Personnel

Doktor Öğretim Üyesi Sayım Aktay
Asst. Prof. Dr.
Sayım Aktay
@ E-mail
sayimaktay@mu.edu.tr
Phone
0 252 211 2225

Stuff of

Place of Duty

Eğitim Fakültesi

Regular Staff

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Eğitimi Abd

Education

Academic Publishing

(A-3)

1-) Aktay Sayım, 2018. Teacher Perspective on Internet Censorship in Turkey. Universal Journal of Educational Research
2-) Sidekli Sabri, Aktay Sayım, 2017. The awareness of pre-service teachers in primary school education department on environmental problems. International Electronic Journal of Environmental Education
3-) Çakır Rahman, Aktay Sayım, 2016. Primary School Principals Experiences with Smartphone Apps. Journal of Education and Training Studies

(A-3-Eski)Articles published in journals indexed by international indexes other than SCI or SCI Expanded, SSCI, AHCI

1-) Çakır Rahman, Aktay Sayım, 2018. OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ YETERLİKLERİ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi
2-) Aktay Sayım, 2017. HOW TO ORGANIZE A SYMPOSIUM: TRACKING DIGITAL FOOTPRINTS. Turkish Studies
3-) Sever Ramazan, Aktay Sayım, 2017. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU İÇİN DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
4-) Aktay Sayım, 2009. The ISTE National Educational Technology Standards and Prospective Primary School Teachers in Turkey. The International Journal of Learning
5-) Aktay Sayım, 2008. The Effect of the Internet on the Quality of Education. The International Journal of Learning
6-) Özden Muhammet, Aktay Sayım, Yılmaz Fatih, Özdemir Özden Döndü, 2007. The Relation between Pre Service Teachers Computer Self Efficacy Believes and Attitudes Towards Internet Use. The International Journal of Learning

(A-5-Eski)Articles published in Refereed National Journals

1-) Aktay Sayım, 2017. Sempozyum web sitesi yönetim paneli incelemesi. Sosyal ve beşeri bilimler araştırmaları dergisi
2-) Topal Temel, Aktay Sayım, Aşçı Metin, 2016. Mobil Dünyada Üniversitelerin Yeri. SAKARYA ÜNIVERSITESI EĞITIM FAKÜLTESI DERGISI
3-) Hacısalihoğlu Karadeniz Mihriban, Aktay Sayım, 2015. The case of using technology by candidate teachers of mathematics in classrooms. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
4-) Aktay Sayım, Gültekin Mehmet, 2013. Webfolio application in primary education qualities and usability of webfolio system. Turkish Online Journal of Distance Education - TOJDE

(A-7)

1-) Aktay Sayım, Çetin Halise Sibel, 2019. 2015, 2017 ve 2018 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Dal Sibel, Aktay Sayım, 2015. İnternet için eleştirel okuryazarlık ölçeği geliştirme çalışması. Journal of Academic Studies
3-) Aktay Sayım, Güvey Aktay Emel, 2015. İlkokullarda teknoloji eğitimi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
4-) Aktay Sayım, Gültekin Mehmet, 2014. İlköğretimde Webfolyo Uygulaması Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. İlköğretim Online
5-) Gökçe Nazlı, Kaya Erdoğan, Aktay Sayım, Özden Muhammet, 2007. İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları. İlköğretim Online

(B-1)Papers verbally presented or published in scientific and art meetings like international conferences, symposiums, panels, and workshops

1-) Aktay Sayım, Arat Rumeysa, Atalay Menekşe, 2019. İlkokullarda Teneffüs Süresi Ne Kadar Olmalı. III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
2-) Aktay Sayım, Işık Emel, Gençsoy Elif, 2019. Tam Gün Öğretim mi İkili Öğretim mi?. 3. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU
3-) Aktay Sayım, 2007. Internet Use in The Primary Education Programs in Turkey Teacher And Student Roles. International Conference on Teaching and Learning (ICTL 2007)
4-) Ersoy Ali, Aktay Sayım, 2007. Prospective Elementary School Teachers Ways of Internet Use While Preparing Their Projects and Homeworks. VII. International Educational Technologies Conference
5-) Karadağ Ruhan, Yılmaz Fatih, Aktay Sayım, 2006. Türkiyede İnternet Kafeler ve İlköğretim. XI. Türkiyede İnternet Konferansı

(B-2)

1-) Aktay Sayım, 2019. İLKOKUL HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ÇEVRE EĞİTİMİ. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
2-) Aktay Sayım, Gülay Elif, Selvi Ceren, 2019. İlkokul Öğrencilerinin Stajyer Öğretmenlere İlişkin Metaforları. 3. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU
3-) Aktay Sayım, Gülay Elif, Selvi Ceren, 2019. 2023 Eğitim Vizyonu ve Sınıf Öğretmeni Adayları. 3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
4-) Aktay Sayım, Özdemir Uğur, Can Süleyman, 2018. Türkiyedeki Akademisyenler Bağlamında Atıf ve Atıf Tarama. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018)
5-) Aktay Sayım, Çetin Halise Sibel, 2018. Akademisyenlerin Literatür Tarama Biçimleri. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
6-) Aktay Sayım, Sidekli Sabri, 2018. Öğretmen Adayı Günlükleri: Öğretmen Olmak. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
7-) Aktay Sayım, Mert Büşra, 2018. Birleştirilmiş Sınıflarda Staj Uygulaması. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
8-) Keskin Tuba, Aktay Sayım, 2018. Technology in New Teacher Training Undergraduate Programs. 6th International Congress on Curriculum and Instruction(ICCI-EPOK.2018)
9-) Aktay Sayım, Kaçmaz Betül, Taş Dicle, Kaplan Fatma, Kaynup Nazlı, Ateş Selin, 2018. Media and Technology Use of The Prospective Classroom Teachers and Their Attitudes Toward Them. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
10-) Aktay Sayım, Tan Aydan, Karahan Cihat, Gümpür Fatma, Keske Hüseyin, Özcan Tuğba, 2018. Analysis of The Studies Conducted on Media Literacy in Turkey. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
11-) Aktay Sayım, 2018. Değerlendirmede Çevrimiçi Dünyaya Geçiş: Kahoot!. 17th International Primary School Teacher Education Symposium
12-) Aktay Sayım, 2017. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Ağ Metaforları. I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017)
13-) Aktay Sayım, 2017. Combining Power Of Smartphones / Tablets With Data Shows. I. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VEARAŞTIRMA SEMPOZYUMU(USEAS 2017)
14-) Aktay Sayım, Keskin Tuba, 2017. TÜRKİYE’DEKİ HAYAT BİLGİSİ VE ALMANYA’DAKİ SACHUNTERRİCHT PROGRAMLARINDA TEKNOLOJİ. 6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu
15-) Aktay Sayım, Kılıç Kahraman, 2017. İLKOKUL SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABININ GRAFİK TASARIM İLKELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ. 6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu
16-) Aktay Sayım, Sidekli Sabri, 2017. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Çalıştaylarının İncelenmesi. 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
17-) Aktay Sayım, 2017. OPEN-ENDED SURVEYS VS INTERVIEWS. 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
18-) Aktay Sayım, 2017. ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE DİJİTAL VİDEOLARIN KULLANILMASI. 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
19-) Çakır Rahman, Aktay Sayım, 2017. Technology Leadership Qualifications of School Managers. 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
20-) Sever Ramazan, Aktay Sayım, 2016. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU İÇİN DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
21-) Sidekli Sabri, Aktay Sayım, 2016. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK FARKINDALIKLARI. 15. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
22-) Aktay Sayım, 2016. SEMPOZYUM WEBSİTESİ YÖNETİM PANELİ. 15. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
23-) Aktay Sayım, 2016. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU KATILIMCI PROFİLLERİ. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
24-) Aktay Sayım, Kara Hüseyin, Hamzaçebi Gökhan, 2016. ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE AKILLI TELEFON UYGULAMALARI ZEYBEK UYGULAMASI. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
25-) Topal Temel, Aktay Sayım, 2015. Mobil dünyada üniversitelerin yeri. 2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi
26-) Aktay Sayım, 2015. Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının akıllı telefon uygulama profili. XIV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2015)
27-) Topal Temel, Aktay Sayım, 2014. Eğitim Fakültelerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanımı. Ist International Eurasian Educational Research Congress
28-) Aktay Sayım, 2009. Presentation of a Web Based Portfolio System For Primary Education. The International Conference on Primary Education
29-) Aktay Sayım, 2009. The ISTE National Educational Technology Standards and Prospective Primary School Teachers in Turkey. The Sixteenth International Conference on Learning
30-) Aktay Sayım, 2009. İlköğretimde Web Tabanlı Portfolyo Webfolyo Kullanımı Web Based Portfolio Webfolyo Use in Primary Education. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
31-) Aktay Sayım, 2009. İlköğretimde Web Tabanlı Portfolyo Webfolyo Kullanımı Web Based Portfolio Webfolyo Use in Primary Education. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
32-) Aktay Sayım, Özden Muhammet, 2009. Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Kullandıkları Öğretim Stratejileri. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
33-) Aktay Sayım, 2008. The Effect of the Internet on the Quality of Education. The Fifteenth International Conference on Learning

(B-4)Papers verbally presented or published in scientific and art meetings like national conferences, symposiums, panels, and workshops

1-) Aktay Sayım, 2006. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Özyeterlik İnançları İle Fen öğretimi Özyeterlik İnançları Arasındaki İlişki Eskişehir İli Örneği. 15. Eğitim Bilimleri Kongresi

(C-1)Books published by publishing houses internationally renowned in the relevant field

1-) Yazar Adı: AKTAY SAYIM. 2019. İlköğretimde Web Tabanlı Portfolyo (Webfolyo) Uygulaması/. Yayın Evi: LAP LAMBERT Academic Publishing Editör Adı: -
2-) Yazar Adı: AKTAY SAYIM,Pekdemir Esadiye,Orhan Nilsu. 2019. Eğitimde Araştırmalar/Üniversite Öğrenci Bilgi Sistemi: Sağladığı Yararlar, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. Yayın Evi: Eğiten Kitap Editör Adı: Bilal Duman, Sabri Sidekli
3-) Yazar Adı: AKTAY SAYIM,tezcan mehdi,Armağan İbrahim,Demir Ali. 2019. Eğitimde Araştırmalar/Öğretmen Adayları Ve Yaz Okulu. Yayın Evi: Eğiten Kitap Editör Adı: Bilal Duman, Sabri Sidekli
4-) Yazar Adı: AKTAY SAYIM,SİDEKLİ SABRİ. 2017. İlkokuma Yazma Öğretimi/İlkokuma Yazma Öğretiminde Teknoloji Kullanımı. Yayın Evi: Anı Yayıncılık Editör Adı: Kırmızı Susar Fatma, Ünal Emre
5-) Yazar Adı: AKTAY SAYIM. 2015. Fen Bilimleri Öğretimi/Teknoloji destekli fen bilimleri öğretimi. Yayın Evi: Anı Yayıncılık Editör Adı: ŞENGÜL S. ANAGÜN - NİL DUBAN

(C-2)Books published by publishing houses nationally renowned in the relevant field

1-) Yazar Adı: AKTAY SAYIM. 2017. Öğrenciler ve Aileler için İnternet El Kitabı. Yayın Evi: Eğiten Kitap Editör Adı: -

(C-3)Book Chapters published by publishing houses internationally renowned in the relevant field

1-) Yazar Adı: AKTAY SAYIM. 2018. The Skill Approach in Education: From Theory to Practice/SCREEN-READING SKILLS AND TEACHING. Yayın Evi: Cambridge Scholars Publishing Editör Adı: Firdevs Güneş, Yüsuf Söylemez
2-) Yazar Adı: AKTAY SAYIM. 2018. HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ/HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ. Yayın Evi: EĞİTEN KİTAP Editör Adı: SABRİ SİDEKLİ
3-) Yazar Adı: Sayım-AKTAY. 2014. Fen Bilimleri Öğretimi. Yayın Evi: Anı Yayıncılık Editör Adı: ŞENGÜL S. ANAGÜN - NİL DUBAN

(C-4)Book Chapters published by publishing houses nationally renowned in the relevant field

1-) Yazar Adı: AKTAY SAYIM. 2016. OKUDUKÇA/KIZLARIN OKULLAŞMASINDA TEKNOLOJİ. Yayın Evi: Eğiten Kitap Editör Adı: Rahman Çakır
2-) Yazar Adı: AKTAY SAYIM,SİDEKLİ SABRİ. 2016. İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ/İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI. Yayın Evi: Anı Yayıncılık Editör Adı: Fatma Susar Kırmızı, Emre Ünal

(D-2)Editor in Chief in journals indexed by indexes other than SCI or SCI-Expanded, SSCI and AHCI

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. ITEJ - International Technology and Education Journal.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. ITEJ - International Technology and Education Journal.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. ITEJ - International Technology and Education Journal.

(D-6)

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Journal of Education and Training Studies.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Journal of Advances in Social Science and Humanities.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi.

(D-9)Edited Book published by national publishing houses in the relevant field

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2019. I. ULUSLARARASI OYUN KONGRESİ 30 EKİM - 02 KASIM 2019 BİLDİRİLER KİTABI (TAM METİN).

(E-2)

1-) İnternet için eleştirel okuryazarlık ölçeği geliştirme çalışması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
2-) İnternet için eleştirel okuryazarlık ölçeği geliştirme çalışması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1

(F-1)Administered PhD/B.S./B.A. Dissertations.

1-) Tez Adı: SINIF ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTSEL İNTERNET ÖZ-YETERLİKLERİ VE ÖĞRETMENLİK ÖZ-YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Konu: Sınıf Eğitimi. Tuba-Keskin. 2019

(G-2)Being part of a project supported by international institutions (researcher, trainer, advisor, etc.)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: Bilişim Mobil Yazılım Trendi. Proje Türü: Avrupa Birliği. Bilişim Mobil Yazılım Trendi. 2014-2015

(G-4)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: İlkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerine kodlama hakkında bilgi verme, kodlamaya başlandıç ve beraber bir oyun/program kodlayıp oluşturma etkinliği. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Muğla Bilim Şenliği (4007) - Artık Ben de Kodlama Yapabiliyorum. 2019-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: Eğitmenlik konusu: İlkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerine internette bir web sitesi oluşturmanın öğretilmesi ve bir web sitesi oluşturulması. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Muğla Bilim Şenliği (4007) - SANAL DÜNYADA YER EDİNİYORUM: BİR WEB SİTESİ OLUŞTURMA. 2018-2018

(Ğ-1)International scientific awards in related field

1-) Kurum Adı: Informing Science Institute. Certificate of Appreciation. 2017

(Ğ-2)National scientific awards in related field

1-) Kurum Adı: Çağdaş Eğitim Araştırmaları Derneği. Certificate of Appreciation. 2017
2-) Kurum Adı: MOD International Bodrum. Teşekkür. 2016
3-) Kurum Adı: Eskişehir Valiliği. Takdir Belgesi. 2005

(I-11)

1-) Erasmus Programme. Rezekne Academy of Technologies, Latvia. . 2019

(I-13)

1-) Temel Eğitim Bölümü. Eğitim Fakültesi. . 2020
2-) Temel Eğitim Bölümü. Eğitim Fakültesi. . 2019
3-) Temel Eğitim Bölümü. Eğitim Fakültesi. . 2018
4-) Temel Eğitim Bölümü. Eğitim Fakültesi. . 2017

(I-3)

1-) 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi (UTEK2019). Türkiye. . 2019
2-) III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019). Türkiye. . 2019
3-) 7th International Social Studies Education Symposium (USBES 2018). Türkiye. . 2018
4-) II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018). Türkiye. . 2018
5-) 5th International Turkish World Economy Forum (TDEF 2017) . Türkiye. . 2017
6-) 2. International Contemporary Educational Research Congress (CEAD 2017). Türkiye. . 2017
7-) 15th International Primary Teacher Education Symposium (USOS 2016). Türkiye. . 2016
8-) 8th National Primary Teacher Education Symposium (USOS 2007). Türkiye. . 2007

(I-8)

1-) Okul Öncesi Teknoloji Kullanımı Semineri. Türkiye. . 2016

Courses

EBB4807 2019-2020 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

GKD10005 2019-2020 Güz

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

PFD4004 2019-2020 Güz

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

SBÖ3805 2019-2020 Güz

Hayat Bilgisi Öğretimi

TSE 5505 2019-2020 Güz

Çevrimiçi Akademik Tarama

TSE 5541 2019-2020 Güz

Öğretmenlerin Teknolojik Yeterlikleri

TSE30001 2019-2020 Güz

HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

EBB3806 2019-2020 Bahar

Okul Deneyimi

EBB4816 2019-2020 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

GKD00120 2019-2020 Bahar

MEDYA OKURYAZARLIĞI

SBÖ3804 2019-2020 Bahar

Topluma Hizmet Uygulamaları

SBÖ3810 2019-2020 Bahar

Sosyal Bilg. Öğr.

TSE 5542 2019-2020 Bahar

Teknoloji Destekli Öğretim Uygulamaları

TSE 5544 2019-2020 Bahar

Uzaktan Eğitim Uygulamaları

İSÖ4516 2019-2020 Bahar

İLKOKULDA MEDYA OKURYAZARLIĞI

EBB4807 2018-2019 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

SBÖ3805 2018-2019 Güz

Hayat Bilgisi Öğretimi

TSE 5505 2018-2019 Güz

Çevrimiçi Akademik Tarama

TSE 5541 2018-2019 Güz

Öğretmenlerin Teknolojik Yeterlikleri

EBB3806 2018-2019 Bahar

Okul Deneyimi

EBB4816 2018-2019 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

PFD4004 2018-2019 Bahar

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

SBÖ3804 2018-2019 Bahar

Topluma Hizmet Uygulamaları

SBÖ3810 2018-2019 Bahar

Sosyal Bilg. Öğr.

TSE 5542 2018-2019 Bahar

Teknoloji Destekli Öğretim Uygulamaları

TSE 5544 2018-2019 Bahar

Uzaktan Eğitim Uygulamaları

İSÖ4516 2018-2019 Bahar

İLKOKULDA MEDYA OKURYAZARLIĞI