Personel

Doktor Öğretim Üyesi Serdal Soyluer
Doktor Öğretim Üyesi
Serdal Soyluer
@ E-posta
serdalsoyluer@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5524

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT TARİH 14.06.2002

Yüksek Lisans

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH 30.06.2006

Doktora

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH 08.07.2013

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Soyluer Serdal, 2018. Tüfekhane-i Âmire’yi Mamur Kılmak: Osmanlı Tüfek İmalatında Avrupalı Uzmanların Rolü. Osmanlı Araştırmaları

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Soyluer Serdal, 2017. Osmanlı Devleti'nde Ağır Sanayi Yatırımlarına Bir Örnek: Yalı Köşkü Demir ve Makine Fabrikası. Osmanlı Bilimi Araştırmaları
2-) Soyluer Serdal, 2016. Doğu Anadolu’da bir Osmanlı Top Dökümhanesi: Erzurum Tophanesi ve Yeniden Yapılandırılması Teşebbüsleri. OTAM(Ankara)
3-) Soyluer Serdal, 2011. Balkan Savaşları Sırasında Hint Müslümanlarının Osmanlı Devleti'ne Yardım Kampanyalarının Osmanlı Basınına Yansımaları. ŞARKİYAT MECMUASI
4-) Soyluer Serdal, 2006. XX Yüzyılın Başlarında Menteşe Sancağı nın İdari ve Nüfus Yapısı. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Soyluer Serdal, 2019. FATİH SULTAN MEHMED DEVRİ KUŞATMA SAVAŞLARINDA OSMANLI TOPÇULUĞUNUN ÖNEMİNE DAİR BAZI MÜLAHAZALAR. FATİH SULTAN MEHMED DÖNEMİ OSMANLI DÜNYASI İDEOLOJİ DİPLOMASİ SAVAŞ FETİH
2-) Soyluer Serdal, 2007. Sicill i Ahvâl Defterlerine Göre Osmanlı Döneminde Bodrumlu Devlet Memurları 1879 1909. Osmanlılardan Günümüze Her Yönüyle Uluslararası Bodrum Sempozyumu

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2013. Menteşe Muğla Tarihi ile İlgili Osmanlı Arşivi Belgeleri Kataloğu/. Yayın Evi: Muğla Valiliği
2-) . 2008. Sicill i Âhval Defterlerine Göre Osmanlı Döneminde Muğlalı Devlet Memurları 1879 1909. Yayın Evi: Muğla Belediyesi

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2013. DÜNYA SAVAŞ TARİHİ OSMANLI ASKERÎ TARİHİ Kara Deniz ve Hava Kuvvetleri 1792 1918/. Yayın Evi: TİMAŞ

Alanında kitap çevirisi

1-) . 2012. Mehmed Es'ad Efendi'nin Teşrîfât-ı Kadîme'si OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA TEŞRİFÂT. Yayın Evi: OKUR KİTAPLIĞI

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Reisülküttâb Recâi Mehmed Emîn Efendi'nin Osmanlı-Rus Savaşı'na Dair Derlediği Resmî Yazılar (1769-1772). Konu: Tarih. KURTULUŞ-YILDIZ. 2017

Verdiği Dersler

TAR4004 2018-2019 Bahar

Türk Demokrasi Tarihi

TAR4510 2018-2019 Bahar

Türk Batılılaşma Tarihi

TAR4004 2018-2019 Bahar

Türk Demokrasi Tarihi

TAR 5516 2018-2019 Bahar

Türk Yenileşme Tarihi

TAR4510 2018-2019 Bahar

Türk Batılılaşma Tarihi

TAR4515 2018-2019 Güz

Osmanlı Tarih Yazıcılığı II

TAR 5567 2018-2019 Güz

Osmanlı İmalat Sektörü ve Sanayi

TAR4515 2018-2019 Güz

Osmanlı Tarih Yazıcılığı II

TAR4513 2018-2019 Güz

Osmanlı Askeri Tarihi

TAR4513 2018-2019 Güz

Osmanlı Askeri Tarihi

TAR4513 2017-2018 Yaz

Osmanlı Askeri Tarihi

TAR4004 2017-2018 Yaz

Türk Demokrasi Tarihi

TAR4513 2017-2018 Yaz

Osmanlı Askeri Tarihi

TAR4510 2017-2018 Bahar

Türk Batılılaşma Tarihi

TAR4004 2017-2018 Bahar

Türk Demokrasi Tarihi

TAR4006 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4005 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4510 2017-2018 Bahar

Türk Batılılaşma Tarihi

TAR 5516 2017-2018 Bahar

Türk Yenileşme Tarihi

TAR4006 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4004 2017-2018 Bahar

Türk Demokrasi Tarihi

TAR4005 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4004 2017-2018 Bahar

Türk Demokrasi Tarihi

TAR 5567 2017-2018 Güz

Osmanlı İmalat Sektörü ve Sanayi

TAR4005 2017-2018 Güz

Tarih Semineri I

TAR4513 2017-2018 Güz

Osmanlı Askeri Tarihi

TAR4515 2017-2018 Güz

Osmanlı Tarih Yazıcılığı II

TAR4513 2017-2018 Güz

Osmanlı Askeri Tarihi

TAR4510 2016-2017 Yaz

Türk Batılılaşma Tarihi

TAR4510 2016-2017 Yaz

Türk Batılılaşma Tarihi

TAR4510 2016-2017 Bahar

Türk Batılılaşma Tarihi

TAR4004 2016-2017 Bahar

Türk Demokrasi Tarihi

TAR4510 2016-2017 Bahar

Türk Batılılaşma Tarihi

TAR4004 2016-2017 Bahar

Türk Demokrasi Tarihi

TAR4006 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4005 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4004 2016-2017 Bahar

Türk Demokrasi Tarihi

TAR4005 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4006 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri II

TAR 5516 2016-2017 Bahar

Türk Yenileşme Tarihi

TAR4005 2016-2017 Güz

Tarih Semineri I

TAR4006 2016-2017 Güz

Tarih Semineri II

TAR4515 2016-2017 Güz

Osmanlı Tarih Yazıcılığı II

TAR4513 2016-2017 Güz

Osmanlı Askeri Tarihi

TAR4006 2016-2017 Güz

Tarih Semineri II

TAR 5527 2016-2017 Güz

Türk Hukuk Tarihi

TAR4005 2016-2017 Güz

Tarih Semineri I

TAR4515 2016-2017 Güz

Osmanlı Tarih Yazıcılığı II

TAR4513 2016-2017 Güz

Osmanlı Askeri Tarihi

TAR4510 2015-2016 Bahar

Türk Batılılaşma Tarihi

TAR4006 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4005 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4510 2015-2016 Bahar

Türk Batılılaşma Tarihi

TAR 5516 2015-2016 Bahar

Türk Yenileşme Tarihi

TAR4004 2015-2016 Bahar

Türk Demokrasi Tarihi

TAR4004 2015-2016 Bahar

Türk Demokrasi Tarihi

TAR4006 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4005 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4004 2015-2016 Bahar

Türk Demokrasi Tarihi

TAR4005 2015-2016 Güz

Tarih Semineri I

TAR4513 2015-2016 Güz

Osmanlı Askeri Tarihi

TAR4006 2015-2016 Güz

Tarih Semineri II

TAR4005 2015-2016 Güz

Tarih Semineri I

TAR4513 2015-2016 Güz

Osmanlı Askeri Tarihi

TAR4515 2015-2016 Güz

Osmanlı Tarih Yazıcılığı II

TAR4006 2015-2016 Güz

Tarih Semineri II

TAR4515 2015-2016 Güz

Osmanlı Tarih Yazıcılığı II

TAR4005 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4510 2014-2015 Bahar

Türk Batılılaşma Tarihi

TAR4004 2014-2015 Bahar

Türk Demokrasi Tarihi

TAR4004 2014-2015 Bahar

Türk Demokrasi Tarihi

TAR4510 2014-2015 Bahar

Türk Batılılaşma Tarihi

TAR4004 2014-2015 Bahar

Türk Demokrasi Tarihi

TAR4006 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4005 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4006 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri II