Öğrenci Hayatı

Sınav Değerlendirme

Sömestir boyunca seminer, proje vs. gibi çalışmalardan ayrı olarak öğrenciler en az bir tane ara sınav ve dönem sonu final sınavına girmek zorundadırlar.

Ara sınavların yeri ve tarihi ders hocasının isteği doğrultusunda bölümler tarafından en az bir hafta önce ilan edilir. Final sınavlarının yeri ve tarihi ise fakülte / yüksekokul yönetim kurulu tarafından en az iki hafta önce açıklanır.

Öğrencilerin ders notu ara sınav, final sınavı, dönem ödevi çalışması ve katılımı dikkate alınarak verilir. Uygulamalı çalışmalar ve diğer ders dışı kurslar için notlar dönem boyunca öğrencinin genel çalışma ve performans değerlendirilmesi ile belirlenir. Öğrencilerin notları web sayfasında duyurulur.

Ön lisans ve lisans derecesi için öğrenciler mezun olmak için en az 2.00/4.00 genel not ortalamasını edinmelidir. Not ortalaması üst üste 3.00 ve 3.49 arasında olanlar Onur Öğrenci, v ortalaması 3.50 ve 4.00 arasında olan öğrenciler Yüksek Şeref Öğrenci olarak listelenir. Yüksek lisans diploması için; öğrencilerin en az 2.50/4.00, doktora dereceleri için en az 3.00/4.00 not ortalaması tutturması gerekmektedir.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı