Personel

Doktor Öğretim Üyesi Veli Uğur
Doktor Öğretim Üyesi
Veli Uğur
@ E-posta
veliugur@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5554

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 01.06.1997

Yüksek Lisans

Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı-Yeni Türk Edebiyatı 01.06.2000

Doktora

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı-Yeni Türk Edebiyatı 02.06.2009

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Uğur Veli, 2017. Kadın Kimliği ve Modernizm Karşıtlığı: Hidayet Romanlarının İdeolojisi. Researcher Social Science Studies
2-) Uğur Veli, 2016. Safahat ı Bakhtin le Okumak. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
3-) Uğur.,V., 2011. Türk Edebiyatında Fantastik Roman. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Uğur.,V., 2008. Popüler Edebiyatın Söylemi: Ahmet Altan’ın Aldatmak Adlı Romanının Popüler Edebiyat Teorisiyle İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Uğur.,V., 2014. Temsil ve Direniş: Halide Edip'i Postkolonyal Düşüncenin Terimleriyle Okumak. Sempozyum
2-) Uğur.,V., 2011. 1980 Sonrası Türkiye’de Popüler Roman. Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Uğur Veli, 2017. Demiryolu Öyküleri’nde Yabancılık. Uluslararası Edebiyatta Tren, Trende Edebiyat

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Uğur.,V., 2015. Hasan Ali Toptaş ve Romancılığı. Hasan Ali Toptaş Hakkında Yuvarlak Masa Toplantısı
2-) Uğur.,V., 2012. 1980 Sonrasında Polisiye Romanlarımız. Edebiyatımızın Üvey Evladı Polisiye Sempozyumu
3-) Uğur.,V., 2011. Kanondan Dışlanma ve Popüler Edebiyatta Çoğulculuk. Türkçe Edebiyat ve Çoğulculuk Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Uğur.,V., 2015. Osmanlı'dan Günümüze Bilimkurgu Edebiyatı. Konferans
2-) Uğur.,V., 2015. Sadece Entelektüel ve Yalnız Başına: Günlükleri Işığında Bir Tanpınar Portresi. Yuvarlak Masa Toplantıları-Arafta Bir Aydın: Ahmet Hamdi Tanpınar
3-) Uğur.,V., 2015. İstiklal Marşı'nın Kabulü Süreci. Mehmet Akif Ersoy ve Safahat'ı
4-) Uğur.,V., 2014. Edebiyat Kanonu ve Harold Bloom. Harold Bloom ve Batı Kanonu
5-) Uğur.,V., Gönül.,E., 2014. Savaş Çocuklarının Şiirleri: Garip Şairlerinin Savaşa Bakışı. Sempozyum

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Uğur.,V., . 2013. 1980 Sonrası Türkiye’de Popüler Roman. Yayın Evi: Koç Üniversitesi Yayınları

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. Muğla Şehir Yazıları/Halikarnas Balıkçısı’nın Ötelerin Çocukları ve Deniz Gurbetçileri Romanlarında Yazar Tavrı. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Basımevi
2-) . 2016. Kültür Dünyamızın Mimarları/Sadece Entellektüel ve Yalnız Başına: Günlüklerinin Işığında Bir Tanpınar Portresi. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Söylem Filoloji Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Söylem.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Söylem.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Mugla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Monograf.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) 1980 Sonrası Türkiye’de Popüler Roman - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Türk Edebiyatında Fantastik Roman - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1

Verdiği Dersler

TDE2008 2018-2019 Bahar

II. Meşrutiyet Sonrası Türk Ed.

TDE 5574 2018-2019 Bahar

Cumhuriyet’ten Sonra Türk Edebiyatında Eleştiri

TDE4502 2018-2019 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4502 2018-2019 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4530 2018-2019 Bahar

Edebiyat ve Sinema

TDE4530 2018-2019 Bahar

Edebiyat ve Sinema

TDE2008 2018-2019 Bahar

II. Meşrutiyet Sonrası Türk Ed.

TDE 6564 2018-2019 Bahar

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Popüler Roman İncelemeleri

TDE 5563 2018-2019 Güz

Postmodernizm ve Türk Edebiyatı

TDE4515 2018-2019 Güz

Cuhuriyet Dönemi Roman Tahlilleri II

TDE 5099 2018-2019 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

TDE4502 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE2007 2018-2019 Güz

Servet-i Fünun Edebiyatı

TDE2007 2018-2019 Güz

Servet-i Fünun Edebiyatı

TDE4501 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4501 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4515 2018-2019 Güz

Cuhuriyet Dönemi Roman Tahlilleri II

TDE 6099 2018-2019 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

TDE 6567 2018-2019 Güz

Cumhuriyet’ten Sonra Türk Edebiyatında Dönemler ve Topluluklar

TDE2007 2017-2018 Yaz

Servet-i Fünun Edebiyatı

TDE 5574 2017-2018 Bahar

Cumhuriyet’ten Sonra Türk Edebiyatında Eleştiri

TDE 6564 2017-2018 Bahar

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Popüler Roman İncelemeleri

TDE4502 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4502 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4501 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE4530 2017-2018 Bahar

Edebiyat ve Sinema

TDE3006 2017-2018 Bahar

Cumhuriyet Dön. Türk Ed.

TDE4501 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE3006 2017-2018 Bahar

Cumhuriyet Dön. Türk Ed.

TDE4530 2017-2018 Bahar

Edebiyat ve Sinema

TDE 5563 2017-2018 Güz

Postmodernizm ve Türk Edebiyatı

TDE 5567 2017-2018 Güz

Metinlerarasılık ve Metinlerarası İncelemeler

TDE4515 2017-2018 Güz

Cuhuriyet Dönemi Roman Tahlilleri II

TDE3521 2017-2018 Güz

Türk Edebiyatında Düşünce Akımları

TDE3521 2017-2018 Güz

Türk Edebiyatında Düşünce Akımları

TDE3005 2017-2018 Güz

Millî Edebiyat

TDE 6565 2017-2018 Güz

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Edebiyatında Dönemler ve Topluluklar

TDE 6567 2017-2018 Güz

Cumhuriyet’ten Sonra Türk Edebiyatında Dönemler ve Topluluklar

TDE3005 2017-2018 Güz

Millî Edebiyat

TDE4501 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4501 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4515 2017-2018 Güz

Cuhuriyet Dönemi Roman Tahlilleri II

TDE4502 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE3520 2016-2017 Bahar

Cumhuriyet Döneminde Popüler Romanlar

TDE4501 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE1006 2016-2017 Bahar

Tanzimat Edebiyatı

TDE1006 2016-2017 Bahar

Tanzimat Edebiyatı

TDE4530 2016-2017 Bahar

Edebiyat ve Sinema

TDE3520 2016-2017 Bahar

Cumhuriyet Döneminde Popüler Romanlar

TDE4530 2016-2017 Bahar

Edebiyat ve Sinema

TDE 6560 2016-2017 Bahar

Tarihsel Roman Çözümlemeleri

TDE 5574 2016-2017 Bahar

Cumhuriyet’ten Sonra Türk Edebiyatında Eleştiri

TDE4501 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE4501 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE3521 2016-2017 Güz

Türk Edebiyatında Düşünce Akımları

TDE4515 2016-2017 Güz

Cuhuriyet Dönemi Roman Tahlilleri II

TDE1005 2016-2017 Güz

Yeni Türk Edebiyatına Giriş

TDE3521 2016-2017 Güz

Türk Edebiyatında Düşünce Akımları

TDE4515 2016-2017 Güz

Cuhuriyet Dönemi Roman Tahlilleri II

TDE4502 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE 6567 2016-2017 Güz

Cumhuriyet’ten Sonra Türk Edebiyatında Dönemler ve Topluluklar

TDE4501 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE 6565 2016-2017 Güz

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Edebiyatında Dönemler ve Topluluklar

TDE 5563 2016-2017 Güz

Postmodernizm ve Türk Edebiyatı

TDE4502 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE 5571 2016-2017 Güz

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Edebî Eleştiri

TDE1005 2016-2017 Güz

Yeni Türk Edebiyatına Giriş

TDE1005 2015-2016 Yaz

Yeni Türk Edebiyatına Giriş

TDE3520 2015-2016 Bahar

Cumhuriyet Döneminde Popüler Romanlar

TDE2008 2015-2016 Bahar

II. Meşrutiyet Sonrası Türk Ed.

TDE3520 2015-2016 Bahar

Cumhuriyet Döneminde Popüler Romanlar

TDE4501 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE 5000 2015-2016 Bahar

Tez Çalışması

TDE 5568 2015-2016 Bahar

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı Çözümlemeleri

TDE4502 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4530 2015-2016 Bahar

Edebiyat ve Sinema

TDE 5574 2015-2016 Bahar

Cumhuriyet’ten Sonra Türk Edebiyatında Eleştiri

TDE 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE4501 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE 6700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE4502 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE 6000 2015-2016 Bahar

Tez Çalışması

TDE4530 2015-2016 Bahar

Edebiyat ve Sinema

TDE2008 2015-2016 Bahar

II. Meşrutiyet Sonrası Türk Ed.

TDE3513 2015-2016 Güz

Servet-i Fünun Dön. Roman Tahlilleri

TDE 5090 2015-2016 Güz

Seminer

TDE2007 2015-2016 Güz

Servet-i Fünun Edebiyatı

TDE 6000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

TDE4502 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4501 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4501 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE 6090 2015-2016 Güz

SEMİNER

TDE 6700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

TDE4515 2015-2016 Güz

Cuhuriyet Dönemi Roman Tahlilleri II

TDE2007 2015-2016 Güz

Servet-i Fünun Edebiyatı

TDE4515 2015-2016 Güz

Cuhuriyet Dönemi Roman Tahlilleri II

TDE 5559 2015-2016 Güz

Roman Teorisi Ve Çözümlemeleri

TDE 5567 2015-2016 Güz

Metinlerarasılık ve Metinlerarası İncelemeler

TDE4502 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE 6567 2015-2016 Güz

Cumhuriyetten sonra Tük Edebiyatında Dönemler Ve Topluluklar

TDE 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE3513 2015-2016 Güz

Servet-i Fünun Dön. Roman Tahlilleri

TDE 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

TDE1006 2014-2015 Bahar

Tanzimat Edebiyatı

TDE 5562 2014-2015 Bahar

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Şiir Çözümlemeleri

TDE 5570 2014-2015 Bahar

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri Çözümlemeleri

TDE1006 2014-2015 Bahar

Tanzimat Edebiyatı

TDE 6000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

TDE 6700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5090 2014-2015 Bahar

SEMİNER

TDE4502 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4502 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE3520 2014-2015 Bahar

Cumhuriyet Döneminde Popüler Romanlar

TDE2008 2014-2015 Bahar

II. Meşrutiyet Sonrası Türk Ed.

TDE2008 2014-2015 Bahar

II. Meşrutiyet Sonrası Türk Ed.

TDE3520 2014-2015 Bahar

Cumhuriyet Döneminde Popüler Romanlar

TDE 6556 2014-2015 Bahar

Şiir Eleştirisi Örnekleri

TDE 6564 2014-2015 Bahar

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Popüler Roman İncelemeleri

TDE 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE1005 2014-2015 Güz

Yeni Türk Edebiyatına Giriş

TDE 6559 2014-2015 Güz

Roman Çözümlemeleri

TDE 5090 2014-2015 Güz

Seminer

TDE1005 2014-2015 Güz

Yeni Türk Edebiyatına Giriş

TDE 6700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

TDE4502 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE 6563 2014-2015 Güz

Öykü Çözümlemeleri

TDE 6000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

TDE2007 2014-2015 Güz

Servet-i Fünun Edebiyatı

TDE4519 2014-2015 Güz

Cumhuriyet Dönemi Öykü Tahlilleri II

TDE2007 2014-2015 Güz

Servet-i Fünun Edebiyatı

TDE3515 2014-2015 Güz

Servet-i Fünun Dön. Şiir Tahlilleri

TDE3515 2014-2015 Güz

Servet-i Fünun Dön. Şiir Tahlilleri

TDE4519 2014-2015 Güz

Cumhuriyet Dönemi Öykü Tahlilleri II

TDE4501 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE 5567 2014-2015 Güz

Metinlerarasılık ve Metinlerarası İncelemeler

TDE 5571 2014-2015 Güz

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Edebî Eleştiri

TDE4501 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi