Personel

Yrd.Doç.Dr. Yağmur Kara
Yrd.Doç.Dr.
Yağmur Kara
@ E-posta
ykara@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5650

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü / Uluslararası Ticaret Ve Finansman Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 2005

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 2008

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 2015

Yayin Bilgileri

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kara, Y., "Kentsel Sağlığın Ölçümü:Türkiye İçin Bir Gösterge Seti Önerisi", 2013, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar,583, 53-63. - 2013

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kara.,Y., Köne.,Ç., 2015. Measuring Social Sustainability of NUTS-1 Level Regions in Turkey. EY International Congress on Economics II "Growth, Inequality and Poverty"
2-) Kara, Y., and Eren, A., "The Effects of 2001 Financial Crisis on Turkish Banking Sector Efficiency", 8th International Conference on Data Envelopment Analysis (DEA 2010), June 10-12, Beirut, LEBANON. - 2013
3-) Kara, Y., and Kone, A., Ç., "Measuring Environmental Sustainability of Turkish Metropolitan Municipalities", 7th Annual International Symposium on Environment, 14-17 May 2012, Athens, GREECE. - 2012
4-) Kara, Y., and Kone, A., Ç., "The Analytic Hierarchy Process (AHP) Approach for Assessment of Regional Environmental Sustainability", Berlin Conference on Evidence for Sustainable Development, 5-6 October 2012, Berlin, GERMANY. - 2012

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Kara, Y., and Kone, A.Ç., "An Analysis for Fossil Fuels Consumption and Sulphur Emissions in European Countries", 10th International Conference on Clean Energy (ICCE 2010), 15-17 September, Famagusta, NORTH CYPRUS. - 2010

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kara, Y., ve Eren, A., "Turizm Faaliyetlerinin Çevresel Etkileri: Marmaris İlçesi İçin Bir İnceleme", I. Disiplinlerarası Turizm araştırmaları Kongresi, 27-30 Mayıs 2010, Nevşehir, TÜRKİYE. - 2010
2-) Kara, Y., ve Kone, A.Ç., "Nükleer ve Yenilenebilir Güç Santrallerinin AHP Yöntemi İle Karşılaştırılması: Türkiye Örneği", X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009, Muğla, TÜRKİYE. - 2009

Verdiği Dersler

UTF4503 2017-2018 Güz

Çok Uluslu Şirketler ve Yabancı Yatırımlar

UTF4501 2017-2018 Güz

Uluslararası İktisadi Birleşmeler

UTF4501 2017-2018 Güz

Uluslararası İktisadi Birleşmeler

UTF4503 2017-2018 Güz

Çok Uluslu Şirketler ve Yabancı Yatırımlar

UTF3510 2016-2017 Bahar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

UTF3002 2016-2017 Bahar

Para-Banka ve Finansal Piyasalar

UTF3510 2016-2017 Bahar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

UTF3000 2016-2017 Bahar

Meslek Stajı II (20 İşgünü)

UTF3000 2016-2017 Bahar

Meslek Stajı II (20 İşgünü)

UTF3002 2016-2017 Bahar

Para-Banka ve Finansal Piyasalar

İKT2809 2016-2017 Güz

Mikro Ekonomi

İKT1803 2016-2017 Güz

İktisada Giriş

İKT2809 2016-2017 Güz

Mikro Ekonomi

İKT 1803 2016-2017 Güz

İktisada Giriş

UTF3002 2015-2016 Bahar

Para-Banka ve Finansal Piyasalar

UTF3000 2015-2016 Bahar

Meslek Stajı II (20 İşgünü)

UTF3510 2015-2016 Bahar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

UTF3002 2015-2016 Bahar

Para-Banka ve Finansal Piyasalar

UTF3510 2015-2016 Bahar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

UTF3001 2015-2016 Güz

Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikası

UTF3001 2015-2016 Güz

Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikası