Personel

Prof.Dr. Yavuz Çiftci
Prof.Dr.
Yavuz Çiftci
@ E-posta
yciftci@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1379

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Muhasebe Ve Finansman Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 1992

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Denetim 1994

Doktora

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe, Finans ve Sayısal Yöntemler (Muhasebe) 2000

Yayin Bilgileri

(A-5)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çiftci Yavuz, Çemrek Nermin, 2018. TİCARET MESLEK LİSELERİNDE MUHASEBE EĞİTİMİ: MUĞLA İLİ’NDEKİ MESLEK LİSELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
2-) Şaşmaz Emine, Çiftci Yavuz, 2017. İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin Sağlanmasi: Mermer Sektöründe Bir İşletme Uygulaması. International Journal of Academic Value Studies (Javstudies)
3-) Demir Fatma, Çiftci Yavuz, 2017. Maden İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi Sistemi: Bir Mermer İşletmesinde Uygulama. Journal of International Social Research
4-) Çiftci Birgül, Çiftci Yavuz, 2017. Muhasebe Meslek Etiği Düzenlemeleri Çerçevesinde İhbarcılık. International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS)
5-) Çalışkan Yılmaz, Çiftci Yavuz, 2017. 5018 Sayılı Kanun Kapsamında Kamu Kurumlarında İç Kontrol Sistemi: Maliye Bakanlığı Uygulamasının İncelenmesi. İşletme Bilimi Dergisi
6-) Demir Esra, Çiftci Yavuz, 2016. Denetçi Bağımsızlığının Etik İlkeler Çerçevesinde İncelenmesi Bir Denetim Firması Uygulaması. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

(A-8)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Çiftci Yavuz, Şahin Abdülkadir, 2008. TMS 21 e Göre Kur Farklarının Muhasebeleştirilmesi Ve Vergi Uygulamaları Karşısındaki Durumunun İncelenmesi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi
2-) Çiftci Yavuz, Köroğlu Çağrı, 2008. Otel İşletmelerinde Yiyecek İçecek Maliyet Kontrol Yöntemlerinin İncelenmesi Marmaris İlçesi Örneği. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
3-) Çiftci Yavuz; Erserim Alper, 2007. İç Kontrol Sistemi Bağımsız Denetim İlişkisi İle İlgili Ulusal Ve Uluslararası Düzenlemelerin İncelenmesi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
4-) Çiftci Yavuz, Sarıoğlu Levent, 2007. Nakit Akış Tablosu İle İlgili Türkiye deki Düzenlemeler ve Uluslar arası Uygulamalarla Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi
5-) Çiftci Yavuz, Çiftci Birgül, 2003. Muhasebe Mesleğinde Meslek Etiği Türkiye deki Düzenlemeler ve Uluslararası Düzenlemelerle Karşılaştınlması. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi
6-) Çiftci Yavuz, 2003. Elektronik Bilgi İşlem EBİ Teknolojisindeki Gelişmeler ve Muhasebe Denetimi. Mali Çözüm Dergisi
7-) Çiftci Yavuz, 2001. Türk Muhasebe Hukuku nda İştiraklerdeki Yatırımların Değerlemesiyle İlgili Düzenlemelerin Uluslararası Düzenlemelerle Karşılaştınlması. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi
8-) Çiftci Yavuz, 2000. Türk Mevzuatında Bedelsiz Hisse Senetlerinin Niteliği Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi. Mevzuat Dergisi
9-) Çiftci Yavuz, 2000. İştiraklerdeki Yatırımların Muhasebeleştirilmesinde Özkaynak Yönteminin Kullanılması. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
10-) Çiftci Yavuz, 1999. Fiyatlar Genel Seviyesi Muhasebesi. Vergi Sorunları Dergisi
11-) Çiftci Yavuz, 1997. Türkiye de ve Dünyada Muhasebe Standartlarının Gelişimi ve Uluslararası Uyumlaştırma Çalışmaları. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
12-) Çiftci Yavuz, 1997. Enflasyonun Muhasebe Verileri Üzerindeki Etkileri ve Enflasyon Muhasebesi Modelleri. Vergi Sorunları Dergisi

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çiftci Yavuz, Erserim Alper, 2008. Muhasebe Standartlarında Uluslararası Uyumlaştırma Çalışmaları Ve Türkiye deki Durumun İncelenmesi. Uluslararası Sermeye Hareketleri ve Gelişmekte Olan Piyasalar Uluslararası Sempozyumu
2-) Çiftci Yavuz, 2007. Türkiye de Cumhuriyet Döneminden Bugüne Yapılan Muhasebe Düzenlemeleri. II. Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalıştayı ve I. Muhasebe Tarihi Günleri
3-) Çiftci Yavuz, Erserim Alper, 2007. Bağımsız Denetime İlişkin Ulusal ve Uluslar arası Güncel Düzenlemelerin İncelenmesi. II. Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalıştayı ve I. Muhasebe Tarihi Günleri

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Çiftci Birgül, Çiftci Yavuz, 2017. Muhasebe Meslek Etiği Düzenlemeleri Çerçevesinde İhbarcılık Kavramının Tartışılması. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
2-) Çiftci Yavuz, Erserim Alper, 2016. Business Economics Discipline and Accounting A Study on Early Period Business Economics Books. 2nd International Conference on Social Sciences and Education Research

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çiftci Yavuz, 2005. Türkiye Uygulamasındaki İştirak Kavramı İle Uluslar Arası Uygulamalardaki İştirak Kavramının Karşılaştırılması. XXIV. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

(C-2)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Yazar Adı: ÇİFTCİ YAVUZ. 2004. 5024 Sayılı Kanun Enflasyon Düzeltmesinin Esasları ve Uygulama Örnekleri. Yayın Evi: Muğla SMMM Odası Editör Adı: Yavuz ÇİFTCİ

(D-9)Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2013. 17 Finans Sempozyumu Bildiriler Kitabı.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2005. XXIV Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı.

(E-4)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) TMS 21 e Göre Kur Farklarının Muhasebeleştirilmesi Ve Vergi Uygulamaları Karşısındaki Durumunun İncelenmesi - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı:4
2-) Otel İşletmelerinde Yiyecek İçecek Maliyet Kontrol Yöntemlerinin İncelenmesi Marmaris İlçesi Örneği - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı:10
3-) Muhasebe Standartlarında Uluslararası Uyumlaştırma Çalışmaları Ve Türkiye deki Durumun İncelenmesi - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı:13
4-) Türkiye de Cumhuriyet Döneminden Bugüne Yapılan Muhasebe Düzenlemeleri - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:7
5-) Türkiye Uygulamasındaki İştirak Kavramı İle Uluslar Arası Uygulamalardaki İştirak Kavramının Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı:2
6-) Muhasebe Mesleğinde Meslek Etiği Türkiye deki Düzenlemeler ve Uluslararası Düzenlemelerle Karşılaştınlması - Atıf Yılı: 2003 Atıf Sayısı:9
7-) Türkiye de ve Dünyada Muhasebe Standartlarının Gelişimi ve Uluslararası Uyumlaştırma Çalışmaları - Atıf Yılı: 1997 Atıf Sayısı:3

(F-1)Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: GAYRİMENKULLERDE ÖLÇÜM VE RAPORLAMA: TMS/TFRS'LER İLE TÜRK MUHASEBE HUKUKU'NDAKİ DÜZENLEMELERİN KARŞILAŞTIRILMASI. Konu: GAYRİMENKULLERDE ÖLÇÜM VE RAPORLAMA: TMS/TFRS'LER İLE TÜRK MUHASEBE HUKUKU'NDAKİ DÜZENLEMELERİN KARŞILAŞTIRILMASI. YILMAZ-ÇALIŞKAN. 2020
2-) Tez Adı: Toplumsal Bir Gerçeklik Olarak Muhasebe Alanına Postmodern Bir Yaklaşım: Gerçeğe Uygun Değer Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme. Konu: Toplumsal Bir Gerçeklik Olarak Muhasebe Alanına Postmodern Bir Yaklaşım: Gerçeğe Uygun Değer Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme. Fırat Botan-ŞAN. 2019

(F-2)Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Muhasebede Değerleme Ölçütleri, Vergi Usul Kanunu'nda ve TMS/TFRS'de Yer Alan Ölçütlerin Karşılaştırılması. Konu: Muhasebede Değerleme Ölçütleri, Vergi Usul Kanunu'nda ve TMS/TFRS'de Yer Alan Ölçütlerin Karşılaştırılması. Ünal-SARITAÇ. 2019
2-) Tez Adı: TMS 12 Gelir Vergileri Standardı Kapsamında Ertelenmiş Vergiler ve Türk Vergi Mevzuatı İle Karşılaştırılması: Bir Uygulama Örneği. Konu: TMS 12 Gelir Vergileri Standardı Kapsamında Ertelenmiş Vergiler ve Türk Vergi Mevzuatı İle Karşılaştırılması: Bir Uygulama Örneği. Selçuk-ÇAKMAKOĞLU. 2018
3-) Tez Adı: Maden İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi Sistemi: Bir Maden İşletmesinde Uygulama. Konu: Maden İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi. Fatma-DEMİR (GÜMÜŞALAN). 2017
4-) Tez Adı: Tİcaret Meslek Liselerinde Muhasebe Eğitiminin İncelenmesi: Muğla Meslek Liseleri Üzerine Bir Araştırma. Konu: Muhasebe Eğitimi. Nermin-ÇEMREK. 2017
5-) Tez Adı: Bağımsız Denetçi Bağımsızlığının Etik İlkeler Çerçevesinde İncelenmesi. Konu: Bağımsız Denetçi Bağımsızlığının Etik İlkeler Çerçevesinde İncelenmesi. Esra DEMİR. 2016
6-) Tez Adı: İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması Ve Etkinliğinin Sağlanması: Mermer Sektöründeki Bir İşletme Üzerinde Uygulama. Konu: İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması Ve Etkinliğinin Sağlanması: Mermer Sektöründeki Bir İşletme Üzerinde Uygulama. Emine -ŞAŞMAZ. 2016
7-) Tez Adı: Kamu Kurumlarında İç Kontrol Sisteminin Etkinliği: Maliye Bakanlığı Uygulamasının İncelenmesi. Konu: Kamu Kurumlarında İç Kontrol Sisteminin Etkinliği: Maliye Bakanlığı Uygulamasının İncelenmesi. Yılmaz -ÇALIŞKAN. 2016
8-) Tez Adı: Kobilerde Maliyet Muhasebesi Sistemi ve Bir İşletme Uygulaması. Konu: Kobilerde Maliyet Muhasebesi Sistemi ve Bir İşletme Uygulaması. Selim -YENEN. 2011
9-) Tez Adı: Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı (TMS 1) ve Tekdüzen Muhasebe Sistemindeki Finansal Tablolarla Karşılaştırılması. Konu: Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı (TMS 1) ve Tekdüzen Muhasebe Sistemindeki Finansal Tablolarla Karşılaştırılması. Burhan -HEYBELİ. 2011
10-) Tez Adı: TMS 12- Gelir Vergileri Standardı ve Türkiye'deki Mevcut Uygulama İle Karşılaştırılması. Konu: TMS 12- Gelir Vergileri Standardı ve Türkiye'deki Mevcut Uygulama İle Karşılaştırılması. Meşkure -SELVİTOPU. 2010
11-) Tez Adı: Bağımsız Denetim Sürecinde İç Kontrol Sisteminin Etkinliği ve Maden Sektöründeki Bir Firma Üzerinde Uygulama. Konu: Bağımsız Denetim Sürecinde İç Kontrol Sisteminin Etkinliği ve Maden Sektöründeki Bir Firma Üzerinde Uygulama. Çağlar-AYYAYLA. 2010
12-) Tez Adı: İş Ortaklıkları (Joint Ventures) ve TMS 31'e Göre İş Ortaklıklarındaki Payların Muhasebeleştirilmesi. Konu: İş Ortaklıkları (Joint Ventures) ve TMS 31'e Göre İş Ortaklıklarındaki Payların Muhasebeleştirilmesi. Orhan -COŞKUN. 2009
13-) Tez Adı: İşletme Birleşmelerinin 3 No’lu Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) Çerçevesinde Muhasebeleştirilmesi. Konu: İşletme Birleşmelerinin 3 No’lu Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) Çerçevesinde Muhasebeleştirilmesi. Ceren -UZAR. 2009
14-) Tez Adı: Borçlanma Maliyetleri ve TMS 23- Borçlanma Maliyetleri Standardına Göre Muhasebeleştirilmesi. Konu: Borçlanma Maliyetleri ve TMS 23- Borçlanma Maliyetleri Standardına Göre Muhasebeleştirilmesi. Ebru -KIVRAK. 2009
15-) Tez Adı: Nakit Akış Tablosu İle İlgili Türkiye'deki Düzenlemeler ve Uluslararası Uygulamalarla Karşılaştırılması. Konu: Nakit Akış Tablosu İle İlgili Türkiye'deki Düzenlemeler ve Uluslararası Uygulamalarla Karşılaştırılması. Levent -SARIOĞLU. 2008
16-) Tez Adı: TMS 27'ye Göre Konsolide Finansal Tablolar ve Düzenlenmesi. Konu: TMS 27'ye Göre Konsolide Finansal Tablolar ve Düzenlenmesi. Murat -YÜKSEL. 2008
17-) Tez Adı: Bağımsız Denetimin Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Denetim Standartları Açısından Değerlendirilmesi. Konu: Bağımsız Denetimin Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Denetim Standartları Açısından Değerlendirilmesi. Alper -ERSERİM. 2007
18-) Tez Adı: Konaklama İşletmelerinde Yiyecek-İçecek Maliyetlerinin Kontrolü ve Muhasebeleştirilmesi. Konu: Konaklama İşletmelerinde Yiyecek-İçecek Maliyetlerinin Kontrolü ve Muhasebeleştirilmesi. Çağrı -KÖROĞLU. 2007
19-) Tez Adı: Mermer Sanayi İşletmelerinde Muhasebe Organizasyonu (Muğla İli’ndeki Mermer Sanayi İşletmelerinin Muhasebe Sistemine Yönelik Bir Araştırma). Konu: Mermer Sanayi İşletmelerinde Muhasebe Organizasyonu (Muğla İli’ndeki Mermer Sanayi İşletmelerinin Muhasebe Sistemine Yönelik Bir Araştırma). İlhami Ekrem -TOHUMCUOĞLU. 2006
20-) Tez Adı: Şirket Birleşmeleri ve Muhasebeleştirilmesi. Konu: Şirket Birleşmeleri ve Muhasebeleştirilmesi. Meltem -ÜLKÜ. 2002
21-) Tez Adı: Sermaye Şirketlerinde Kar Dağıtımı ve Muhasebeleştirilmesi. Konu: Sermaye Şirketlerinde Kar Dağıtımı ve Muhasebeleştirilmesi. Ramazan-ÇOLAK. 2002

(G-7)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yönetici. Konu: Sınav Organizasyon ve Yönetim Sistemi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Sınav Organizasyon ve Yönetim Sistemi. 2013-2015

(I-5)Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 16. Uluslararası Muhasebe Konferansı (MODAVICA2019). Kuşadası/TÜRKİYE. . 2019

(I-6)Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 17. Finans Sempozyumu. Bodrum. . 2013
2-) XXIV. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu. Fethiye. . 2005

(I-8)Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Bağımlı Çalışan Muhasebe Meslek Mensupları: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Muğla. . 2014
2-) Geçiş Dönemi Bağımsız Denetçi Eğitim Programı. Balıkesir. . 2014
3-) Geçiş Dönemi Bağımsız Denetçi Eğitim Programı. Bodrum. . 2014
4-) Geçiş Dönemi Bağımsız Denetçi Eğitim Programı. Marmaris. . 2013
5-) Geçiş Dönemi Bağımsız Denetçi Eğitim Programı. Bodrum. . 2013
6-) Geçiş Dönemi Bağımsız Denetçi Eğitim Programı. Muğla. . 2013

Verdiği Dersler

MUF5507 2019-2020 Güz

Muhasebe Denetimi

İŞL 5535 2019-2020 Güz

Muhasebe Denetimi

İŞL2003 2019-2020 Güz

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

İŞL2817 2019-2020 Güz

Envanter Bilanço

İŞL3507 2019-2020 Güz

Şirketler Muhasebesi

İŞL3801 2019-2020 Güz

Genel Muhasebe

MUF5510 2019-2020 Bahar

Muhasebede Değerleme İşlemleri

İŞL 5544 2019-2020 Bahar

Muhasebede Değerleme İşlemleri

İŞL2006 2019-2020 Bahar

Finansal Tablolar Analizi

MUF5507 2018-2019 Güz

Muhasebe Denetimi

İŞL 7531 2018-2019 Güz

Muhasebe Denetimi

İŞL2003 2018-2019 Güz

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

İŞL2817 2018-2019 Güz

Envanter Bilanço

İŞL3507 2018-2019 Güz

Şirketler Muhasebesi

İŞL4503 2018-2019 Güz

Muhasebe Denetimi

MUF 6508 2018-2019 Bahar

DENETİM STANDARTLARI

MUF5510 2018-2019 Bahar

Muhasebede Değerleme İşlemleri

İŞL 7512 2018-2019 Bahar

Ortaklıklarda Muhasebe Sorunları

İŞL2006 2018-2019 Bahar

Finansal Tablolar Analizi