Personel

Araş.Gör.Dr. Tevfik Orkun Develi
Araş.Gör.Dr.
Tevfik Orkun Develi
@ E-posta
orkundeveli@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı