Bilgiler

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Misyonu ve Vizyonu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin misyonu;

Bilginin teknolojik ürüne ve toplumsal faydaya dönüşümünü önceleyen araştırma ve projeler yapmak; sunduğu nitelikli eğitim-öğretimle mesleki bilgi, beceri ve yetkinlikler ile donatılmış yenilikçi ve girişimci bireyler yetiştirmektir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin vizyonu;

Uluslararası standartlarda gerçekleştirdiği eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamalarıyla markalaşan ve toplumsal refahın artmasına öncülük eden bir dünya üniversitesi olmaktır.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı