Personel

Yrd.Doç.Dr. Taner Sığındı
Yrd.Doç.Dr.
Taner Sığındı
@ E-posta
tanersigindi@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5589

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü / Uluslararası İşletmecilik Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Verdiği Dersler

UTF2004 2017-2018 Bahar

Uluslararası Pazarlama

UTF4506 2017-2018 Bahar

Uluslararası Hizmet Pazarlaması

UTF4506 2017-2018 Bahar

Uluslararası Hizmet Pazarlaması

UTF 5511 2017-2018 Bahar

Pazarlama Kuramı

UTF 5512 2017-2018 Bahar

Uluslararası Hizmet Pazarlaması

UTF2004 2017-2018 Bahar

Uluslararası Pazarlama

İŞL3909 2017-2018 Güz

Pazarlama Araştırması

İŞL3909 2017-2018 Güz

Pazarlama Araştırması

İŞL4909 2017-2018 Güz

Marka Yönetimi

İŞL4909 2017-2018 Güz

Marka Yönetimi

İŞL3922 2016-2017 Bahar

Tüketici Davranışları

UTF2004 2016-2017 Bahar

Uluslararası Pazarlama

İŞL3922 2016-2017 Bahar

Tüketici Davranışları

UTF2004 2016-2017 Bahar

Uluslararası Pazarlama

UTF2004 2016-2017 Güz

Uluslararası Pazarlama

İŞL3909 2016-2017 Güz

Pazarlama Araştırması

İŞL2815 2016-2017 Güz

Pazarlama İlkeleri

İŞL2815 2016-2017 Güz

Pazarlama İlkeleri

UTF2004 2016-2017 Güz

Uluslararası Pazarlama

İŞL3909 2016-2017 Güz

Pazarlama Araştırması

UTF2004 2015-2016 Bahar

Uluslararası Pazarlama

İŞL3922 2015-2016 Bahar

Tüketici Davranışları

UTF2004 2015-2016 Bahar

Uluslararası Pazarlama

İŞL3922 2015-2016 Bahar

Tüketici Davranışları

İŞL2815 2015-2016 Güz

Pazarlama İlkeleri

İŞL2815 2015-2016 Güz

Pazarlama İlkeleri

İŞL3909 2015-2016 Güz

Pazarlama Araştırması

İŞL3909 2015-2016 Güz

Pazarlama Araştırması

İŞL3909 2015-2016 Güz

Pazarlama Araştırması

UTF2004 2014-2015 Bahar

Uluslararası Pazarlama

UTF2004 2014-2015 Bahar

Uluslararası Pazarlama