Personel

Prof.Dr. Muzaffer Demir
Prof.Dr.
Muzaffer Demir
@ E-posta
dmuzaffer@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1546

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 1990

Doktora

Exeter Üniversitesi-İNGİLTERE Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi ve Edebiyatı 1999

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Demir, Muzaffer, “Gyges’in Sadyattes’i Tahttan İndirme Hikayesi: Yeni Bir Gözden Geçirme”, Colloqium Anatolicum 9, 2010, 229-268. - 2010
2-) Demir, Muzaffer, “Pausanias’ Actions in Byzantion after the Victory at Mycale: A Reconsideration (478-470 B.C)”, Athenaeum 97.2 (2009), 59-68. - 2009
3-) Demir, Muzaffer, “Dark Age Aeolian Colonists: evidence for ancestral relations with their colonial territories”, Revue des Etudes Anciennes 109.2 (2007), 541-558. - 2007
4-) Demir, Muzaffer, “Karyalıların Bazı Askeri Donanımı Keşfetmeleri”, Olba 13 (2006), 55-84. - 2006
5-) Demir, Muzaffer, “Arkaik ve Klasik Dönemde Tymnes Adlı Karyalılar Üzerine Yeni Düşünceler”, Olba 14 (2006), 1-22. - 2006
6-) Demir, Muzaffer, “Antik Dönem Atina Toplumunda Karyalı Köleler”, Olba 11 (2005), 25-48 - 2005
7-) Demir, Muzaffer, “Peloponnesos Savaşı Sırasında (İ.Ö.431-404) Karya ve Likya’ya Yönelik Atina Seferlerinin Amaçları: Yeni Bir Gözden Geçirme”, Adalya 7 (2004), 69-99. - 2004
8-) Demir, Muzaffer, “Perikles'in Karadeniz Seferi Üzerine Yeni Bir Yorum”, Belleten 45, No.243 (Ağustos 2001), 529-540. - 2001
9-) Demir, Muzaffer, “İskitli Okçuların Atina’ya Getiriliş Tarihi Üzerine Yeni Bir Yorum (M.Ö. 5.Yüzyıl)”, Belleten 45, No.244 (Aralık 2001), 905-910. - 2001

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Demir Muzaffer, 2018. Klasik Dönem (MÖ 500-300) Halikarnassos Kentinde Hanedanlık ve Kadın Yöneticiler. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi
2-) Demir Muzaffer, 2018. MÖ 425-300 Yılları Arasında Rhodos’un Doğu Akdeniz Ekonomisindeki Etkisi ve Adanın Siyasi Yapısı. Phaselis
3-) Demir Muzaffer, 2018. Carrhae Savaşı’nın (MÖ 53) Sebepleri ve Sonuçları Üzerine Bazı Değerlendirmeler. Cedrus

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Demir Muzaffer, Doğan Alican, 2017. Ancient Cnidus and Its Vicinity (700-400 BC). Cedrus

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Demir Muzaffer, Keçiş Murat, 2017. Nisibis at the border of Romans and Sasanians between the third and fifth centuries AD.. Tarih Araştırmaları Dergisi
2-) Demir, Muzaffer, “Körler Kenti Kalkhedon ile Byzantion, Kuruluş Hikâyesi”, Aktüel Arkeoloji, Ocak-Şubat 2014, Sayı: 37, 56-66. - 2014
3-) Demir, Muzaffer, "MÖ VI.-IV. Yüzyıllar Arasında Pers-Armenia İlişkileri ve Armenia Orontid Hanedanlığı", Yeni Türkiye: Ermeni Özel Sayısı 60.1, 191-200. - 2014
4-) Demir, Muzaffer, “Herodotos ve Yabancı Kültürler”, Tarih İncelemeleri Dergisi 27 (2) (2012), 315-338. - 2012
5-) Demir, Muzaffer, “Herodotos ve Yabancı Kültürler” Tarih İncelemeleri Dergisi 27 (2) 2012, 315-338 - 2012
6-) Demir, Muzaffer, “Büyük İskender ve Karia”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (Güz 2008), 97-121. - 2008
7-) Demir, Muzaffer, “Antik Dönem Atina Toplumunda Kamu Hizmetleri (leitourgiai) Sistemi”, Arkeoloji ve Sanat 126 (2007) 45-62. - 2007
8-) Demir, Muzaffer, “Artemisia ve Rhodos”, Tarih İncelemeleri Dergisi 21 (1) (2006), 49-72. - 2006
9-) Demir, Muzaffer, “Eskiçağ Tarih Yazıcılığında Herodotos’ un Yeri ve Önemi”, Tarih İncelemeleri Dergisi 20 (2) (2005), 59-78. - 2005
10-) Demir, Muzaffer, “M.Ö. 6 Yüzyılda Atina Şehir Devletinin Ticari Politikası ve Yerleşimleri”, Arkeoloji ve Sanat 24, No.107 (Mart-Nisan 2002), 25-30. - 2002
11-) Demir, Muzaffer, “Making Sense of the Myths Behind Aiolian Colanisation”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, No.5-6 (Güz 2001), 107-142. - 2001
12-) Demir, Muzaffer, “Genel Hatları ile Atina Demokrasisi ve Liderleri (M.Ö 600-400)”, Arkeoloji ve Sanat 23, No.103-104 (Temmuz-Ekim 2001), 39-45. - 2001
13-) Demir, Muzaffer, “Byzantion'un Klasik Çağ'da (M.Ö. 500-300) İstanbul Boğazı Üzerindeki Ticareti Kontrol Meselesi”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4, No.5 (2001), 46-60. - 2001

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Demir Muzaffer, 2018. Antik Kaynaklar Işığında Sangarios Nehri ve Vadisi. Uluslararası Sakarya Sempozyumu
2-) Demir Muzaffer, 2018. Roma Cumhuriyeti-Pamphylia (Antalya ve Çevresi) İlişkilerinin Nitelikleri Üzerine Değerlendirmeler. Selçuklu’dan Cumhuriyet’e Sosyal Bilimlerde Antalya
3-) Demir Muzaffer, 2018. Roma Tarihyazıcılığında Antiquariusların Yeri ve Önemi. V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı
4-) Demir Muzaffer, 2018. Antik Kaynaklar Işığında Küçük Menderes (Kaistros) Nehri ve Havzası. Uluslararası Küçük Menderes Araştırmaları ve Tire Sempozyumu
5-) Demir Muzaffer, 2018. Ksenophon’un Anabasis (Onbinlerin Dönüşü) Adlı Eserinde Bitlis ve Çevresi. Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdris-i Bitlisi Sempozyumu
6-) Demir Muzaffer, 2014. MÖ V. yüzyılda Euromos ve Çevresi. Türk Tarih Kurumu
7-) Demir, Muzaffer- Tiro, Ali Osman, "Hititlerin “Kikkuli Metni” ve Ksenophon’un “Peri hippikes” Adlı Eserine Dair Karşılaştırma", IX. Uluslararası Hititoloji Kongresi, 01-07 Eylül, 2014. - 2014
8-) Demir, Muzaffer- Doğan, Alican, "Knidos and Its Vicinity During the Fifth Century BC", 18 th SOMA, 24-26 April, Wroclaw-Polonya. - 2014
9-) Demir, Muzaffer, “Athenian Slaves from the Black Sea with Specific Reference to Scythians in the Northern Parts”, 17 th Symposium on Mediterreanean Archaeology: Management of Cultural Heritage in the Coastal Zone, 25-27 April 2013, Moscow-Russia. - 2013
10-) Demir, Muzaffer, “The Significance of Athenian Politico-Economic Relations With the Bosporan Kingdom in the Fifth Century In view of Evidence of Three-Court Cases”, 1. Uluslararası Karadeniz Kültür Kongresi, 6-9 Ekim 2011, Karabük 2013, 211-226. - 2013
11-) Demir, Muzaffer, “Asur Kaynakları Işığında Tur Abdin”, Uluslararası Midyat Sempozyumu, 7-9 Ekim 2011, Mardin 2012, 1. Cilt, 43-66. - 2012
12-) Demir, Muzaffer, “Kapadokya Kralı Arkhelaos”, 1.Uluslararası Nevşehir Kültür ve Tarihi Sempozyumu, 16-19 Kasım 2011, Nevşehir, Ankara 2012, 5. Cilt, 331-360. - 2012
13-) Demir, Muzaffer, “Lydian (Anatolian) Origins of Etruscans”, 16 th Symposium on Mediterreanean Archaeology: Identity and Connectivity, 01-03 Mart 2012, Florence-Italy. - 2012
14-) Demir, Muzaffer ve Keçiş, Murat, “Nisibis at the border of Romans and Sassanids between the third and seventh centuries AD”, XII. Internatioanl Limes (Roman Borders) Congress, 6-11 September 2012, Ruse, Bulgaria. - 2012
15-) Demir, Muzaffer, “Athenian Interests in the approaches of Black Sea before Peloponnesian War: Two Cases”, 15 th Symposium on Mediterreanean Archaeology, 03-05 Mart 2011, Catania-Italy. - 2011
16-) Demir, Muzaffer, “Antik Kaynaklar Işığında III. Attalos’un Vasiyeti”, Uluslararası Bergama Sempozyumu, 7-9 Nisan 2011, Bergama, İzmir 2011, 1. Cilt, 179-199. - 2011
17-) Demir, Muzaffer, “Antik Yunan Kaynaklarında Bir Hetaira: Rhodopis”, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, 13-16 Ekim 2009, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, 21. Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar: Değişim ve Güçlenme, Cilt 5, Nisan 2010 İzmir, 130-143. - 2010
18-) Demir, Muzaffer, “Dangers and Risks of Private Trading from the Black Sea to Athens During the Fourth Century BC”, 14 th Symposium on Mediterreanean Archaeology, 23-25 Nisan 2010, Kiev (Basımda). - 2010
19-) Demir, Muzaffer, “Lydia Herakleidai Hanedanlığı’nın Kuruluşu: Mitoloji mi Tarih mi?”, II. Uluslararası Akdeniz Dünyaları Sempozyumu, 3-6 Haziran 2010, İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul. - 2010
20-) Demir, Muzaffer, “Eski Yunan Kentlerinde Ekonomi (İ.Ö. 600-300)”, Marmara Üniversitesi 1. İktisat Tarihi Kongresi, İstanbul 7-8 Eylül 2007, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Hazırlayanlar: R.D. Özbay ve diğerleri, İstanbul 2010, 461-482. - 2010
21-) Demir, Muzaffer, “Public services (leitourgiai) at Athens during the Classical Period: A Reconsideration”, International Conference on Mediterranean Studies, 20-23 Mart 2008, Atina. - 2008
22-) Demir, Muzaffer, “Antik Kaynakları Işığında Tigranokerta şehrinin Lokalizasyonu Meselesi”, I.Uluslararası Batman ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, 15-17 Nisan Batman 2008, Cilt 1, 171-182. - 2008
23-) Demir, Muzaffer, “Antik Kaynaklar Işığında Tigranokerta Savaşı (İ.Ö. 69)”, Uluslar arası Silvan Tarihi Sempozyumu, 27-29 Nisan 2008, Silvan (Basımda). - 2008
24-) Demir, Muzaffer, “Antik Dönemde Bir Doğu Karadeniz Kavmi: Khalybler”, Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu, 09-11 Ekim, Giresun 2008, 67-85. - 2008
25-) Demir, Muzaffer, “Lucianus’un Anacharsis Adlı Eserinin İçerik Açısından İncelenmesi ve Yorumu”, Birinci Uluslararası Samsatlı Lucianus Sempozyumu, 17-19 Ekim, Adıyaman 2008, 31-56. - 2008
26-) Demir, Muzaffer, “Antik Yunan Kaynakları Işığında Kalkhedon ve Khrysopolis (İ.Ö.500-300)”, VI.Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, 06-09 Kasım, İstanbul 2008, 15-36. - 2008
27-) Demir, Muzaffer, “The Trade in salt-pickled hamsi and other fish from the Black Sea to Athens during the Archaic and Classical periods”, The Black Sea Region: Past, Present and Future, eds., G. Erkut ve S. Mitchell, London 2007, 57-64. - 2007
28-) Demir, Muzaffer, “The Images and Origins of Amazons in Ancient Greek Texts”, I.Uluslararası Avrasya Arkeoloji Kongresi, Anadolu ve Avrasya Enstitüsü, 21-24 Mayıs 2007, İzmir-Çeşme (Basımda). - 2007
29-) Demir, Muzaffer, “The Importance of Honour (time) in Homeric Society”, 1. Uluslararası Troas Bölgesi Değerleri Sempozyumu, İntepe-Çanakkale 2006, 101-122. - 2006
30-) Demir, Muzaffer, “The Establishment of Colonies in Thracian Chersonese (Gelibolu Peninsula) by Miltiades I”, Çanakkale Savaşı ve Tarihi I, İstanbul 2006, 673-683. - 2006

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Demir Muzaffer, 2017. Antik Kaynaklar Işığında Sangarios (Sakarya) Nehri ve Vadisi. Uluslararası Sakarya Sempozyumu
2-) Demir Muzaffer, 2017. Carrhae Savaşı (MÖ 53): Roma’nın Doğuya (Parthlara) Hükmetme Hayallerinin Sonu. Uluslararası Arkeoloji ve Tarih Sempozyumu: Harran ve Çevresi
3-) Demir Muzaffer, 2017. Eski Anadolu Tarihyazıcılığında Ksenophon’un Yeri ve Önemi. Uluslararası Halil İnalcık Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu
4-) Demir Muzaffer, 2017. Demetrios’un Rodos Kuşatması (MÖ 305). Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu
5-) Demir Muzaffer, 2017. Ksenophon’un Anabasis (Onbinlerin Yürüyüşü) Adlı Eserinde Gümüşhane ve Çevresindeki Kavimlerin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yaşamları. I. Uluslararası Gümüşhane Sempozyumu
6-) Demir Muzaffer, Doğan Alican, 2017. Ipsos Savaşı (MÖ 305) ve Bolvadin. Uluslararası Bolvadin Sempozyumu
7-) Demir Muzaffer, 2017. Geç Roma Cumhuriyet Dönemi’nde Başarısız Bir Darbe Girişimi: Catilina Komplosu (MÖ 63). Uluslararası Darbe Sempozyumu
8-) Demir Muzaffer, 2017. Herodotos ve Yabancı Kültürler: İskitler Örneği. I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu
9-) Demir Muzaffer, 2017. Herodotos’un Historiai Adlı Eserinde Kullandığı Kibir Kavramı Üzerinden Felsefi Yaklaşımlar: Lidya Kralı Kroisos Örneği. 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi
10-) Demir Muzaffer, 2017. Herodotos’ta Pers Kraliyet Yolu: Diğer Yazarlar ile Karşılaştırılarak İncelenmesi ve Açıklanması. II. Uluslararası Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu
11-) DEMİR.,M., 2016. Klasik Dönem (MÖ 500-300) Halikarnassos Kentinde Hanedanlık ve Kadın Yöneticiler. 4. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu
12-) DEMİR.,M., 2015. ANTİK KAYNAKLAR IŞIĞINDA LİDYA TARİHİ COĞRAFYASININ, EKONOMİSİ, TİCARETİ VE SİYASETİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER. LİDYA ALTIN ÜLKE ULUSLARARASI KATILIMLI ALTIN, GEMOLOJİ VE KUYUMCULUK SEMPOZYUMU
13-) DEMİR.,M., 2015. THE BEGINNING AND THE DEVELOPMENT OF GREEK-COLCHIAN RELATIONS DURING THE GREEK COLONISATION PERIOD: A RECONSIDERATON. 19 TH SOMA

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Demir Muzaffer - Doğan, Alican., “Antik Kaynaklar Işığında Lidya’nın Yer Üstü ve Yer altı Zenginlikleri”, 26-27 Nisan 2013 Salihli Sempozyumu, Salihli 2013, 201-246. - 2013
2-) Demir M - Doğan, A., “Atina Vergi Listelerine Göre MÖ V. Yüzyılda Halikarnassos ve Çevresi”, 3. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu, 30 Ekim-1 Kasım 2013. - 2013
3-) Demir, Muzaffer, “IV. Antiokhos Dönemi Öncesi ve Sırasında Roma-Kommagene İlişkileri: Yeni Bir Gözden Geçirme”, II.Ulusal Medeniyetler Kavşağı Adıyaman Sempozyumu 10-12 Ekim 2008, İstanbul 2010, 167-185. - 2010
4-) Demir, Muzaffer, “Eski Yunan Dünyasında Paralı Askerler”, Eskiçağ’dan Modernçağ’a Ordu: Oluşum, Teşkilat ve İşlev Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Tarih Araştırma Merkezi, 14-16 Mayıs 2007, İstanbul 2008, 71-93. - 2008

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) DEMİR.,M., 2016. Klasik Dönemde (MÖ 500-300) Uluslararası Deniz Ticaret Yolları Kapsamında Rodos'un Yeri ve Önemi. I.Uluslararası Akdeniz Dünyası Araştırmaları Sempozyumu

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2018. Arkeoloji, Tarih ve Epigrafi’nin Arasında: Prof.Dr. A. Vedat Çelgin’in 68. Doğum Günü Onuruna Makaleler/Demetrios’un Rhodos Kuşatması (MÖ 305). Yayın Evi: Arkeoloji ve Sanat Yayınları
2-) . 2018. Anadolu’nun Eskiçağlarında İktisadi ve Zirai Hayat/Hellenistik ve Roma Dönemleri’nde Küçük Asya’da Köy Ekonomisi. Yayın Evi: Değişim Yayınları
3-) Lidyalılar: Mythos'tan Logos'a, Türk Tarih Kurumu 2014. - 2014

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. Byzantion’dan Constantinopolis’e İstanbul Kuşatmaları/The Siege of Byzantium During the Peloponnesian Wars. Yayın Evi: İSTANBUL ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
2-) . 2017. Dünyada Tarihçilik/Antik Yunan Tarihçiliği: Herodotos ve Thukydides. Yayın Evi: PEGEM AKADEMİ

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Demir, Muzaffer, “Roma-Armenia İlişkileri (MÖ 95 – MS 118)”, Tarihte Türkler ve Ermeniler, Editörler: M. M. Hülagu ve diğerleri, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2014, 1. Baskı 1. Cilt, 55-97. - 2014
2-) Demir, Muzaffer, “Antik Kaynaklar Işığında Tigranokerta Savaşı”, Tarihte Türkler ve Ermeniler, Editörler: M. M. Hülagu ve diğerleri, Türk Tarih Kurumu (Basımda). - 2014
3-) Demir, Muzaffer, “ The Images and Origins of Amazons in Ancient Greek Texts”, içinde: Ömer Çapar’a Armağan. Editörler: T. Yiğit - M. A. Kaya - A. Sina, Ankara 2012, 75-93. - 2012

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. BELLETEN.

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Belleten.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Tarih İncelemeleri Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi.

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Doğan, A. “Atina Vergi Listeleri’nde Karia Vergi Bölgesi”, Muğla Üniversitesi 2013. - 2013
2-) Bölük, O., Hellenistik Dönem Karia Tarihi (MÖ 334-167), Muğla Üniversitesi 2012. - 2012
3-) Benek, M. S., III. Antiokhos’un Küçük Asia Politikası (MÖ 223-187), Muğla Üniversitesi 2012. - 2012
4-) Aydoğmuş, U. L., “Atina Kent Devletinde Sosyo-Politik Reformlar (MÖ 600-400)”, Muğla Üniversitesi, 2007. - 2007
5-) Esen, Y., “Karya Coğrafyası ve Tarihi”, Muğla Üniversitesi, 2006. - 2006

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - 2014

Verdiği Dersler

TAR1001 2018-2019 Yaz

İlkçağ Siyasi ve Medeniyeti Tar.

TAR2006 2018-2019 Bahar

Eski Anadolu Kültür Tarihi

TAR4006 2018-2019 Bahar

Tarih Semineri II

TAR2006 2018-2019 Bahar

Eski Anadolu Kültür Tarihi

TAR 5553 2018-2019 Bahar

Eski Anadolu Medeniyetleri Tarihi I

TAR1008 2018-2019 Bahar

Roma Tarihi

TAR4006 2018-2019 Bahar

Tarih Semineri II

TAR2006 2018-2019 Bahar

Eski Anadolu Kültür Tarihi

TAR 6503 2018-2019 Bahar

Eski Yunan Tarihinin Kaynakları ve Problemleri

TAR 5551 2018-2019 Bahar

Eskiçağ Tarihi Kaynakları ve Metodolojisi I

TAR1008 2018-2019 Bahar

Roma Tarihi

TAR1008 2018-2019 Bahar

Roma Tarihi

TAR2003 2018-2019 Güz

Eski Anadolu Tarihine Giriş

TAR 6510 2018-2019 Güz

Anadolu’da Roma Tarihi ve Uygarlığı

TAR 6508 2018-2019 Güz

Roma Tarihinin Kaynakları ve Problemleri

TAR2003 2018-2019 Güz

Eski Anadolu Tarihine Giriş

TAR1001 2018-2019 Güz

İlkçağ Siyasi ve Medeniyeti Tar.

TAR4521 2018-2019 Güz

Eski Yunan Mitolojisi

TAR4521 2018-2019 Güz

Eski Yunan Mitolojisi

TAR1001 2018-2019 Güz

İlkçağ Siyasi ve Medeniyeti Tar.

TAR 5553 2018-2019 Güz

Eski Anadolu Medeniyetleri Tarihi I

TAR2003 2018-2019 Güz

Eski Anadolu Tarihine Giriş

TAR 5551 2018-2019 Güz

Eskiçağ Tarihi Kaynakları ve Metodolojisi I

TAR4521 2018-2019 Güz

Eski Yunan Mitolojisi

TAR1001 2018-2019 Güz

İlkçağ Siyasi ve Medeniyeti Tar.

TAR 5542 2017-2018 Bahar

Eski Anadolu Medeniyetleri Tarihi II

TAR4006 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4006 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4005 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri I

TAR 6505 2017-2018 Bahar

Antikçağ Ege Tarihi ve Uygarlığı

TAR 6503 2017-2018 Bahar

Eski Yunan Tarihinin Kaynakları ve Problemleri

TAR4005 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri I

TAR2006 2017-2018 Bahar

Eski Anadolu Kültür Tarihi

TAR 5536 2017-2018 Bahar

Eskiçağ Tarihi Kaynakları ve Metodolojisi II

TAR1008 2017-2018 Bahar

Roma Tarihi

TAR3504 2017-2018 Bahar

Eskiçağ Tarihi Metinleri II

TAR2006 2017-2018 Bahar

Eski Anadolu Kültür Tarihi

TAR1008 2017-2018 Bahar

Roma Tarihi

TAR3504 2017-2018 Bahar

Eskiçağ Tarihi Metinleri II

TAR1008 2017-2018 Bahar

Roma Tarihi

TAR2006 2017-2018 Bahar

Eski Anadolu Kültür Tarihi

TAR 5551 2017-2018 Güz

Eskiçağ Tarihi Kaynakları ve Metodolojisi I

TAR1001 2017-2018 Güz

İlkçağ Siyasi ve Medeniyeti Tar.

TAR4005 2017-2018 Güz

Tarih Semineri I

TAR2003 2017-2018 Güz

Eski Anadolu Tarihine Giriş

TAR4005 2017-2018 Güz

Tarih Semineri I

TAR4006 2017-2018 Güz

Tarih Semineri II

TAR 5553 2017-2018 Güz

Eski Anadolu Medeniyetleri Tarihi I

TAR 6503 2017-2018 Güz

Eski Yunan Tarihinin Kaynakları ve Problemleri

TAR 6505 2017-2018 Güz

Antikçağ Ege Tarihi ve Uygarlığı

TAR1001 2017-2018 Güz

İlkçağ Siyasi ve Medeniyeti Tar.

TAR4521 2017-2018 Güz

Eski Yunan Mitolojisi

TAR4521 2017-2018 Güz

Eski Yunan Mitolojisi

TAR1001 2017-2018 Güz

İlkçağ Siyasi ve Medeniyeti Tar.

TAR4521 2017-2018 Güz

Eski Yunan Mitolojisi

TAR2003 2017-2018 Güz

Eski Anadolu Tarihine Giriş

TAR2003 2017-2018 Güz

Eski Anadolu Tarihine Giriş

TAR1008 2016-2017 Bahar

Roma Tarihi

TAR1008 2016-2017 Bahar

Roma Tarihi

TAR4005 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri I

TAR2006 2016-2017 Bahar

Eski Anadolu Kültür Tarihi

TAR4006 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri II

TAR 5536 2016-2017 Bahar

Eskiçağ Tarihi Kaynakları ve Metodolojisi II

TAR2006 2016-2017 Bahar

Eski Anadolu Kültür Tarihi

TAR 5542 2016-2017 Bahar

Eski Anadolu Medeniyetleri Tarihi II

TAR3504 2016-2017 Bahar

Eskiçağ Tarihi Metinleri II

TAR1008 2016-2017 Bahar

Roma Tarihi

TAR1008 2016-2017 Bahar

Roma Tarihi

TAR3504 2016-2017 Bahar

Eskiçağ Tarihi Metinleri II

TAR4005 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4006 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri II

TAR2006 2016-2017 Bahar

Eski Anadolu Kültür Tarihi

TAR3504 2016-2017 Bahar

Eskiçağ Tarihi Metinleri II

TAR4006 2016-2017 Güz

Tarih Semineri II

TAR4521 2016-2017 Güz

Eski Yunan Mitolojisi

TAR4521 2016-2017 Güz

Eski Yunan Mitolojisi

TAR2003 2016-2017 Güz

Eski Anadolu Tarihine Giriş

TAR4005 2016-2017 Güz

Tarih Semineri I

TAR 5551 2016-2017 Güz

Eskiçağ Tarihi Kaynakları ve Metodolojisi I

TAR4006 2016-2017 Güz

Tarih Semineri II

TAR 5553 2016-2017 Güz

Eski Anadolu Medeniyetleri Tarihi I

TAR 6503 2016-2017 Güz

Eski Yunan Tarihinin Kaynakları ve Problemleri

TAR 6505 2016-2017 Güz

Antikçağ Ege Tarihi ve Uygarlığı

TAR1001 2016-2017 Güz

İlkçağ Siyasi ve Medeniyeti Tar.

TAR1001 2016-2017 Güz

İlkçağ Siyasi ve Medeniyeti Tar.

TAR2003 2016-2017 Güz

Eski Anadolu Tarihine Giriş

TAR4005 2016-2017 Güz

Tarih Semineri I

TAR1001 2016-2017 Güz

İlkçağ Siyasi ve Medeniyeti Tar.

TAR2003 2016-2017 Güz

Eski Anadolu Tarihine Giriş

TAR4521 2016-2017 Güz

Eski Yunan Mitolojisi

TAR3504 2015-2016 Bahar

Eskiçağ Tarihi Metinleri II

TAR2006 2015-2016 Bahar

Eski Anadolu Kültür Tarihi

TAR1008 2015-2016 Bahar

Roma Tarihi

TAR2006 2015-2016 Bahar

Eski Anadolu Kültür Tarihi

TAR4006 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4005 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4005 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri I

TAR3504 2015-2016 Bahar

Eskiçağ Tarihi Metinleri II

TAR 5542 2015-2016 Bahar

Eski Anadolu Medeniyetleri Tarihi II

TAR1008 2015-2016 Bahar

Roma Tarihi

TAR1008 2015-2016 Bahar

Roma Tarihi

TAR2006 2015-2016 Bahar

Eski Anadolu Kültür Tarihi

TAR 5536 2015-2016 Bahar

Eskiçağ Tarihi Kaynakları ve Metodolojisi II

TAR4006 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri II

TAR3504 2015-2016 Bahar

Eskiçağ Tarihi Metinleri II

TAR 5553 2015-2016 Güz

Eski Anadolu Medeniyetli Tarihi I

TAR3504 2015-2016 Güz

Eskiçağ Tarihi Metinleri II

TAR3503 2015-2016 Güz

Eskiçağ Tarihi Metinleri I

TAR1001 2015-2016 Güz

İlkçağ Siyasi ve Medeniyeti Tar.

TAR1001 2015-2016 Güz

İlkçağ Siyasi ve Medeniyeti Tar.

TAR2003 2015-2016 Güz

Eski Anadolu Tarihine Giriş

TAR4006 2015-2016 Güz

Tarih Semineri II

TAR 5090 2015-2016 Güz

Seminer

TAR 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

TAR 6700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 6000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

TAR2003 2015-2016 Güz

Eski Anadolu Tarihine Giriş

TAR 6090 2015-2016 Güz

Seminer

TAR 5551 2015-2016 Güz

Eskiçağ Tarihi Kaynakları ve Metodolojisi I

TAR4006 2015-2016 Güz

Tarih Semineri II

TAR4005 2015-2016 Güz

Tarih Semineri I

TAR3503 2015-2016 Güz

Eskiçağ Tarihi Metinleri I

TAR2003 2015-2016 Güz

Eski Anadolu Tarihine Giriş

TAR 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR1001 2015-2016 Güz

İlkçağ Siyasi ve Medeniyeti Tar.

TAR4005 2015-2016 Güz

Tarih Semineri I

TAR1008 2014-2015 Bahar

Roma Tarihi

TAR 6508 2014-2015 Bahar

Roma Tarihinin Kaynakları ve Problemleri

ATB1802 2014-2015 Bahar

Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II

TAR2006 2014-2015 Bahar

Eski Anadolu Kültür Tarihi

TAR 6000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

TAR 6700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

ATB1802 2014-2015 Bahar

Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II

ATB1802 2014-2015 Bahar

Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II

TAR 5536 2014-2015 Bahar

Eskiçağ Tarihi Kaynakları ve Metodolojisi II

TAR 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

TAR 5542 2014-2015 Bahar

Eski Anadolu Medeniyetleri Tarihi II

TAR4006 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4005 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri I

TAR2006 2014-2015 Bahar

Eski Anadolu Kültür Tarihi

TAR1008 2014-2015 Bahar

Roma Tarihi

TAR4006 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri II

TAR 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

TAR4005 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri I

TAR 6504 2014-2015 Bahar

Hitit Tarihi ve Uygarlığı

ATB1802 2014-2015 Bahar

Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II

TAR4006 2014-2015 Güz

Tarih Semineri II

ATB1801 2014-2015 Güz

Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I

TAR4006 2014-2015 Güz

Tarih Semineri II

TAR4005 2014-2015 Güz

Tarih Semineri I

TAR 5553 2014-2015 Güz

Eski Anadolu Medeniyetleri Tarihi I

TAR2003 2014-2015 Güz

Eski Anadolu Tarihine Giriş

TAR3503 2014-2015 Güz

Eskiçağ Tarihi Metinleri I

TAR3503 2014-2015 Güz

Eskiçağ Tarihi Metinleri I

TAR2003 2014-2015 Güz

Eski Anadolu Tarihine Giriş

TAR1001 2014-2015 Güz

İlkçağ Siyasi ve Medeniyeti Tar.

TAR 5551 2014-2015 Güz

Eskiçağ Tarihi Kaynakları ve Metodolojisi I

TAR 6700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR1001 2014-2015 Güz

İlkçağ Siyasi ve Medeniyeti Tar.

TAR1001 2014-2015 Güz

İlkçağ Siyasi ve Medeniyeti Tar.

TAR4005 2014-2015 Güz

Tarih Semineri I

TAR2003 2014-2015 Güz

Eski Anadolu Tarihine Giriş

TAR 6000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

ATB1801 2014-2015 Güz

Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I

TAR 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması