Personel

Doç.Dr. Yakup Akif Afyon
Doç.Dr.
Yakup Akif Afyon
@ E-posta
yafyon@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1394 , 0 252 211 1647

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Spor Bilimleri Fakültesi

Kadro Birimi

Spor Bilimleri Fakültesi / Antrenörlük Eğitimi Bölümü / Hareket Ve Antreman Bilimleri Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü-Lisans Tamamlama 10.09.1987
Buca Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 10.06.1977

Yüksek Lisans

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ABD 1991

Doktora

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ABD 10.06.1994

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) ATICI.,M., AFYON.,A., 2016. THE EFFECTS OF CORE TRAİNİNG ON SWİMMİNG İN SEDENTARY WOMEN. . ANTROPOLOJIST
2-) AFYON.,A., 2014. THE EFFECT OF CORE AND PLYOMETRİC EXERCİSES ON SOCCER PLAYERS. ANTHROPOLOGİST

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özkan Hüseyin, Afyon Yakup Akif, Kırıcı H Murat, 2017. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDAKİ ÇOCUKLARDA HAREKET EĞİTİMİNİN MOTOR PERFORMANSLARINA ETKİSİ. The Journal of Academic Social Science
2-) Tanır Halil, Afyon Yakup Akif, Jeddı Sevda Hashemıan, 2017. Türk ve İranlı Sedanter Kadınların Bazı Antropometrik ve Motorik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Journal of Current Researches on Health Sector (J o C R e H e S)
3-) Boyacı Abdurrahman, Afyon Yakup Akif, 2017. The Effect of the Core Training to Physical Performances inChildren. Journal of Education and Practice
4-) Mülazımoğlu Olcay, Afyon Yakup Akif, Bakırsini Mert, 2017. Examination of the effects of dive roll movement in artistıic gymnastics, on forward some rsault training. The Journal of International Educational Sciences
5-) Afyon Yakup Akif, Mülazımoğlu Olcay, Boyacı Abdurrahman, 2017. The Effects of Core Trainings on Speed and Agility Skills of Soccer Players. International Journal of Sports Science
6-) Mülazımoğlu Olcay, Afyon Yakup Akif, Agin Bahtiyar, 2017. Examination of the Relationship Between the Agility Skill and Fatigue Levels of Soccer Players through Illınois And 5-0-5 Agility Test. ACTA SCIENTIAE ET INTELLECTUS
7-) AFYON.,A., BOYACI.,A., 2016. “THE EFFECTS OF 8-WEEK CORE TRAİNİNG ON THE DEVELOPMENT OF SOME MOTORİC FEATURES AMONG 18 YEAR-OLD FOOTBALLERS" . JOURNAL OF HUMAN SCİENCES
8-) BAYANSALDUZ.,M., AFYON.,A., OLÇÜCÜ., ., HAZAR.,K., ALBAY., ., 2016. “THE RELATIONSHIP BETWEEN ATHLETIC PERFORMANCE AND ATHLETIC IDENTITY PERCEPTION AMONG FOOTBALL PLAYERS" . JOURNAL OF EDUCATİON AND SOCİOLOGY
9-) TANIR.,H., AFYON.,A., BOYACI.,A., KILINÇ.,H., 2016. AEROBİK YÜZME ANTRENMANLARININ SEDANTER KADINLARDA BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELERE ETKİLERİ . Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
10-) MÜLAZIMOĞLU.,O., AFYON.,A., TOKUL.,E., TURGUT.,Ş., 2016. EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN STATIC BALANCE AND SHOOTING ACCURACY IN ARCHERS USING COMPOUND BOW. Journal of Health, Sport and Tourism
11-) Bayansalduz.,M., Can.,Y., Afyon.,A., Boyacı.,A., Erol.,M., 2015. "EXAMINATION OF MINDFUL ATTENTION AWARENESS LEVELS OF AMATEUR FOOTBALL PLAYERS IN TERMS OF SOME VARIABLES". Jouurnal of Health Sport and Tourism
12-) BAYANSALDUZ.,M., MÜLAZIMOĞLU.,O., AFYON.,A., METİN.,C., AKSOY.,Ö., 2015. "EXAMINATION OF PASSING TECHNIQUE IMPLEMENTATION SKILLS OF AMATEUR FOOTBALLERS WITH LSPT TEST". Jouurnal of Health Sport and Tourism
13-) Afyon.,A., Mulazimoglu.,O., Hazar.,K., Çelikbilek.,S., Erdoğdu., ., Tokul.,E., 2015. "THE EFFECT OF SIX-WEEK PERIOD SMALL-SIDED GAME TRAINING ON THE AEROBIC ENDURANCE PERFORMANCE AMONG ELITE PROFESSIONAL SOCCER PLAYERS". Journal of Education and Sociology,
14-) Mülazimoğlu.,O., Afyon.,A., Hazar.,K., Yanar.,Ş., Dalli.,M., Isikdemir.,E., 2015. "THE ANALYSIS OF THE GOALS SCORED IN ROUND OF 16 IN FIFA 2014 WORLD CUP". Journal of Education and Sociology,
15-) Yanar.,S., Erol.,M., Afyon.,A., Dalli.,M., 2015. THE ANALYSIS OF PERPECTIVES OF FUTSAL PLAYERS ABOUT FUTSAL DEVELOPMENT IN TURKEY. Journal of Health, Sport and Tourism
16-) Afyon.,A., Işıkdemir.,E., 2014. The Investigation of the Reaction Time of Goalkeepers Performing at the Football Teams in Muğla BAL Super And Amateur League. Internatıonal Journal of Scıence Culture and Sport
17-) AFYON.,A., 2014. “EFFECT OF CORE TRAİNİNG ON 16 YEAR-OLD SOCCER PLAYERS". Educational Research and Revıews
18-) Afyon.,A., 2014. Examination of the Educational Internet Use Self-efficacy Beliefs of Students who Study at School of Physical Education and Sports. Life Science Journal
19-) Afyon.,A., Dallı.,M., Bingöl.,E., Metin.,c., 2014. Investıgatıon Of Decısıon Makıng And Problem Solvıng Abılıtıes Of Amateur Sportsmen Durıng The Competıtıon . Niğde Üniversity Physical Education and Sport Science Journal
20-) Afyon.,A., Bayansalduz.,M., Boyacı.,A., Yıldız.,M., 2014. Examination of Administrative Competence Levels of Football Coaches . PROCEDİA SOCİAL AND BEHOVİORAL SCİENCES
21-) Bayansalduz.,M., Afyon.,A., Kepoglu.,A., Dalli.,M., Mulazimoglu.,O., 2014. Examination of Self-leadership Characteristics of Football Coaches. Procedia - Social and Behavioral Sciences
22-) SARIKAYA.,R., ÖZTÜRK.,H., AFYON.,A., TUREGÜN.,E., 2014. EXAMİNİNG UNİVERSİTY STUDENTS ATTİTUDES TOWARDS FAT PHOBİA. TURKİSH JOURNAL OF SPORT AND EXERCİSE
23-) Afyon.,A., Bayköse.,N., Mamak.,H., Acar.,G., Filiz.,K., Şahin.,A., 2013. The Relation Between The Succes Level And The Subjective Sleeping Quality Of The Turkish National Team That Participated In The Wrestling World Cup. Life Scıence Journal
24-) Afyon.,A., Işıkdemir.,E., 2013. Futbol Antrenörlerinin İletişim Becerileri, Tükenmişlik Düzeyleri ve Yaşam Tatminleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. International Journal of Human Sciences
25-) Afyon.,A., 2013. ” Comparison of chance creating and goal scoring skills of two professinal football teams in terms of success". . International Journal of Academic Research Part B
26-) Afyon.,A., Boyacı.,A., 2013. Investıgatıon of the effects by composıtely edıted core-plyometrıc exercıses In sedentary man on some physıcal and motorıc parameters. Internatıonal Journal of Academic Research Part A
27-) Kürkçü.,R., Afyon.,A., Yaman.,Ç., Özdağ.,S., 2009. 10-12 YAGRUBUNDAKI FUTBOLCU VE BADMINTONCULARDA BAZI FIZIKSEL VE FIZYOLOJIK ÖZELLIKLERININ KARSILASTIRILMASI . Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Afyon.,A., Metin.,C., 2015. "Muğla Süper Amatör Ligindeki Futbolcuların Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi". Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi
2-) Afyon.,A., Kırkpınar.,M., 2014. Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Serbest Zaman Faaliyetlerine Katılım Biçimlerinin Değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
3-) Afyon.,A., Turgut.,Ö., 2009. Profesyonel ve Amatör takımda oynayan Futbolcuların Postürel Özelliklerinin Karşılaştırılması. F.Ü.Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi
4-) Demirel.,T., Afyon.,A., Özkan.,H., 2008. Puberte Dönemi Hentbol ve Basketbolcuların Biomotor Özelliklerinin Karşılaştırılması. Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi
5-) Afyon.,A., Demirel.,T., Özkan.,H., 2007. ”Puberte Dönemi Hentbol ve Basketbolcuların Postürel Özelliklerinin Karşılaştırılması. F.Ü.Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi
6-) Afyon.,A., Özkan.,H., Yıldız.,M., 2005. "Profesyonel FutbolTakımlarının Saldırganlık Düzeylerinin Karşılaştırılması". F.Ü Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi
7-) Afyon.,A., Özkan.,H., Saygın.,Ö., Miçoğulları.,O., 2002. Futbolda Müsabaka Başarısında Duran (ölü) Topların Etkinliğinin İncelenmesi . G.Ü BESYO Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
8-) Afyon.,A., Saygın.,Ö., Yıldız.,M., 2002. Muğla Bölgesi Amatör ve genç Futbolcuların Kategorolerine ve Mevkilerine göre Saldırganlık düzeylerinin karşılaştırılması. Marmara Üniversitesi Spor Araştırmaları Dergisi
9-) Afyon.,A., Yıldız.,M., Saygın.,Ö., Özkan.,H., 2002. Pliometrik Antrenmanın Futbolcuların Dikey Sıçramaları ve Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametreleri Üzerine Etkisi. Marmara Üniversitesi Spor Araştırmaları Dergisi
10-) Afyon.,A., Çelebi.,F., Saygın.,Ö., Kızılet.,A., 2001. 12 - 14 Yaş Grubu Spor Yapan, Beden Eğitimi Dersi Alan ve Sedanter Öğrencilerin Biyomotor Özelliklerinin Karşılaştırılması. M.Ü. BESYO Dinamik Spor Bilimleri Dergisi
11-) Afyon.,A., Akkuş.,H., Saygın.,Ö., 2000. Iki Aylık Dayanıklılık Antrenmanının Futbolcuların Aerobik Kapasite,50m.Sürat ve Vücut Yağ yüzdesi üzerine Etkileri. S.Ü.Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi
12-) Y.A..,A., R..,Y., Ö..,S., 1999. "Bayan Sporcularda Statik ve Dinamik Gerdirme Egzersizlerinin esnekliklerine Etkisi". M.Ü. BESYO,Dinamik Spor Bilimleri Dergisi
13-) Afyon Yakup Akif, Yaman Rabiye, Saygın Özcan, 1999. BAYAN SPORCULARDA STATİK VE DİNAMİK GERDİRME EGZERSİZLERİNİN ESNEKLİKLERİNE ETKİSİ. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BESYO SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ
14-) ARI.,R., AFYON.,A., 1995. ”Öğrenme Yöntemlerinin Futbola Uygulanması Üzerine Bir Deneme”. Selçuk Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi, Edebiyat Dergisi,
15-) Arı Ramazan, Afyon Yakup Akif, 1995. ÖGRENME YÖNTEMLE RİNİN FUTBOLA UYGULANMASI ÜZERİNE BİR DENEME. S .Ü. Fen Edeblyat Fakülttesi Edebiyat Dergisi
16-) Afyon.,A., 1989. "Gençlik Kamplarının Yaygınlaştırılması". Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakultesi Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) M.,B., Y.,C., M.,E., A.,K., Y.A.,A., 2016. Sporcuların Antrenman Devamlılığı İle Görev Ve Ego Yönelimli Hedefler Arasındaki İlişki. 2016 ERPA International Congresses on Education, Sarajevo / Bosnia and Herzegovina.
2-) O.,M., Y.A.,A., E.,T., Ş.,D., 2016. Makaralı yay kullanan okçularda statik denge ile ok atış isabeti arasındaki ilişkinin incelenmesi.. 2016 ERPA International Congresses on Education, Sarajevo / Bosnia and Herzegovina.
3-) M.,B., Y.A.,A., B.,Ö., K.,H., F.,A., 2015. "Futbolcularda Atletik Performans ve Sporcu Kimlik Algısı İlişkisi". ERPA İnternational Congress on Education
4-) H.,Ö., Y.A.,A., H.E.,Ş., H.M.,K., 2010. "Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Çocuklarda Hareket Eğitiminin Motor Performanslarına Etkisi". Yakın Doğu Üniversitesi 1. Uluslararası Çocuk ve Spor Kongresi
5-) H.,Ö., Y.A.,A., H.E..,Ş., A.,T., 2010. "Rekreatif Oyunların Anaokulu Çocuklarının Beceri Gelişimlerine Etkilerinin İncelenmesi" . 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Gazi Üniversitesi
6-) H.,Ö., Y.A.,A., B.,Ç., 2010. "Hareket Eğitiminin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki 5-6 yaş Grubu Çocuklarda Fiziksel ve Motor Gelişimine Etkisi. 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi,Gazi Üniversitesi
7-) Turgut.,Ö., Afyon.,A., 2006. "Profesyonel ve Amatör Takımda Oynayan Futbolcuların Postürel Özelliklerinin karşılaştırılması". 9.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yıldız Mevlüt, Afyon Yakup Akif, 2017. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BEDENSEL/KİNESTETİK ZEKÂ, DUYGUSAL ZEKÂ VE SOSYAL DESTEK ALGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. 2.Ukuslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
2-) Mülazımoğlu Olcay, Afyon Yakup Akif, Keser Ahmet Yesevi, 2017. Futbolcularda 20m MST, YYIRT1 ve YYIRT2 Testleri ile Hesaplanan VO2 maks. ve Kalp Atım Değerlerinin İncelenmesi. 15 th International Sport Sciences Congress
3-) Afyon Yakup Akif, Boyacı Abdurrahman, Mülazımoğlu Olcay, 2017. Tabata Metodu ile Uygulanan Dayanıklılık Çalışmalarının Kan Laktat Seviyesine Etkisi. 15 th International Sport Sciences Congress
4-) Ceyhan Sevinç Serin, Afyon Yakup Akif, 2017. “KADIN OKÇULARIN MENSTRUAL DÖNEM ATIŞ PERFORMANSLARINI ETKILEYEN FAKTÖRLERIN İNCELENMESI’’. (WCSSR) Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi
5-) Afyon Yakup Akif, Mülazımoğlu Olcay, Boyacı Abdurrahman, 2017. Futbolcularda Core Antrenmanın Sürat ve Çabukluk Yetenekleri Üzerine Etkisi. World Congress of Sport Sciences Researches(WCSSR)
6-) Mülazımoğlu Olcay, Afyon Yakup Akif, Bakırsini Mert, 2017. Artistik Cimnastikte Yunus Takla Hareketinin, Öne Salto Öğretimine Etkisinin İncelenmesi. 15 th International Sport Sciences Congress
7-) Mülazımoğlu Olcay, Afyon Yakup Akif, Ağın Bahtiyar, 2017. İlinois ve 505 Çabukluk Testleri işle, Futbolcularda Çabukluk Yeteneği (Skill) ve Yorgunluk İlişkisinin İncelenmesi. World Congress of Sport Sciences Researches (WCSSR)
8-) YURTAYDIN.,Y., AFYON .,A., 2016. "SEDANTER KADINLARDA 8 HAFTALIK HATHA YOGA EGZERSİZLERİNİN BAZI FİZYOLOJİK VE MOTORİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ" . 14. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ
9-) M.,B., Y.,C., Y. A..,A., A.,B., M..,E., 2015. “Amatör Futbolcuların Bilinçli Farkındalık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi” . 1st İnternotıonal Congress On Sports Educatıon And Health Scıences (ICSEH),
10-) M.,B., O.,M., Y.A.,A., S.C.,M., Ö.,A., 2015. "Amatör Futbolcularda Pas Tekniği Uygulama Becerilerinin LSPT Testi İle İncelenmesi". 1.İnternational Congress On Sports Educatıon And Health Scıence (ICSEH)
11-) Karakoç.,B., Yüksel.,D., Afyon.,A., 2015. "ORTA YAŞ KADINLARDA SEKİZ HAFTALIK FİTNESS EGZERSİZİNİN BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİNE ETKİSİ". ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ ARAŞTIRMA KONGRESİ, (USBAK)
12-) Y. A.,A., A..,B., 2014. "Analysis of the Influence Regional (Core) Training Over Some Motor Skills of 18- Year-Old Soccer (Football) Players” . 13.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi,Selçuk Üniversitesi
13-) M..,B., Y.A..,A., A..,K., M..,D., O..,M., 2008. Futbol Antrenörlerinin Öz Liderlik Nıtelıklerının İncelenmesi. . ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri-2014
14-) Y. A..,A., M..,B., A..,B., M..,Y., 2008. Examination of Administrative Competence Levels of Football Coaches. ERPA Congress , İnternational Congress An Education-2014
15-) Y.A.,A., F.,K., M.,A., A.,E., 1998. "18. Genç Bayanlar Avrupa Şampiyonasına Katılan Türk ve İtalyan Milli Takımlarının Bazı Fiziksel, Fizyolojik ve Biyomotorik Özelliklerinin İncelenmesi". H.Ü. 5.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) E., ., O.,M., Y. A.,A., M.,D., Ş.,Y., 2014. “The Analysıs Of Goals Scored In The 16-Round Of 2014 FIFA World Cup” . 13.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi,Selçuk Üniversitesi
2-) Y.A.,A., S.C.,M., E.,B., 2013. Amatör Futbolcuların Müsabaka Anında Karar verme ve Problem Çözme Kabiliyetlerinin İncelenmesi. 55.ICHPER Dünya Kongresi ve Sergisi
3-) Y.A.,A., S.,Ö., 2010. "Futbolcularda Müsabaka Öncesi Farklı Günlerde Rakımın Organizma Üzerine Etkilerinin İncelenmesi". 11.Uluslararası Spor Bilimleri Kogresi, Gazi Üniversitesi
4-) Y. A., ., T.,D., H.,Ö., 2006. ”Puberte Dönemi Hentbol ve Basketbolcuların Postürel Özelliklerinin Karşılaştırılması” . “9.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
5-) K.,G., Y.A.,A., Ö.,S., U.,C., 2006. "15-17 yaş Futbolcuların Anaerobik Antrenman sonrası Sürat Değişiklikleri ile Sürat ve Bacak Uzunlukları Arasındaki İlişki". 9.uluslararası Spor Bilimleri Kongresi,Muğla
6-) Y.A.,A., H., ., 2006. "Futbolcularla Güreşçilerin Saldırganlık Düzeylerinin Karşılaştırılması". 9.Spor Bilimleri Kongresi,Muğla Üniversitesi
7-) Y.A.,A., B.O.,M., 2003. "Futbolcularda Orucun Bazı Fizyolojik ve Motorik Özellikler üzerine Etkisi". 5. Dünya Futbol ve Bilim Kongresi
8-) Y.A.,A., B.O.,M., H.,Ö., Ö.,S., 2002. "6 Haftalık Farklı Sürat Antrenmanlarının 14-16 Yaş Grubu Futbolcularda Sürat Gelişimine Etkisi". 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) O.,M., Y . A .,A., S.,S., A.,S., 2016. Olimpik yay kullanan genç okçularda 4 haftalık kinezyolojik bantlama ile yapılan antrenmanların ok atış isabetine etkisinin incelenmesi,. 2016 ERPA International Congresses on Education, Sarajevo / Bosnia and Herzegovina
2-) Y.,A., Ö.,S., R.,Y., S.,Y., 2000. " Rekreasyon Program Sorumluları ve Spor Animatörlerinin Profilleri ile Yabancı Turistlerin Programa Katılımları, Beklenti ve Memnuniyetlerinin İncelenmesi". 1. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi
3-) Y.A.,A., F.C.,H., Ö.,S., 2000. "Öğretim Elemanları Ve Öğretmenlerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Biçimlerinin Araştırılması". 1. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi,Sporda Psikososyal Alanlar Spor Yönetim Bilimleri
4-) Y.A.,A., M.,A., A.,S., 2000. "Üniversiteli Futbolcuların Müsabaka Ortamında Görülen Kaygının başarıya Etkisi". 2.Futbol ve Bilim Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Y.A.,A., 1996. "Futbol Öğretiminde Etkili Modellerin Araştırılması". 1.Futbol ve Bilim Kongresi
2-) E.,Z., M.A.,Z., Y.A.,A., A.,K., K.,T., H.,C., R.,K., 1996. "Bazı Fizyolojik ve Antropometrik Değerlerin Profesyonel Futbol Takımlarının Başarısındaki Rolünün Araştırılması". 1.Futbol ve Bilim Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) O.,M., Y.A.,A., İ.,A., Y.E.,C., 2015. "Basketbolcuların Pas İsabet Performansına Yorgunluğun Etkisinin İncelenmesi". H.Ü, Spor Bilimleri Fakültesi 6.Antrenman Bilgisi Kongresi,
2-) O.,M., B.,K., Y A.,A., B.,Ö., 2015. "ERKEK TENİSÇİLERDE SERVİS ATIŞ BAŞARISINA YORGUNLUĞUN ETKİSİNİN İNCELENMESİ". 6. ANTRENMAN BİLİMİ KONGRESİ, H. Ü. SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
3-) Y A.,A., O.,M., E.,T., 2015. "6 HAFTA SÜREYLE UYGULANAN KÜÇÜK (DAR) OYUNLARININ PROFESYONEL FUTBOLCULARIN ARALIKLI AEROBİK DAYANIKLILIK YETENEKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ". 6. ANTRENMAN BİLİMİ KONGRESİ, H. Ü. SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Tarkun.,A., Afyon.,A., . 2000. MASA TENİSİ ÖĞRETİMİ (DERS NOTLARI). Yayın Evi: Ünyay Yayıncılık
2-) AFYON.,A., TUNÇ., ., . 1997. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ . Yayın Evi: Damla Ofset Matbaacılık ve Ticaret A.S

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) 10-12 YAGRUBUNDAKI FUTBOLCU VE BADMINTONCULARDA BAZI FIZIKSEL VE FIZYOLOJIK ÖZELLIKLERININ KARSILASTIRILMASI - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Investıgatıon of the effects by composıtely edıted core-plyometrıc exercıses In sedentary man on some physıcal and motorıc parameters - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
2-) 10-12 YAGRUBUNDAKI FUTBOLCU VE BADMINTONCULARDA BAZI FIZIKSEL VE FIZYOLOJIK ÖZELLIKLERININ KARSILASTIRILMASI - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
3-) THE EFFECT OF CORE AND PLYOMETRİC EXERCİSES ON SOCCER PLAYERS - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
4-) Examination of Administrative Competence Levels of Football Coaches - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
5-) "THE ANALYSIS OF THE GOALS SCORED IN ROUND OF 16 IN FIFA 2014 WORLD CUP" - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
6-) "Muğla Süper Amatör Ligindeki Futbolcuların Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi" - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
7-) Examination of Self-leadership Characteristics of Football Coaches - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
8-) 10-12 YAGRUBUNDAKI FUTBOLCU VE BADMINTONCULARDA BAZI FIZIKSEL VE FIZYOLOJIK ÖZELLIKLERININ KARSILASTIRILMASI - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) EXAMİNİNG UNİVERSİTY STUDENTS ATTİTUDES TOWARDS FAT PHOBİA - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
2-) "Muğla Süper Amatör Ligindeki Futbolcuların Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi" - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
3-) BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
4-) 10-12 YAGRUBUNDAKI FUTBOLCU VE BADMINTONCULARDA BAZI FIZIKSEL VE FIZYOLOJIK ÖZELLIKLERININ KARSILASTIRILMASI - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
5-) BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:2

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: FİFA 2014 DÜNYA KUPASINDA OYNANAN MÜSABAKALARIN GÖRÜNTÜLÜ ANALİZ YÖNTEMİYLE TEKNİK VE TAKTİK AÇIDAN İNCELENMESİ. Konu: Müsabaka Analizi. Erhan . 2016
2-) Tez Adı: Muğla Bölgesi Futbol Hakemlerinde Sürat Ve Çeviklik Antrenmanlarının Bazı Fiziksel Ve Motorik Özelliklerine Etkisi. Konu: Antrenman Bilgisi. Volkan . 2016
3-) Tez Adı: 12-14 YAŞ GURUBU ÇOCUKLARDA MERKEZ BÖLGE KUVVET ANTRENMANLARININ BAZI MOTORİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ . Konu: Antrenman ve Hareket Bilimi. Abdurrahman . 2016
4-) Tez Adı: SEDANTER KADINLARDA 8 HAFTALIK HATHA YOGA EGZERSİZLERİNİN BAZI FİZYOLOJİK VE MOTORİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ . Konu: Antrenman ve Hareket Bilgisi. Yiğit . 2016
5-) Tez Adı: BEDEN EGITIMI ve SPOR ÖGRETMENLIGI BÖLÜMÜ ÖGRENCILERININ BEDENSEL/KINESTETIK ZEKÂ, DUYGUSAL ZEKÂ ve SOSYAL DESTEK ALGI DÜZEYLERININ INCELENMESI. Konu: BEDEN EGITIMI ve SPOR . MEVLÜT. 2015
6-) Tez Adı: Bayan Okçuluk Sporcularının Menstrual Dönem Atış Performanslarını Etkileyen Faktörlerin Araştırılması. Konu: Beden Eğitimi Ve Spor. Sevinç . 2014
7-) Tez Adı: Yüzme Sporu Yapan 18-24 Yaş Arası Kadınlarda Core Antrenmanın Bazı Fizyolojik Ve Motorik Parametrelere Etkisinin Araştırılması . Konu: Beden Eğitimi ve Spor. Müjde . 2013
8-) Tez Adı: "Muğla İlinde Profesyonel Ve Amatör takımlarda Oynayan 16-18 Yaş Grubu Futbolcuların Postürel Özelliklerinin Karşılaştırılması" . Konu: Beden Eğitimi ve Spor. Önder. 2007
9-) Tez Adı: Lise son sınıftaki ögrencilerin bos zaman faaliyetlerine katılım biçimlerinin araştırılması (Muğla ili Örneği). Konu: Beden Eğitimi ve Spor. Mehmet. 2004
10-) Tez Adı: "Muğla İlinde Türkiye Çapında Derece Yapan 12-15 Yaş Grubu Puberte Dönemi Hentbol ve Basketbolcuların Postürel ve Biyomotor Özelliklerinin Karşılaştırılması". Konu: Beden Eğitimi Ve Spor. Tarık. 2003
11-) Tez Adı: 8 haftalık pliometrik antrenman programının futbolcuların dikey sıçramaları ile bazı fiziksel ve fizyolojik parametreleri üzerine etkisi . Konu: Beden Eğitimi Ve Spor. Süleyman Murat . 2001
12-) Tez Adı: "12-14 Yaş Grubu Puberte Dönemi Spor Yapan Ve Sedanter Öğrencilerin Posturel Ve Biyomotor Özelliklerinin Karşılaştırılması". Konu: Beden Eğitimi ve Spor. Faruk . 2000
13-) Tez Adı: 40 yas üstü erkeklerde 8 haftalık Aerobik çalısmanın bazı fizyolojik ve motorik parametrelere etkisinin araştırılması. Konu: Beden Eğitimi ve Spor. Ufuk. 2000
14-) Tez Adı: "1. Sınıf Tatil Köylerindeki Sportif Rekreasyon/Animasyon Programları, Tesisleri Ve Uygulamaları" . Konu: Beden Eğitimi ve Spor. Özcan. 1999

Verdiği Dersler

BSA2812 2014-2015 Yaz

Antrenman Bilgisi

BES5502 2017-2018 Bahar

İleri Antrenman Bilgisi

ANE5090 2017-2018 Bahar

Seminer

BES5703 2017-2018 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BSA4008 2017-2018 Bahar

Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulamaları II

BSA4512 2017-2018 Bahar

Futbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV

BSA4008 2017-2018 Bahar

Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulamaları II

BSA4512 2017-2018 Bahar

Futbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV

BSA2808 2017-2018 Bahar

Antrenman Bilgisi

BSA2812 2017-2018 Bahar

Antrenman Bilgisi

BSA4004 2017-2018 Bahar

Antrenörlük Eğitiminde Araştırma ve Proje II

BSA2812 2017-2018 Bahar

Antrenman Bilgisi

BSA4004 2017-2018 Bahar

Antrenörlük Eğitiminde Araştırma ve Proje II

BSA2002 2017-2018 Bahar

Antrenman Bilgisi II

BSA2002 2017-2018 Bahar

Antrenman Bilgisi II

BES5702 2017-2018 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BES5704 2017-2018 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

ANE5702 2017-2018 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BES5000 2017-2018 Bahar

Tez Çalışması

BES6701 2017-2018 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

ANE5701 2017-2018 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BES5090 2017-2018 Bahar

Seminer

ANE5522 2017-2018 Bahar

Antrenman Biliminde Periodizasyon

BES6536 2017-2018 Bahar

ÇOCUKLARDA UZUN DÖNEMLİ ANTRENMAN EĞİTİM SÜRECİNİN PLANLAMASI

BSA4003 2017-2018 Güz

Antrenörlük Eğitiminde Araştırma ve Proje I

BES5523 2017-2018 Güz

Egzersiz Reçetesi Hazırlama

BES5701 2017-2018 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

ANE5000 2017-2018 Güz

Tez Çalışması

ANE5703 2017-2018 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

BES5702 2017-2018 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

ANE5702 2017-2018 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

ANE5701 2017-2018 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

ANE5519 2017-2018 Güz

İleri Antrenman Bilgisi

BES5502 2017-2018 Güz

İleri Antrenman Bilgisi

BES5000 2017-2018 Güz

Tez Çalışması

BES5704 2017-2018 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

ANE5090 2017-2018 Güz

Seminer

BES5703 2017-2018 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

ANE5704 2017-2018 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

BES6521 2017-2018 Güz

ANTRENMAN PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI

BSA1001 2017-2018 Güz

Spor Bilimine Giriş

BSA4003 2017-2018 Güz

Antrenörlük Eğitiminde Araştırma ve Proje I

BSA4511 2017-2018 Güz

Futbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi III

BES5090 2017-2018 Güz

Seminer

BSA1001 2017-2018 Güz

Spor Bilimine Giriş

BSA4009 2017-2018 Güz

Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulamaları I

BSA4511 2017-2018 Güz

Futbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi III

BSA4009 2017-2018 Güz

Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulamaları I

BSA4009 2017-2018 Güz

Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulamaları I

BSA4003 2017-2018 Güz

Antrenörlük Eğitiminde Araştırma ve Proje I

BSA4511 2017-2018 Güz

Futbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi III

BSA1001 2017-2018 Güz

Spor Bilimine Giriş

BSA4003 2017-2018 Güz

Antrenörlük Eğitiminde Araştırma ve Proje I

BSA4009 2017-2018 Güz

Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulamaları I

BSA1503 2017-2018 Güz

Takım Sporları I (Futbol)

BSA1001 2017-2018 Güz

Spor Bilimine Giriş

BSA4511 2017-2018 Güz

Futbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi III

BSA3510 2016-2017 Bahar

Futbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi II

BES6090 2016-2017 Bahar

SEMİNER

BSA4008 2016-2017 Bahar

Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulamaları II

BSA4004 2016-2017 Bahar

Antrenörlük Eğitiminde Araştırma ve Proje II

BSA2808 2016-2017 Bahar

Antrenman Bilgisi

BSA4004 2016-2017 Bahar

Antrenörlük Eğitiminde Araştırma ve Proje II

BSA2002 2016-2017 Bahar

Antrenman Bilgisi II

BSA4008 2016-2017 Bahar

Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulamaları II

BSA2812 2016-2017 Bahar

Antrenman Bilgisi

BSA3510 2016-2017 Bahar

Futbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi II

BSA2002 2016-2017 Bahar

Antrenman Bilgisi II

BES6576 2016-2017 Bahar

ÇOCUKLARDA UZUN DÖNEMLİ ANTRENMAN EĞİTİM SÜRECİNİN PLANLAMASI

ANE5522 2016-2017 Bahar

Antrenman Biliminde Periodizasyon

BES5700-1 2016-2017 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

ANE5700 2016-2017 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BES5502 2016-2017 Bahar

İleri Antrenman Bilgisi

BES6557 2016-2017 Bahar

ANTRENMAN PLANLANMASI VE DÖNEMLENMESİ

BSA2002 2016-2017 Bahar

Antrenman Bilgisi II

BES6000 2016-2017 Bahar

TEZ ÇALIŞMASI

ANE5700-1 2016-2017 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BES6700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

ANE5000 2016-2017 Bahar

Tez Çalışması

BES5090 2016-2017 Bahar

Seminer

BES5700 2016-2017 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BES5000 2016-2017 Bahar

Tez Çalışması

BES6700-1 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

BSA2812 2016-2017 Bahar

Antrenman Bilgisi

BSA1001 2016-2017 Güz

Spor Bilimine Giriş

BSA3509 2016-2017 Güz

Futbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi I

BSA4003 2016-2017 Güz

Antrenörlük Eğitiminde Araştırma ve Proje I

BSA4009 2016-2017 Güz

Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulamaları I

BSA4009 2016-2017 Güz

Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulamaları I

BSA1001 2016-2017 Güz

Spor Bilimine Giriş

BSA4003 2016-2017 Güz

Antrenörlük Eğitiminde Araştırma ve Proje I

BSA1001 2016-2017 Güz

Spor Bilimine Giriş

BSA3509 2016-2017 Güz

Futbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi I

ANE5090 2016-2017 Güz

Seminer

BES5523 2016-2017 Güz

Egzersiz Reçetesi Hazırlama

ANE5700 2016-2017 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

BES6521 2016-2017 Güz

ANTRENMAN PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI

ANE5000 2016-2017 Güz

Tez Çalışması

BES6560 2016-2017 Güz

KUVVET ANTRENMANLARI VE METODOLOJİSİ

BES 5700 2016-2017 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

BES 5000 2016-2017 Güz

Tez Çalışması

ANE5519 2016-2017 Güz

İleri Antrenman Bilgisi

BSA4512 2015-2016 Bahar

Futbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV

BES5000 2015-2016 Bahar

Tez Çalışması

BSA2812 2015-2016 Bahar

Antrenman Bilgisi

BSA4004 2015-2016 Bahar

Antrenörlük Eğitiminde Araştırma ve Proje II

BSA4008 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulamaları II

BSA2812 2015-2016 Bahar

Antrenman Bilgisi

BSA4512 2015-2016 Bahar

Futbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV

BSA4004 2015-2016 Bahar

Antrenörlük Eğitiminde Araştırma ve Proje II

BSA2810 2015-2016 Bahar

Antrenman Bilgisi

BSA2002 2015-2016 Bahar

Antrenman Bilgisi II

BSA4008 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulamaları II

BSA2002 2015-2016 Bahar

Antrenman Bilgisi II

BES5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

ANE5090 2015-2016 Bahar

Seminer

BES5090 2015-2016 Bahar

Seminer

ANE5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

ANE5522 2015-2016 Bahar

Antrenman Biliminde Periodizasyon

BES5502 2015-2016 Bahar

İleri Antrenman Bilgisi

BSA2810 2015-2016 Bahar

Antrenman Bilgisi

BSA1503 2015-2016 Güz

Takım Sporları I (Futbol)

ANE5519 2015-2016 Güz

İleri Antrenman Bilgisi

BSA4009 2015-2016 Güz

Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulamaları I

BSA4009 2015-2016 Güz

Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulamaları I

BSA1001 2015-2016 Güz

Spor Bilimine Giriş

BSA4003 2015-2016 Güz

Antrenörlük Eğitiminde Araştırma ve Proje I

BSA1001 2015-2016 Güz

Spor Bilimine Giriş

BSA1503 2015-2016 Güz

Takım Sporları I (Futbol)

BSA4511 2015-2016 Güz

Futbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi III

BSA4003 2015-2016 Güz

Antrenörlük Eğitiminde Araştırma ve Proje I

BSA3007 2015-2016 Güz

Antrenörlük Eğitimi ve İlkeleri

BSA4511 2015-2016 Güz

Futbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi III

BSA1001 2015-2016 Güz

Spor Bilimine Giriş

BSA1503 2015-2016 Güz

Takım Sporları I (Futbol)

BSA1001 2015-2016 Güz

Spor Bilimine Giriş

BSA1503 2015-2016 Güz

Takım Sporları I (Futbol)

BES5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

BES5523 2015-2016 Güz

Egzersiz Reçetesi Hazırlama

BES5090 2015-2016 Güz

Seminer

BES5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

BSA3007 2015-2016 Güz

Antrenörlük Eğitimi ve İlkeleri

BSA4004 2014-2015 Bahar

Antrenörlük Eğitiminde Araştırma ve Proje II

BES5090 2014-2015 Bahar

Seminer

BSA4004 2014-2015 Bahar

Antrenörlük Eğitiminde Araştırma ve Proje II

BSA2812 2014-2015 Bahar

Antrenman Bilgisi

BSA4008 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulamaları II

BSA2810 2014-2015 Bahar

Antrenman Bilgisi

BSA3510 2014-2015 Bahar

Futbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi II

BSA2002 2014-2015 Bahar

Antrenman Bilgisi II

BSA3510 2014-2015 Bahar

Futbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi II

BSA2810 2014-2015 Bahar

Antrenman Bilgisi

BSA2002 2014-2015 Bahar

Antrenman Bilgisi II

BSA4008 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulamaları II

BSA2808 2014-2015 Bahar

Antrenman Bilgisi

BSA1001 2014-2015 Bahar

Spor Bilimine Giriş

BES5700-1 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BES5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BES5502 2014-2015 Bahar

İleri Antrenman Bilgisi

BES5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

BES5000-1 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

BES5000-2 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

BES5000-3 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

BES5700-2 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BES5700-3 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BSA2812 2014-2015 Bahar

Antrenman Bilgisi

BSA1001 2014-2015 Güz

Spor Bilimine Giriş

BES5000-3 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

BSA1001 2014-2015 Güz

Spor Bilimine Giriş

BSA2001 2014-2015 Güz

Antrenman Bilgisi I

BSA3509 2014-2015 Güz

Futbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi I

BSA3509 2014-2015 Güz

Futbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi I

BSA4009 2014-2015 Güz

Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulamaları I

BES3043 2014-2015 Güz

Beden Eğitimi ve Spor Tarihi

BSY3901 2014-2015 Güz

Kulüp Yönetimi

BSA4009 2014-2015 Güz

Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulamaları I

BSA2001 2014-2015 Güz

Antrenman Bilgisi I

BSA4003 2014-2015 Güz

Antrenörlük Eğitiminde Araştırma ve Proje I

BSA4003 2014-2015 Güz

Antrenörlük Eğitiminde Araştırma ve Proje I

BES5700-2 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

BES5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

BES5700-1 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

BES5700-3 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

BES5000-1 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

BES5090 2014-2015 Güz

Seminer

BES5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

BES5000-2 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

BES5523 2014-2015 Güz

Egzersiz Reçetesi Hazırlama

BSY3901 2014-2015 Güz

Kulüp Yönetimi