Personel

Doç.Dr. Altuğ Saygılı
Doç.Dr.
Altuğ Saygılı
@ E-posta
saygili@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1942

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mühendislik Fakültesi

Kadro Birimi

Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Geoteknik Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yüksek Lisans

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı-Geoteknik

Doktora

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı-Geoteknik

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Saygılı Altuğ, Dayan Meral, 2019. Freeze-thaw behavior of lime stabilized clay reinforced with silica fume and synthetic fibers. Cold Regions Science and Technology
2-) Saygılı Altuğ, 2015. Use of Waste Marble Dust for Stabilization of Clayey Soil. Materials Science
3-) BAYKAL.,G., SAYGILI.,A., 2012. A new technique to improve freeze–thaw durability of fly ash. FUEL
4-) SAYGILI.,A., BAYKAL.,G., 2011. A new method for improving the thermal insulation properties of fly ash. ENERGY AND BUILDINGS
5-) BAYKAL.,G., SAYGILI.,A., 2011. A new technique to reduce the radioactivity of fly ash utilized in the construction industry. FUEL
6-) EDİNÇLİLER.,A., BAYKAL.,G., SAYGILI.,A., 2010. Influence of different processing techniques on the mechanical properties of used tires in embankment construction. WASTE MANAGEMENT
7-) BAYKAL.,G., EDİNÇLİLER.,A., SAYGILI.,A., 2004. Highway Embankment Construction Using Fly Ash in Cold Regions. Resources Conservation and Recycling

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Dayan Meral, Saygılı Altuğ, 2019. Effect of Silica Fume and Fiber Reinforcement on Strength in Lime Stabilized Kaolinite Clay. 1st Mediterranean Young Geotechnical Engineers Conference
2-) KOCA.,F., KAHYAOGLU.,R., SAYGILI.,A., ULGEN.,D., 2014. Design of a Pond in Muğla Sıtkı Kocman Campus: Rainwater-Harvesting Project. International Environmental Sciences Semposium of Van, IESSV
3-) SAYGILI.,A., 2014. POTENTIAL OF WASTE MARBLE DUST TO STABILIZE PROBLEMATIC SOILS. International Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians
4-) BAYKAL.,G., SAYGILI.,A., TAYLAN.,E., 2008. Blast Furnace Slag-Geogrid Wall Construction. International Conference on Waste Engineering and Management
5-) EDİNÇLİLER.,A., BAYKAL.,G., SAYGILI.,A., 2008. Seismic Behaviour of Geogrid Reinforced Slag Wall . Seismic Engineering International Conference (MERCEA08)
6-) BAYKAL.,G., EDİNÇLİLER.,A., SAYGILI.,A., 2007. Potential Advantages of Using Snow For Road Construction . Transportation Research Board 86th Annual Meeting

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Saygılı Altuğ, Vargün Elif, Kırmızı Ezgi, Turan Gozde, 2018. STABILIZING KAOLINITE CLAY WITH LIQUID POLYMER RESIN. ICETI 2018, Budapeşte, Macaristan
2-) Saygılı Altuğ, Dayan Meral, Kahyaoğlu Mehmet Rifat, 2017. Effects of silica fume and synthetic fibers on strength properties of lime-rich clay. 3rd International Conference on Innovations in Civil, Architectural and Transport Engineering-ICATE-2017
3-) Kahyaoğlu Mehmet Rifat, Şahin Mehmet, Saygılı Altuğ, 2017. Numerical study on the behavior of geogrid reinforced earth retaining wall with eps blocks. 3rd International Conference on Innovations in Civil, Architectural and Transport Engineering-ICATE-2017
4-) Kahyaoğlu Mehmet Rifat, Şahin Mehmet, Saygılı Altuğ, 2017. Experimental study on the behavior of earth retaining wall reinforced with polymer strips. 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering-ICOCEE 2017
5-) Koca Feray, Kahyaoğlu Mehmet Rifat, Saygılı Altuğ, 2017. Rooftop Rainwater Harvesting Proposal in Mugla Sitki Kocman University Campus with Modern Cisterns. ICATE 2017 3rd Int.Conf. on innovations in Civil,Architectural and Transport Engineering
6-) Saygılı Altuğ, Seyfioğlu Ezgi, Kahyaoğlu Mehmet Rifat, 2016. Geosynthetics in Coastal Applications. World Multidisciplinary Civil Engineering-Arc-Urb Pln Symposium 2016
7-) ULGEN.,D., KAHYAOGLU.,R., SAYGILI.,A., TOYGAR.,O., DURMAZ.,S., 2014. A Case Study on the Mechanism and Remediation of Landslide in Kale-Denizli Motorway. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Saygılı Altuğ, Dayan Meral, Kahyaoğlu Mehmet Rifat, 2016. KİREÇLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KAOLİN KİLİNİN DAYANIM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE SİLİS DUMANI VE SENTETİK LİFLERİN ETKİSİ. Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi
2-) ŞAHİN.,M., KAHYAOĞLU.,R., SAYGILI.,A., 2013. Şahin, M., Kahyaoğlu, M.R., Saygılı A. (2013). Geotekstil Donatılı Zemin İstinat Duvarının Statik Yükler Altındaki Davranışı Üzerine Sonlu Elemanlar Model Çalışması. 5. Geoteknik Sempozyumu
3-) BİRGÜL.,R., YILMAZ.,N., SAYGILI.,A., ZEYBEK.,Ö., KAHYAOĞLU.,R., AKTAN.,E., 2011. Muğla Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitimi Programı Güncelleme Çalışması. Insaat Mühendisliği Eğitimi 2.Sempozyumu
4-) EDİNÇLİLER.,A., BAYKAL.,G., SAYGILI.,A., 2008. Geogrid Donatılı Cüruf Duvarın Sarsma Masasında Modellenmesi. Üçüncü Geosentetikler Konferansı
5-) EDİNÇLİLER.,A., BAYKAL.,G., SAYGILI.,A., 2006. Değişik Yöntemlerle İşlenen Atık Lastiklerin Yol Dolgularının Mekanik Özelliklerine Etkisi. Yedinci Uluslarası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi
6-) BAYKAL.,G., SAYGILI.,A., 2003. Türkiyede Motosiklet Kullanımı ve Yol Güvenliği . Trafik ve Yol Güvenliği Ulusal Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) BAYKAL.,G., EDİNÇLİLER.,A., SAYGILI.,A., 2006. Karla Sıkıştırılmış Uçucu Külün Mikroyapısı ile Mühendislik Özelliklerinin İlişkilendirilmesi. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbirinci Ulusal Kongresi

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. TEKNIK DERGI.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. materials science.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Geomechanics and Engineering.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Journal of Cleaner Production.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. DÜMF Mühendislik Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. DÜMF Mühendislik Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (PAJES).

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Use of Waste Marble Dust for Stabilization of Clayey Soil - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:11
2-) Influence of different processing techniques on the mechanical properties of used tires in embankment construction - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:55
3-) Highway Embankment Construction Using Fly Ash in Cold Regions - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:32
4-) A new technique to improve freeze–thaw durability of fly ash - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:4
5-) A new method for improving the thermal insulation properties of fly ash - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:20
6-) A new technique to reduce the radioactivity of fly ash utilized in the construction industry - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:8
7-) Freeze-thaw behavior of lime stabilized clay reinforced with silica fume and synthetic fibers - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Influence of different processing techniques on the mechanical properties of used tires in embankment construction - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:28
2-) Highway Embankment Construction Using Fly Ash in Cold Regions - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:14
3-) A new technique to improve freeze–thaw durability of fly ash - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:2
4-) A new method for improving the thermal insulation properties of fly ash - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:8
5-) A new technique to reduce the radioactivity of fly ash utilized in the construction industry - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: STABILIZATION OF LIME STABILIZED CLAY REINFORCED WITH SYNTHETIC FIBERS AND SILICA FUME. Konu: Literatürde, kaba ve ince taneli zeminlerde silis dumanı ve lifler ayrı ayrı kullanılarak çeşitli stabilizasyon çalışmaları yapılmıştır. Ancak, silis dumanı veya liflerle yapılan stabilizasyon çalışmalarında donma-çözünme etkisi üzerine az sayıda araştırma mevcuttur. Bu çalışmada kireç ile zenginleştirilmiş kaolin kiline silis dumanı ve polipropilen lif eklenmiştir, bu katkı maddelerinin kilin dayanımına ve donma- çözünme davranışlarına etkisi araştırılmıştır. Dayanımdaki değişimleri gözlemlemek için serbest basınç testi uygulanmıştır. Ayrıca modifiye edilmiş numunelerin donma- çözünme etkisi altındaki dayanım kaybı da ölçülmüştür. Optimum nem içeriğine sahip kontrol numuneleri ve modifiye edilmiş numuneler sıkıştırılarak, dayanım kazanmaları için 28 gün boyunca kür odasında bekletilmişlerdir. Kürlenme döneminden sonra numuneler donma-çözünme kabinine yerleştirilerek iki, beş ve sekiz döngüye tabi tutulmuşlardır ve numunelere basınç testi uygulanmıştır. Hazırlanan numunelerde sentetik polipropilen liflerin içeriği kaolin kilinin kuru ağırlığınca yüzde 0.25 ile yüzde 1 oranı arasında ve silis dumanı içeriği ise kaolin kilinin kuru ağırlığınca yüzde 2.5 ile yüzde 10 oranı arasında değişmektedir. Kireçle iyileştirilmiş kaolin kil numunelere silis dumanı, sentetik lif ve bu katkıların farklı oranlardaki kombinasyonlu karışımların eklenmesi numunelerin basınç dayanımını ve donma-çözünme döngülerine olan direncini artırmıştır. Hidratasyon reaksiyonlarında ihtiyaç duyulan ekstra silika kaynağı için silis dumanı partikülleri kireçle zenginleştirilmiş kaolin kiliyle reaksiyona girmiştir. Sonuç olarak, kaolin parçacıklarını çevreleyen CSH jel ürünleri oluşmuştur. Fiber katkısı karışımda sürtünme direncini artırmıştır, ayrıca kireçle zenginleştirilmiş kil, silis dumanı ve fiberler arasındaki çimentolaşma reaksiyonlarında kenetlenme etkisi oluşmuştur. Maksimum dayanıma yüzde 0.25 fiber ve yüzde 10 silis dumanı içeriğine sahip kireçle modifiye edilmiş kil numunelerde ulaşılmıştır ve fiber oranı arttıkça basınç dayanımlarında düşüş olduğu gözlemlenmiştir. Sentetik lif, silis dumanı ve sentetik lif-silis dumanı ile modifiye edilmiş numunelerin dayanımında kürlenme süresinden sonra artış gerçekleşmiştir ve donma-çözünme döngülerinden sonra katkılarla modifiye edilmiş numunelerde kontrol numunelerine göre daha düşük dayanım kaybı oluşmuştur. Serbest basınç dayanım testlerinde en yüksek dayanım değerlerine sahip numuneler, donma-çözünme döngülerinde de düşük dayanım kaybı ile en iyi performansı göstermiştir. Sonuçlar endüstriyel atık kullanılarak yapılan zemin iyileştirme projelerinde, silis dumanı ve sentetik lifler ile modifiye edilmiş kireç katkılı kil çalışmasının ekonomik ve çevre dostu bir alternatif olduğunu göstermiştir.. MERAL-DAYAN. 2019

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Çevre Yönetimi-TR32/17/TD/0113 nolu GEKA projesi. Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Yönetimi. 2018-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. YOL GÜVENLİK DENETLEMESİ VE YOL ARAŞTIRMA LABORATUVARI FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI PROJESİ (KGM). 2002-2004

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Silis Dumanı Ve Sentetik Fiberlerle Modifiye Edilmiş Killerde Donma Çözünme Etkisinin Araştırılması. 2017-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. SİLİS DUMANI VE SENTETİK FİBERLERLE MODİFİYE EDİLMİŞ KİLLERİN MUKAVEMET ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. 2016-2016
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Problematik Zeminlerin Atık Mermer Tozu İle İyileştirilmesi.. 2013-2014

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. KIŞ ŞARTLARINDA KAR-UÇUCU KÜL KARIŞIMLARININ YOL İNŞAATLARINDA KULANIMI VE ÇEVREYE ETKİLERİ. 2006-2007
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. HAFİF YOL DOLGULARININ DEPREM SIRASINDAKİ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ VE SIVILAŞMA ANALİZİNİN YAPILMASI. 2006-2007
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. KİREÇ KOLONLARI YÖNTEMİYLE ŞEV DURAYLIĞININ ARTIRILMASI. 2005-2006
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. BUZLA SIKIŞTIRILMIŞ UÇUCU KÜLÜN MİKROYAPI ANALİZİ. 2003-2004
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. KALSİYUM DİFÜZYONUNUN KİL MİKROYAPISI UZERİNDEKİ ETKİSİ. 2003-2004

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) 1ST MEDITERRANEAN YOUNG GEOTECHNICAL ENGINEERS CONFERENCE. TURKİYE. . 2019
2-) 27TH EUROPEAN YOUNG GEOTECHNICAL ENGINEERS CONFERENCE. TURKİYE. . 2019
3-) WORKSHOP ON CHALLENGES OF OFFSHORE GEOTECHNICAL ENGINEERING . TURKİYE. . 2019

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) 5. GEOTEKNIK SEMPOZYUMU. TURKİYE. . 2013

Verdiği Dersler

CE 3509 2019-2020 Güz

SOIL MECHANICS II (G)

CE 3511 2019-2020 Güz

MEASUREMENT OF SOIL PROPERTIES (G)

CE 4001 2019-2020 Güz

CIVIL ENGINEERING DESIGN

CE5513 2019-2020 Güz

ADVANCED GEOTECHNICAL ENGINEERING LABORATORY

CE5516 2019-2020 Bahar

DESIGNING WITH GEOSYNTHETICS

CE 1001 2018-2019 Güz

INTRODUCTION TO CIVIL ENGINEERING

CE 3509 2018-2019 Güz

SOIL MECHANICS II (G)

CE 3511 2018-2019 Güz

MEASUREMENT OF SOIL PROPERTIES (G)

CE 4001 2018-2019 Güz

CIVIL ENGINEERING DESIGN

CE 4002 2018-2019 Güz

CIVIL ENGINEERING ELECTIVE DESIGN

CE 2006 2018-2019 Bahar

SOIL MECHANICS I

CE 4508 2018-2019 Bahar

GROUND IMPROVEMENT(G)

CE5518 2018-2019 Bahar

SOIL IMPROVEMENT TECHNIQUES

CE 1001 2017-2018 Güz

INTRODUCTION TO CIVIL ENGINEERING

CE 3511 2017-2018 Güz

MEASUREMENT OF SOIL PROPERTIES (G)

CE 4001 2017-2018 Güz

CIVIL ENGINEERING DESIGN

CE 4002 2017-2018 Güz

CIVIL ENGINEERING ELECTIVE DESIGN

CE5513 2017-2018 Güz

ADVANCED GEOTECHNICAL ENGINEERING LABORATORY

CE 2006 2017-2018 Bahar

SOIL MECHANICS I

CE 4001 2017-2018 Bahar

CIVIL ENGINEERING DESIGN

CE 4002 2017-2018 Bahar

CIVIL ENGINEERING ELECTIVE DESIGN

CE 4508 2017-2018 Bahar

GROUND IMPROVEMENT(G)

CE5518 2017-2018 Bahar

SOIL IMPROVEMENT TECHNIQUES