Öğrenci Hayatı

Burs ve İş Olanakları

Başarılı öğrenciler ve sınırlı mali imkânları sınırlı olanlar,  'Sıtkı Koçman Vakfı ve Üniversite yönetimi tarafından sağlanan burs ve kredilerden yararlanabilir. Öğrenciler ayrıca farklı sivil toplum / toplum örgütleri, yardım kuruluşları ve vakıflar tarafından sağlanan krediler ve burslar ile ilgili tavsiye ve rehberlik verilir. Sıtkı Koçman Vakfı hem lisans hem de lisansüstü çalışmalar için burs vermektedir. Özel krediler, şehit çocuklar, engelli öğrenciler ve doğal afetler yaşamış olan öğrenciler için kullanılır.


Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı