Personel

Doktor Öğretim Üyesi Özlem Vapur
Doktor Öğretim Üyesi
Özlem Vapur
@ E-posta
vozlem@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1629

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Arkeoloji Bölümü / Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Verdiği Dersler

ARK 5522 2018-2019 Bahar

Roma Dönemi Günlük Kullanım Kapları

ARK4002 2018-2019 Bahar

Roma Dönemi Sanatı ve Mimarlığı II

ARK 5517 2018-2019 Bahar

Roma Dönemi Seramik Endüstrisi

ARK 5517 2018-2019 Güz

Roma Dönemi Seramik Endüstrisi

ARK4504 2018-2019 Güz

Seminer II

ARK 4501 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK 5522 2018-2019 Güz

Roma Dönemi Günlük Kullanım Kapları

ARK4001 2018-2019 Güz

Roma Dönemi Sanatı ve Mimarlığı I

ARK4521 2018-2019 Güz

Hellenistik Dönem Plastiği

ARK 4503 2018-2019 Güz

Seminer I

ARK4001 2018-2019 Güz

Roma Dönemi Sanatı ve Mimarlığı I

ARK4516 2017-2018 Bahar

Roma Dönemi Mimarlığı

ARK 5517 2017-2018 Bahar

Roma Dönemi Seramik Endüstrisi

ARK 5522 2017-2018 Bahar

Roma Dönemi Günlük Kullanım Kapları

ARK 6000 2017-2018 Bahar

Tez Çalışması ( Tez Savunması)

ARK4514 2017-2018 Bahar

Roma Dönemi Seramiği

ARK4002 2017-2018 Bahar

Roma Dönemi Sanatı ve Mimarlığı II

ARK4503 2017-2018 Bahar

Seminer I

ARK 4503 2017-2018 Güz

Seminer I

ARK4001 2017-2018 Güz

Roma Dönemi Sanatı ve Mimarlığı I

ARK4504 2017-2018 Güz

Seminer II

ARK 5522 2017-2018 Güz

Roma Dönemi Günlük Kullanım Kapları

ARK 5517 2017-2018 Güz

Roma Dönemi Seramik Endüstrisi

ARK4523 2017-2018 Güz

Helenistik Dönem Mimarlığı

ARK4521 2017-2018 Güz

Hellenistik Dönem Plastiği

ARK4001 2017-2018 Güz

Roma Dönemi Sanatı ve Mimarlığı I

ARK4502 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması II

ARK4514 2016-2017 Bahar

Roma Dönemi Seramiği

ARK4516 2016-2017 Bahar

Roma Dönemi Mimarlığı

ARK4002 2016-2017 Bahar

Roma Dönemi Sanatı ve Mimarlığı II

ARK4503 2016-2017 Bahar

Seminer I

ARK4504 2016-2017 Bahar

Seminer II

ARK4501 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması I

ARK 5522 2016-2017 Bahar

Roma Dönemi Günlük Kullanım Kapları

ARK 4503 2016-2017 Güz

Seminer I

ARK 4501 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK4001 2016-2017 Güz

Roma Dönemi Sanatı ve Mimarlığı I

ARK4521 2016-2017 Güz

Hellenistik Dönem Plastiği

ARK4523 2016-2017 Güz

Helenistik Dönem Mimarlığı

ARK4504 2016-2017 Güz

Seminer II

ARK4001 2016-2017 Güz

Roma Dönemi Sanatı ve Mimarlığı I

ARK4502 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması II

ARK 5517 2016-2017 Güz

Roma Dönemi Seramik Endüstrisi

ARK 5522 2016-2017 Güz

Roma Dönemi Günlük Kullanım Kapları

ARK4504 2015-2016 Bahar

Seminer II

ARK4501 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması I

ARK4502 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması II

ARK4516 2015-2016 Bahar

Roma Dönemi Mimarlığı

ARK4514 2015-2016 Bahar

Roma Dönemi Seramiği

ARK4002 2015-2016 Bahar

Roma Dönemi Sanatı ve Mimarlığı II

ARK 6700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

ARK 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan dersi

ARK 5090 2015-2016 Bahar

Seminer

ARK 5000 2015-2016 Bahar

Tez Çalışması

ARK 5517 2015-2016 Bahar

Roma Dönemi Seramik Endüstrisi

ARK 6000 2015-2016 Bahar

Tez Çalışması

ARK4503 2015-2016 Bahar

Seminer I

ARK4503 2015-2016 Güz

Seminer I

ARK4502 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması II

ARK 5522 2015-2016 Güz

Roma Dönemi Günlük Kullanım Kapları

ARK 6090 2015-2016 Güz

Seminer

ARK 6700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

ARK4523 2015-2016 Güz

Helenistik Dönem Mimarlığı

ARK4521 2015-2016 Güz

Hellenistik Dönem Plastiği

ARK4001 2015-2016 Güz

Roma Dönemi Sanatı ve Mimarlığı I

ARK 4501 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK4504 2015-2016 Güz

Seminer II

ARK 6000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

ARK 5090 2015-2016 Güz

Seminer

ARK 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

ARK 5517 2015-2016 Güz

Roma Dönemi Seramik Endüstrisi

ARK 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan dersi

ARK4502 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışması II

ARK 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan dersi

ARK 4501 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışması I

ARK 4503 2014-2015 Bahar

Seminer I

ARK 6511 2014-2015 Bahar

Ege ve Batı Anadolu Kronolojisinde Sorunlar

ARK4504 2014-2015 Bahar

Seminer II

ARK 5522 2014-2015 Bahar

Roma Dönemi Günlük Kullanım Kapları

ARK 5517 2014-2015 Bahar

Roma Dönemi Seramik Endüstrisi

ARK 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

ARK 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan dersi

ARK 6700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

ARK 6000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

ARK 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

ARK4516 2014-2015 Bahar

Roma Dönemi Mimarlığı

ARK4514 2014-2015 Bahar

Roma Dönemi Seramiği

ARK4002 2014-2015 Bahar

Roma Dönemi Sanatı ve Mimarlığı II

ARK 5517 2014-2015 Güz

Roma Dönemi Seramik Endüstrisi

ARK 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

ARK 6700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

ARK4001 2014-2015 Güz

Roma Dönemi Sanatı ve Mimarlığı I

ARK 5522 2014-2015 Güz

Roma Dönemi Günlük Kullanım Kapları

ARK 5090 2014-2015 Güz

Seminer

ARK 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan dersi

ARK4502 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması II

ARK4501 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan dersi

ARK4001 2014-2015 Güz

Roma Dönemi Sanatı ve Mimarlığı I

ARK4523 2014-2015 Güz

Helenistik Dönem Mimarlığı

ARK4521 2014-2015 Güz

Hellenistik Dönem Plastiği

ARK4504 2014-2015 Güz

Seminer II

ARK4503 2014-2015 Güz

Seminer I

ARK 6000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması