Eğitim-Öğretim

Yatay Geçiş

Öğrenciler, eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim kurumları ve kurum içindeki bölümlere " Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Trasferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" uyarınca her yarıyıl başında dersler başlamadan önce yatay geçiş için başvurabilirler.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı