel Muhasebe

TUİ 6525 2017-2018 Güz

STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ

AKD 3000 2017-2018 Güz

Akademik Danışmanlık

AKD 3000 2017-2018 Güz

Akademik Danışmanlık

İŞL1809 2017-2018 Güz

Genel Muhasebe

İŞL1811 2017-2018 Güz

Genel Muhasebe

İŞL1809 2017-2018 Güz

Genel Muhasebe

HİT2511 2016-2017 Yaz

İNTERNET TABANLI REKLAMCILIK

İŞL2801 2016-2017 Yaz

Genel Muhasebe

İŞL1811 2016-2017 Yaz

Genel Muhasebe

İŞL2006 2016-2017 Yaz

Finansal Tablolar Analizi

KON1002 2016-2017 Yaz

Kon. İşl. Muhasebe Uyg.

İŞL1809 2016-2017 Yaz

Genel Muhasebe

İŞL1809 2016-2017 Yaz

Genel Muhasebe

İŞL1811 2016-2017 Yaz

Genel Muhasebe

İŞY2804 2016-2017 Yaz

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞL3801 2016-2017 Yaz

Genel Muhasebe

YİŞ3510 2016-2017 Bahar

Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Maliyet Kontrolü

KON1002 2016-2017 Bahar

Kon. İşl. Muhasebe Uyg.

TUİ 7521 2016-2017 Bahar

Turizmde Maliyet Ve Yönetim Muhasebesi

TUİ 6522 2016-2017 Bahar

Finansal Okur-Yazarlık

YİŞ3510 2016-2017 Bahar

Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Maliyet Kontrolü

AKD 1000 2016-2017 Bahar

Akademik Danışmanlık

YİŞ1508 2016-2017 Bahar

Yiyecek İçecek İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları

YİŞ1508 2016-2017 Bahar

Yiyecek İçecek İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları

AKD 2000 2016-2017 Bahar

Akademik Danışmanlık

AKD 2000 2016-2017 Bahar

Akademik Danışmanlık

AKD 1000 2016-2017 Bahar

Akademik Danışmanlık

KON1002 2016-2017 Bahar

Kon. İşl. Muhasebe Uyg.

İŞL1811 2016-2017 Güz

Genel Muhasebe

TUİ 5521 2016-2017 Güz

Turizmde Maliyet Ve Yönetim Muhasebesi

YİŞ2513 2016-2017 Güz

Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi

İŞL1809 2016-2017 Güz

Genel Muhasebe

İŞL1811 2016-2017 Güz

Genel Muhasebe

YİŞ2513 2016-2017 Güz

Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi

İŞL1809 2016-2017 Güz

Genel Muhasebe

İŞL2006 2015-2016 Yaz

Finansal Tablolar Analizi

İŞL3801 2015-2016 Yaz

Genel Muhasebe

İŞL3911 2015-2016 Yaz

Finansal Tablolar Analizi

İŞL1809 2015-2016 Yaz

Genel Muhasebe

İŞL1811 2015-2016 Yaz

Genel Muhasebe

İŞL1809 2015-2016 Yaz

Genel Muhasebe

İŞL1811 2015-2016 Yaz

Genel Muhasebe

İŞL2801 2015-2016 Yaz

Genel Muhasebe

TUİ 7521 2015-2016 Bahar

Turizmde Maliyet Ve Yönetim Muhasebesi

YİŞ3510 2015-2016 Bahar

Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Maliyet Kontrolü

YİŞ1508 2015-2016 Bahar

Yiyecek İçecek İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları

YİŞ1508 2015-2016 Bahar

Yiyecek İçecek İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları

YİŞ3510 2015-2016 Bahar

Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Maliyet Kontrolü

İŞL1811 2015-2016 Güz

Genel Muhasebe

YİŞ2513 2015-2016 Güz

Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi

TUİ 5090 2015-2016 Güz

Seminer

İŞL1809 2015-2016 Güz

Genel Muhasebe

İŞL1811 2015-2016 Güz

Genel Muhasebe

TUİ 7000 2015-2016 Güz

Dönem Projesi

İŞL1809 2015-2016 Güz

Genel Muhasebe

TUİ 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

TUİ 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

YİŞ2513 2015-2016 Güz

Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi

MUH2010 2014-2015 Bahar

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ

İŞY1804 2014-2015 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

MUH2504 2014-2015 Bahar

TURİZM İŞLETMELERİ MUHASEBESİ

İŞY1804 2014-2015 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

İŞL1006 2014-2015 Bahar

Finansal Muhasebe II

İŞY2804 2014-2015 Bahar

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

MUH2504 2014-2015 Bahar

TURİZM İŞLETMELERİ MUHASEBESİ

İŞY2804 2014-2015 Bahar

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

MUH2010 2014-2015 Bahar

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ

İŞY1801 2014-2015 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

DŞT2801 2014-2015 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

MUH2501 2014-2015 Güz

FİNANSAL YÖNETİM

İŞL1005 2014-2015 Güz

Finansal Muhasebe I

DŞT2801 2014-2015 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

MUH2501 2014-2015 Güz

FİNANSAL YÖNETİM

İŞY1801 2014-2015 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I