Personel

Yrd.Doç.Dr. Yasemin İspirli Doğaç
Yrd.Doç.Dr.
Yasemin İspirli Doğaç
@ E-posta
yaseminispirli@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu / Kimya Ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü / Kimya Teknolojisi Pr.

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi 22.06.2006

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya 09.09.2008

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya 25.08.2015

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) İspirli Doğaç Yasemin, Deveci İlyas, Mercimek Bedrettin, Teke Mustafa, 2017. A comparative study for lipase immobilization onto alginate based composite electrospun nanofibers with effective and enhanced stability. International Journal of Biological Macromolecules
2-) İspirli Doğaç Yasemin, Teke Mustafa, 2016. Synthesis and Characterisation of Biocompatible Polymer-Conjugated Magnetic Beads for Enhancement Stability of Urease. Applied Biochemistry and Biotechnology
3-) Demirci Gökhan, İspirli Doğaç Yasemin, Teke Mustafa, 2015. A selective molecularly imprinted polymer for immobilization of acetylcholinesterase (AChE): an active enzyme targeted and efficient method. Journal of Molecular Recognition
4-) Deveci İlyas, İspirli Doğaç Yasemin, Teke Mustafa, Mercimek Bedrettin, 2015. Synthesis and Characterization of Chitosan/TiO2 Composite Beads for Improving Stability of Porcine Pancreatic Lipase. Applied Biochemistry and Biotechnology
5-) İspirli Doğaç Yasemin, Çınar Mürvet, Teke Mustafa, 2014. Improving of Catalase Stability Properties by Encapsulation in Alginate/Fe3O4 Magnetic Composite Beads for Enzymatic Removal of H2O2. Preparative Biochemistry and Biotechnology
6-) İspirli Doğaç Yasemin, Deveci İlyas, Teke Mustafa, Mercimek Bedrettin, 2014. TiO2 beads and TiO2-chitosan beads for urease immobilization. Materials Science and Engineering: C
7-) İspirli Doğaç Yasemin, Teke Mustafa, 2013. IMMOBILIZATION OF BOVINE CATALASE ONTO MAGNETIC NANOPARTICLES. Preparative Biochemistry and Biotechnology

SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) İspirli Doğaç Yasemin, Teke Mustafa, 2011. Removal of H2O2 by magnetic catalase beads. Current Opinion in Biotechnology

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ayhan Fatma, İspirli Doğaç Yasemin, Ayhan Hakan, 2011. Cross-linked Glucoseoxidase Aggregates: Synthesis and Characterization. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry
2-) İspirli Doğaç Yasemin, Ayhan Hakan, 2008. The Effect of Proteic Feeder on Glucose Oxidase Aggregates Formation. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) İspirli Doğaç Yasemin, Deveci İlyas, Teke Mustafa, Mercimek Bedrettin, 2013. Characterızatıon Of Urease Immobılızatıon Wıth TiO2 Mıcrospheres And TiO2 -Chıtosan Mıcrospheres. 44th World Chemistry Congress
2-) İspirli Doğaç Yasemin, Deveci İlyas, Teke Mustafa, Mercimek Bedrettin, 2013. Optımızatıon Of Urease Immobılızatıon Wıth TiO2 Mıcrospheres And TiO2- Chıtosan Mıcrospheres. 44th World Chemistry Congress
3-) İspirli Doğaç Yasemin, Teke Mustafa, 2013. Studıes Of Urease Immobılızatıon Usıng Magnetıc Algınate- Chıtosan Composıte Beads. 44th World Chemistry Congress
4-) İspirli Doğaç Yasemin, Teke Mustafa, 2013. A Comparatıve Assessment Of Urease Immobılızatıon Usıng Magnetıc Algınate Beads And Magnetıc Chıtosan Beads. 44th World Chemistry Congress
5-) İspirli Doğaç Yasemin, Ayhan Hakan, 2010. GOD/ POD Multi enzyme aggregate system: a new approach for clinical application. The 16th International Biomedical Science and Technology Symposium
6-) İspirli Doğaç Yasemin, Ayhan Hakan, 2009. A New Approach: High Biocompatible Enzyme Aggregates Cross-linked With Lysine. The 15th International Biomedical Science and Technology Symposium
7-) İspirli Doğaç Yasemin, Topçular Ceren, Gülsu Aydan, Ayhan Hakan, 2007. Immobilization Of Horseradish Peroxidase Onto Monodisperse Poly(glycidyl methacrylate) Microspheres. The 13th International Biomedical Science and Technology Symposium, BIOMED2007
8-) İspirli Doğaç Yasemin, Topçular Ceren, Ayhan Hakan, 2007. Preparation Of Peroxidase Aggregates By Using Bovine Serum Albumin As A Proteic Feeder. The 13th International Biomedical Science and Technology Symposium, BIOMED2007

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) İspirli Doğaç Yasemin, Kaya Gizem, Ayhan Hakan, Ayhan Fatma, 2010. QCM Sisteminde BSA-Homosistein Afinitesinin Yıkılması. VI. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi
2-) İspirli Doğaç Yasemin, Çelen Gönül, Ayhan Fatma, Ayhan Hakan, 2009. QCM Sisteminde BSA İmmobilize Piezo Kristallerle Mikrogravimetrik Homosistein Tayini. V. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi
3-) İspirli Doğaç Yasemin, Ayhan Hakan, 2008. Enzim Fonksiyonel Gruplarının Çapraz Bağlanmaya ve Aktiviteye Etkisi. XXII. Ulusal Kimya Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Doğaç Ersin, İspirli Doğaç Yasemin, Yıldıztekin Mahmut, Teke Mustafa, Göçmen Taşkın Belgin, 2014. Türkiye’deki Relikt Endemik Sığla Ağacı (Liquidambar orientalis Mill. var orientalis ve L. orientalis Mill. var. integriloba Fiori) Populasyonlarında Laktat Dehidrogenaz (LDH) ve Malat Dehidrogenaz (MDH) Enzimlerinin Karakteristik Özelliklerinin Araştırılması. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (uluslararası katılımlı)
2-) İspirli Doğaç Yasemin, Doğaç Ersin, Yıldıztekin Mahmut, Teke Mustafa, Göçmen Taşkın Belgin, 2014. Sığla Ağacı Populasyonlarında Süperoksit Dismutaz (SOD) ve L-glutamik Dehidrogenaz (GDH) Enzimlerinin Karakterizasyonu. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (uluslararası katılımlı)
3-) İspirli Doğaç Yasemin, Teke Mustafa, 2012. Farklı manyetik nano-partiküllere üreaz immobilizasyonu koşullarının ve karakterizasyonunun karşılaştırılmalı değerlendirilmesi. 26.Ulusal kimya kongresi
4-) İspirli Doğaç Yasemin, Teke Mustafa, 2012. Manyetik nano-partiküllere katalaz immobilizasyonunun karakterizasyonu. 26.Ulusal kimya kongresi
5-) Çınar Mürvet, Demirci Gökhan, İspirli Doğaç Yasemin, Teke Mustafa, 2012. Aljinat/Fe3O4 manyetik kompozit boncuklarda katalazın immobilizasyonu: Stabilite özelliklerinin geliştirilmesi. 26.Ulusal kimya kongresi
6-) İspirli Doğaç Yasemin, Sökmen Nazlı, Ayhan Hakan, 2010. Polietilenglikol/ Jelatin IPN Hidrojellerde GOD İmmobilizasyonu. 24. Ulusal Kimya Kongresi
7-) Demir Nilüfer, İspirli Doğaç Yasemin, Ayhan Fatma, Ayhan Hakan, 2010. Küresel Peg/Akrilamid IPN Sistemlerinde Enzim/Substrat İlişkisi. VI. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi
8-) İspirli Doğaç Yasemin, Sökmen Nazlı, Ayhan Fatma, Ayhan Hakan, 2010. Enzim/ Substrat Afinitesine Tampon Etkisi. VI. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi
9-) İspirli Doğaç Yasemin, Ayhan Hakan, 2008. The Effect of Proteic Feeder On Glucose Oxidase Aggregates Formation. The 14th International Biomedical Science and Technology Symposium
10-) Gülsu Aydan, İspirli Doğaç Yasemin, Ayhan Fatma, Ayhan Hakan, 2007. Altın nanopartiküllerin immobilizasyonu için gümüş kuartz kristallerin yüzey biyoafinitesinin değişimi. III. Ulusal Afinite Kongresi

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) . 2017. International journal of biolojical macromolecules. Hakemlik Sayısı: 1
2-) . 2017. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS. Hakemlik Sayısı: 2
3-) . 2015. Materials Science S Engineering C-Materials for Biological Applications. Hakemlik Sayısı: 3
4-) . 2015. Biotechnology and Bioprocess Engineering. Hakemlik Sayısı: 1
5-) . 2015. Journal of Alloys and Compounds. Hakemlik Sayısı: 1
6-) . 2014. Materials Science S Engineering C-Materials for Biological Applications. Hakemlik Sayısı: 13
7-) . 2014. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS. Hakemlik Sayısı: 2
8-) . 2014. Biotechnology and Bioprocess Engineering. Hakemlik Sayısı: 1
9-) . 2014. Industrial & Engineering Chemistry Research. Hakemlik Sayısı: 1
10-) . 2013. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS. Hakemlik Sayısı: 1
11-) . 2013. Materials Science S Engineering C-Materials for Biological Applications. Hakemlik Sayısı: 3

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Synthesis and Characterization of Chitosan/TiO2 Composite Beads for Improving Stability of Porcine Pancreatic Lipase - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:5
2-) Improving of Catalase Stability Properties by Encapsulation in Alginate/Fe3O4 Magnetic Composite Beads for Enzymatic Removal of H2O2 - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:3
3-) TiO2 beads and TiO2-chitosan beads for urease immobilization - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
4-) IMMOBILIZATION OF BOVINE CATALASE ONTO MAGNETIC NANOPARTICLES - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
5-) Synthesis and Characterisation of Biocompatible Polymer-Conjugated Magnetic Beads for Enhancement Stability of Urease - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:3
6-) The Effect of Proteic Feeder on Glucose Oxidase Aggregates Formation - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
7-) A comparative study for lipase immobilization onto alginate based composite electrospun nanofibers with effective and enhanced stability - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
8-) Synthesis and Characterization of Chitosan/TiO2 Composite Beads for Improving Stability of Porcine Pancreatic Lipase - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:4
9-) Improving of Catalase Stability Properties by Encapsulation in Alginate/Fe3O4 Magnetic Composite Beads for Enzymatic Removal of H2O2 - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
10-) TiO2 beads and TiO2-chitosan beads for urease immobilization - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:3
11-) IMMOBILIZATION OF BOVINE CATALASE ONTO MAGNETIC NANOPARTICLES - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
12-) Cross-linked Glucoseoxidase Aggregates: Synthesis and Characterization - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
13-) TiO2 beads and TiO2-chitosan beads for urease immobilization - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
14-) IMMOBILIZATION OF BOVINE CATALASE ONTO MAGNETIC NANOPARTICLES - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
15-) IMMOBILIZATION OF BOVINE CATALASE ONTO MAGNETIC NANOPARTICLES - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
16-) Cross-linked Glucoseoxidase Aggregates: Synthesis and Characterization - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:3
17-) The Effect of Proteic Feeder on Glucose Oxidase Aggregates Formation - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:2

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Improving of Catalase Stability Properties by Encapsulation in Alginate/Fe3O4 Magnetic Composite Beads for Enzymatic Removal of H2O2 - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

Verdiği Dersler

KOZ2007 2017-2018 Güz

BİYOKİMYA

KOZ2005 2017-2018 Güz

TOKSİKOLOJİ

KOZ2003 2017-2018 Güz

KOZMETİK MİKROBİYOLOJİSİ