Personel

Doktor Öğretim Üyesi Yaşar Topal
Doktor Öğretim Üyesi
Yaşar Topal
@ E-posta
yasartopal@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 4826

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Derin.,S., Azık.,M., Topal.,Y., Topal.,H., Karakuş.,V., Çetinkaya.,U., Şahan.,M., Azık.,E., Kocabaş.,N., 2016. The Incidence of Ototoxicity in Patients Using Iron Chelators . Journal of International Advanced Otology
2-) Beydilli.,H., Yılmaz.,N., Sakallı Çetin.,E., Topal.,Y., İlhan Çelik.,Ö., Şahin.,C., Topal.,H., Ciğerci.,H., Sözen.,H., 2015. Evaluation of the protective effect of silibinin against diazinon induced hepatotoxicity and free-radical damage in rat liver. . Iran Red Crescent Med J.
3-) Sözen.,H., Çelik.,İ., Sakallı Çetin.,E., Yılmaz.,N., Aksözek.,A., Topal.,Y., Ciğerci.,H., Beydilli.,H., 2015. Evaluation of the Protective Effect of Silibinin in Rats with Liver Damage Caused by Itraconazole . Cell Biochem Biophys
4-) Kalemci.,S., Topal.,Y., Çelik.,Y., Yılmaz.,N., Beydilli.,H., Koşar.,İ., Dirican.,N., Altuntaş.,İ., 2015. Silibinin attenuates methotrexate-induced pulmonaryinjury by targeting oxidative stress.. Experimental and therapeutic med
5-) Topal.,Y., Topal.,H., Ceyhan.,N., Azık.,M., Çapanoğlu.,M., Kocabaş.,N., 2015. The Prevalence of Hemoglobinopathies in Young Adolescents in the Province of Muğla in Turkey: Results of a Screening Program.. Hemoglobin.
6-) Beydilli.,H., Yılmaz.,N., Sakallı Çetin.,E., Topal.,Y., Topal.,H., Sözen.,H., Altuntaş.,İ., Ciğerci.,H., 2015. The Effects of Thymoquinone on Nitric Oxide and Supeoxide Dismutase Levels in a Rat Model of Diazinon-induced Brain Damage.. STUDIES ON ETHNO-MEDICINE,
7-) AZIK.,M., TOPAL.,Y., ERDEM AZIK.,T., 2015. B12 vitamini ve/veya folik asit eksikliğinde hematolojik belirtiler olmadan nörolojik bozukluklar ortaya çıkar mı?. Pamukkale Medical Journal
8-) Sozen H, Celik OI, Cetin ES, Yilmaz N, Aksozek A, Topal Y, Cigerci IH, Beydilli H Evaluation of the protective effect of silibinin in rats with liver damage caused by itraconazole. Cell Biochem Biophys. 2015 Mar;71(2):1215-23. doi: 10.1007/s12013-014-0331-8. - 2014
9-) Karacan.,C., Tavil.,B., Topal.,Y., Zorlu.,P., Tayman.,C., 2007. Evaluation of shigellosis in a Turkish children's hospital. . Pediatr Int

SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Topal.,Y., Topal.,H., Çapanoğlu.,M., Uzay Çetinkaya.,P., Kocabaş.,N., 2014. Anaphylaxis related with positively charged white-cell reduction filters. . Transfus Apher Sci
2-) Topal.,H., Topal.,Y., 2013. Toxic methemoglobinemia treated with ascorbic Acid: case report. . Iran Red Crescent Med J.
3-) Topal.,Y., Topal.,H., Şenel.,S., 2013. .Brucella Sacroiliitis in Thalassemia Major. . Indian J Pediatr.
4-) Semerci.,N., Zorlu.,P., Topal.,Y., İzbudak.,I., Karacan.,C., Balcı.,S., 2003. Is it a new syndrome or a clinical variability in cerebro-oculo-nasal syndrome? . Am J Med Genet A

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Konaç.,T., Baldemir.,E., İnanç.,B., Kara.,B., Topal.,Y., Topal.,H., 2016. The Place of Complementary Medicine in the Treatment of Autistic Children. Journal of pharmacopuncture
2-) Derin.,S., Şahan., ., Topal.,H., Topal.,Y., 2016. Impact of Adenotonsillectomy and Adenoidectomy on Mean Platelet Volume (MPV) Levels. Journal of Contemporary Medicine
3-) Akçay.,G., Güney.,B., Deveer.,M., Topal.,Y., 2016. A qualitative evaluation of direct radiography in pediatric clinics. Health Care Academician Journal
4-) Şahin.,C., Başaran.,Ö., Altun.,İ., Akın.,F., Topal.,Y., Topal.,H., Biteker.,M., Azık.,M., 2015. Assessment of Myocardial Performance Index and Aortic Elasticity in Patients With Beta-Thalassemia Major. . J Clin Med Res
5-) Sahin C1, Basaran O2, Altun I2, Akin F2, Topal Y3, Topal H3, Biteker M2, Azik MF3.Assessment of Myocardial Performance Index and Aortic Elasticity in Patients With Beta-Thalassemia Major. J Clin Med Res. 2015 Oct;7(10):795-801 - 2015
6-) Sahin C1, Basaran O2, Altun I2, Akin F2, Topal Y3, Topal H3, Biteker M2, Azik MF3.Assessment of Myocardial Performance Index and Aortic Elasticity in Patients With Beta-Thalassemia Major. J Clin Med Res. 2015 Oct;7(10):795-801 - 2015
7-) Köstü.,M., Aktar.,F., Topal.,Y., Kırımi.,., Eşki.,F., Başbuğan.,Y., 2013. EFFECT OF COPPER ON TISSUE HYPOXIA IN ADULT RATS.. Diagnostic And Therapeutic Study

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Suzen.,A., Erturk.,N., Topal.,Y., 2016. Gangrene of Meckel’s Diverticulum Secondary to Axial Torsion in a Child: An Unusual Complication. Journal of Clinical and Analytical Medicine
2-) Şahin.,C., Başaran.,Ö., Topal.,Y., Akın.,F., 2014. Tthalassaemia intermedia case with concomitant left atrial thrombus. . BMJ Case Rep

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Topal.,Y., Topal.,H., Mısırlıoğlu.,E., Azık.,M., Kocabaş.,N., 2014. Talasemili Hastalarda Alternatif Tıp Uygulamaları . Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi
2-) Topal.,Y., Topal.,H., 2014. Pediatrik Hastalarda Benign (Fokal) Karaciğer Lezyonları.. Turkiye Klinikleri Journal of Gastroenterohepatology Special Topics
3-) .,., .,., .,., .,., .,., .,., .,., .,., .,., .,., .,., .,., 2002. Violence towards pediatricians in Turkey.. COCUK SAGLIGI VE HASTALIKARI DERGISI
4-) ATİK., ., ARSLAN., ., TOPAL.,Y., BAŞ .,Y., 2002. ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINDA RASYONEL KLİNİK YAKLAŞIM VE AKILCI İLAÇ KULLANMA. YENİ TIP DERGİSİ
5-) TOPAL.,H., TOPAL., ., TEZİÇ.,T., KARACAN.,D., 2002. BİR REFERANS MERKEZİNDEKİ BOY KISALIĞI VAKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. YENİ TIP DERGİSİ

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Topal.,Y., Topal.,H., Ceyhan.,N., Azık.,M., Kocabaş.,N., 2014. Beta Talasemi· ile Mücadelede Muğla Deneyimleri.. Turkish J Pediatr Dis
2-) Beydilli.,H., Yılmaz.,M., Şahan.,L., Topal.,Y., Topal.,H., Pirim.,Ü., 2014. Do Not Drink From Unknown Content From Bottles At Home. Organophosphate Methamidophos Intoxication: Four Case Reports. . Journal of Academic Emergency Medicine Case Reports
3-) TOPAL., ., KOCABAŞ .,N., 2013. İNEK SÜTÜ, YUMURTA VE ET ALLERJİSİ. TÜRKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF ALLERGY İMMUNOLOGY- SPECİAL TOPİCS
4-) BAŞ.,Y., İZDEŞ.,M., FUNDA.,E., TOPAL .,Y., ERTAN.,Ü., KARACAN.,D., 2002. TANINIZ NEDİR ? CANAVAN HASTALIĞI. YENİ TIP DERGİSİ

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Topal Yaşar, 2018. Bilgi I·letis¸im Teknolojileri (BI·T) ve C¸ocuk I·stismarı. 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
2-) GÜLEÇ.,S., TOPAL.,Y., TOPAL.,H., AKÇAY.,G., ORHON.,A., 2015. GİANOTTİ-CROSTİ SYNDROME CAUSED BY EBV İN A CHİLD:CASE REPORT. 1.ULUSLARASI TIP ÖĞRENCİ KONGRESİ
3-) AKÇAY.,G., TOPAL.,Y., TOPAL.,H., GÜRAY.,M., 2015. çOCUK SERVİSİNDE DAMAR YOLU BAŞARI ORANININ İNCELENMESİ. 6. ULUSLARASI SAĞLIK VE HASTANE YÖNETİMİ KONGRESİ
4-) AKÇAY.,G., GÜNEY.,B., DEVEER.,M., TOPAL.,Y., 2015. ÇOCUK KLİNİKLERİNDE ÇEKİLEN DİREKT GRAFİLERİNKALİTATİF DEĞERLENDİRİLMESİ. 6. ULUSLARASISAĞLIK VE HASTANE YÖNETİMİ KONGRESİ

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Topal Yaşar, Topal Hatice, 2018. Çevre Kirliliği ve Fetal Gelişime Etkileri. 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
2-) Battaloğlu İnanç Betül, Topal Hatice, Topal Yaşar, 2018. Apiterapinin tarihçesi. 1.Sağlık bilimleri ve yaşam kongresi
3-) Battaloğlu İnanç Betül, Topal Hatice, Topal Yaşar, 2018. Apiterapinin tarihçesi. 1.Sağlık bilimleri ve yaşam kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) KALEMCİ., ., TOPAL .,Y., YILMAZ .,N., BEYDİLLİ., ., KOŞAR .,İ., ÇELİK .,Y., ALTUNTAŞ., ., 2017. METOTREKSAT İLE İNDÜKLENMİŞ AKCİĞER HASARINDA SİBİLİNİN KORUYUCU ETKİNLİĞİ. KLİNİK TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ 19. KLİNİK TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ KONGRESİ. SS1,Xpp. 17-19 Mayıs 2014 Muğla
2-) HIZLISOY.,S., UZAY ÇETİNKAYA.,P., TOPAL.,H., TOPAL.,Y., KOCABAŞ.,N., 2014. KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİ ÜZERİNE TARİHİ MUĞLA BACALARININ ETKİSİ. 2. ULUSLARASI ÖĞRENCİ KONGRESİ

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Betül büyüktiryaki, Emine Vezir, Ulviye Kırlı, Yaşar Topal, Erol Çetinkaya, Ayşenur Kaya, Hakan Güvenir, Tayfur Giniş, Murat Çapanoğlu, Ersoy Civelek, Can Naci Kocabaş.Arı Yetiştiricilerinde, arı sokmalarına bağlı gelişen reaksiyonların sıklığı ve özellikleri. 21. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 25-29 Ekim 2014, Bodrum/Muğla - 2015
2-) Hatice Topal, Müge Toyran, Petek Uzay Çetinkaya, Yaşar Topal, Murat Çapanoğlu, Ersoy Civelek, Can Naci Kocabaş.Gıda sunulan işletme çalışanlarının besin allerjisi konusunda bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi.21. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 25-29 Ekim 2014, Bodrum/Muğla - 2015
3-) YAPRAK.,S., AKÇAY.,G., TOPAL.,Y., TOPAL.,H., 2015. AKUT SİNÜZİT İLE GELİŞEN ŞİDDETLİ ÜRTİKER VAKASI. 59.MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ
4-) Yaşar Topal, Hasan Deliktaş, Hatice Topal, Mehmet Çetinkaya, Can Naci Kocabaş.Prilokain kullanılarak sünnet yapılan çocuklarda methemoglobinemi sıklığının araştırılması. 58.Milli Pediatri Kongresi, 22-26 Ekim 2014,Antalya - 2014
5-) Yaşar Topal, Hatice Topal, , Erol Çetinkaya, Petek Uzay Çetinkaya, Halil Beydilli, Can Naci Kocabaş.Muğla yöresinde meydana gelen yılan sokmalarının epidemiyolojik profili. 58.Milli Pediatri Kongresi, 22-26 Ekim 2014,Antalya - 2014
6-) Yaşar Topal, Hatice Topal, Ulviye Kırlı, Petek Uzay Çetinkaya, Halil Beydilli, Can Naci Kocabaş.Muğla biögesinde akrep sokmalarının epidemiyolojik ve klinik özellikleri. 58.Milli Pediatri Kongresi, 22-26 Ekim 2014,Antalya - 2014
7-) Hatice Topal, Emel Gürel, Yaşar Topal,,Petek Uzay Çetinkaya, Fatih Mehmet Azık, Can Naci Kocabaş.Sünnet için lokal anestezik kullanımı ile methemoglobinemi gelişen 2 olgu. 58.Milli Pediatri Kongresi, 22-26 Ekim 2014,Antalya - 2014
8-) , Hatice Topal, Yaşar Topal, Alper Orhon, Petek Uzay Çetinkaya, Gürbüz Akçay, Fatih Mehmet Azık, Can Naci Kocabaş.Stewen Sendromu:Olgu sunumu.58.Milli Pediatri Kongresi, 22-26 Ekim 2014,Antalya - 2014

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) ORHON.,A., AKÇAY.,G., TOPAL.,H., TOPAL.,Y., 2015. NADİR BİR TOPUK AĞRISI NEDENİ:SEVER HASTALIĞI. 59.MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ, ANTALYA
2-) BAYRAKTAR GAZELCİ.,E., AKÇAY.,G., TOPAL.,Y., TOPAL.,H., ORHON.,A., 2015. İLLİAK KREST APOFİZİTİ:OLGU SUNUMU. 59. MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ, ANTALYA
3-) TOPAL.,Y., TOPAL.,H., CEYHAN.,N., AZIK.,M., KOCABAŞ.,N., ORHON.,A., 2015. MUĞLA'DA ADOLESAN ÖĞRENCİLERDE ANEMİ SIKLIĞI. 59.MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ, ANTALYA
4-) TOPAL.,Y., BALCI.,Y., ERBAŞ.,M., 2015. MUĞLA'DA 18 YAŞ ALTI CİNSEL İSTİSMAR OLGULARININ RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. 59. MİLİ PEDİATRİ KONGRESİ
5-) DERİN.,S., AZIK.,M., TOPAL.,Y., TOPAL.,H., KARAKUŞ.,V., UZAY ÇETİNKAYA.,P., ŞAHAN.,M., ERDEM AZIK.,T., KOCABAŞ.,N., 2015. DEMİR ŞELATÖRÜ KULLANAN TRANSFÜZYON BAĞIMLI HASTALARDA OTOTOKSİSİTE İNSİDANSI. 10.PEDİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ
6-) Serhan Derin,Fatih Mehmet Azık, Yaşar Topal, Hatice Topal, Volkan Karakuş, Petek Uzay Çetinkaya, Murat Şahan, Tansel Erdem Azık, Can Kocabaş.Demir şelatörü kullanan transfüzyon bağımlı hastalarda ototoksisite. - 2015
7-) BÜYÜKTİRYAKİ .,B., VEZİR .,E., KIRLI., ., TOPAL.,., ÇETİNKAYA .,E., KAYA., ., GÜVENİR., ., ÇAPANOĞLU.,M., CİVELEK .,E., KOCABAŞ .,N., 2014. ARI YETİŞTİRİCİLERİNDE ARI SOKMALARINA BAĞLI REAKSİYONLARIN SIKLIĞI VE ÖZELLİKLERİ. XX1 ULUSAL ALLERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ
8-) Topal.,H., Topal., ., Orhon.,A., Çetinkaya.,U., Azık.,M., Kocabaş.,N., 2014. Hatice Topal, Yaşar Topal, Alper Orhon,Petek Uzay Çetinkaya, Fatih Mehmet Azık, Can Naci Kocabaş.Metoklopramid kullanımına bağlı gelişen akut distoni olgusu. 58.Milli Pediatri Kongresi, 22-26 Ekim 2014,Antalya. 58.Milli Pediatri Kongresi
9-) TOPAL.,H., TOPAL.,Y., ORHON.,A., UZAY ÇETİNKAYA.,P., AZIK.,M., KOCABAŞ.,N., 2014. STEVEN JOHNSON SENDROMU. 58. MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ
10-) TOPAL.,Y., TOPAL.,H., GÜREL.,E., UZAY ÇETİNKAYA.,P., AKÇAY.,G., AZIK.,M., KOCABAŞ.,N., 2014. METOKLOPRAMİD KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN AKUT DİSTONİ OLGUSU. 58.MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Dağlı.,Ş., Topal.,Y., . 2017. Pediatri. Yayın Evi: Güneş

Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) TOPAL.,Y., . 2016. Pediatride Klinik Etik (Olgu temelli). Yayın Evi: Ema Tıp Kitabevi

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Abant Tıp Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. TÜRKİYE ÇOCUK HASTALIKLARI DERGİSİ.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Evaluation of the protective effect of silibinin against diazinon induced hepatotoxicity and free-radical damage in rat liver. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:5
2-) Evaluation of the Protective Effect of Silibinin in Rats with Liver Damage Caused by Itraconazole - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:3
3-) Silibinin attenuates methotrexate-induced pulmonaryinjury by targeting oxidative stress. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
4-) Assessment of Myocardial Performance Index and Aortic Elasticity in Patients With Beta-Thalassemia Major. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
5-) Toxic methemoglobinemia treated with ascorbic Acid: case report. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
6-) The Effects of Thymoquinone on Nitric Oxide and Supeoxide Dismutase Levels in a Rat Model of Diazinon-induced Brain Damage. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
7-) Tthalassaemia intermedia case with concomitant left atrial thrombus. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
8-) The Prevalence of Hemoglobinopathies in Young Adolescents in the Province of Muğla in Turkey: Results of a Screening Program. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
9-) Evaluation of the Protective Effect of Silibinin in Rats with Liver Damage Caused by Itraconazole - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:3

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Evaluation of the protective effect of silibinin against diazinon induced hepatotoxicity and free-radical damage in rat liver. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
2-) Evaluation of the Protective Effect of Silibinin in Rats with Liver Damage Caused by Itraconazole - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
3-) Silibinin attenuates methotrexate-induced pulmonaryinjury by targeting oxidative stress. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
4-) Toxic methemoglobinemia treated with ascorbic Acid: case report. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Silibinin attenuates methotrexate-induced pulmonaryinjury by targeting oxidative stress. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
2-) Toxic methemoglobinemia treated with ascorbic Acid: case report. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Evaluation of the protective effect of silibinin against diazinon induced hepatotoxicity and free-radical damage in rat liver. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Okul öncesi öğretmenlerinin ve 3-6 yaş grubunda çocuğu olan ailelerin otizm ve bilişsel gelişimde gecikme ile ilgili farlandalık düzeylerinin arttırılması. Proje Türü: Diğer(Ulusal). Keşke Erkenden Anlayabilseydik (KEŞKE). 2016--1

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla İlindeki Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz (G6PD) Eksikliği Sıklığının Araştırılması ve Eksiklik Çıkanlarda Mutasyon Analizi Sonuçlarının Değerlendirilmesi’. 2016--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla ilindeki beta talasemi major hastalarında genetik muatasyon ile fenotip ve ferritin düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi. 2011-2016

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Klinik Toksikoloji Derneği. Sözlü sunum birincilik ödülü. 2014