Personnel

Araş.Gör.Dr. Alper Yorulmaz
Research Assistant Dr.
Alper Yorulmaz
@ E-mail
alperyorulmaz@mu.edu.tr
Phone

Stuff of

Place of Duty

Eğitim Fakültesi

Regular Staff

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Eğitimi Abd