Personel

Doktor Öğretim Üyesi Taner Sığındı
Doktor Öğretim Üyesi
Taner Sığındı
@ E-posta
tanersigindi@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5589

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü / Uluslararası İşletmecilik Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Verdiği Dersler

UTF 5511 2019-2020 Güz

Pazarlama Kuramı

UTF 5512 2019-2020 Güz

Uluslararası Hizmet Pazarlaması

UTF2003 2019-2020 Güz

Pazarlama İlkeleri

İŞL2815 2019-2020 Güz

Pazarlama İlkeleri

İŞL4909 2019-2020 Güz

Marka Yönetimi

UTF 5512 2019-2020 Bahar

Uluslararası Hizmet Pazarlaması

UTF2010 2019-2020 Bahar

Pazarlama Yönetimi

İŞL3934 2019-2020 Bahar

Services Marketing

UTF 5511 2018-2019 Güz

Pazarlama Kuramı

UTF2003 2018-2019 Güz

Pazarlama İlkeleri

İŞL2815 2018-2019 Güz

Pazarlama İlkeleri

İŞL4909 2018-2019 Güz

Marka Yönetimi

UTF 5512 2018-2019 Bahar

Uluslararası Hizmet Pazarlaması

UTF2010 2018-2019 Bahar

Pazarlama Yönetimi

UTF4506 2018-2019 Bahar

Uluslararası Hizmet Pazarlaması

İŞL3934 2018-2019 Bahar

Services Marketing