Personel

Doktor Öğretim Üyesi Yasemin Ünal
Doktor Öğretim Üyesi
Yasemin Ünal
@ E-posta
yaseminunal@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5186

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Nöroloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Altun.,İ., Ünal.,Y., Başaran.,Ö., Akın.,F., Karadaban Emir.,G., Kutlu.,G., Biteker.,M., 2016. Increased epicardial fat thickness correlates with aortic stiffness. Texas Heart Institute Journal
2-) Ünal.,Y., Kutlu.,G., Erdal.,A., İnan.,E., 2013. Buccopalpebral reflex in Parkinson disease and blink reflex study . Neurosciences
3-) Kutlu.,G., Biçer Gömceli.,Y., Ünal.,Y., İnan.,E., 2008. Levetiracetam Monotherapy for Late Poststroke Seizures in the Elderly. Epilepsy Behavior

(A-3-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ünal.,Y., Aslan Öztürk.,D., Yılmaz.,M., Kutlu.,G., 2016. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Yeni Kurulan Epilepsi Polikliniği'nde Takip Edilen Hastaların Demografik ve Klinik Bulguları. Epilepsi
2-) Yılmaz.,M., Yılmaz.,N., Aslan Öztürk.,D., Baldemir.,E., Karadaban Emir.,G., Şahan.,M., Ünal.,Y., Sözen.,A., Kutlu.,G., 2016. Is Sleep Apnea Worse in the Winter. Middle East Journal of Family Medicine
3-) Ünal.,Y., Kutlu.,G., 2016. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Epilepsi Polikliniği'nde İzlenen Dirençli Epilepsi Hastalarının Demografik ve Klinik Bulguları. Epilepsi

(A-5-Eski)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Ergün.,U., Ünal.,Y., Artan.,E., Şekercan.,S., Kudiaki.,Ç., İnan.,E., 2007. Relapsing Remitting Multiple Skleroz hastalarında bilişsel yıkımın taranmasında saat çizme testi. SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

(A-9)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Ünal.,Y., Kutlu.,G., İnan.,E., 2009. Beyin omurilik sıvısında yüksek protein konsantrasyonuyla birlikte tomoküloz nöropati: olgu sunumu. SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ünal.,Y., Kutlu.,G., İnan.,E., 2009. Buccopalpebral Reflex In Parkinson Disease And Blink Reflex Study. The 19th World Congress of Neurology

(B-3)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kutlu.,G., Genç.,F., Ünal.,Y., Aslan Öztürk.,D., Erdal.,A., Gömceli.,Y., 2016. Restless leg syndrome in patients with epilepsy under levetiracetam monotherapy. 2nd Congress of the European Academy of Neurology
2-) Ünal.,Y., Öztürk.,D., Yılmaz.,M., Kutlu.,G., 2016. Demographic and clinical findings of epilepsy patients who underwent follow-up at the newly established clinic of Mugla University Faculty of Medicine. 12th European Congress on Epileptology
3-) Altun.,İ., Ünal.,Y., Başaran.,Ö., Akın.,F., Karadaban Emir.,G., Kutlu.,G., Biteker.,M., 2015. Epicardial fat thickness is increased and correlated with aortic stiffness and B-type natriuretic peptide levels in real-world acute ischemic stroke. 31st Turkish Cardiology Congress
4-) Kutlu.,G., Biçer Gömceli.,Y., Ünal.,Y., İnan.,E., 2008. Levetiracetam monotheraphy for late poststroke seizures in elderly. The 8th European Congress on Epileptology

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ünal.,Y., Aslan Öztürk.,D., Yılmaz.,M., Tosun.,K., Kutlu.,G., 2016. Obstruktif Uyku Apne Sendromu ve Antropometrik Ölçümlerin İlişkisi. 17. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi
2-) Ergün.,U., Togan.,H., Şen.,M., Ünal.,Y., Say.,B., Ertuğrul Mut.,S., Erdal.,A., Uzunlar.,C., İnan.,L., 2007. Vizüel Auralı Migren Bir Magnosellüler Yolak Defekti Olabilir mi? . 43. Ulusal Nöroloji Kongresi
3-) Sanıvar.,F., Kutlu.,G., B Gömceli.,Y., Sönmez.,T., Ünal.,Y., İnan.,E., 2006. Hiperakut Dönemde Nöbetle Presente Olan Serebrovasküler Hastalıklar. 5.Ulusal Epilepsi Kongresi

(B-6)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ünal.,Y., Kutlu.,G., 2016. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Epilepsi Merkezinde İzlenen Dirençli Epilepsi Hastaları. 10. Ulusal Epilepsi Kongresi
2-) Ünal.,Y., Karadaban Emir.,G., Yılmaz.,M., Kutlu.,G., 2016. Uzun Süreli Video EEG Merkezimizde İzlenen Hastaların Değerlendirilmesi. 10. Ulusal Epilepsi Kongresi
3-) Karadaban Emir.,G., Ünal.,Y., Kutlu.,G., 2016. Peri-iktal Su İçme ve Temporal Lob Epilepsisi: Olgu Sunumu. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi
4-) Karadaban Emir.,G., Ünal.,Y., Aslan Öztürk.,D., Kutlu.,G., 2016. Epilepside Ani Beklenmedik Ölüm (SUDEP): Bir Olgu Sunumu. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi
5-) Aslan Öztürk.,D., Ünal.,Y., Karadaban Emir.,G., Kutlu.,G., 2016. Globus Pallidus Infarktı Sonrası Kore: Olgu Sunumu. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi
6-) Ünal.,Y., Ünal.,Y., Aslan Öztürk.,D., Karadaban Emir.,G., Yılmaz.,M., Kutlu.,G., 2016. Strok Hastalarının Birinci Derece Yakınlarında Akut Travmatik Stres Düzeylerinin Değerlendirilmesi. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi
7-) Ünal.,Y., Karadaban Emir.,G., Aslan Öztürk.,D., Kutlu.,G., 2015. Sox 1 ve Anti-recoverin antikor saptanan otoimmün ensefalit olgusu. 7. Nöroimmünoloji okulu
8-) Ünal.,Y., Aslan Öztürk.,D., Kutlu.,G., 2015. Epilepsi ile karışan bir durum: Paroksismal kinesijenik diskinezi. 3. Epilepsi sempozyumu
9-) Aslan Öztürk.,D., Karadaban Emir.,G., Ünal.,Y., Kutlu.,G., 2015. Yeni kurulan uzun süreli video-EEG merkezimizde izlenen hastalar. 3. Epilepsi sempozyumu
10-) Altun.,İ., Ünal.,Y., Başaran.,Ö., Akın.,F., Karadaban Emir.,G., Kutlu.,G., Biteker.,M., 2015. Mean platelet volüme is increased in acute ischemic stroke but not associated with type or severity of the disease. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi
11-) Yılmaz.,M., Aslan Öztürk.,D., Karadaban Emir.,G., Yılmaztekin.,S., Ünal.,Y., Kutlu.,G., 2015. Fasial Dipleji ile gelen Guillain Barre sendromu: Olgu sunumu. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi
12-) Yılmaz Kılıç.,A., Ünal.,Y., Kutlu.,G., Karadaban Emir.,G., 2014. Bilateral talamik enfarkt: Bir olgu. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi
13-) Ünal.,Y., Kutlu.,G., İnan.,E., 2008. Bukkopalpebral Refleks”te Blink Refleks Çalışması. 44. Ulusal Nöroloji Kongresi
14-) Özer.,G., Kutlu.,G., Biçer Gömceli.,Y., Ünal.,Y., İnan.,E., 2008. Epileptik Hastalarda Huzursuz Bacak Sendromu Sıklığı. VI. Ulusal Epilepsi Kongresi
15-) Kutlu.,G., Biçer Gömceli.,Y., Ünal.,Y., İnan .,E., 2008. Yaşlılarda Geç Post-stroke Nöbetlerde Levetirasetam Monoterapisi. VI. Ulusal Epilepsi Kongresi
16-) Özer.,G., Kutlu.,G., Biçer Gömceli.,Y., Ünal.,Y., İnan.,E., 2008. Epilepsi Hastalarında İnteriktal Başağrısı Sıklığı. VI. Ulusal Epilepsi Kongresi
17-) Ünal.,Y., Coşkun.,Ö., Üçler.,S., İnan.,E., 2006. Düşük Doz Karbamazepine Yanıt Veren Sunct Olgusu. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi
18-) Şen Kaya.,N., Kutlu.,G., Ünal.,Y., Biçer Gömceli.,Y., İnan.,E., 2004. Hemiparezi İle Başvuran Nörobehçet Olgusu. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi

(D-11)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Journal of Clinical and Analytical Medicine.

(G-7)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Temporal lob epilepsisi tanısı almış dirençli epilepsi hastalarında DNA gen metilasyonu. 2015--1
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Parkinson hastalığında nesfatin-1 glukagon-like peptide-1 (GLP-1) düzeyleri ve bunların oksidatif süreçlere etkisi, klinik ve kognisyonla ilişkisi. 2015--1

(G-8)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Akut iskemik inme tanısı almış hastalarda ekokardiyografi ve antropometrik ölçümlerin ilişkisinin değerlendirilmesi. 2015-2016

Verdiği Dersler

TIP 5005 2018-2019 Güz

NÖROLOJİ