Personel

Öğretim Görevlisi Zehra Türk
Öğretim Görevlisi
Zehra Türk
@ E-posta
zehraturk@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu / Seyahat-turizm Ve Eğlence Hizmetleri Bölümü / Turizm Rehberliği Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Üniversitesi İ.i.B.F İşletme 2000

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Anabilimdalı 2004

Doktora

Adnan Menderes Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Anabilimdalı Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Effects of Feature Categorization on Product Design Evaluations,2014 Summer Marketing Educators' Conference San Francisco - 2014
2-) Türk,Z.,"Consumer Attitudes toward Counterfeited Products: Three Country Analysis,” Journal of Euromarketing, Volume 21, Number 2&3, 2012 - 2012

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Türk Zehra, 2017. Kültür Turizmine Bir Örnek: Aphrodisias. Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Türk Zehra, 2016. GENÇ İŞSİZLİĞİN İNCELENMESİ: OECD ÜLKELERİ VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI. Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi
3-) Türk,Z.,Marmaris İlçesinin Turizm Sektörünün Gelişimi", Reforma InternationScience Economic Journal, no:3 (59) 2013 - 2014
4-) Türk, Z.,"The Importance of Marmaris Tourism Industry on Development and Factors That Influence Russian Tourists in Choosing Marmaris” Internatıonal Conference on Eurasıan Economıes 2013 - 2013
5-) Türk, Z.,“Turizm sektöründeki gelişmeler ve sektörün rekabet gücünün değerlendirilmesi” Süleyman Demirel Ünv. I. Uluslar arası,IV. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu ve Göller Bölgesi Değerler Çalıştayı,1-4 Aralık 2011, - 2011

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Türk Zehra, 2017. SÜRDÜRÜLEBİLİR YEREL KALKINMA KAPSAMINDA SAKİN ŞEHİR (CITTASLOW)HAREKETİNE YÖNELİK ARTVİN-ŞAVŞAT YÖNETİCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA. TURAN-SAM
2-) Türk Zehra, 2017. SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA ALTERNATİF TURİZM ÇEŞİDİ OLARAK EKOTURİZM:MARMARİS İLÇESİ ÖRNEĞİ. TURAN-SAM
3-) Türk,Z.,“Örgütsel Stres Yönetimi” Standard, Sayı: 580, Yıl, 49, Eylül 2010 - 2010
4-) Türk,Z.,“Elektronik Ticaret Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar” Standard, Sayı: 578, Yıl, 49, Temmuz 2010. - 2010
5-) Türk,Z.,“Yeşil Pazarlama’’Mevzuat Dergisi , 2004, Haziran - 2004
6-) Türk,Z., “Pazarlama Karması Yönünden Uluslar arası Pazarlama Stratejileri", Mevzuat Dergisi, 2004, yıl:7 - 2004
7-) Türk, Z.,“İşletmelerde Liderlik ve Çatışma Yönetimi” Mevzuat Dergisi, yıl:7, Mart 2004’’ - 2004
8-) Türk,Z.,“KİT’ lerde Performans Değerleme Çalışmalarına Astların Destek ve Güveni ( Muğla – Yatağan Termik Santrali Örneği)” Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 2003 10. cilt, sayı 2 - 2003
9-) “İşletme Başarısında Finansal Planlama ve Yeniliklerin Rolü’’ Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 2003, 10. cilt, 2.Sayı - 2003

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Türk, Z.,"Marmaris İlçesinin Turizm Sektörünün Gelişimi” International Congress on Economics Finance and Banking , June 2013 - 2013

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Türk Zehra, 2017. Genç Tüketicilerin Satın Alma DavranıGında Ambalajın Rolü: Marmaris Turizm MeslekYüksekokulu Örneği. II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARIKONGRESİ
2-) Türk Zehra, 2017. Reklamın Genç Tüketicilerin Satın Alma DavranıGı Üzerine Etkisi: Marmaris Turizm MeslekYüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir AraGtırma. II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARIKONGRESİ
3-) Türk Zehra, 2017. Dünyada ve Türkiye’de Gençlik Turizmi. II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ”
4-) Türk Zehra, 2017. Alternatif Turizm Çeşidi Olarak Kültür Turizmi: Aphrodisias Örneği. ULUSLARARASI TURİZM VE KÜLTÜREL MİRAS KONGRESİ

Verdiği Dersler

TAP2507 2014-2015 Yaz

EĞLENCE PAZARLAMASI

TAP2507 2014-2015 Yaz

EĞLENCE PAZARLAMASI

AŞÇ2502 2017-2018 Bahar

KONUK İLİŞKİLERİ

TRP2504 2017-2018 Bahar

HALKLA İLİŞKİLER

TRP2504 2017-2018 Bahar

HALKLA İLİŞKİLER

TAP1008 2017-2018 Bahar

İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ

AŞÇ2502 2017-2018 Bahar

KONUK İLİŞKİLERİ

TRP1904 2017-2018 Bahar

EKO TURİZM

TRP1904 2017-2018 Bahar

EKO TURİZM

TRP2504 2017-2018 Bahar

HALKLA İLİŞKİLER

TRP2504 2017-2018 Bahar

HALKLA İLİŞKİLER

TRP1498 2017-2018 Bahar

MESLEK STAJI (15 İŞ GÜNÜ)

TRP1498 2017-2018 Bahar

MESLEK STAJI (15 İŞ GÜNÜ)

TAP1008 2017-2018 Bahar

İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ

TRP1904 2017-2018 Bahar

EKO TURİZM

TRP1904 2017-2018 Bahar

EKO TURİZM

RTV1801 2017-2018 Güz

İLETİŞİM

RTV1801 2017-2018 Güz

İLETİŞİM

TRP 2511 2017-2018 Güz

Turizm Pazarlaması

TRP2509 2017-2018 Güz

TURİZM EKONOMİSİ

TRP 2511 2017-2018 Güz

Turizm Pazarlaması

TRP 2511 2017-2018 Güz

Turizm Pazarlaması

TRP2509 2017-2018 Güz

TURİZM EKONOMİSİ

TRP1021 2017-2018 Güz

DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE İLETİŞİM

TRP2509 2017-2018 Güz

TURİZM EKONOMİSİ

TRP 2511 2017-2018 Güz

Turizm Pazarlaması

TRP1021 2017-2018 Güz

DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE İLETİŞİM

TRP1021 2017-2018 Güz

DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE İLETİŞİM

TRP2509 2017-2018 Güz

TURİZM EKONOMİSİ

TRP1021 2017-2018 Güz

DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE İLETİŞİM

TRP1904 2016-2017 Bahar

EKO TURİZM

TRP2504 2016-2017 Bahar

HALKLA İLİŞKİLER

TRP2504 2016-2017 Bahar

HALKLA İLİŞKİLER

TRP1904 2016-2017 Bahar

EKO TURİZM

AŞÇ2502 2016-2017 Bahar

KONUK İLİŞKİLERİ

TRP2798 2016-2017 Bahar

MESLEK STAJI II (15 İŞ GÜNÜ)

AŞÇ2502 2016-2017 Bahar

KONUK İLİŞKİLERİ

TRP2504 2016-2017 Güz

HALKLA İLİŞKİLER

TRP 2511 2016-2017 Güz

Turizm Pazarlaması

TRP1021 2016-2017 Güz

DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE İLETİŞİM

TRP2509 2016-2017 Güz

TURİZM EKONOMİSİ

TRP 2511 2016-2017 Güz

Turizm Pazarlaması

TRP1021 2016-2017 Güz

DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE İLETİŞİM

TRP2509 2016-2017 Güz

TURİZM EKONOMİSİ

AŞÇ2502 2015-2016 Bahar

KONUK İLİŞKİLERİ

TRP2504 2015-2016 Bahar

HALKLA İLİŞKİLER

AŞÇ2502 2015-2016 Bahar

KONUK İLİŞKİLERİ

AŞÇ1006 2015-2016 Bahar

MENÜ PLANLAMA I

TRP2504 2015-2016 Bahar

HALKLA İLİŞKİLER

TAP1008 2015-2016 Bahar

İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ

TAP1008 2015-2016 Bahar

İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ

AŞÇ1006 2015-2016 Bahar

MENÜ PLANLAMA I

RTV1801 2015-2016 Güz

İLETİŞİM

TRP 2511 2015-2016 Güz

Turizm Pazarlaması

TAP2507 2015-2016 Güz

EĞLENCE PAZARLAMASI

TAP2505 2015-2016 Güz

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

RTV1801 2015-2016 Güz

İLETİŞİM

TRP 2511 2015-2016 Güz

Turizm Pazarlaması

TAP2505 2015-2016 Güz

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

TAP2507 2015-2016 Güz

EĞLENCE PAZARLAMASI

TOİ1802 2014-2015 Bahar

KONUK İLETİŞİMİ

TRP1498 2014-2015 Bahar

MESLEK STAJI (15 İŞ GÜNÜ)

TRP1498 2014-2015 Bahar

MESLEK STAJI (15 İŞ GÜNÜ)

TAP1008 2014-2015 Bahar

İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ

AŞÇ2502 2014-2015 Bahar

KONUK İLİŞKİLERİ

TOİ1802 2014-2015 Bahar

KONUK İLETİŞİMİ

TAP1008 2014-2015 Bahar

İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ

AŞÇ2502 2014-2015 Bahar

KONUK İLİŞKİLERİ

TRP2504 2014-2015 Bahar

HALKLA İLİŞKİLER

TRP1020 2014-2015 Bahar

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

TRP2504 2014-2015 Bahar

HALKLA İLİŞKİLER

TRP2798 2014-2015 Bahar

MESLEK STAJI II (15 İŞ GÜNÜ)

TRP1020 2014-2015 Bahar

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

TRP2509 2014-2015 Güz

TURİZM EKONOMİSİ

RTV1801 2014-2015 Güz

İLETİŞİM

TRP1021 2014-2015 Güz

DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE İLETİŞİM

TRP 2511 2014-2015 Güz

Turizm Pazarlaması

TRP1021 2014-2015 Güz

DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE İLETİŞİM

TRP 2511 2014-2015 Güz

Turizm Pazarlaması

RTV1801 2014-2015 Güz

İLETİŞİM

TAP2507 2014-2015 Güz

EĞLENCE PAZARLAMASI

TAP2507 2014-2015 Güz

EĞLENCE PAZARLAMASI

TRP2509 2014-2015 Güz

TURİZM EKONOMİSİ