Rektörümüzden

Rektörümüzün Mesajı
Üniversitemizin çok değerli akademik, idari personeli ve çok kıymetli öğrencilerimiz,
 
Bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında önemli rol oynayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, eğitim ve araştırma imkanları ile sürekli yükselen bir grafiğe sahiptir.
Çağa ayak uyduran programları, gelişmiş araştırma merkezleri, laboratuvarları; elde ettiği patent ve proje başarıları ile ülkemize bilimsel, sosyal ve kültürel alanda pek çok katkı sağlayan üniversitemiz, Türkiye’nin geleceği için donanımlı insan kaynağı yetiştirmeyi en temel misyonu olarak belirlemiştir. Bu amaca uygun olarak paylaşarak üretme odaklı bir anlayışla bölgemize ve ülkemize ulaşmayı sürdürecektir.
Üniversitemiz, 30 yıllık tecrübesiyle bilimin ışığında; hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkesinden ödün vermeden, insan hakları ve hukuka uygunluk süreçlerinden ayrılmadan ülkemize faydalı, toplumun ihtiyaç duyduğu sosyal becerileri yüksek, entelektüel bireyler yetiştirmeye devam edecektir.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine Rektör olarak hizmet edecek olmanın yarattığı heyecanla başta akademik ve idari personelimiz olmak üzere bütün mensuplarımızı, kıymetli öğrencilerimizi ve değerli ailelerini en içten duygularımla selamlıyorum.
 
Prof. Dr. Turhan Kaçar
Rektör

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı