Personel

Doktor Öğretim Üyesi BETÜL İNANÇ
Doktor Öğretim Üyesi
Betül İnanç
@ E-posta
betulbattaloglu@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5195

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1989-1993

Yüksek Lisans

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1993-1995

Doktora

T.C. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Aile Hekimliği AD. 2004-2008

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Battaloğlu İnanç Betül, 2021. Suicide Cause and Method from 2009-2017 in Turkey. Iranian Journal of Public Health
2-) Battaloğlu İnanç, B., 2016. Acupuncture stimulation analyzed from multiple aspects of Western Medical Science . Acupuncture & Electro-Therapeutics Research Journal
3-) Battaloğlu İnanç, B., 2015. A new theory on the evaluation of traditional Chinese acupuncture mechanisms from the latest medical scientific point of view. . Acupuncture & Electro-Therapeutıcs Res.Int. J.
4-) Battaloğlu İnanç, B., Say Şahin, D., Oğuzöncül, A.F., Bindak, R., Mungan, F., 2012. ''Prevalence of obesity in elementary schools in Mardin, south-eastern of Turkey: A preliminary study'' . Balkan Med J

(A-2) SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Battaloğlu İnanç, B., 2013. ''Metabolic syndrom in school children''. J Clin Res Pediatr Endocrinol

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Say Şahin Deniz, Önal Özgür, Battaloğlu İnanç Betül, 2017. Attitudes of nurses working emergency and ıntensive care units toward good death and death anxiety. Journal of Clinical and Analytical Medicine
2-) Battaloğlu İnanç Betül, 2017. Correlation of the Frequency of Childhood Traumawith Depression and Anxiety in Midwifery Students. JCAM
3-) Önal Özgür, Say Şahin Deniz, Battaloğlu İnanç Betül, Özcan Müzeyyen, 2017. The Attitudes and Behaviours of Physicians Working in Burdur, Turkey Toward Rational Medicine Use. Journal of Clinical and Analytical Medicine
4-) Battaloğlu İnanç Betül, Topal Yaşar, Topal Hatice, 2016. Evaluation of health situation and problems of the families having disabled child: quantitative study. Annals of Eurasian Medicine
5-) Önal, Ö., Say Şahin, D., Battaloğlu İnanç, B., 2016. Should CAM and CAM Training Programs Be Included in the Curriculum of Schools That Provide Health Education?. Journal of Pharmacopuncture
6-) Taşkıran Konaç, Ö., Baldemir, E., Battaloğlu İnanç, B., Kara, B., Topal, Y., Topal, H., 2016. The Place of Complementary Medicine in the Treatment of Autistic Children. Journal of Pharmacopuncture
7-) Şahin Cem, Kırlı İsmail, Battaloğlu İnanç Betül, Tunca Hasan, Yeniçeri Emine Neşe, 2016. Assesment of Disabled Geriatric Health Council Reports. JCAM
8-) Battaloğlu İnanç Betül, Sami Hatipoğlu, Nazmiye Özlem Kaptanoğulları Harmankaya, Nurcihan Aydemir, Derya Sıkar, Nurgül Önder, 2015. Kronik böbrek yetmezliğinde etiyolojik değerlendirme. JCAM
9-) Nazlı Ülger, Baldemir Ercan, Battaloğlu İnanç Betül, 2015. Afiliasyon uygulanan hastanelerde çalışan memnuniyeti Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi örneği. JCAM
10-) Ülger, N., Baldemir, E., Battaloğlu İnanç, B., 2015. Employee Satisfaction in Hospitals with Afilasyo; Sample of Training and Research Hospital of University of Muğla Sıtkı Koçman. . J Clin Anal Med
11-) Değer, V., Battaloğlu İnanç, B., Çifçi, S., 2015. ''Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin tüberküloz bilgi düzeyi'' . J Clin Anal Med
12-) Battaloğlu İnanç, B., 2015. Short Stature and Low Weight in Schoolchildren . J Clin Anal Med
13-) Battaloğlu İnanç, B., 2014. ''Metabolic syndrome in school children in Mardin, South-Eastern of Turkey''. Eurasian J Med
14-) Battaloğlu İnanç Betül, 2014. Okul çocuklarında doktor tanılı astım ve allerjik hastalıklarla fast food ilişkisi. Konuralp Tıp Dergisi
15-) Battaloğlu İnanç Betül, Say Şahin Deniz, Demir Cemil, 2013. 1-6 Years Aged Childrens’ Mothers’ First Aid for Burns Observation in Mardin City Center. JCAM
16-) Battaloğlu İnanç Betül, 2013. 7-15 Years of age group children' hypertension and obesity. JCAM
17-) Battaloğlu İnanç, B., 2013. ''7-15 yaş grubu çocuklarda hipertansiyon ve obezite''. J Clin Anal Med
18-) Battaloğlu İnanç, B., Say Şahin, D., Demir, C., 2013. ''Mardin il merkezinde 1-6 yaş grubu çocuğu olan annelerin yanıklarda ilk uygulamalarının incelenmesi'' . J Clin Anal Med
19-) Battaloğlu İnanç, B., 2013. ''Bazı bitkisel ekstrelerin sitotoksitelerinin araştırılması''. Euras J Fam Med
20-) Battaloğlu İnanç Betül, 2012. The evaluation of obesity through blood parametres. Bitlis Eren Journal of Science Technology

(A-4) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Battaloğlu İnanç Betül, 2020. Different Point of View to the Autoimmune Diseases and Treatment with Acupuncture. Journal of Pharmacopuncture
2-) Battaloğlu İnanç Betül, 2020. The Quality Specialities in Turkiye\u2019s Honies for Apitherapy. Journal of Pharmacopuncture
3-) Battaloğlu İnanç Betül, 2016. The treatment of stuttering with hypnosis A case report. The Annals of Eurasian Medicine
4-) Süzen Alev, Battaloğlu İnanç Betül, 2016. Burns Caused by Sitting on Corrosive Material. JCAM
5-) Battaloğlu İnanç Betül, 2016. What is acupuncture infact?. Journal Of Clinical Analytic Medicine
6-) Şahin, C., Levent, M., Akbaba, G., Kara, B., Yeniçeri, E.N., Battaloğlu İnanç, B., 2016. Idiopathic basal ganglia calcification presented with ımpulse control disorder. . Case Reports in Endocrinology.
7-) Battaloğlu İnanç, B., 2013. ''Bell’s palsy and acupuncture treatment''. J Clin Anal Med

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Battaloğlu İnanç Betül, 2021. The Way of Starting Smoke and the Frequency of Use: A Nationwide Study in Turkey. Journal of Psychiatry & Mental Disorders
2-) Demir Cemil, Battaloğlu İnanç Betül, 2015. Investigate Nasal Colonize Staphylococcus Species Biofilm Produced. JCAM

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Topal Yaşar, Topal Hatice, Battaloğlu İnanç Betül, 2020. Predictors of hospitalization in children with infectiosus mononucleosis. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi
2-) Topal Yaşar, Topal Hatice, Battaloğlu İnanç Betül, 2019. Türkiye’de 0-14 yaş grubundaki çocuklarda 2014 yılı diş sağlığı düzeyinin değerlendirilmesi. Ortadoğu Tıp Dergisi
3-) Topal Yaşar, Topal Hatice, Battaloğlu İnanç Betül, Özkoç Hatice Hicret, 2017. Türkiye’de Sağlam Çocuk İzlemi Verilerinin Değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
4-) Battaloğlu İnanç Betül, 2015. Ebelik bölümü öğrencilerinde sigara alkol madde kullanımını etkileyen faktörler ve aile sosyal desteği. Eurasian Journal Of Family Medicine
5-) Battaloğlu İnanç, B., Çifçi, S., Değer, V., 2013. Mardin ili ilköğretim okulu öğrencilerinin fiziksel şiddete maruziyetleri ve yaklaşımları. . Turk Arch Ped
6-) Önder, N., Hatipoğlu, S., Battaloğlu İnanç, B., Sıkar, D., 2013. ''5-15 yaş arası astımlı çocukların sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri'' . TAHD
7-) Battaloğlu İnanç, B., 2013. 15-49 yaş arası kadınların anne sütü ile ilgili bilgileri.. Turk Aile Hek Derg

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Battaloğlu İnanç Betül, 2016. Writing on the water is hypnosis Highlighting the power of words. The Annals of Eurasian Medicine
2-) Battaloğlu İnanç Betül, 2015. Alternatif tıbbın dünü, bu günü ve yarını. Numune Sağlık Dergisi
3-) Battaloğlu İnanç Betül, 2014. Ağrılı hastalarda akupunktur noktalarına O2O3 Ozon uygulamaları. Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi
4-) Sıkar, D., Yaşar, L., Battaloğlu İnanç, B., Önder, N., 2013. ''Eski sezaryenli gebelerin demografik özelliklerinin ve ilk sezaryen endikasyonlarının değerlendirilmesi'' . TAHD

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Battaloğlu İnanç, B., 2014. ''İrritabl barsak sendromunun akupunktur ile tedavisi''. Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Battaloğlu İnanç Betül, 2019. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemlerinin Geriatrikve Palyatif Bakımda Kullanımı: Olgu Sunumu. 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi
2-) Battaloğlu İnanç Betül, Kara Ahmet, 2018. Apiterapi. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi
3-) Kara Ahmet, Yeniçeri Emine Neşe, Battaloğlu İnanç Betül, 2018. EVDE SAĞLIK BİRİMİNE KAYITLI DİYABETLİ HASTALARIN KAN ŞEKERİ REGÜLASYONUAÇISINDAN TUTUM VE DAVRANIŞLARI. 12. Uluslararası İstanbul Aile Hekimliği Kongresi
4-) Battaloğlu İnanç Betül, Kara Ahmet, 2018. Türkiye’deki balların özellikleri. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi
5-) Battaloğlu İnanç Betül, Yeniçeri Emine Neşe, Usta Oğuzer, 2018. Bilgi Toplumu. Şiddet ve Sosyal Travmalar
6-) Yeniçeri Emine Neşe, Battaloğlu İnanç Betül, Usta Oğuzer, 2018. Kadına Şiddet. Şiddet ve Sosyal Travmalar
7-) Battaloğlu İnanç Betül, 2017. Otoimmün hastalıklara akupunkturla yaklaşım. 5. Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu
8-) Battaloğlu İnanç, B., 2014. Facial palsy. . 16.Dünya Medikal Akupunktur Kongresi ( ICMART 2014 )
9-) Battaloğlu İnanç, B., 2012. Mardin ili ilköğretim çağındaki çocuklarda obezite prevelansı.. 17th European Annual Meeting of the International Association of Adolescent Health (IAAH) 48. Pediatric Congress

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Battaloğlu İnanç Betül, 2021. Why Should Be Used Apitherapy In The Treatments. 1st joint international apitherapy congress
2-) Battaloğlu İnanç Betül, 2020. Beslenmede polenin yeri. 3. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
3-) Battaloğlu İnanç Betül, 2020. Kişisel İnternet Kullanımı Ve Covid 19. 3. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
4-) Battaloğlu İnanç Betül, 2018. Akupunktur ve Ağrı. 5. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi
5-) Battaloğlu İnanç Betül, 2018. Süper Gıdalar. 1. Aile Hekimliği Sempozyumu
6-) Battaloğlu İnanç Betül, Topal Hatice, Topal Yaşar, 2017. ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP OLAN AİLELERİN SAĞLIK DURUMLARI VE PROBLEMLERİ. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
7-) Battaloğlu İnanç Betül, Topal Hatice, Topal Yaşar, 2017. GÖÇ EDEN KADINLARIN SAĞLIĞI. I. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ
8-) Battaloğlu İnanç Betül, Topal Hatice, Topal Yaşar, 2017. APİTERAPİ NEDİR?. I. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ
9-) Battaloğlu İnanç Betül, 2017. O Bir Dev. 10. Uluslararası Tıbbi Hipnoz Kongresi
10-) Battaloğlu İnanç Betül, Topal Hatice, Topal Yaşar, 2017. HEALTHY INDIVIDUAL, BUT WHY?. Uluslararası Sağlık ve Çevre Kongresi USCEK 2017
11-) Topal Yaşar, Topal Hatice, Battaloğlu İnanç Betül, 2017. NEGATIVE ENVIRONMENT: CHG·LDREN ARE UNDER THE FULL OF ENVG·ROMEN. Uluslararası Sağlık ve Çevre Kongresi USCEK 2017
12-) Battaloğlu İnanç, B., 2015. A new perspective for acupuncture . 8. Uluslararası katılımlı Ulusal Akupunktur kongresi & 2. Entegre Tıp Sempozyumu
13-) Battaloğlu İnanç, B., 2015. Ebelik öğrencilerinde çocukluk çağı ruhsal travma sıklığı. . 20th WONCA Europa Congress
14-) Battaloğlu İnanç, B., Hatipoğlu, S., Harmankaya Kaptanoğulları, N.Ö., Aydemir, N., Sıkar, D., Önder, N., 2015. Kronik böbrek yetmezliğinde etiyolojik değerlendirme. . 20th WONCA Europa Congress

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Battaloğlu İnanç Betül, Kara Ahmet, 2018. Apiterapinin tarihçesi. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi
2-) Battaloğlu İnanç Betül, 2018. Mikrobiyataya dikkat!!!. 12. Uluslararası İstanbul Aile Hekimliği Kongresi
3-) Battaloğlu İnanç Betül, 2018. Sigarayı Elektronik Sigarayla Bırakmak Mı?. 12. Uluslararası İstanbul Aile Hekimliği Kongresi
4-) Battaloğlu İnanç Betül, 2018. Alopesi Areata. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi
5-) Yeniçeri, E.N., Battaloğlu İnanç, B., Ceyhan, M.N., Aslan, D., Şahin, C., Yıldırım, B., Karaman, Ö.N., Güldal, D., 2015. Relationship between nutritional status and functional impairment in 65 years and older home care patients. . 20th WONCA Congress.
6-) Battaloğlu İnanç, B., 2015. Bazı bitkisel ekstrelerin sitotoksitelerinin araştırılması. . 20th WONCA Europa Congress
7-) Battaloğlu İnanç, B., 2015. The relation of asthma and allergic diseases diagnosed by doctor with fast foods in schoolchildren.. 20th WONCA Europa Conference
8-) Battaloğlu İnanç, B., 2015. Which trauma is so dangerous? . 20th. WONCA Europa Conference
9-) Battaloğlu İnanç, B., 2015. Short stature and low weight in schoolchildren. . 20th. WONCA Europa Conference 2015
10-) Battaloğlu İnanç, B., 2015. Kekemeliğin hipnoz ile tedavisi: Bir vaka sunumu. . 9. Uluslararası Tıbbi Hipnoz Kongresi
11-) Yeniçeri, E.N., Battaloğlu İnanç, B., Ceyhan, M.N., Aslan, D., Şahin, C., Ünal, Y., Yıldırım, B., 2015. Determining social support, mental health and quality in 65 years and older home care patients. . 20th. WONCA Europe Conference
12-) Önder, N., Hatipoğlu, S., Battaloğlu İnanç, B., Sıkar, D., 2015. 5-15 yaş arası astımlı çocukların sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri. . 20th WONCA Europa Congress
13-) Ülger, N., Baldemir, E., Battaloğlu İnanç, B., 2015. Afiliasyon uygulanan hastanelerde çalışan memnuniyeti; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi örneği. . 20th WONCA Europa Congress
14-) Demir, C., Battaloğlu İnanç, B., 2015. Nazal kolonize Stafilokok türlerinde biyofilm üretiminin araştırılması. . 20th WONCA Europa Congress
15-) Değer, V., Battaloğlu İnanç, B., Çifçi, S., 2015. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin tüberküloz bilgi düzeyi. . 20th WONCA Europa Congress
16-) Say Şahin, D., Battaloğlu İnanç, B., Demir, C., 2012. Association with G-2548A LEP polymorphism, body mass index, plasma leptin and lipid levels in Turkish obese woman. . 1st.American Society of Nutrition Middle East Congress(Nutrition in&Health and Disease)
17-) Battaloğlu İnanç, B., 2012. Okul çağı çocuklarında obezite, astım ve gıdalar.. 17th European Annual Meeting of the International Association of Adolescent Health (IAAH) 48. Pediatric Congress
18-) Battaloğlu İnanç, B., 2012. Mardin’deki okul çocuklarında metabolik sendrom. . 17th European Annual Meeting of the International Association of Adolescent Health (IAAH) 48. Pediatric Congress.
19-) Battaloğlu İnanç, B., 2011. Ağrı tedavisinde akupunktur noktalarına ozon enjeksiyonu. . International Academic Ozone Therapy Congress

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Battaloğlu İnanç, B., 2015. Biz aslında akupunkturla ne yapıyoruz? . 4. Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu
2-) Battaloğlu İnanç, B., Çifçi, S., Değer, V., 2015. Mardin ili ilköğretim okulu öğrencilerinin fiziksel şiddete maruziyetleri ve yaklaşımları. . 14. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi
3-) Battaloğlu İnanç, B., 2014. Alternatif tıbbın dünü, bugünü ve yarını. . Ulusal Aile Hekimliği Kongresi.
4-) Battaloğlu İnanç, B., 2013. Obezite yönetiminde integratif yaklaşımlar. . 3. Trakya Aile Hekimliği Kongresi.
5-) Battaloğlu İnanç, B., 2012. Okul çocuklarında metabolik sendrom. . Ankara Aile Hekimliği Kongresi.

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Battaloğlu İnanç Betül, 2017. İğnenin beyni. 11.İstanbul Aile Hekimliği Kongresi
2-) Battaloğlu İnanç, B., 2011. Irrıtabl barsak sendromunun akupunkturla tedavisi. . 10.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Şahin Cem, Akbaba Gülhan, Kırlı İsmail, Akbaba Eren, Tunca Hasan, Battaloğlu İnanç Betül, Canbek Umut, Yeniçeri Emine Neşe, 2017. Gestasyonel diyabetes mellitus gelişimini öngörmede biyobelirteç olarak sırt-1 ve neurogenin-3 kan düzeyleri.. İstanbul Tıp Fakültesi, Geleneksel İç Hastalıkları Günleri, İnteraktif Güncelleştirme
2-) Battaloğlu İnanç, B., 2016. İnsülin direncinin erken tespiti. 8. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
3-) Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu. 60 yaş ve üstü tonsillofarenjitli hastalarda kefirin antimikrobiyal etkisinin belirlenmesi. Demir C, Say Şahin D, Battaloğlu İnanç B. 25-29.10.2013 - 2013
4-) Battaloğlu İnanç, B., Aydemir, N., Hatipoğlu, S., 2012. Sağlam çocuk polikliniğine başvuran 0-1 yaş bebeği olan annelerde depresyon taraması ve depresyonda etkili risk faktörlerini belirleme. . Ankara Aile Hekimliği Kongresi.
5-) Battaloğlu İnanç, B., 2012. Okul çocuklarında obezite ve hipertansiyon sıklığı. Ankara Aile Hekimliği Kongresi

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Battaloğlu İnanç Betül, 2021. APİTERAPİ/Apiterapinin Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Yeri. Yayın Evi: Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) Editör Adı: Ali Timuçin Atayoğlu
2-) Battaloğlu İnanç Betül, 2020. Etik Yönleri İle Yaşlılık Ve Yaşlanma/Sağlıklı Yaşlanma ve Tamamlayıcı Tedaviler. Yayın Evi: Ekin Basın Yayın Dağıtım Editör Adı: Deniz Say Şahin
3-) Battaloğlu İnanç Betül, 2020. Bütüncül TIP, Birinci Basamakta ve Aile Hekimliğinde Güncel Tanı- Tedavi/Apiterapi. Yayın Evi: Ankara Nobel Tıp Kitapevleri Editör Adı: Aydın Çifçi Adem Özkara, Serkan Tursun, Bulut Demirel, Murat Kekilli

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yeniçeri Emine Neşe, Battaloğlu İnanç Betül, 2017. (Tıp Öğrencileri İçin)Dahili BilimlerÖykü alma ve fizik muayene/Birinci basamakta hasta ile görüşme 4. Bölüm. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Basımevi Editör Adı: Mert Küçük

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Psychiatry Investıgation. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Psychiatry investigation. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Psychiatry Investigation. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Annals of General Psychiatry. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Psychiatry Investigation. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Psychiatry Investigation journal. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
7-) OMEGA - Journal of Death and Dying. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
8-) ANNALS OF GENERAL PSYCHIATRY. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
9-) OMEGA - Journal of Death and Dying. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
10-) Annas of General Psychiatry. 2018. Hakemlik Sayısı: 4
11-) African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines. 2018. Hakemlik Sayısı: 2
12-) Scientific Reports-Nature. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
13-) Annals of General Psychiatry. 2017. Hakemlik Sayısı: 3
14-) Annals of general Psychiatry. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
15-) BMC Complementary and Alternative Medicine Journal. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
16-) Annals of General Psychiatry. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
17-) Annals of General Psychiatry. 2015. Hakemlik Sayısı: 2
18-) African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicine. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
19-) International Journal of Injury Control and Safety Promotion. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
20-) Balkan Medical Journal. 2013. Hakemlik Sayısı: 1

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Ahi Evran Tıp Dergisi. 2022. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Fırat Tıp Dergisi. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
2-) The Eurasian Journal of medicine. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Dicle Medical Journal. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
5-) ACAM. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
6-) ACAM. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
7-) ACAM. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
8-) ACAM. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
9-) The Annals of Clinical and Analytical Medicine. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
10-) Annals of Clinical and Analytical Medicine. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
11-) International Journal of Preventive Medicine . 2020. Hakemlik Sayısı: 2
12-) Fırat Tıp Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 2
13-) Dicle Tıp Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
14-) JCAM. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
15-) Journal of Clinical Analytic Medicine. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
16-) Journal of Acupuncture and Meridian Studies. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
17-) JCAM. 2016. Hakemlik Sayısı: 2
18-) International Journal of Preventive Medicine . 2015. Hakemlik Sayısı: 1
19-) Journal of Clinical and Analytic Medicine. 2015. Hakemlik Sayısı: 2
20-) Journal of Clinical and Analytic Medicine. 2014. Hakemlik Sayısı: 4
21-) Dicle Tıp Dergisi. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
22-) Journal Of Clinical Analytic Medicine-Hakemlik - 2013

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Fırat Tıp Dergisi. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Dicle tıp dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Dicle Tıp Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 2

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. The Annals of Clinical and Analytical Medicine.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. JCAM.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. J Clin Anal Med.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Journal Of Clinical Analytic Medicine.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) ''Metabolic syndrome in school children in Mardin, South-Eastern of Turkey'' - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 5
2-) Should CAM and CAM Training Programs Be Included in the Curriculum of Schools That Provide Health Education? - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
3-) ''Metabolic syndrom in school children'' - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
4-) ''7-15 yaş grubu çocuklarda hipertansiyon ve obezite'' - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) ''Prevalence of obesity in elementary schools in Mardin, south-eastern of Turkey: A preliminary study'' - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
6-) Acupuncture stimulation analyzed from multiple aspects of Western Medical Science - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
7-) 15-49 yaş arası kadınların anne sütü ile ilgili bilgileri. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
8-) A new theory on the evaluation of traditional Chinese acupuncture mechanisms from the latest medical scientific point of view. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 9
9-) Correlation of the Frequency of Childhood Traumawith Depression and Anxiety in Midwifery Students - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
10-) Okul çocuklarında doktor tanılı astım ve allerjik hastalıklarla fast food ilişkisi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
11-) Evaluation of health situation and problems of the families having disabled child: quantitative study - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
12-) Okul çocuklarında doktor tanılı astım ve allerjik hastalıklarla fast food ilişkisi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) ''Metabolic syndrom in school children'' - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) The Place of Complementary Medicine in the Treatment of Autistic Children - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
3-) ''5-15 yaş arası astımlı çocukların sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri'' - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
4-) ''Metabolic syndrome in school children in Mardin, South-Eastern of Turkey'' - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
5-) Okul çocuklarında doktor tanılı astım ve allerjik hastalıklarla fast food ilişkisi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) ''İrritabl barsak sendromunun akupunktur ile tedavisi'' - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
7-) A new theory on the evaluation of traditional Chinese acupuncture mechanisms from the latest medical scientific point of view. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
8-) 15-49 yaş arası kadınların anne sütü ile ilgili bilgileri. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
9-) ''Prevalence of obesity in elementary schools in Mardin, south-eastern of Turkey: A preliminary study'' - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
10-) ''7-15 yaş grubu çocuklarda hipertansiyon ve obezite'' - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
11-) Mardin ili ilköğretim okulu öğrencilerinin fiziksel şiddete maruziyetleri ve yaklaşımları. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 5
12-) Idiopathic basal ganglia calcification presented with ımpulse control disorder. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Should CAM and CAM Training Programs Be Included in the Curriculum of Schools That Provide Health Education? - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) ''Metabolic syndrome in school children in Mardin, South-Eastern of Turkey'' - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
3-) 15-49 yaş arası kadınların anne sütü ile ilgili bilgileri. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) A new theory on the evaluation of traditional Chinese acupuncture mechanisms from the latest medical scientific point of view. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
5-) Evaluation of health situation and problems of the families having disabled child: quantitative study - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) ''Eski sezaryenli gebelerin demografik özelliklerinin ve ilk sezaryen endikasyonlarının değerlendirilmesi'' - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
7-) Okul çocuklarında doktor tanılı astım ve allerjik hastalıklarla fast food ilişkisi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) ''Prevalence of obesity in elementary schools in Mardin, south-eastern of Turkey: A preliminary study'' - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
2-) ''Metabolic syndrome in school children in Mardin, South-Eastern of Turkey'' - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
3-) 15-49 yaş arası kadınların anne sütü ile ilgili bilgileri. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Acupuncture stimulation analyzed from multiple aspects of Western Medical Science - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) ''7-15 yaş grubu çocuklarda hipertansiyon ve obezite'' - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
6-) ''Prevalence of obesity in elementary schools in Mardin, south-eastern of Turkey: A preliminary study'' - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
7-) Evaluation of health situation and problems of the families having disabled child: quantitative study - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
8-) Mardin ili ilköğretim okulu öğrencilerinin fiziksel şiddete maruziyetleri ve yaklaşımları. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
9-) Idiopathic basal ganglia calcification presented with ımpulse control disorder. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) ''Metabolic syndrome in school children in Mardin, South-Eastern of Turkey'' - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) ''Prevalence of obesity in elementary schools in Mardin, south-eastern of Turkey: A preliminary study'' - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
3-) ''7-15 yaş grubu çocuklarda hipertansiyon ve obezite'' - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) 15-49 yaş arası kadınların anne sütü ile ilgili bilgileri. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 5
5-) Okul çocuklarında doktor tanılı astım ve allerjik hastalıklarla fast food ilişkisi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
6-) Okul çocuklarında doktor tanılı astım ve allerjik hastalıklarla fast food ilişkisi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 3

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) A new theory on the evaluation of traditional Chinese acupuncture mechanisms from the latest medical scientific point of view. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) ''Prevalence of obesity in elementary schools in Mardin, south-eastern of Turkey: A preliminary study'' - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çalışan Araştırma Görevlilerinin Tükenmişlik Düzeyi ve İlişkili Etkenler. Konu: Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çalışan Araştırma Görevlilerinin Tükenmişlik Düzeyi ve İlişkili Etkenler. Gökçe-GÜRSOY ÇAKMAK. 2023
2-) Tez Adı: Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu ile Hastane Yatışı Yapılan, 2-5 Yaş Arası Çocukların, Anne Sütü Alımı Açısından Değerlendirilmesi. Konu: Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu ile Hastane Yatışı Yapılan, 2-5 Yaş Arası Çocukların, Anne Sütü Alımı Açısından Değerlendirilmesi. Velican-YILMAZ. 2022
3-) Tez Adı: Diyareli irritabl barsak sendromu olan hastalarda eşlik edebilen aleksitimin sorgulanması, aldığı tedaviler,başvurduğu poliklinikler,tedavi sonrası alınan yanıtlar ve sosyodemografik veriler açısından incelenmesi. Konu: Irritabl Barsak Sendromu. Ahmet-KARA. 2019

(F-3) Lisansüstü/Tıpta Uzmanlık/ Sanatta Yeterlilik tez çalışmaları savunma sınavlarında jüri üyesi olarak görev almak

1-) Tez Adı: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi COVID-19 Pandemi Servisinde Yatmış ve Pnömoni Gelişmiş Olan Hastalarda ISTH Skorlamasının Prognoz ve MPV ile İlişkisinin Araştırılması. Konu: COVID. Elif-KARAKUŞ. 2023
2-) Tez Adı: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Araştırma Görevlilerinin Tükenmişlik Düzeyi ve İlişkili Etmenler. Konu: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Araştırma Görevlilerinin Tükenmişlik Düzeyi ve İlişkili Etmenler. Gökçe -Gürsoy Çakmak. 2023
3-) Tez Adı: Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuranlarda, Sigara Bırakma Nedeninin Bırakma Başarısına Etkisi. Konu: Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuranlarda, Sigara Bırakma Nedeninin Bırakma Başarısına Etkisi. Engin Deniz-OYTUN. 2023
4-) Tez Adı: Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniğine Baş Dönmesi Şikâyeti ile gelen hastaların değerlendirilmesi. Konu: Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniğine Baş Dönmesi Şikâyeti ile gelen hastaların değerlendirilmesi. Selda -DURSUN . 2023
5-) Tez Adı: Çocuklarda Tıbbi Hastalığa Bağlı Uzun Süre İlaç Kullanımının Akılcı İlaç Kullanımına Etkisi. Konu: Çocuklarda Tıbbi Hastalığa Bağlı Uzun Süre İlaç Kullanımının Akılcı İlaç Kullanımına Etkisi. Aynur-ÖZDEMİR. 2023
6-) Tez Adı: Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu ile Hastane Yatışı Yapılan, 2-5 Yaş Arası Çocukların, Anne Sütü Alımı Açısından Değerlendirilmesi. Konu: Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu ile Hastane Yatışı Yapılan, 2-5 Yaş Arası Çocukların, Anne Sütü Alımı Açısından Değerlendirilmesi. Velican -YILMAZ. 2022
7-) Tez Adı: MUĞLA’NIN ULA İLÇESİNDE 65 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERDE POLİFARMASİ DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ. Konu: MUĞLA’NIN ULA İLÇESİNDE 65 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERDE POLİFARMASİ DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ. Furkan -DİNÇ. 2022
8-) Tez Adı: Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine Başvuran Diyabetik Hastaların Covid-19 Enfeksiyonu Farkındalığı, Bilgi, Tutum ve Davranışları. Konu: Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine Başvuran Diyabetik Hastaların Covid-19 Enfeksiyonu Farkındalığı, Bilgi, Tutum ve Davranışları. Nezahat-ZURLU GÜNDÜZ. 2022
9-) Tez Adı: Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde Çalışan Hekimlerin Sigara Kullanımı İle Tükenmişlik Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Konu: Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde Çalışan Hekimlerin Sigara Kullanımı İle Tükenmişlik Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Muharrem-DELİKKAYA. 2022
10-) Tez Adı: Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi. Konu: Sigara Bırakma. Muhammed Furkan -GÜRÇAY. 2021
11-) Tez Adı: Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Polikliniğine başvuran diyabetik hastaların pnömokok ve influenza aşı farkındalığının değerlendirilmesi. . Konu: Aşı farkındalığı. Halil-ÇETİNKAYA. 2021
12-) Tez Adı: Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç hastalıkları Polikliniğine Başvuran Tip 2 Diyabetik Hastaların Diyabet Öz Yönetiminin Değerlendirilmesi.. Konu: Diyabet Yönetimi. Fatih-KARAMANLI. 2021

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Otizm spektrum bozukluğunun erken tanısı. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Keşke Erkenden Anlayabilseydik (KEŞKE): Okul öncesi öğretmenlerinin ve 3-6 yaş grubunda çocuğu olan ailelerin otizm ve bilişsel gelişimde gecikme ile ilgili farlandalık düzeylerinin arttırılması. 2015-2016

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Tamamen bitkisel ekstrelerle doğal sivrisinek kovucu yapabilmek. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Bazı Bitkisel Ekstrelerin Sitotoksitelerinin Araştırılması Doğal sivrisinek kovucu . 2012-2012

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Researcher of the year. 2016

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 9. Aile Hekimliği Araştırma Günleri. Türkiye. . 2016
2-) 9. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL AKUPUNKTUR KONGRESİ ve 3. TAMAMLAYICI TIP SEMPOZYUMU. 19 - 22 Mayıs 2016. Türkiye. . 2016

(I-7) Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Cogito Ergo Sum (Düşünüyorum öyleyse varım); Yin ve Yang Gerçekliği. 20th WONCA Europa Conference . 22-25.10.2015. Türkiye. 2015

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) MSKÜ Sürdürülebilir Yeşil kampüs Koordinatörlüğü İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Sempozyumu. Muğla. . 2023

(I-9) Alanı ile ilgili kurum içi yada kurumdışı komisyon veya kurullarda görev yapmak (her yıl için )

1-) Probleme Dayalı Öğretim. Türkiye. . 2023
2-) Probleme Dayalı Öğretim. Türkiye/Muğla. . 2022
3-) Probleme Dayalı Öğretim. Türkiye/Muğla. . 2021
4-) Probleme Dayalı Öğretim. Türkiye/Muğla. . 2021
5-) ''II. Sağlık Hizmetleri Sempozyumu". Isparta. . 2020
6-) Eğitim Becerileri Kursu. Türkiye. . 2020
7-) Probleme Dayalı Öğretim. Türkiye/Muğla. . 2020
8-) Probleme Dayalı Öğretim. Türkiye/Muğla. . 2019
9-) PDÖ. Türkiye/Muğla. . 2018
10-) Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği. Türkiye. . 2018
11-) Probleme Dayalı Öğrenme. Muğla/Türkiye. . 2017