Personel

Doktor Öğretim Üyesi Yunus İnce
Doktor Öğretim Üyesi
Yunus İnce
@ E-posta
yunusince@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5549

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 05.07.2002

Yüksek Lisans

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı-Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı 27.06.2005

Doktora

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı-Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı 02.07.2013

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) İnce Yunus, 2018. "Sultanın İsyankâr Kullarının İlk İsyanı: Buçuktepe Vakası (1446)". History Studies İnternational Journal of History
2-) İnce Yunus, 2018. "II. Murad Dönemi’nde Osmanlı Tarih Yazıcılığının Başlamasında Timurlular’ın Etkisi". Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
3-) İnce Yunus, 2018. "Matbaa Öncesi Osmanlı Toplumunda Kitaba Sahip Olmak ya da Olamamak: Bir Maliyet Hesabı Denemesi/Önerisi". Historystudies İnternational Journal of History
4-) İnce Yunus, 2018. "Matbaanın Osmanlı Topraklarına Geç Gelmesinin” Müsebbibini Aramak ya da Eski Bir Tartışmaya Dâhil Olmak". Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
5-) İnce Yunus, 2017. II. Mahmud Devri Reformlarının Tebaa Tarafından Algılanışı. Tarih İncelemeleri Dergisi
6-) İnce Yunus, Akça Bayram, 2017. Osmanlı Döneminde Latin Harfleriyle Türkçe Yazılan Eserler ve Yazarları. Erdem Dergisi
7-) İnce.,Y., 2011. İnce, Y., “Kârhâneden Baruthaneye Karaman Eyaleti’nde Güherçile Üretimi (18-19. Yüzyıllarda), Osmanlı Bilimi Araştırmaları Dergisi, XIII/1, İstanbul 2011, s. 11-30.. Osmanlı Bilimi Araştırmaları Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) İnce Yunus, 2019. Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazımında Oto Sansür ve Çarpıtma: Beş Olay Bir Sonuç. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2-) İnce Yunus, 2018. "Osmanlı Tarih Yazımında Seçkincilik Paradigması ve Bu Paradigmanın Çözülmesi". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi
3-) İnce Yunus, 2018. "Bihke’ye Balon, Yüreğimize Kıyamet Korkusu Düştü". Mavi Atlas Dergisi
4-) İnce, Y., “Bir Görgü Tanığının Gözünden Kabakçı Mustafa İsyanı”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Prof. Dr. Cihat Özönder’in Anısına 2, 9, Ankara 2008, ss. 281- 308. - 2008

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) İnce Yunus, 2018. "Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazımında Moğol İmgesi". Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhun’xxdan Anadolu’ya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu 1-7 Haziran 2018 Ulanbator-Moğolistan
2-) İnce Yunus, 2018. "II. Bayezid Devri Osmanlı Tarih Yazıcılığında Cem Sultan". V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu 10-12 Mayıs 2018 İstanbul
3-) İnce Yunus, 2018. Hâlin Çocuğunu İstikbâlin Cihan Padişahını Yetiştirmek: Fatih Sultan Mehmed Örneğinde Şehzade Eğitimi. 4. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı Eğitim, Gençlik ve Gelecek 4 Ekim-7 Ekim 2018, Bodrum/Muğla
4-) İnce Yunus, 2018. Osmanlılarda Orhan Bey Dönemi Kurumsallaşma Çabaları: Beylikten Devlete Dönüşüm. Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-V 9-11 Mart 2018 Kocaeli
5-) İnce.,Y., 2016. Tevrat, İncil ve Kur’ân-ı Kerîm’de İlahi Mesajın İletiminde Bir Araç Olarak Tarih, 4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu 4th International Symposioum on History Education 1-3 Eylül Muğla. 4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu 4th International Symposioum on History Education

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) İnce Yunus, 2018. II. Abdülhamid Devrinde Nesep ve Sebep Asabiyesinin İhyası ya da Geleneğin İcadı. Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Uluslararası Kongresi 22-24 Ekim 2018 İstanbul

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) INCE.,Y., 2009. İnce, Y., “Tarihin Tahrifi ya da Yeniden İnşasına Örnek Bir Vaka: Yeniçeri Ocağının Kaldırılması”, Kuruluşundan Günümüze Türk Ordusu On İkinci Askeri Tarih Sempozyumu Bildirileri I (20-22 Mayıs İstanbul), Genel Kurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara 2009, ss. 219-237.. Kuruluşundan Günümüze Türk Ordusu On İkinci Askeri Tarih Sempozyumu Bildirileri I (20-22 Mayıs İstanbul)

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Akça.,G., İnce.,Y., . 2015. Gürsoy AKÇA-Yunus İNCE, Klasik Osmanlı Çağında Tarih, Meşruiyet ve Rüya, Palet Yayınları, Konya 2015.. Yayın Evi: Palet Yayınları

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. Kerkük Çok Irak Değil Prof. Dr. Eşref Buharalı’ya Armağan-Türk Tarihine Dair Yazılar-II/Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazımında Macar İmgesi. Yayın Evi: Gece Kitaplığı

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) İnce.,Y., . 2013. İnce, Y., “Sille Eyes of the Travelers”, Sille and Aya Eleni Church Book, ed. İlker Mete Mimiroğlu, Selçuklu Belediyesi Yayınları, İstanbul 2013, s. 122-131.. Yayın Evi: Selçuklu Belediyesi Yayınları
2-) İnce.,Y., . 2013. İnce, Y., “Osmanlı Devletinde Barutun ve Ateşli Silahların Kullanımının Yaygınlaşması”, Prof. Dr. Nejat Göyünç Hatıra Kitabı, ed. Hasan Bahar, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiyat Araştırmaları Yayınları, Konya 2013, ss. 503-523.. Yayın Evi: Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiyat Araştırmaları Yayınları
3-) İnce.,Y., . 2013. İnce, Y., "Seyyahların Gözünden Sille", Sille ve Aya Eleni Müzesi, ed. İlker Mete Mimiroğlu, Selçuklu Belediyesi Yayınları, İstanbul 2013, s. 122-131. . Yayın Evi: Selçuklu Belediyesi Yayınları
4-) İnce.,Y., . 2012. İnce, Y., “II. Meşrutiyetten Cumhuriyete Dîvân-ı Muhâsebât (1908-1922” Kuruluşundan Cumhuriyete Sayıştay Tarihi, Sayıştay Yayınları, Ankara 2012, s. 85-116.. Yayın Evi: Sayıştay Yayınları

Verdiği Dersler

TAR4518 2018-2019 Bahar

Klasik Dönem Osmanlı Düşünce Tarihi

TAR 5550 2018-2019 Bahar

XII.- XVI. Yüzyıllarda Anadolu'da Din, Toplum ve Siyaset

TAR1004 2018-2019 Bahar

Tarih Yazım Teknikleri

TAR1004 2018-2019 Bahar

Tarih Yazım Teknikleri

TAR4006 2018-2019 Bahar

Tarih Semineri II

TAR1004 2018-2019 Bahar

Tarih Yazım Teknikleri

TAR3515 2018-2019 Güz

Osmanlı Tarih Yazıcılığı I

TAR1003 2018-2019 Güz

Tarih Metodolojisi

TAR4005 2018-2019 Güz

Tarih Semineri I

TAR 5565 2018-2019 Güz

Erken Modern Dönemde Seyahatin, Okumanın ve Bilginin Tarihi

TAR1003 2018-2019 Güz

Tarih Metodolojisi

TAR1003 2018-2019 Güz

Tarih Metodolojisi

TAR4518 2017-2018 Bahar

Klasik Dönem Osmanlı Düşünce Tarihi

TAR1004 2017-2018 Bahar

Tarih Yazım Teknikleri

TAR1004 2017-2018 Bahar

Tarih Yazım Teknikleri

TAR4518 2017-2018 Bahar

Klasik Dönem Osmanlı Düşünce Tarihi

TAR4006 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri II

TAR1004 2017-2018 Bahar

Tarih Yazım Teknikleri

TAR4006 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri II

TAR 5550 2017-2018 Bahar

XII.- XVI. Yüzyıllarda Anadolu'da Din, Toplum ve Siyaset

TAR4005 2017-2018 Güz

Tarih Semineri I

TAR4005 2017-2018 Güz

Tarih Semineri I

TAR1003 2017-2018 Güz

Tarih Metodolojisi

TAR3515 2017-2018 Güz

Osmanlı Tarih Yazıcılığı I

TAR3515 2017-2018 Güz

Osmanlı Tarih Yazıcılığı I

TAR1003 2017-2018 Güz

Tarih Metodolojisi

TAR1003 2017-2018 Güz

Tarih Metodolojisi

TAR 5565 2017-2018 Güz

Erken Modern Dönemde Seyahatin, Okumanın ve Bilginin Tarihi

TAR1004 2016-2017 Bahar

Tarih Yazım Teknikleri

TAR3502 2016-2017 Bahar

Osmanlı Diplomatik Metinleri

TAR 5550 2016-2017 Bahar

XII.- XVI. Yüzyıllarda Anadolu'da Din, Toplum ve Siyaset

TAR4518 2016-2017 Bahar

Klasik Dönem Osmanlı Düşünce Tarihi

TAR1004 2016-2017 Bahar

Tarih Yazım Teknikleri

TAR4006 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri II

TAR1004 2016-2017 Bahar

Tarih Yazım Teknikleri

TAR4006 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4518 2016-2017 Bahar

Klasik Dönem Osmanlı Düşünce Tarihi

TAR 5539 2016-2017 Güz

Osmanlı Beyliği'nin Kuruluş Devri Kaynakları

TAR3515 2016-2017 Güz

Osmanlı Tarih Yazıcılığı I

TAR1003 2016-2017 Güz

Tarih Metodolojisi

TAR1003 2016-2017 Güz

Tarih Metodolojisi

TAR3515 2016-2017 Güz

Osmanlı Tarih Yazıcılığı I

TAR4005 2016-2017 Güz

Tarih Semineri I

TAR4005 2016-2017 Güz

Tarih Semineri I

TAR1003 2016-2017 Güz

Tarih Metodolojisi

TAR4518 2015-2016 Bahar

Klasik Dönem Osmanlı Düşünce Tarihi

TAR 5550 2015-2016 Bahar

XII.- XVI. Yüzyıllarda Anadolu'da Din, Toplum ve Siyaset

TAR 5509 2015-2016 Bahar

Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu ve Anadolu Beylikleri

TAR3514 2015-2016 Bahar

Sömürgecilik Tarihi

TAR4006 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4518 2015-2016 Bahar

Klasik Dönem Osmanlı Düşünce Tarihi

TAR4006 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri II

TAR3514 2015-2016 Bahar

Sömürgecilik Tarihi

TAR3515 2015-2016 Güz

Osmanlı Tarih Yazıcılığı I

TAR3505 2015-2016 Güz

Tarih ve Sosyoloji

TAR4006 2015-2016 Güz

Tarih Semineri II

TAR4005 2015-2016 Güz

Tarih Semineri I

TAR3515 2015-2016 Güz

Osmanlı Tarih Yazıcılığı I

TAR2507 2015-2016 Güz

Arşivcilik Bilgisi ve Arşivler

TAR2507 2015-2016 Güz

Arşivcilik Bilgisi ve Arşivler

TAR3505 2015-2016 Güz

Tarih ve Sosyoloji

TAR4006 2015-2016 Güz

Tarih Semineri II

TAR4005 2015-2016 Güz

Tarih Semineri I

TAR4502 2014-2015 Bahar

Osmanlı Tahrir Defterleri

TAR4508 2014-2015 Bahar

Osmanlı Göç Tarihi

TAR4502 2014-2015 Bahar

Osmanlı Tahrir Defterleri

TAR4508 2014-2015 Bahar

Osmanlı Göç Tarihi

TAR3506 2014-2015 Bahar

Bölge Şehir Tarihi Çalışmaları

TAR4006 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4006 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri II

TAR3506 2014-2015 Bahar

Bölge Şehir Tarihi Çalışmaları