Öğrenci Hayatı

Ders Yükü ve Mezuniyet Koşulları

Belirli bir lisans programının müfredatı, ilgili birimimiz tarafından geliştirilen ve ilgili fakülte / yüksekokul yönetim kurulu tarafından alınan karar sonrasında Üniversite Senatosu tarafından onaylanmıştır. 


Ders notları ve mezuniyet durumu kredi sisteminin ilkeleri ve değerlendirme kurulu dereceleme ölçeği kullanılarak yapılır.

Mezun olabilmek için öğrenciler asgari mezuniyet kreşi şartını yerine getirmek ve bölüm ya da kayıtlı oldukları program tarafından belirlenen seçmeli dersler ile birlikte tüm zorunlu dersleri başarıyla tamamlamak zorundadır. Dört çeşit ders tipi vardır: zorunlu, seçmeli, ön şartlı ve yabancı dil destekli. Öğrenciler muaf olmadıkları sürece tüm zorunlu dersleri almak zorundadırlar. Seçmeli dersler genelde profesyonel/teknik alandadır ama ilgi alanına bağlı olarak öğrenciler diğer bir bölüm veya program tarafından açılan seçmeli dersleri de alabilirler. Bölümlerin aynı zamanda ön şartlı dersleri de olabilir, bu dersler üniversite senatosu tarafından onaylanır.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı