Personel

Doktor Öğretim Üyesi Veysel Fuat Hatipoğlu
Doktor Öğretim Üyesi
Veysel Fuat Hatipoğlu
@ E-posta
veyselfuat.hatipoglu@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5407

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi

Kadro Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü / Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 26.06.2003

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilimdalı 15.01.2007
Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü OFMA Eğitimi Anabilimdalı 07.07.2005

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik 21.12.2012

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Hatipoğlu Veysel Fuat, Alkan Sertan, Seçer Aydın, 2017. An efficient scheme for solving a system of fractional differential equations with boundary conditions. Advances in Difference Equations
2-) Hatipoğlu.,F., Uçar.,D., Koçak.,F., 2013. Psi-Exponential Stability of Nonlinear Impulsive Dynamic Equations on Time Scales. Abstract and Applied Analysis
3-) Seyyidoğlu.,S., Tunçer.,Y., Uçar.,D., Berktaş.,K., Hatipoğlu.,F., 2011. Forward Curvatures on Time Scales. Abstract and Applied Analysis

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Alkan Sertan, Hatipoğlu Veysel Fuat, 2017. Approximate solutions of Volterra-Fredholm integro-differential equations of fractional order. Tbilisi Mathematical Journal
2-) Atlay Işık.,D., Hatipoğlu.,F., 2016. Logistics from the Perspective of Mathematical Models: Literature Review. Academic Journal Management and Education
3-) Hatipoğlu.,F., 2015. Taylor polynomial solution of difference equation with constant coefficients via time scales calculus. New Trends in Mathematical Sciences
4-) Hatipoğlu.,F., Uçar.,D., Koçak.,F., 2013. Exponential and Uniform Exponential Stability of Dynamic Equations on Time Scales. Journal of Advanced Research in Applied Mathematics
5-) Hatipoğlu.,F., Uçar.,D., Koçak.,F., 2012. On Stability of Dynamic Equations on Time Scales via Dichotomic Maps. Applications and Applied Mathematics: An International Journal

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Hatipoğlu Veysel Fuat, 2017. Application of a New Quantitative Approach to Stock Markets: Minimum Spanning Tree. Alphanumeric Journal

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Hatipoğlu.,F., Koçak.,F., Işık.,Ö., 2010. The Generalızatıon of The Derıvatıve of Bernsteın Basıs Polynomıals on q-Integers. International Science and Technology Conference

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Daş.,E., Alkan.,S., Hatipoğlu.,F., 2017. A Sinc-Collocation Method for Solving Fractional Order Integro-Differential Equations. 3rd International Conference on Pure and Applied Sciences ICPAS 2017
2-) Hatipoğlu Veysel Fuat, 2017. Numerical Scheme for Solving Fractional Differential Equations in the Beta-Derivative Sense. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS AND ENGINEERING
3-) Hatipoğlu Veysel Fuat, Hatipoğlu Semra, 2017. Clustering Based on Vibrational Potential: Evidence from the Global Metal Market. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS AND ENGINEERING
4-) Alkan Sertan, Hatipoğlu Veysel Fuat, Daş Sebahat Ebru, 2017. Approximation Solution of Systems of Fractional Integro-Differential Equation. International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modeling
5-) Daş Sebahat Ebru, Alkan Sertan, Hatipoğlu Veysel Fuat, 2017. Numerical Solutions of Fractional Differential Equations by Using Sinc-Galerkin Method. Recent Trends in Pure and Applied Mathematics
6-) Daş Sebahat Ebru, Alkan Sertan, Hatipoğlu Veysel Fuat, 2017. On the Approximate Solutions of Systems of Fractional Differential Equations. Recent Trends in Pure and Applied Mathematics
7-) Hatipoğlu.,F., 2016. Sectorial Hierarchy in Borsa Istanbul. 2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society
8-) Hatipoğlu.,F., Uçar.,D., 2015. On Mittag–Leffler stability of fractional dynamic equations on time scales. Progress on Difference Equations PODE 2015
9-) Uçar.,D., Hatipoğlu.,F., 2015. On the oscillation of higher order half linear delay dynamic equations. Progress on Difference Equations PODE 2015
10-) Uçar.,D., Hatipoğlu.,F., 2013. Oscillation of Nonlinear Neutral Type Dynamic Equation. Progress on Difference Equations PODE 2013
11-) Hatipoğlu.,F., Uçar.,D., Koçak.,F., 2012. On Exponential Stability of Dynamic Equations on Time Scales. International Conference on Applied Analysis and Algebra ICAAA 2012
12-) Uçar.,D., Şahin.,N., Hatipoğlu.,F., 2011. Some New Fractional Integral Inequalities on Time Scales. International Conference on Applied Analysis and Algebra ICAAA 2011

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Cangür Öztürkmenoğlu.,Ş., Koçak.,F., Hatipoğlu.,F., 2015. Matrislerle Şifreleme Üzerine. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ II. FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21ST CENTURY TURKEY/LOCATION ANALYSIS FOR PACKAGING WASTES RECYCLING CENTER OF MUGLA PROVINCE BY APPLYING AHP METHOD. Yayın Evi: Gece Publishing

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) . 2016. Inonu University International Journal of Social Sciences. Hakemlik Sayısı: 1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde yardımcı editörlük yada yayın kurulu editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. MAYFEB Journal of Mathematics.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) . 2017. Kuwait Journal of Science. Hakemlik Sayısı: 1
2-) . 2016. Open Physics. Hakemlik Sayısı: 5
3-) . 2016. Kuwait Journal of Science. Hakemlik Sayısı: 1
4-) . 2015. Kuwait Journal of Science. Hakemlik Sayısı: 2
5-) . 2015. Open Physics. Hakemlik Sayısı: 2
6-) . 2014. Neural Computing and Applications. Hakemlik Sayısı:

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) . 2017. Journal of Finance and Economics. Hakemlik Sayısı: 1
2-) . 2017. Journal of World Economic Research. Hakemlik Sayısı: 1
3-) . 2017. International Journal of Economic and Business Management. Hakemlik Sayısı: 1
4-) . 2016. New Trends in Mathematical Sciences. Hakemlik Sayısı: 3
5-) . 2016. Asian Journal of Mathematics and Computer Research. Hakemlik Sayısı: 1
6-) . 2016. American Journal of Applied Mathematics and Statistics and Applied Mathematics and Physics. Hakemlik Sayısı: 1
7-) . 2016. Journal of Abstract and Computational Mathematics. Hakemlik Sayısı: 1
8-) . 2016. Sakarya University Journal of Science. Hakemlik Sayısı:
9-) . 2016. British Journal of Mathematics & Computer Science. Hakemlik Sayısı:
10-) . 2016. OALib Journal. Hakemlik Sayısı: 1
11-) . 2015. New Trends in Mathematical Sciences. Hakemlik Sayısı:

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Psi-Exponential Stability of Nonlinear Impulsive Dynamic Equations on Time Scales - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
2-) Forward Curvatures on Time Scales - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
3-) Forward Curvatures on Time Scales - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
4-) Psi-Exponential Stability of Nonlinear Impulsive Dynamic Equations on Time Scales - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Psi-Exponential Stability of Nonlinear Impulsive Dynamic Equations on Time Scales - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Matrislerle şifreleme üzerine. Konu: Matematik. Şule-Cangür Öztürkmenoğlu. 2016

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla İli Ambalaj Atıkları Geri Dönüşüm Merkezi İçin AHP Yöntemi İle Kuruluş Yeri Seçimi. 2016-2017

Verdiği Dersler

İŞL1001 2014-2015 Yaz

İşletme Matematiği I

EKF1004 2016-2017 Yaz

Ekonomi Ve Finans Matematiği II

MATH 2853 2016-2017 Yaz

Differential Equations

İŞL1002 2016-2017 Bahar

İşletme Matematiği II

İŞL3514 2016-2017 Bahar

Karar Verme Teknikleri

UTL1006 2016-2017 Bahar

Ticari Matemetik

UTL1006 2016-2017 Bahar

Ticari Matemetik

EKF1004 2016-2017 Bahar

Ekonomi Ve Finans Matematiği II

İŞL1002 2016-2017 Bahar

İşletme Matematiği II

EKF1004 2016-2017 Bahar

Ekonomi Ve Finans Matematiği II

İŞL3003 2016-2017 Güz

Sayısal Yöntemler

EKF1003 2016-2017 Güz

Ekonomi ve Finans Matematiği I

İŞL1803 2016-2017 Güz

İşletme Matematiği

UTL1005 2016-2017 Güz

İşletme Matematiği I

İŞL1001 2016-2017 Güz

İşletme Matematiği I

İŞL1803 2016-2017 Güz

İşletme Matematiği

EKF1003 2016-2017 Güz

Ekonomi ve Finans Matematiği I

UTL1005 2016-2017 Güz

İşletme Matematiği I

İŞL1001 2016-2017 Güz

İşletme Matematiği I

İŞL1002 2015-2016 Bahar

İşletme Matematiği II

MAT 5531 2015-2016 Bahar

Adi Diferansiyel Denklemler

MAT5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MAT5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL1002 2015-2016 Bahar

İşletme Matematiği II

MAT5090 2015-2016 Bahar

Seminer

UİT5090 2015-2016 Bahar

Seminer

UİT5526 2015-2016 Bahar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri II

UİT5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UİT5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

MATH 2853 2015-2016 Güz

DIFFERENTIAL EQUATIONS

İŞL1001 2015-2016 Güz

İşletme Matematiği I

İŞL1001 2015-2016 Güz

İşletme Matematiği I

MAP1811 2015-2016 Güz

MATEMATİK

MAT 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması (Yüksek Lisans)

MAT 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

MAT 5506 2015-2016 Güz

Zaman Skalalarında Dinamik Sistemler II

ECO1003 2015-2016 Güz

Introduction to Mathematical Economics I

MATH 2853 2015-2016 Güz

Differential Equations

MAT 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

MATH 2853 2015-2016 Güz

Differential Equations

İŞL1803 2015-2016 Güz

İşletme Matematiği

İŞL1803 2015-2016 Güz

İşletme Matematiği

MAT 5501 2014-2015 Bahar

Zaman Skalalarında Dinamik Sistemler I

MAT5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MAT5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL1002 2014-2015 Bahar

İşletme Matematiği II

MAT 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması (Yüksek Lisans)

MATH 2852 2014-2015 Bahar

NUMERICAL METHODS

MATH 2852 2014-2015 Güz

NUMERICAL METHODS

İŞL1803 2014-2015 Güz

İşletme Matematiği

MAP1811 2014-2015 Güz

MATEMATİK

MAP1811 2014-2015 Güz

MATEMATİK

İŞL1001 2014-2015 Güz

İşletme Matematiği I

İŞL1803 2014-2015 Güz

İşletme Matematiği