Öğrenci Hayatı

Değişim Öğrencileri

Avrupalı ??öğrenciler kuruma kayıtlı oldukları bölüm veya program için geçerli Muğla Üniversitesi ile ikili anlaşma olması şartıyla, Erasmus programı çerçevesinde bir değişim öğrencisi olarak Muğla Üniversitesi’ne başvurabilirler. Benzer şekilde, Muğla Üniversitesi’nde kayıtlı olan öğrenciler Erasmus öğrenci değişim programından faydalanabilirler. Değişim dönemleri 3 ile 12 ay arasında olabilir.

Muğla Üniversitesi'nde eğitim almak için başvuru yaparken, değişim öğrencileri öncelikle kendi kurumlarının Uluslararası İlişkiler Ofisi / Uluslararası Koordinatörü / ECTS koordinatörlerine başvurmalıdır. Başvuran öğrenci, başvuru formunu, anlaşma formunu ve transkript formlarını doldurmalıdır. Öğrenim dili Türkçe’dir fakat öğrenci değişim programlarına katılan bölümler İngilizce dersler, kurs paketleri ve ihtiyaca yönelik çalışmalar sunabilirler. Öğrenme Anlaşmaları değişim dönemlerinden önce yapılır ama sonrasında da değiştirilebilir.  Gelen Erasmus öğrencileri herhangi bir ücret ödemezler. Uluslararası İlişkiler Ofisi ile koordine bir şekilde bölüm ECTS koordinatörleri bölüm ile danıştıktan sonra gelen öğrencileri kabul ederler. Uluslararası İlişkiler Ofisi ve bölüm ECTS koordinatörleri gelen öğrencilere gerekli formları doldurmaları konusunda ve kayıt sırasında yardımcı olurlar. Erasmus değişim programları hakkında duyuru yılda Nisan ve Ekim ayında olmak üzere iki defa yapılır.  Giden değişim öğrencileri başvurmak istedikleri okulun başvuru tarihleri ve prosedürlerini takip etmelidirler. 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı