Personnel

Doç.Dr. Kenan Koç
Assoc. Prof. Dr.
Kenan Koç
@ E-mail
kkoc@mu.edu.tr
Phone
0 252 211 1626

Stuff of

Place of Duty

Edebiyat Fakültesi

Regular Staff

Edebiyat Fakültesi / Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Bölümü / Kuzey-doğu Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Education

Academic Publishing

(A-1)Articles published in journals indexed by SCI or SCI Expanded, SSCI, AHCI

1-) Koç Kenan, Turgunov Yerkinbek, Abdimomynov Yedilbek, Smanov Baktiyar, Shakhanova Rozalinda, Naimanbaev Almas, 2019. The Problem Of Elimination of Iliteracy By Writing Textbooks In The Steppe. Revista de Ciencias Humanas y Sociales
2-) Koç Kenan, Malika Aimagambetova, 2019. Headline As A Component Of Publicistic Text. Habarşı- Vestnik
3-) Koç Kenan, 2015. Peculıarıtıes of Modern Drama Genre AndKazakh Dramaturgy. Journal of Language and Literature
4-) Koç Kenan, 2014. Word formation in Kazakh toponyms. Life Science Journal

(A-3-Eski)Articles published in journals indexed by international indexes other than SCI or SCI Expanded, SSCI, AHCI

1-) Koç Kenan, 2019. Günümüz Kazak ve Kuzey-Batı Türk Lehçelerindeki ”Emes” Yardımcı Fiili. Türkoloji
2-) Koç Kenan, 2016. Kazirgi Kıpşak Tilderindegi Otur Tur Jur Jatır Kömekşi Etistikteri. Kültür Evreni
3-) Koç Kenan, 2013. Russki Zaimstvovaniya V Yujno Kazahckih Dialektah Yazıka. Studia Slavica Savariensia
4-) Koç, K., "RüwsskiyeZaiymstvovanıyya V Yujno-Kazaxskıyx Dıyalektax Kazaxskogo Yazıka", Studia SlavicaSavariensia 1-2, s. 266-273. - 2013
5-) Koç, K. , "Türki Dünyesinde Ortak Tilge Qaray", “İslam: Adam Jene Qoğam Dini” Attı Ğılımi- Praktikalıq Konferentsiyası, Almatı 19-20 Mamır 2011. - 2011
6-) Koç, K. Kazak Dil Bilimi Araştırmaları Tarihi, Kültür Evreni, 8. Sayı, 2010, s.211-239. - 2010
7-) Koç, K., "İlk Kazak Bilim Adamı Şokan Velihanov", Kültür Evreni,Kış 2010, Sayı 5, s.365-374. - 2010
8-) Koç Kenan, 2010. Kazak Dil Bilimi Araştırmaları Tarihi. Kültür Evreni
9-) Koç Kenan, 2010. İlk Kazak Bilim Adamı Şokan Velihanov. Kültür Evreni
10-) Koç Kenan, 2004. Fonologiçna Sistema Ukarinskoi ta Turetskoi Mov. VistnikSumskogoDerjavnogoUniversitetuSeriyaFilologiçniNauki,
11-) Koç, K., "Formuvanniya Sistema Ukarinskoi ta Turetskoi Mov", Vistnik Sumskogo Derjavnogo Universitetu Seriya Filologiçni Nauki, No 1 ( 60 ) 2004, s. 57-60. (Evgrafova, ALLA ile birlikte) - 2004
12-) Koç, K., "Rol Radnogo Yazıka v Jizni Çeloveka", Visnik Sumsko Derjavnogo Universitetu, SeriyaFilologiçniNauki, No. 4 (63)’ 2004, s. 240-242. - 2004
13-) Koç, K., "Kürdeli Etistikterdiñ Komponentteri", Türkitanımjäne Qoğamdıq Pender, Almatı, 2002, s. 73-75. - 2002
14-) Koç, K., "Qurandı Kürdeli Etistikterdiñ Siypattarı", Koja Ahmet Yasavi Atındağı Halıqaralıq Qazaq – Türik Üniversitetiniñ Habarşısı, No 1 (27) Türkistan, 2001- 58-48 b. - 2001
15-) Koç Kenan, 2001. Qurandı Kürdeli Etistikterdiñ Siypattarı. Koja Ahmet YasaviAtındağıHalıqaralıqQazaq – TürikÜniversitetiniñ Habarşısı
16-) Koç, K.,"Kürdeli Etistikterdiñ Tarihi men Qalıptasuv Joldarı", El- Fârâbi Atındağı Qazaq Memlekettik Ulttıq Universiteti Habarşı, Filologiya Seriyası, No. 8 (42), Almatı, 2000, 81-90 b. - 2000
17-) Koç, K. , "Qurandı Kürdeli Etistikter, El- Fârâbi Atındağı Qazaq Memlekettik UlttıqUniversiteti", Habarşı, FilologiyaSeriyası, No. 8 (42), Almatı,2000, 55-62 b. - 2000
18-) Koç Kenan, 2000. Kürdeli Etistikterdiñ Tarihi men Qalıptasuv Joldarı Kazakistan Doktora sistemi gereği tez kaynaklıdır. El- FârâbiAtındağıQazaq Memlekettik UlttıqUniversitetiHabarşı, FilologiyaSeriyası
19-) Koç, K. , "Jat Sözder Javdan Jaman", Ana Tili, Haziran, No. 23, Almatı, 1997, 4-7b. - 1997

(A-5)Articles published in journals indexed by international indexes other than SCI or SCI Expanded, SSCI, AHCI

1-) Koç Kenan, 2004. Mesta i Rol RadnogoYazıka v Jizni Çeloveka. Visnik Sumsko Derjavnogo UniversitetuSeriya Filologiçni Nauki
2-) Koç Kenan, 2000. Qurandı Kürdeli Etistikter Kazakistan Doktora sistemi gereği tez kaynaklıdır. El- FârâbiAtındağıQazaq Memlekettik UlttıqUniversiteti, Habarşı,

(A-5-Eski)Articles published in Refereed National Journals

1-) Koç, K., "İlk Kazak Bilim Adamı Şokan Velihanov", Kültür Evreni,Kış 2010, Sayı 5, s.365-374. - 2010
2-) Koç, K., "Kazak Dil Bilimi Araştırmaları Tarihi", Kültür Evreni, 8. Sayı, 2010, s. 211-239. - 2010

(B-1)Papers verbally presented or published in scientific and art meetings like international conferences, symposiums, panels, and workshops

1-) Koç Kenan, Abitova Janar, 2018. Kazak Tili Sözjasamının Jeke Ğılım Salası Retinde Zerttelüvi. V. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
2-) Koç Kenan, 2018. KARAHANLI DÖNEMİ ESERLERİNİN DİL ÖZELLİKLERİYLE GÜNÜMÜZ KAZAK TÜRKÇESİ ARASINDAKİ BAZI BENZERLİKLER. TÜRK HALKLARININ TÜRKÇE İLKYAZILI ESERLERİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
3-) Koç Kenan, 2018. Atejan Nurğaliyev jane Tevfik Fikret Alenderindegi Sabaqtastık . Atejan Nurğaliyev Şığarmalığı Adebi Bolmıs jane Davir Şındığı
4-) Koç Kenan, 2018. Tavelsiz Qazaq Adebiyetinegi Ruhani Erkindik. KHAINEKEI ZHARMAGANBETOV’xxS CREATIVE WORK AND ACTUAL PROBLEMS OF MODERN LITERATURE PROCESS
5-) Koç Kenan, 2018. Qazaq jane Türik Adebiyetindegi Ballada Janrı jane Kaynekey Jatmağanbetov. ”KHAINEKEI ZHARMAGANBETOV’xxS CREATIVE WORK AND ACTUAL PROBLEMS OF MODERN LITERATURE PROCESS
6-) Koç Kenan, 2015. Hazırgı Tandağı Türki Halıktarının Medeni Baylanıstarı. I Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
7-) Koç, K., Qazaq tilinin Ontüstiktegi Avızeki Soylenisterinin Tanımdıq Tabiğatı, V. Halıqaralıq Türkologiya Kongresi, Türkistan, 19-20 Nisan 2013. - 2013
8-) Koç, K. , Türik Dünyesindegi Ortaq Jazba Tili Maselesi, Elbaşı Joldavı Jane Til Bilimindegi Jana İzdenister Attı Halıqaralıq Ğılimi- Tejiribelik Konferentsiya MAteryaldarı, Şimkent 30 NAvrız 2012, 130-134 s. - 2012
9-) Koç, K. , Türik Dünyesinde Ortak Jazba Tili Maselesi, Elbası Joldavı Jane Til Bilimindegi Jana İzdenister attı Halıqaralıq Ğılimi-TAjiribelik Konferentsiya Materyaldarı, Şimkent 30 Navrız 2012, 130-134 b. - 2012
10-) Koç, K., Türki Dünyesinde Ortak Tilge Qaray, "İslam: Adam Jene Qoğpam Dini" Attı Ğılımi- Praktikalıq Konferentsiyası, Almatı 19-20 Mamır 2011. - 2011
11-) Koç Kenan, 2010. Türik düniyesinde ortaq jazba tili meselesi. El bası joldavı jene til bilimindegi jana izdenister attı halık aralıq ğilimi-tejribelik konferentsiya materialdarı
12-) Koç, K. , "Kazakça İzâhlı Sözlükler Üzerine Bir Değerlendirme", II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, 19-25 Nisan 2010, Çeşme-İzmir. - 2010
13-) Koç, K. ,"Kazakistan’da Türkoloji Araştırmaları", Orhun Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl Konulu III. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 29 Mayıs 2010, Ankara. - 2010
14-) Koç, K. , "Türkiye Türkçesi Türk Dünyasının Ortak Yazı Dili Olabilir Mi?", Dünya Türk Forumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, 20-22 Ekim, İstanbul. - 2010
15-) Koç, K., "Anlam ve Yapı Bakımından Deyimler, III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, 16-18 Aralık 2010, İzmir. - 2010
16-) Koç, K. , "Türkçenin Lehçeleri Arasında Hazırlanmış Sözlükler Üzerine", 2. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, 9-11 Aralık 2009, Lefkoşa- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. - 2009
17-) Koç, K. ," Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüklerinin Önemi", Problemı İzuçeniya i Prepodavaniya Tyurkskoy Filologi: Preemstvennost Pololeniy, 18-20 sentyabirya 2008 goda, Sterlitamak 2008, s.355-357. - 2008
18-) Koç, K. , "Qurandı Kürdeli Etistik Jasaytın Beslendi Formalar (Boluv Etistigi)" Qazaqstan Respublikası Tävelsizdiginiñ 10 Jıldığına Arnalğan Halıqaralıq Ğılimi-Praktikalıq Konferentsiya, Şimkent 2001, 145-148 b. - 2001
19-) Koç, K. , "Qurandı Kürdeli Etistik Jasaytın Beslendi Formalardan “boluv” Etistiginiñ Atqaratın Qızmeti", Qazaqstan Jäne Älemdik Qavımdastıq attı Halıqaralıq Konferentsiya, Almatı, 2001, b. 32-34. - 2001
20-) Koç, K. ," Qazirgi Qazaq Tilindegi Qurandı Kürdeli Etistik Jasaytın Beslendi Formalardıñ “boluv”, “etüv”, “qıluv” Etistikteriniñ Tarihi Eskertkişterde Qoldanılıvı", Bilim Salasında Halıqaralık Qatınastar men Sırtqı Baylanıstı Nığaytu Attı Ğılimi-Praktikalıq Konferentsiya, Şimkent, 2001, 161-164b. - 2001
21-) Koç, K. , "Qurandı Kürdeli Etistik Jasaytın “Etüv” Etistigi jene Onıñ Qızmetteri", Bilim Salasında Halıqaralık Qatınastar men Sırtqı Baylanıstı Nığaytu Attı Ğılimi-Praktikalıq Konferentsiya, Şimkent, 2001, 164-167 b. - 2001
22-) Koç, K. , "Turaqtı Tuvındı Etistikter", Türkitanuv Mäseleleri: Bugini men Bolaşağı Konferentsiyası, Almatı, 2001, b. 347-350. - 2001
23-) Koç, K. , "Yassavi Tanımı men Tağlımı", Türkistan Jäne Qazaqstan men Orta Aziyadağı Ğılım men Bilimniñ Qalıptasuv Kezenderi Attı Halıqaralıq Ğılimi Praktikalıq Konferentsiya, Şimkent, 2000, 298-301 b. - 2000
24-) Koç, K. , "Türkiya Türikşesinde Etistiktiñ Orıs Türkologtar tarapınan zerttelüvi Turalı", M. H. Dulatidıñ 500 Jıldığına Arnalğan “Muhammed haydar Dulati: “Kazakstan Tarihi men Mädeniyeti Attı Halıqaralık Ğılimi-Teoriyalıq Konferentsiyası , Şimkent, 1999, 58-62 b. - 1999
25-) Koç, K. ,"Türik Tiliniñ Orıs Ğalımdarı Arqılı Zerttelüvi", Şığıs Elderiniñ Ötpeli Kezendegi Mädeni jäne Tarihi Protsesteri Konferentsiyası, Almatı, 1999, 42-50 b. - 1999

(B-2)

1-) Koç Kenan, 2017. Kazak Türkçesinde Birleşik Fiiller. 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı
2-) Koç Kenan, 2017. 15-18. Yüzyıllarda Kazak Edebiyatına İslami Unsurların Yerleşmesi. Ortaçağlardaki Semerkant Medresei Aliyelerinin İslam Uygarlığı ve Eğitim Sisteminin Gelişmesindeki Rolü

(B-3)

1-) Koç Kenan, 2008. Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüklerinin Önemi. Problemı İzuçeniya i Prepodavaniya Tyurkskoy Filologi: Preemstvennost Pololeniy

(B-4)Papers verbally presented or published in scientific and art meetings like national conferences, symposiums, panels, and workshops

1-) Koç Kenan, 2013. QazaqTiliniñ Ontüstiktegi Avızeki Soylenisteriniñ Tanımdıq Tabiğatı. V. Halıqaralıq Türkologiya Kongresi
2-) Koç Kenan, 2011. Kürdeli Etistikterdin Komponentteri. Türkistanım Jene Koğamdık Pender
3-) Koç Kenan, 2010. Kazakistan da Türkoloji Çalışmaları. Orhun Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl Konulu III. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
4-) Koç Kenan, 2008. Kazak ve Tatar Edebiyatlarının Münasebeti. Problemı Filologii Narodov Povolj’ya
5-) Koç, K., "Divanı Hikmet", Nauçno-Praktiçeskoy Konferentsii ,Aktualnıye Problemı Razvitiya Obşestva na Rubeje XX – XXI Vekov.” Şimkent, 1998, s. 253-259. - 2008
6-) Koç, K. , "Kazak ve Tatar Edebiyatlarının Münasebeti", Problemı Filologii Narodov Povolj’ya, Moskva – Yaroslavl, 2008, s. 93-97. - 2008
7-) Koç Kenan, 2001. Qurandı Kürdeli Etistik Jasaytın Beslendi Formalar Boluv Etistigi. Qazaqstan Respublikası Tävelsizdiginiñ 10 Jıldığına ArnalğanHalıqaralıq Ğılimi-Praktikalıq Konferentsiya
8-) Koç Kenan, 2001. Qazirgi QazaqTilindegi Qurandı Kürdeli Etistik Jasaytın Beslendi Formalardıñ boluv etüv qıluv Etistikteriniñ Tarihi Eskertkişterde Qoldanılıvı. Bilim Salasında Halıqaralık Qatınastar men Sırtqı Baylanıstı Nığaytu Attı Ğılimi-Praktikalıq Konferentsiya
9-) Koç Kenan, 2001. Qurandı Kürdeli Etistik Jasaytın Etüv Etistigijene Onıñ Qızmetteri. Bilim Salasında Halıqaralık Qatınastar men Sırtqı Baylanıstı Nığaytu Attı Ğılimi-Praktikalıq Konferentsiya
10-) Koç Kenan, 2001. Qurandı Kürdeli Etistik Jasaytın Beslendi Formalardan boluv Etistiginiñ Atqaratın Qızmeti. Qazaqstan Jäne Älemdik Qavımdastıq attı Halıqaralıq Konferentsiya
11-) Koç Kenan, 2001. Turaqtı Tuvındı Kürdeli Etistikter Türkitanuv Mäseleleri. Bugini men Bolaşağı Konferentsiyası
12-) Koç Kenan, 2000. Qazaq TürikTilindegi Kürdeli Sözder. Aktualnıye Problemı Teorii i Praktiki Perevoda v Kontekste Sovremennosti
13-) Koç Kenan, 2000. Kürdeli Etistiktiñ Semantikası. Mışleniye Yazık Lingvodidaktika, Mejvuzovskoy Nauçno-Praktiçeskoy Konferentsii Posvyaşennoy 75 Letiyuco Dnya Rojdeniya Professora N:M. Kurmanbayeva
14-) Koç Kenan, 2000. Yassavi Tanımı men Tağlımı. Türkistan Jäne Qazaqstan men Orta Aziyadağı Ğılım men Bilimniñ Qalıptasuv Kezenderi Attı Halıqaralıq Ğılimi Praktikalıq Konferentsiya
15-) Koç, K. ,"Qazaq jäne Türik Tilindegi Kürdeli Sözder", Aktualnıye Problemı Teorii i Praktiki Perevoda v Kontekste Sovremennosti, Almatı, 2000, s. 157-163. - 2000
16-) Koç, K. ,"Kürdeli Etistiktiñ Semantikası, Mışleniye Yazık Lingvodidaktika", Mejvuzovskoy Nauçno-Praktiçeskoy Konferentsii Posvyaşennoy 75 Letiyu co Dnya Rojdeniya Professora N.M. Kurmanbayeva, Almatı, 2000, 295-297 b. - 2000
17-) Koç, K., "Tilimizdiñ Atı", Q. İ. Sätbayevtıñ Tuvğanına 100 Jıl Toluvına Arnalğan Q. A. Yasavi Atındağı Halıqaralıq Qazak-Türik Universiteti Şımkent Bölimşesi Professor-Oqıtuvşılar Quramının Ğılmi Teoriyalıq jene Edistemelik XXV Konferentsiyası, Şimkent, 1999, 44-46 b. - 1999
18-) Koç Kenan, 1999. Tilimizdiñ Atı. Q. İ. SätbayevtıñTuvğanına 100 JılToluvınaArnalğan Q. A. Yasavi Atındağı Halıqaralıq Qazak-Türik Universiteti Şımkent Bölimşesi Professor-Oqıtuvşılar Quramının ĞılmiTeoriyalıqjene Edistemelik XXV Konferentsiyası
19-) Koç Kenan, 1999. Türik Tiliniñ OrısĞalımdarı Arqılı Zerttelüvi. ŞığısElderiniñ Ötpeli Kezendegi Mädenijäne Tarihi Protsesteri Konferentsiyası
20-) Koç Kenan, 1998. Divanı Hikmet. Nauçno-PraktiçeskoyKonferentsii “AktualnıyeProblemıRazvitiyaObşestvanaRubeje XX – XXI Vekov

(C-1)Books published by publishing houses internationally renowned in the relevant field

1-) Yazar Adı: BAINIYAZOV AYABEK,KOÇ KENAN. 2019. Türkiye Türkçesi - Kazak Türkçesi Sözlüğü/. Yayın Evi: Türk Dil Kurumu (TDK) Editör Adı: Kenan Koç
2-) Yazar Adı: KOÇ KENAN,BAINIYAZOV AYABEK. 2019. Kazak Türkçesi - Türkiye Türkçesi Sözlüğü/. Yayın Evi: Türk Dil Kurumu Editör Adı: Kenan Koç
3-) Yazar Adı: KOÇ KENAN. 2014. Türikşe Kazakşa Sözdik/. Yayın Evi: Atamıra Editör Adı: Kenan Koç
4-) Koç, K., "Türkistan Ağzının Söz Varlığı", Eltanım Baspası, Almatı, 2014, s. 365. - 2014
5-) Koç, K. , " Türkistan Dialektisinin Söz Qorı, Eltanım Baspası, Almatı, 2014, 365 S. - 2014
6-) Yazar Adı: KOÇ KENAN. 2014. Türkistan Dialektisinin Söz Korı/. Yayın Evi: Eltanım Baspası Editör Adı: Kenan Koç
7-) Koç, K. , "Türkiye Türkçesi-Kazak Türkçesi Sözlüğü, (Ayabek Bayniyazov ve Janara Bayniyazova ile birlikte) Almatı, 2013, 500 S. - 2013
8-) Koç, K. , İsina, A., Korganbekov, B. , "Kazak Türkçesi-Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Orta Boy)", Iq Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2007, 432 S. - 2012
9-) KOÇ,K. , BAYNİYAZOV,A., BAŞKAPAN, V., "Kazak Türkçesi -Türkiye Türkçesi Sözlüğü", Akçağ Yayınları, Ankara - 2003, 700 S. - 2012
10-) BAYNİYAZOV A. , BAYNİYAZOVA, J., KOÇ,K., "Türkiye Türkçesi-Kazak Türkçesi Sözlüğü", IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul - 2009, 797 S. - 2009
11-) Yazar Adı: KOÇ KENAN. 2006. Türk Dillerinin Tarihi Tipolojik Sesbilimi/. Yayın Evi: Multilingual Editör Adı: Kenan Koç
12-) Yazar Adı: KOÇ KENAN. 2003. Kazak Türkçesi -Türkiye Türkçesi Sözlüğü/. Yayın Evi: Turan Editör Adı: Kenan Koç
13-) Yazar Adı: KOÇ KENAN. 2001. Kazak Türkçesinde Birleşik Fiillerin Oluşumu/. Yayın Evi: Ğılım Baspası Editör Adı: Kenan Koç
14-) Koç, K., "Kazak Tilindegi kürdeli Etistikter, Ğılım, Almatı, 2001, 268 S. - 2001
15-) Koç. K., "Kazak Türkçesinde Birleşik Fiillerin Oluşumu", Gılım Baspası, Almatı, 2001, s. 267. - 2001

(C-2)Books published by publishing houses nationally renowned in the relevant field

1-) Yazar Adı: KOÇ KENAN,bayniyazov ayabek,BAŞKAPAN VEHBİ. 2019. Kazak Türkçesi -Türkiye Türkçesi Sözlüğü/. Yayın Evi: Türk Dil Kurumu Editör Adı: Kenan Koç
2-) Yazar Adı: KOÇ KENAN,bayniyazov ayabek,Bayniyazova Janar. 2019. Türkiye Türkçesi- Kazak Türkçesi Sözlüğü/. Yayın Evi: Türk Dil Kurumu Editör Adı: Kenan Koç
3-) Yazar Adı: KOÇ KENAN,Kushkimbayeva Ainur. 2019. Kazakça Öğreniyoruz/. Yayın Evi: Kesit Eğitim Editör Adı: Ercan Alkaya
4-) Yazar Adı: KOÇ KENAN. 2012. Türkiye Türkçesi Kazak Türkçesi Sözlüğü Orta Boy/. Yayın Evi: Atamura Yayıncılık Editör Adı: Kenan Koç
5-) Yazar Adı: KOÇ KENAN. 2012. Kazak Türkçesi Türkiye Türkçesi Sözlüğü Orta Boy/. Yayın Evi: Atamura Yayıncılık Editör Adı: Kenan Koç
6-) Yazar Adı: KOÇ KENAN. 2009. Türkiye Türkçesi Kazak Türkçesi Sözlüğü/. Yayın Evi: Iq kültür Sanat Yayıncılık Editör Adı: Kenan Koç
7-) BAYNİYAZOV, A. , BAYNİYAZOVA, J., KOÇ, K., "Türkiye Türkçesi Kazak Türkçesi Sözlüğü", Almatı, Atamura- 2012, 495. - 2009
8-) Koç, K., İsina, A. , Korganbekov, B. , "Kazak Edebiyatı I" , Iq Kültür Sanat Yayıncılık İstanbul - 2007, 432 S. - 2007
9-) Koç, K., İsina, A. , Korganbekov, B. ,"Kazak Edebiyatı II", Iq Kültür Sanat Yayıncılık İstanbul - 2007, 381 S. - 2007
10-) Yazar Adı: KOÇ KENAN. 2007. Kazak Edebiyatı I/. Yayın Evi: Iq Kültür Sanat Yayıncılık Editör Adı: Kenan Koç
11-) Yazar Adı: KOÇ KENAN. 2007. Kazak Edebiyatı II/. Yayın Evi: Iq Kültür Sanat Yayıncılık Editör Adı: Kenan Koç
12-) Koç, K., Doğan,O., "Kazak Türkçesi Grameri", Gazi Kitabevi Iq Kültür Sanat Yayıncılık Ankara - 2004, 429 S. - 2004
13-) Yazar Adı: KOÇ KENAN. 2004. Kazak Türkçesi Grameri/. Yayın Evi: Iq Kültür Sanat Yayıncılık Editör Adı: Kenan Koç
14-) Yazar Adı: KOÇ KENAN. 2003. Kazak Türkçesi Türkiye Türkçesi Sözlüğü/. Yayın Evi: Akçağ Yayıncılık Editör Adı: Kenan Koç
15-) Koç, K. , "Kazak Türkçesi- Türkiye Türkçesi Sözlüğü, Turan Yayınevi,Türkistan, 2003, 650 S. (Dr. Ayabek Bayniyazov ve Vehpi Başkapan ile birlikte) İkinci Baskı: Akçağ Yayınları, Ankara, 2003, 680 S. - 2003
16-) Yazar Adı: KOÇ KENAN. 1999. Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar/. Yayın Evi: AKÇAĞ YAYINLARI Editör Adı: Kenan Koç

(C-3)Book Chapters published by publishing houses internationally renowned in the relevant field

1-) Yazar Adı: KOÇ KENAN. 2019. Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları/Kazak Türkologları- Kudaybergen Jubanov. Yayın Evi: Akçağ Yayınevi Editör Adı: Ahmet Buran
2-) Yazar Adı: KOÇ KENAN. 2019. Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları/Kazak Türkologları-Abjan Kurışjanulı. Yayın Evi: Akçağ Yayınevi Editör Adı: Ahmet Buran
3-) Yazar Adı: KOÇ KENAN. 2019. Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları/Kazak Türkologları -Meyirbek Orazov. Yayın Evi: Akçağ Yayınevi Editör Adı: Ahmet Buran

(Ç-1)Book Translation in the relevant field

1-) Yazar Adı: KOÇ KENAN. 2017. Türki Tilinin Tarihi/. Yayın Evi: Eltanım Baspası Editör Adı: Kenan Koç
2-) Yazar Adı: KOÇ KENAN. 2017. Türki Edebiyetinde Alğaşkı Sopı-Akındar/. Yayın Evi: Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayını Editör Adı: Kenan Koç
3-) Koç, K., "Türk Filolojisi ve Yazı Tarihi" Altay S. AMANJOLOV, İstanbul - 2006 - 155 S. - 2006
4-) Koç, K., Karaca, O. S. , "Türk Dillerinin Tarihi Tipolojik Sesbilimi" N.A.BASKAKOV İstanbul - 2006 - 224 S. - 2006
5-) Koç, K., "Türk Dili Araştırmaları Tarihi", A.N. KONONOV İstanbul - 2006, 144 S. - 2006
6-) Yazar Adı: KOÇ KENAN. 2006. Türk Dili Araştırmaları Tarihi/. Yayın Evi: Multilingual Editör Adı: Kenan Koç
7-) Yazar Adı: KOÇ KENAN. 2006. Türk Filolojisi ve Yazı Tarihi/. Yayın Evi: Ötüken Yayınevi Editör Adı: Kenan Koç
8-) Yazar Adı: KOÇ KENAN. 2001. Kazaktar Men Türikterde Jılkı Ösürüv Medeniyeti Jene Onın Roli/. Yayın Evi: Şimkent Editör Adı: Kenan Koç
9-) Koç, K. "Kazaktar Men Türikterde Jılkı Ösürüv Medeniyeti Jene Onın Roli", Yard. Doç. Dr. Ali Abbas ÇINAR'ın "Kazak ve Türkiye Türklerinde At Yetiştiriciliği ve Atın Rolü" adlı eserinin Kazakçası. Çimkent, 2001, 134 S. - 2001
10-) Ord. Prof. Dr. Mehmed Fuad Köprülü, "Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar", AKÇAĞ YAYINLARI.Adı geçen eserin “Hoca Ahmet Yesevi ve Tesirleri” adlı bölümü Kazak Türkçesine “Koja Ahmet Yesevi Tanımı men Tağılımı” adıyla aktarılmıştır. Şimkent 1999. - 1999
11-) Koç, K., "Yassavi Özenderi" Birinci Baskı: Çimkent, Jibek Jolı, 1988, 111bet. - 1988
12-) Yazar Adı: KOÇ KENAN. 1988. Yesevi Irmakları/. Yayın Evi: Jibek Jolı Editör Adı: Kenan Koç

(Ç-2)Translations of articles, book chapters and case studies in the relevant field

1-) Muhtar Ävezov, Şınğıstav, (Akt. Kenan Koç) Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Sayı 17, Ankara 1998, s.30-33. - 1998
2-) Durali Yılmaz, Qalındık Köylegi(Akt. Kenan Koç) Qazaq Ädebiyeti, No.30.29, Almatı, 1997. 3-4 b. - 1997

(D-9)Edited Book published by national publishing houses in the relevant field

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. TÜRK HALKLARININ TÜRKÇE İLKYAZILI ESERLERİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Ruskiy Yazık.
3-) Editör: Kenan KOÇ " Difai Fedaileri" Sabir Rüstemhanlı, Iq Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2014, 463 S. - 2014
4-) Editörlük Türü: Kitap. 2013. HAÇLI SEFERLERİ ORTA DOĞU VE AVRUPA NIN SENDROMU.
5-) Editörlük Türü: Kitap. 2013. İRAN IN NÜKLER POGRAMININ ANALİZİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLER YAKLAŞIMLAR VE GELİŞMELER.
6-) Editörlük Türü: Kitap. 2013. KADINA ŞİDDET.
7-) Editörlük Türü: Kitap. 2013. SANA İNANIYORUM.
8-) Editörlük Türü: Kitap. 2013. SIRPLAR BAĞIMSIZLIKTAN SIRP HIRVAT SLOVEN KRALLIĞINA.
9-) Editörlük Türü: Kitap. 2013. YETMİŞ YEDİNCİ GÜN.
10-) Editör: Kenan KOÇ, "Haçlı Seferleri Orta Doğu ve Avrupa'nın Sendromu", Arda DENİZ/ Koray KAMACI Iq Kültür Sanat Yayıncılık İstanbul - 2013, 248 S. - 2013
11-) Editör: Kenan KOÇ, "Kadına Şiddet" Şadıman Şenbalkan Iq Kültür Sanat Yayıncılık Gstanbul - 2013, 581 S. - 2013
12-) Editör:Kenan KOÇ, "Sana İnanıyorum", Varis YOLCUYEV Iq Kültür Sanat Yayıncılık İstanbul - 2013, 328 S. - 2013
13-) Editör: Kenan KOÇ, "Sırplar Bağımsızlıktan Sırp- Hırvat- Sloven Krallığı'na (1878- 1918)", Dr. Ayşe ÖZKAN Iq Kültür Sanat Yayıncılık İstanbul - 2013, 423 S. - 2013
14-) Editör: Kenan KOÇ, "Yetmiş Yedinci Gün" Varis YOLCUYEV Iq Kültür Sanat Yayıncılık İstanbul - 2013, 352 S. - 2013
15-) Editör: Kenan KOÇ, "3 Kadın 3 Kahraman Bir Vatan", Gonca Elmas AKAY Iq Kültür Sanat Yayıncılık İstanbul - 2012, 400 S. - 2012
16-) Editör: Kenan KOÇ, "Türk Din Etnolojisi", Prof. Dr. Harun GÜNGÖR Iq Kültür Sanat Yayıncılık İstanbul - 2012, 203 S. - 2012
17-) Editör: Kenan KOÇ, "Çağdaş Bilimsel Araştırma Metodolijisi Ve Sorunları", Orhan TÜRKDOĞAN Iq Kültür Sanat Yayıncılık İstanbul - 2012, 448 S. - 2012
18-) Editörlük Türü: Kitap. 2012. TÜRK DİN ETNOLOJİSİ.
19-) Editörlük Türü: Kitap. 2012. 3 KADIN 3 KAHRAMAN BİR VATAN.
20-) Editörlük Türü: Kitap. 2012. ÇAĞDAŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ VE SORUNLARI.
21-) Editör: Kenan KOÇ, "Hüzzam Şarkılar", Ender Şahin, Iq Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2012, 80 S. - 2012
22-) Editörlük Türü: Kitap. 2011. TÜRKİSTAN DA FİKİR AKIMLARI.
23-) Editörlük Türü: Kitap. 2011. COĞRAFYA DAN VATANA TÜRKİSTAN DA TÜRKLER.
24-) Editörlük Türü: Kitap. 2011. OSMANLI ORDUSUNDA EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ASKERİ TEKAÜD SANDIĞI.
25-) Editörlük Türü: Kitap. 2011. ONUR MADALYASI KORE.
26-) Editörlük Türü: Kitap. 2011. LABİRENT ÇIĞLIKLARI.
27-) Editör: Kenan KOÇ, "Labirent Çığlıkları", Nihat Altınok IQ Kültür Sanat Yayıncılık İstanbul - 2011, 192 S. - 2011
28-) Editör: Kenan KOÇ, "Onur Madalyası Kore", Barış CAN IQ Kültür Sanat Yayıncılık İstanbul - 2011, 144 S. - 2011
29-) Editör: Kenan KOÇ, "Osmanlı Ordusunda Emeklilik Sistemi ve Askeri Tekaüd Sandığı (1865- 1923)", Yrd. Doç. Dr. Yunus ÖZGER Iq Kültür Sanat Yayıncılık İstanbul - 2011, 478 S. - 2011
30-) Editör: Kenan KOÇ, "Türkistan'da Fikir Akımları", Ebubekir GÜNGÖR Iq Kültür Sanat Yayıncılık İstanbul - 2011, 208 S. - 2011
31-) Editör: Kenan KOÇ, "Özbekçe Öğreniyoruz", Prof. Juliboy ELTAZAROV Iq Kültür Sanat Yayıncılık İstanbul - 2010, 239 S. - 2010
32-) Editörlük Türü: Kitap. 2010. ÖZBEKÇE ÖĞRENİYORUZ.
33-) Editörlük Türü: Kitap. 2009. KAZAK TÜRKÇESİ BİBLİYOGRAFYASI 2 Cilt.
34-) Editör: Kenan KOÇ, " Türkiye Türkçesi Kazak Türkçesi Sözlüğü (Ayabek Bayniyazov Janara BAyniyazova) Iq Kültür Sanat Yayıncılık, istanbul, 2009, 796 S. - 2009
35-) Editör: Kenan KOÇ, "Kazak Türkçesi Bibliyografyası (2.Cilt)", Ş.Ş SARIBAYEV Iq Kültür Sanat Yayıncılık İstanbul - 2009, 1568 S. - 2009
36-) Editör: Kenan KOÇ, "Kazak Türkçesi Bibliyografyası (1.Cilt)", Ş.Ş SARIBAYEV Iq Kültür Sanat Yayıncılık İstanbul - 2009, 1568 S. - 2009
37-) Editör: Kenan KOÇ,"Türkiye Türkçesi- Kazak Türkçesi Sözlüğü, (Ayabek Bayniyazov- Janara Bayniyazova), IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul-2009, 797 S. - 2009
38-) Editör: Kenan KOÇ, "Fener- Rum Patrikhanesi'nin Ekümeniklik İddiası ve Heybeliada Ruhban Okulu Meselesi", Sibel ÖZEL Iq Kültür Sanat Yayıncılık İstanbul - 2008, 232 S. - 2008
39-) Editörlük Türü: Kitap. 2008. KAZAK TÜRKÇESİ BİBLİYOGRAFYASI I Cilt.
40-) Editörlük Türü: Kitap. 2008. FENER RUM PATRİKHANESİNİN EKÜMENİKLİK İDDİASI VE HEYBELİADA RUHBAN OKULU MESELESİ.
41-) Editör: Kenan KOÇ, "Coğrafya'dan Vatan'a Türkistanda Türkler", Doç. Dr. Sebahattin ŞİMŞİR Iq Kültür Sanat Yayıncılık İstanbul - 2011, 190 S. - 2001

(Ğ-1)International scientific awards in related field

1-) - 2013

(I-7)

1-) Türk Cumhuriyetlerinde Bağımsızlık Sonrası Yazılan Gramer ve Sözlükler Üzerine Bir Değerlendirme, I. Türk Dünyası ve Türkoloji Günleri, Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi, Almatı 2-6 Aralık 2013. . Aralık. Kazakistan. 2013
2-) 11. Mevlen Balaqayev ve Kazak Dil Bilimi, Balaqayev Oquvları-2013 Aymaqtıq Halıqaralıq Köşpeli Ğılimi-Täjiribelik Konferentsiyası, Hoca Ahmet Yesevi Uluslar Arası Türk-Kazak Üniversitesi ve Türkistan Eğitim Müdürlüğü, Türkistan Qalası, Ülgili Avılı, 5 Sävir 2013.. Nısan. Kazakıstan. 2013
3-) Türik Kösemderin Eske Aluv Küni, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi Filoloji Fakültesi Konferans Salonu (2003).. . Kazakistan. 2003
4-) Kazakistan’da Türkiye Türkçesi Öğretimi, Kazakistan Çimkent ŞTV kanalı (2000). (Televizyon programı). . Kazakistan. 2000
5-) Koja Ahmet Yasavi jäne Yasavilik, Türkistanıñ 1500. Jıldığına Arnalğan Ğılimi Konferentsiya, Türkistan, 2000.. . Türkistan. 2000
6-) Türkiye Türklerinde Nevruz, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Çimkent Bölümü, Filoloji Fakültesi Konferans Salonu (1999).. . Kazakistan. 1999

(I-8)

1-) Son Gelişmeler Işığında Kırım, Türk Ocağı Muğla Şubesi, 09 Mart 2014.. 2014. Türkiye. 2014
2-) Bağımsızlıktan Günümüze Kazak Edebiyatı, Kazakistan’ın Bağımsızlığının 20. Yılında Kazak Edebiyatı ve Prof. Dr. Nemat Kelimbetov’un Eserleri, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul, 19.11.2011.. Kasım. Türkiye. 2011
3-) Kazakistan’da Nevruz Kutlamaları, Türk Dünyasında Nevruz Kutlamaları Paneli, Çağdaş Türk lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Etkinliği, Ömer Köse Konferans Salonu 22.03.2010.. Mart. Türkiye. 2010
4-) Farklı Türk Lehçeleriyle Yazılıp Yayınlanan Bilim, Sanat, Edebiyat ve Kültürle İlgili Eserlerinin Karşılıklı Olarak Aktarılmasının Önemi, Prof. Dr. Nemat Kelimbetov'un Türkçe'ye çevrilen romanı 'Ümit' ve 'Türk Halklarının Ortak Edebi Eserleri ' kitabının tanıtım toplantısı, Feriye Lokantası, İstanbul, 02.10.2010.. Ekim. Türkiye. 2010
5-) Türkiye ile Türk Dünyası İlişkileri, Türk Ocağı Muğla Şubesi Konferanslar Serisi,16. 10 . 2009.. Ekim. Türkiye. 2009
6-) Türkiye-Kazakistan İlişkileri, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Etkinliği, 23. 05. 2008.. . Türkiye. 2008
7-) Kazak Türkçesinde Birleşik Fiiller, Tarihi ve Çağdaş Türk Lehçelerinde Tasviri Fiiller, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Etkinliği, 25. 11. 2008.. Kasım. Türkiye. 2008

Courses

TLE1005 2019-2020 Güz

Türkiye Türkçesi Ses ve Şekil Bilgisi

TLE2007 2019-2020 Güz

Kazak Türkçesi

TLE3529 2019-2020 Güz

Kazak Türkçesi Okuma- Anlama

TLE4523 2019-2020 Güz

Kazak Türkçesi Kompozisyon Bilgisi

ÇTL 5510 2019-2020 Güz

Sözlük Bilimi

ÇTL 5557 2019-2020 Güz

Kazak Türkçesi Grameri I

ÇTL1005 2019-2020 Güz

TÜRKİYE TÜRKÇESİ I

ÇTL2503 2019-2020 Güz

KAZAK TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI I (SES BİLGİSİ)

TLE1006 2019-2020 Bahar

Türkiye Türkçesi Cümle Bilgisi

TLE3002 2019-2020 Bahar

Kazak Edebiyatı

ÇTL 2504 2019-2020 Bahar

KAZAK TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI II (ŞEKİL BİLGİSİ)

ÇTL 5511 2019-2020 Bahar

Türkçenin Söz Varlığı

ÇTL 5558 2019-2020 Bahar

Kazak Türkçesi Grameri II

ÇTL1006 2019-2020 Bahar

TÜRKİYE TÜRKÇESİ II

TLE1005 2018-2019 Güz

Türkiye Türkçesi Ses ve Şekil Bilgisi

TLE2007 2018-2019 Güz

Kazak Türkçesi

YDB1817 2018-2019 Güz

Rusça Ses Bilgisi

YDB1818 2018-2019 Güz

Rusça Şekil Bilgisi

YDB1841 2018-2019 Güz

RUSÇA I

YDB2817 2018-2019 Güz

Rusça Yazım Bilgisi

YDB3905 2018-2019 Güz

Rusça Yazılı Anlatım

YDB4901 2018-2019 Güz

Rusça- Türkçe Çeviri

ÇTL 5099 2018-2019 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

ÇTL 5511 2018-2019 Güz

Türkçenin Söz Varlığı

ÇTL1005 2018-2019 Güz

TÜRKİYE TÜRKÇESİ I

TLE1006 2018-2019 Bahar

Türkiye Türkçesi Cümle Bilgisi

TLE3002 2018-2019 Bahar

Kazak Edebiyatı

YDB4902 2018-2019 Bahar

Türkçe- Rusça Çeviri

ÇTL 5511 2018-2019 Bahar

Türkçenin Söz Varlığı

ÇTL 5557 2018-2019 Bahar

Kazak Türkçesi Grameri I

ÇTL1006 2018-2019 Bahar

TÜRKİYE TÜRKÇESİ II