Personel

Doç.Dr. Bekir Özer
Doç.Dr.
Bekir Özer
@ E-posta
bekirozer@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3183

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Arkeoloji Bölümü / Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 20.06.1994

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı 1998

Doktora

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı 2006

Yayin Bilgileri

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Diler.,A., Bulut.,H., Özer.,B., 2009. Pedasa Kazı ve Araştırmaları 2007/2008. Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Diler.,A., Özer.,B., Bulut.,H., Gümüş.,Ş., Oruç.,Z., Adıgüzel.,G., Çur.,M., 2015. Pedasa 2014. Kazı Sonuçları Toplantısı
2-) Diler.,A., Özer.,B., Çur.,M., Yaman.,A., 2014. Pedasa 2013. Kazı Sonuçları Toplantısı
3-) Diler.,A., Özer.,B., Bulut.,H., Gümüş.,Ş., Adıgüzel.,G., Kasar.,Ö., 2013. Pedasa 2011-2012. Kazı Sonuçları Toplantısı
4-) Özer.,B., 2011. Archaic Pottery of Coastal Caria: Finds from a Cremation Burial at Bybassos. Keramos. Ceramics: A Cultural Approach. Proceedings of the First International Conference at Ege University
5-) Diler.,A., Özer.,B., Bulut.,H., Gümüş.,Ş., 2011. Pedasa 2010. Kazı Sonuçları Toplantısı
6-) Diler.,A., Özer.,B., Bulut.,H., Baran.,A., Gümüş.,Ş., Baran.,Ç., Özen .,B., Mittap.,İ., Aysel.,R., Küçük.,S.., 2010. Pedasa-2008/2009. Kazı Sonuçları Toplantısı
7-) Diler.,A., Özer.,B., Gümüş.,Ş., Özcan.,Ö., Elmaz.,M., Novaliç.,A., 2010. Bodrum Yarımadası Leleg Yerleşimleri, Adalar, Aspat, Kissebükü (Anastasioupolis), Mylasa Damlıboğaz (Hydai), Pilavtepe ve Sedir adası Yüzey Araştırmaları - 2009. Araştırma Sonuçları Toplantısı
8-) Diler.,A., Özer.,B., Çakmaklı Baran.,D., Türkoğlu.,S., 2008. Pedasa 2007. Kazı Sonuçları Toplantısı
9-) Bakır.,G., Ersoy.,Y., Özer.,B., Uzun.,K., Zeren.,M., 2004. 2003 Yılı Klazomenai Kazısı. Kazı Sonuçları Toplantısı
10-) Özer.,B., 2002. Siyah Figür Tekniğinde Bezenmiş Klazomenai Seramiği. II. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu Bildiriler Kitab
11-) Bakır.,G., Ersoy.,Y., Fazlıoğlu.,İ., Özbay.,F., Özer.,B., Zeren.,M., 2002. 2001 Yılı Klazomenai Kazısı. Kazı Sonuçları Toplantısı
12-) Özer.,B., 2001. "Clazomenaian and Related Black-Figured Pottery from Klazomenai: Preliminary Observations.", eds. Moustaka A., Skarlatidou E., Tzannes M. C., Ersoy Y.. Klazomeani, Teos and Abdera: Metropoleis and Colony. Proceedings of the International Symposium held at the Archaeological Museum of Abdera, 20-21 October 2001, Thessalloniki

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Özer.,B., 2015. Some Observations on Milesean Amphorae. Contacts, Migrations, and Climate Change, Clam Gallas-Palaca, in honour of Jon Bouzek's illustrious 80th birthday
2-) Özer.,B., 2013. Pedasa’dan Arkaik Döneme Ait İthal Seramik Grupları. KARIA ARKHAIA, La Carie, des origines à la période pré-hékatomnide, Colloque international

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Gökalp.,F.., Göktürk.,H., Türkmenoğlu.,G., Özer.,B., 1999. Mineralogy of Ancient Greek Burgaz Ceramics, Datca Peninsula’’ Ancient and Modern, Mineralogical Society, Aplied Mineralogy Group, London.. Ancient and Modern, Mineralogical Society, Aplied Mineralogy Group
2-) Gökalp.,F.., Göktürk.,H., Türkmenoğlu.,G., Özer.,B.., 1999. Archaeometric Investigation of Ancient Greek Burgaz Ceramics of Knidos Peninsula, Colloquium Spectroscopicum InternationaleXXXI, Ankara, Book of Abstracts, 403.. Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXI

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Özer.,B., . 2015. "Kıyı Karia Arkaik Seramiği: Yerel Formlar, Kültürel Sorunlar." Prof. Dr. Ömer Özyiğit'e Armağan / Studies in Honour of Ömer Özyiğit. Yayın Evi: Ege Yayınları
2-) Özer.,B., . 2009. "A Painter from Urla Workshop". Zurück zum Gegenstand, Festschrift für Andreas E. Furtwängler. Yayın Evi: Langenweißach

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2011. OLBA.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2010. OLBA.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)
2-)

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)
2-)
3-)
4-)
5-)
6-)
7-)
8-)
9-)
10-)

Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Milas İlçesi YKÜTAŞ Kurtarma Kazısı 2016 Yılı Çalışmaları. 2016-2016

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Milas İlçesi YKÜTAŞ Kurtarma Kazısı 2015 Yılı Çalışmaları. 2015-2015

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Milas Müzesi Kurtarma Kazılarında Ortaya Çıkarılan Erken Demir Çağ Mezarları ve Buluntuları Belgeleme ve Yayın Çalışması. 2013-2015

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Kazı Sonuçları Toplantısı. Mayıs. Türkiye. 2013
2-) Sualtı Arkeoloji Uluslararası Atölye Çalışması. . Türkiye. 2002

Alanı ile ilgili olarak; uluslar arası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Archäologisches Kolloquium, Philipps Universität, Marburg. . Almanya. 2011
2-) Marthin Luther Universität, Halle. Kolloquien Klassische Archäologie. . Almanya. 2004

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Yeni Buluntular Işığında Kıyı Karia Yerleşimleri Arkaik Dönem Seramiği, Süleyman Demirel Üniversitesi,. . Türkiye. 2013
2-) TAÇDAM Seminerleri. . Ankara. 1998
3-) ODTÜ, Arkeometri Seminerleri. . Ankara. 1998

Özgün yapıt, proje yada tasarımlarla kişisel etkinliklerde bulunma.*(sergi, proje, performans, uygulama, tasarım, gösteri, vb.)

1-) Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları/Arkeolojik Kazıya Katılmak. 2016. Pedasa Kazısı
2-) Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları/Arkeolojik Kazıya Katılmak. 2015. Pedasa Kazısı

Verdiği Dersler

ARK 5504 2018-2019 Bahar

Arkaik ve Klasik Dönem Batı Anadolu Heykeltraşlığı

ARK 5511 2018-2019 Bahar

Arkaik ve Klasik Dönem Batı Anadolu Seramiği I

ARK 6516 2018-2019 Bahar

Arkaik Dönem Karia Seramiği

ARK1006 2018-2019 Bahar

Arkaik Dönem Sanatı ve Mimarlığı II

ARK1006 2018-2019 Bahar

Arkaik Dönem Sanatı ve Mimarlığı II

ARK2502 2018-2019 Bahar

Arkaik Dönem Seramiği

ARK3502 2018-2019 Bahar

Geometrik ve Arkaik Dönemde Karia

ARK4514 2018-2019 Bahar

Roma Dönemi Seramiği

ARK 6503 2018-2019 Bahar

Arkaik Dönem İonia Arkeolojisi

ARK1005 2018-2019 Güz

Arkaik Dönem Sanatı ve Mimarlığı I

ARK 6503 2018-2019 Güz

Arkaik Dönem İonia Arkeolojisi

ARK1007 2018-2019 Güz

Tunç Çağı’nda Ege

ARK 4501 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK 4503 2018-2019 Güz

Seminer I

ARK1007 2018-2019 Güz

Tunç Çağı’nda Ege

ARK1005 2018-2019 Güz

Arkaik Dönem Sanatı ve Mimarlığı I

ARK4504 2018-2019 Güz

Seminer II

ARK2501 2018-2019 Güz

Arkaik Dönem Plastiği I

ARK 6516 2017-2018 Bahar

Arkaik Dönem Karia Seramiği

ARK 6509 2017-2018 Bahar

Arkaik ve Klasik Dönem Batı Anadoludaki İthal Seramik Grupları

ARK2002 2017-2018 Bahar

Klasik Dönem Sanatı ve Mimarlığı II

ARK1006 2017-2018 Bahar

Arkaik Dönem Sanatı ve Mimarlığı II

ARK2002 2017-2018 Bahar

Klasik Dönem Sanatı ve Mimarlığı II

ARK1006 2017-2018 Bahar

Arkaik Dönem Sanatı ve Mimarlığı II

ARK4504 2017-2018 Bahar

Seminer II

ARK 5503 2017-2018 Güz

Demir Çağ Öncesi Anadolu Heykeltraşlığı I

ARK 5504 2017-2018 Güz

Arkaik ve Klasik Dönem Batı Anadolu Heykeltraşlığı

ARK1007 2017-2018 Güz

Tunç Çağı’nda Ege

ARK1005 2017-2018 Güz

Arkaik Dönem Sanatı ve Mimarlığı I

ARK2501 2017-2018 Güz

Arkaik Dönem Plastiği I

ARK 5514 2017-2018 Güz

Kıyı Karia'da Sanatsal ve Endüstriyel Üretimler

ARK 5513 2017-2018 Güz

Protogeometrik ve Geometrik Dönem İonia Arkeolojisi

ARK 5512 2017-2018 Güz

Arkaik ve Klasik Dönem Batı Anadolu Seramiği II

ARK 5511 2017-2018 Güz

Arkaik ve Klasik Dönem Batı Anadolu Seramiği I

ARK 6516 2017-2018 Güz

Arkaik Dönem Karia Seramiği

ARK 6503 2017-2018 Güz

Arkaik Dönem İonia Arkeolojisi

ARK1005 2017-2018 Güz

Arkaik Dönem Sanatı ve Mimarlığı I

ARK1007 2017-2018 Güz

Tunç Çağı’nda Ege

ARK4501 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması I

ARK 6503 2016-2017 Bahar

Arkaik Dönem İonia Arkeolojisi

ARK1006 2016-2017 Bahar

Arkaik Dönem Sanatı ve Mimarlığı II

ARK1006 2016-2017 Bahar

Arkaik Dönem Sanatı ve Mimarlığı II

ARK4502 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması II

ARK4504 2016-2017 Bahar

Seminer II

ARK2502 2016-2017 Bahar

Arkaik Dönem Seramiği

ARK2504 2016-2017 Bahar

Arkaik Dönem Plastiği II

ARK3502 2016-2017 Bahar

Geometrik ve Arkaik Dönemde Karia

ARK4503 2016-2017 Bahar

Seminer I

ARK 6516 2016-2017 Güz

Arkaik Dönem Karia Seramiği

ARK4504 2016-2017 Güz

Seminer II

ARK1005 2016-2017 Güz

Arkaik Dönem Sanatı ve Mimarlığı I

ARK1007 2016-2017 Güz

Tunç Çağı’nda Ege

ARK2501 2016-2017 Güz

Arkaik Dönem Plastiği I

ARK 4503 2016-2017 Güz

Seminer I

ARK4502 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması II

ARK 4501 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK 6503 2016-2017 Güz

Arkaik Dönem İonia Arkeolojisi

ARK 5001 2016-2017 Güz

Bilimsel Araştırma ve Uygulama Yöntemleri

ARK 5503 2016-2017 Güz

Demir Çağ Öncesi Anadolu Heykeltraşlığı I

ARK 5504 2016-2017 Güz

Arkaik ve Klasik Dönem Batı Anadolu Heykeltraşlığı

ARK 5511 2016-2017 Güz

Arkaik ve Klasik Dönem Batı Anadolu Seramiği I

ARK 5513 2016-2017 Güz

Protogeometrik ve Geometrik Dönem İonia Arkeolojisi

ARK 5514 2016-2017 Güz

Kıyı Karia'da Sanatsal ve Endüstriyel Üretimler

ARK1005 2016-2017 Güz

Arkaik Dönem Sanatı ve Mimarlığı I

ARK1007 2016-2017 Güz

Tunç Çağı’nda Ege

ARK4501 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması I

ARK 6000 2015-2016 Bahar

Tez Çalışması

ARK1006 2015-2016 Bahar

Arkaik Dönem Sanatı ve Mimarlığı II

ARK2502 2015-2016 Bahar

Arkaik Dönem Seramiği

ARK2504 2015-2016 Bahar

Arkaik Dönem Plastiği II

ARK 5000 2015-2016 Bahar

Tez Çalışması

ARK 6700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

ARK 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan dersi

ARK1006 2015-2016 Bahar

Arkaik Dönem Sanatı ve Mimarlığı II

ARK4502 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması II

ARK4504 2015-2016 Bahar

Seminer II

ARK4503 2015-2016 Bahar

Seminer I

ARK 5511 2015-2016 Bahar

Arkaik ve Klasik Dönem Batı Anadolu Seramiği I

ARK1005 2015-2016 Güz

Arkaik Dönem Sanatı ve Mimarlığı I

ARK4504 2015-2016 Güz

Seminer II

ARK 4501 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK4503 2015-2016 Güz

Seminer I

ARK 5504 2015-2016 Güz

Arkaik ve Klasik Dönem Batı Anadolu Heykeltraşlığı

ARK 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

ARK 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan dersi

ARK 5090 2015-2016 Güz

Seminer

ARK 6516 2015-2016 Güz

Arkaik Dönem Karia Seramiği

ARK 6700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

ARK 6000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

ARK 6090 2015-2016 Güz

Seminer

ARK2501 2015-2016 Güz

Arkaik Dönem Plastiği I

ARK4509 2015-2016 Güz

Etrüsk Sanatı

ARK 5503 2015-2016 Güz

Demir Çağ Öncesi Anadolu Heykeltraşlığı I

ARK 5511 2015-2016 Güz

Arkaik ve Klasik Dönem Batı Anadolu Seramiği I

ARK 5513 2015-2016 Güz

Protogeometrik ve Geometrik Dönem İonia Arkeolojisi

ARK 6503 2015-2016 Güz

Arkaik Dönem İonia Arkeolojisi

ARK 5514 2015-2016 Güz

Kıyı Karia'da Sanatsal ve Endüstriyel Üretimler

ARK4502 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması II

ARK1007 2015-2016 Güz

Tunç Çağı’nda Ege

ARK 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan dersi

ARK 6700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

ARK 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

ARK 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

ARK 5503 2014-2015 Bahar

Demir Çağ Öncesi Anadolu Heykeltraşlığı I

ARK 6503 2014-2015 Bahar

Arkaik Dönem İonia Arkeolojisi

ARK 5511 2014-2015 Bahar

Arkaik ve Klasik Dönem Batı Anadolu Seramiği I

ARK 5513 2014-2015 Bahar

Protogeometrik ve Geometrik Dönem İonia Arkeolojisi

ARK 5514 2014-2015 Bahar

Kıyı Karia'da Sanatsal ve Endüstriyel Üretimler

ARK 6516 2014-2015 Bahar

Arkaik Dönem Karia Seramiği

ARK 5504 2014-2015 Bahar

Arkaik ve Klasik Dönem Batı Anadolu Heykeltraşlığı

ARK1006 2014-2015 Bahar

Arkaik Dönem Sanatı ve Mimarlığı II

ARK2502 2014-2015 Bahar

Arkaik Dönem Seramiği

ARK2504 2014-2015 Bahar

Arkaik Dönem Plastiği II

ARK 4501 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışması I

ARK 4503 2014-2015 Bahar

Seminer I

ARK4502 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışması II

ARK4504 2014-2015 Bahar

Seminer II

ARK 6000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

ARK4501 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK 5513 2014-2015 Güz

Protogeometrik ve Geometrik Dönem İonia Arkeolojisi

ARK4504 2014-2015 Güz

Seminer II

ARK 5504 2014-2015 Güz

Arkaik ve Klasik Dönem Batı Anadolu Heykeltraşlığı

ARK 5090 2014-2015 Güz

Seminer

ARK 6000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

ARK4509 2014-2015 Güz

Etrüsk Sanatı

ARK1005 2014-2015 Güz

Arkaik Dönem Sanatı ve Mimarlığı I

ARK1007 2014-2015 Güz

Tunç Çağı’nda Ege

ARK 6503 2014-2015 Güz

Arkaik Dönem İonia Arkeolojisi

ARK4502 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması II

ARK4503 2014-2015 Güz

Seminer I

ARK 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan dersi

ARK 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

ARK 6700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

ARK 6516 2014-2015 Güz

Arkaik Dönem Karia Seramiği

ARK 5514 2014-2015 Güz

Kıyı Karia'da Sanatsal ve Endüstriyel Üretimler

ARK 5511 2014-2015 Güz

Arkaik ve Klasik Dönem Batı Anadolu Seramiği I

ARK2501 2014-2015 Güz

Arkaik Dönem Plastiği I