Personel

Prof.Dr. Tuncay Öğün
Prof.Dr.
Tuncay Öğün
@ E-posta
tuncayogun@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1690 , 0 252 211 5477 , 0 252 211 sbe

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) ÖĞÜN.,T., Sibgatullina.,A., 2013. Türklerin ve Rusların Gözüyle 100’üncü Yılına Girerken Karadeniz Baskını ve Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na Girişi. H i s t o r y S t u d i e s

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) ÖĞÜN.,T., 2015. Karagöz Gazetesi Örneğinde Osmanlı Mizahında ve Karikatüründe Çanakkale Deniz Savaşları. Çanakkale Araştırmaları Dergisi
2-) ÖĞÜN.,T., 2015. Kafkas Cephesinde Rus Ruleti: Sarıkamış Harekâtı. Yeni Türkiye
3-) ÖĞÜN.,T., 2015. Zafer mi İhanet mi? 100 Yıllık Sarıkamış Muamması. Derin Tarih
4-) ÖĞÜN.,T., 2014. Turan Gazetesi Örneğinde Osmanlı Basınında Kafkas Cephesi’nin İlk Ayları ve Sarıkamış Harekâtı. TYB Akademi
5-) ÖĞÜN.,T., 2001. Van’da Ermeni Komiteleri ve Faaliyetleri. Türk Kültürü

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) ÖĞÜN.,T., 2015. Turan Yolunda Bir Serap: Ardahan'ın Ele Geçirilmesi ve Osmanlı Basınındaki Yansımaları. 100. Yılı Münasebetiyle I. Dünya Savaşı'nda Kafkas (Doğu) Cephesi Uluslararası Sempozyumu
2-) ÖĞÜN.,T., 2015. Temettuat Defterlerine Göre 19. Yüzyıl Ortalarında Seralos Kazası. 2. Turgut Reis ve Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) ÖĞÜN.,T., 2014. Iran Policy of the Ottoman Empire and Iranian Kurds at the World War I in the Eyes of the Ottoman Press. III. Mejdunarodnaya Nauçnaya Konferentsiya "Arhivnoe Vostokovedenie" Moskva 12-14 Noyabrya 2014 g.

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) ÖĞÜN.,T., . 2010. Doğu’nun Mirlerine Son Veda: Cizreli İzzeddin Şir Bey ve İsyanı. Yayın Evi: Yeditepe Yayınevi
2-) ÖĞÜN.,T., . 2004. Unutulmuş Bir Göç Trajedisi/Vilayât-ı Şarkiye Mültecileri. Yayın Evi: Babil Yayıncılık
3-) ÖĞÜN.,T., . 1999. Kafkas Cephesinin I. Dünya savaşındaki Lojistik Desteği. Yayın Evi: Atatürk Araştırma Merkezi

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) ÖĞÜN.,T., . 2006. Müsadere; Osmanlılarda. Yayın Evi: Türkiye Diyanet Vakfı
2-) ÖĞÜN.,T., . 1999. Osmanlı Devletinde Müsadere Uygulamaları. Yayın Evi: Yeni Türkiye Yayınları

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. ASIA MINOR STUDIES(INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES).

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Kafkas Cephesinin I. Dünya savaşındaki Lojistik Desteği - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
2-) Osmanlı Devletinde Müsadere Uygulamaları - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
3-) Van’da Ermeni Komiteleri ve Faaliyetleri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
4-) Müsadere; Osmanlılarda - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Unutulmuş Bir Göç Trajedisi/Vilayât-ı Şarkiye Mültecileri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
2-) Zafer mi İhanet mi? 100 Yıllık Sarıkamış Muamması - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Turan Gazetesi Örneğinde Osmanlı Basınında Kafkas Cephesi’nin İlk Ayları ve Sarıkamış Harekâtı - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
2-) Kafkas Cephesinin I. Dünya savaşındaki Lojistik Desteği - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
3-) Unutulmuş Bir Göç Trajedisi/Vilayât-ı Şarkiye Mültecileri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:3
4-) Doğu’nun Mirlerine Son Veda: Cizreli İzzeddin Şir Bey ve İsyanı - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
5-) Türklerin ve Rusların Gözüyle 100’üncü Yılına Girerken Karadeniz Baskını ve Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na Girişi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:3

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: TRT adına hazırlanan tarihsel içerikli belgesel film (10 Bölüm x 30 dakika).. Proje Türü: Diğer(Ulusal). Van Gölü Havzasında Selçuklu İzleri. 2015-2015

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Uluslararası I. Dünya Savaşı Sempozyumu (TürkRus Penceresi)-Atatürk Araştırma Merkezi. Türkiye. . 2015
2-) Uluslararası Konferans Ermeni Sorunu: Sanallık ve Gerçeklik. Türkiye. . 2015
3-) 100. Yılında Çanakkale Sempozyumu (26 Mart 2015)-Gebze. Türkiye. . 2015
4-) 100. Yılı Münasebetiyle 1. Dünya Savaşı'ında Kafkas (Doğu) Cephesi Uluslararası Sempozyumu -Türk Tarih Kurumu. Erzurum. . 2014
5-) I. Uluslararası Ahlat-Avrasya Kültür ve Sanat Sempozyumu. Türkiye. . 2012
6-) CIEPO 19 uLUSLARARASI OSMANLI ÖNCESİ VE DÖNEMİ OSMANLI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU. TÜRKİYE. . 2010

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) UNUTULAN ZAFER: KUTÜ'LAMMARE 100'ÜNCÜ YILINDA YENİDEN ANLAMAK. İstanbul. . 2016
2-) 100. Yılında Ermeni Meselesi ve Gerçekler Sempozyumu -Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Türkiye. . 2015
3-) Birinci Dünya Savaşı'ında Ermeniler Sempozyumu. Türkiye. . 2014
4-) Bütün Yönleriyle Sarıkamış Sempozyumu (Sarıkamış, 04-06 Ekim 2004). Türkiye. . 2004

Alanı ile ilgili olarak; uluslar arası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) 100.YILDÖNÜMÜNDE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NI HATIRLAMAK (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ). İstanbul/Türkiye. . 2014

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Ermeni Sorununda Madalyonun Öteki Yüzü- Muğla Müftülüğü. Türkiye. . 2015
2-) Türk Dünyası Gençlik Şöleni-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Türkiye. . 2014
3-) Habertürk Özel (Habertürk TV- Yayın tarihi: 19.12.2014). Türkiye. . 2014
4-) Derin Tarih (Tvnet- Yayın tarihi: 27.12.2014). Türkiye. . 2014
5-) Gençlik Sarıkamış'ı Unutmadı-Manisa. Türkiye. . 2014
6-) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sarıkamış Şehitleri Konferansı. Türkiye. . 2013
7-) Doğunun Çanakkalesi "Sarıkamış". Türkiye. . 2012
8-) Kurtuluş Haftası Etkinlikleri -Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Türkiye. . 2010
9-) Emperyalizmin Büyük Günahı: Ermeni Sorunu-Van. Türkiye. . 2006

Verdiği Dersler

TAR 6556 2018-2019 Bahar

Osmanlı Devleti'nde İskân ve Demografya

TAR4506 2018-2019 Bahar

Rusya Tarihi

TAR4006 2018-2019 Bahar

Tarih Semineri II

TAR 5520 2018-2019 Bahar

Türkiye Cumhuriyetinin Dış Politikas

TAR4506 2018-2019 Bahar

Rusya Tarihi

TAR3517 2018-2019 Güz

Ermeni Sorunu Tarihi

TAR 6528 2018-2019 Güz

Osmanlı Devleti’nin Doğu ve Güney Politikası

TAR 5557 2018-2019 Güz

Yakınçağ Osmanlı Göç Tarihi

TAR3517 2018-2019 Güz

Ermeni Sorunu Tarihi

TAR4005 2018-2019 Güz

Tarih Semineri I

TAR4006 2018-2019 Güz

Tarih Semineri II

TAR 5520 2017-2018 Bahar

Türkiye Cumhuriyetinin Dış Politikas

TAR 6556 2017-2018 Bahar

Osmanlı Devleti'nde İskân ve Demografya

TAR4006 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4005 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4005 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4006 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4514 2017-2018 Bahar

Türkiye Cumhuriyeti Dış Politikası

TAR4506 2017-2018 Bahar

Rusya Tarihi

TAR4514 2017-2018 Bahar

Türkiye Cumhuriyeti Dış Politikası

TAR4506 2017-2018 Bahar

Rusya Tarihi

TAR 5557 2017-2018 Güz

Yakınçağ Osmanlı Göç Tarihi

TAR4005 2017-2018 Güz

Tarih Semineri I

TAR4005 2017-2018 Güz

Tarih Semineri I

TAR 6528 2017-2018 Güz

Osmanlı Devleti’nin Doğu ve Güney Politikası

TAR4006 2017-2018 Güz

Tarih Semineri II

TAR3517 2017-2018 Güz

Ermeni Sorunu Tarihi

TAR4501 2017-2018 Güz

Çağdaş Türk Dünyası Tarihi

TAR3517 2017-2018 Güz

Ermeni Sorunu Tarihi

TAR4501 2017-2018 Güz

Çağdaş Türk Dünyası Tarihi

TAR4501 2017-2018 Güz

Çağdaş Türk Dünyası Tarihi

TAR4005 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4506 2016-2017 Bahar

Rusya Tarihi

TAR4514 2016-2017 Bahar

Türkiye Cumhuriyeti Dış Politikası

TAR4506 2016-2017 Bahar

Rusya Tarihi

TAR4514 2016-2017 Bahar

Türkiye Cumhuriyeti Dış Politikası

TAR4006 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4005 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4006 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri II

TAR 5520 2016-2017 Bahar

Türkiye Cumhuriyetinin Dış Politikas

TAR4006 2016-2017 Güz

Tarih Semineri II

TAR4501 2016-2017 Güz

Çağdaş Türk Dünyası Tarihi

TAR3517 2016-2017 Güz

Ermeni Sorunu Tarihi

TAR4005 2016-2017 Güz

Tarih Semineri I

TAR4006 2016-2017 Güz

Tarih Semineri II

TAR 6533 2016-2017 Güz

XIX. Yüzyılda Uluslararası İlişkiler

TAR4501 2016-2017 Güz

Çağdaş Türk Dünyası Tarihi

TAR3517 2016-2017 Güz

Ermeni Sorunu Tarihi

TAR4005 2016-2017 Güz

Tarih Semineri I

TAR 5557 2016-2017 Güz

Yakınçağ Osmanlı Göç Tarihi

TAR4005 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4006 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4005 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4006 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4506 2015-2016 Bahar

Rusya Tarihi

TAR1004 2015-2016 Bahar

Tarih Yazım Teknikleri

TAR 5520 2015-2016 Bahar

Türkiye Cumhuriyetinin Dış Politikas

TAR1004 2015-2016 Bahar

Tarih Yazım Teknikleri

TAR4506 2015-2016 Bahar

Rusya Tarihi

TAR1004 2015-2016 Bahar

Tarih Yazım Teknikleri

TAR 6528 2015-2016 Bahar

Osmanlı Devleti’nin Doğu ve Güney Politikası

TAR4005 2015-2016 Güz

Tarih Semineri I

TAR 6090 2015-2016 Güz

Seminer

TAR1003 2015-2016 Güz

Tarih Metodolojisi

TAR1003 2015-2016 Güz

Tarih Metodolojisi

TAR 5557 2015-2016 Güz

Yakınçağ Osmanlı Göç Tarihi

TAR 6533 2015-2016 Güz

XIX. Yüzyılda Uluslararası İlişkiler

TAR 5090 2015-2016 Güz

Seminer

TAR 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 6000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

TAR4501 2015-2016 Güz

Çağdaş Türk Dünyası Tarihi

TAR4006 2015-2016 Güz

Tarih Semineri II

TAR4005 2015-2016 Güz

Tarih Semineri I

TAR4006 2015-2016 Güz

Tarih Semineri II

TAR4501 2015-2016 Güz

Çağdaş Türk Dünyası Tarihi

TAR 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR1003 2015-2016 Güz

Tarih Metodolojisi

TAR 6700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR1003 2013-2014 Yaz

Tarih Metodolojisi

TAR1004 2014-2015 Bahar

Tarih Yazım Teknikleri

TAR 5559 2014-2015 Bahar

Yakınçağ'da Osmanlı- Rus İlişkileri

TAR4506 2014-2015 Bahar

Rusya Tarihi

TAR 6000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

TAR 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

TAR 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

TAR 6528 2014-2015 Bahar

Osmanlı Devleti’nin Doğu ve Güney Politikası

TAR 6700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TAR4005 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4006 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri II

TAR1004 2014-2015 Bahar

Tarih Yazım Teknikleri

TAR1004 2014-2015 Bahar

Tarih Yazım Teknikleri

TAR4006 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4005 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4506 2014-2015 Bahar

Rusya Tarihi

TAR4005 2014-2015 Güz

Tarih Semineri I

TAR 5090 2014-2015 Güz

Seminer

TAR4006 2014-2015 Güz

Tarih Semineri II

TAR 6700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

TAR 5557 2014-2015 Güz

Yakınçağ Osmanlı Göç Tarihi

TAR1003 2014-2015 Güz

Tarih Metodolojisi

TAR 6533 2014-2015 Güz

XIX. Yüzyılda Uluslararası İlişkiler

TAR 6000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

TAR 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR4501 2014-2015 Güz

Çağdaş Türk Dünyası Tarihi

TAR1003 2014-2015 Güz

Tarih Metodolojisi

TAR4501 2014-2015 Güz

Çağdaş Türk Dünyası Tarihi

TAR4005 2014-2015 Güz

Tarih Semineri I

TAR1003 2014-2015 Güz

Tarih Metodolojisi

TAR4501 2014-2015 Güz

Çağdaş Türk Dünyası Tarihi

TAR4006 2014-2015 Güz

Tarih Semineri II