Öğrenci Hayatı

Akademik Yıl

Bir akademik yıl final sınavları haftalarını kapsamayacak şekilde 14 haftalık iki döneme ayrılmıştır. Sonbahar dönemi yaklaşık olarak Eylül ayından Ocak ayına kadar olan periyodu kapsar. İlkbahar dönemi ise Şubat ayından Haziran ayına kadar sürer. Dini ve ulusal bayramlar için tatil araları olur. Öğrencilerin derslere, seminerlere, laboratuvar çalışmalarına en az yüzde 70 oranında katılmaları zorunludur. Akademik yıl, üniversite senatosunun karar verdiği bir tarihte başlar.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı