Personel

Araştırma Görevlisi Tevfik Orkun Develi
Araştırma Görevlisi
Tevfik Orkun Develi
@ E-posta
orkundeveli@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Selçuk Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Uluslararası İlişkiler
University of Szczecin - Faculty of Humanities - Institute of Political Science and European Studies - (Socrates-Erasmus)

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Tarih

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Develi Tevfik Orkun, 2017. Kum Zencileri: Siber Irkçı Söylemde Türk İmgesi ve Tarihsel Revizyonizm (Stormfront.org Örneği). Toplum ve Bilim
2-) Develi Tevfik Orkun, 2014. Tanrıdağ Dergisinin Değişen Yüzü 1942 1950 1951. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Develi.,O., 2014. XIX. ve XX. Yüzyılda Osmanlı Latin Amerika İlişkileri (Kitap Kritiği). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2-) Develi.,O., 2011. The Whisperers: Private Life in Stalin's Russia (Kitap Kritiği). Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Develi Tevfik Orkun, 2018. Amerikan Yerel Basınında Moğol ve Türk Fenotipleri Üzerine Değerlendirmeler (XIX. Yüzyıl Sonları-XX. Yüzyıl Başları). Orhun’dan Anadolu’ya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu
2-) Develi.,O., 2016. Türk Milliyetçiliğinin Kadim İzleri ve Azerbaycan; Karşı-Modernist Bir Deneme . III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ongur.,Ö., Develi.,O., 2013. Bir Altkültür Olarak Türkiye'de Rock Müzik ve Toplumsal Muhalefet İlişkisi. VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Develi.,O., . 2015. Aydınlanma Felsefesi/Türkiye'de Aydınlanma. Yayın Evi: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları

Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Zaytsev.,İ., . 2016. Murad Remzi ve Ármin Vámbéry, Tarih Okulu Dergisi, Yıl 9, Sayı XXVII, (Eylül 2016), ss. 635-643, (Rusçadan Tercüme). Yayın Evi: -

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Bir Altkültür Olarak Türkiye'de Rock Müzik ve Toplumsal Muhalefet İlişkisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
2-) Bir Altkültür Olarak Türkiye'de Rock Müzik ve Toplumsal Muhalefet İlişkisi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
3-) Bir Altkültür Olarak Türkiye'de Rock Müzik ve Toplumsal Muhalefet İlişkisi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Bir Altkültür Olarak Türkiye'de Rock Müzik ve Toplumsal Muhalefet İlişkisi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Dijital Nefret Söyleminde Türk Korkusu ve Irkçı Basmakalıplar. Muğla / Türkiye. . 2017
2-) Atatürk'ün Ölümünün Bölgemiz ve Dünya Siyasetine Etkileri. . Muğla / Türkiye. 2015

Sergi Yapımcılığı (Küratörlükler)

1-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler . 2015. Macarların Objektifinden Cumhuriyetin Kuruluş Yıllarında Türkiye Manzaraları