Personel

Doç.Dr. REYHAN ARSLAN AYAZLAR
Doç.Dr.
Reyhan Arslan Ayazlar
@ E-posta
reyhanayazlar@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 2140

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Bölümü / Turizm İşletmeciliği Abd

Kadro Birimi

Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Bölümü / Turizm İşletmeciliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği 2007

Yüksek Lisans

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ABD 2011

Doktora

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ABD 2015

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Arslan Ayazlar Reyhan, 2019. Entertaining visiting friends and relatives (VFR) in destination settings: A cross-cultural host comparison. Tourism, Culture Communication
2-) Arslan Ayazlar Reyhan, Yüksel Atila, 2018. Flow experience in paragliding: Effects on experience and life satisfaction. Tourism Analysis
3-) Ayazlar Gökhan, Arslan Ayazlar Reyhan, 2017. A Cross-cultural Investigation of Tourists’ Memorable Experiences between Two Nationalities. AlmaTourism

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Arslan Ayazlar, R., Ayazlar, G., 2016. Residents' Tourism Support Behavior: The Role of Sustainable Tourism Attitude. Enlightining Tourism A Pathmaking Journal
2-) Arslan Ayazlar, R., Ayazlar, G., 2015. The festival motivation and its consequences: the case of the Fethiye International Culture and Art Festival, Turkey. Journal of Tourism and Hospitality Management
3-) Çolakoğlu, O.E., Arslan Ayazlar, R., 2013. The Relation between Travel Agencies and their Stakeholders on the Example of Didim. Economic and Environmental Studies

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Şat Rana, Arslan Ayazlar Reyhan, 2022. Restoranlardaki Karekod Ödemelerinin Tüketici Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi. Gaziantep University Journal Of Social Sciences
2-) Dalcı Göknil, Arslan Ayazlar Reyhan, 2022. Otel işletmeleri çalışanlarının finansal okuryazarlık düzeyinin kültürlerarası karşılaştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi
3-) Kurt Gülden, Arslan Ayazlar Reyhan, 2021. Gastronomi Turist Taksonomisi.. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi
4-) Arslan Ayazlar Reyhan, Gün Gamze, 2020. Yeşil İmaj ve Ağızdan Ağıza İletişimin Yeşil Otellere Fazla Ücret Ödeme Niyeti Üzerindeki Etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
5-) Arslan Ayazlar Reyhan, Kılıçalp Miray, 2018. Kırsal Turizmde İşletmelerin Rolü: Cumalıkızık Örneği. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
6-) Arslan Ayazlar Reyhan, 2018. Paylaşım Ekonomisi ve Turizm Endüstrisine Yansımaları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
7-) Arslan Ayazlar, R., 2017. Kırsal Turizmde Yerel Halkın Tutumu. Gaziantep University Journal of Social Sciences
8-) Arslan Ayazlar Reyhan, 2017. Sürdürülebilir Turizm Tutum Ölçeğinin (Sus-Tas) Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. SOID
9-) Arslan Ayazlar Reyhan, Gün Gamze, 2017. Restorandaki Fiziksel Çevre Unsurlarının Algılanması. Journal of Tourşsm and Gastronomy Studies
10-) Arslan Ayazlar, R., Ayazlar, G., 2016. Yerel Halkın Turizmin Etkilerine Yönelik Tutumunda Aidiyet Duygusu ve Yaşam Tatmininin Rolü . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
11-) Arslan Ayazlar, R., Yüksel, A., 2012. Web Sitesi Kalitesi, Risk ve Güven: Bilişsel Çelişki ve Tüketim Sonrası Davranışlar Üzerine Etkileri. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Arslan Ayazlar Reyhan, Öngider Mert Umur, 2018. Manisa’nın Şarap Turizmi İle Markalaşmasında Üzüm Üreticilerinin Tutumu. GASTROIA: JOURNAL OF GASTRONOMY AND TRAVEL RESEARCH
2-) Arslan Ayazlar Reyhan, Gün Gamze, 2018. Yiyecek Deneyiminin Müşteri Memnuniyeti ve Davranışsal Niyetine Etkisi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
3-) Arslan Ayazlar Reyhan, Sayman Ezgi, Çınar Mesut, 2018. Turizm Öğrencilerinin Stajda Sanal Kaytarma Eylemleri. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
4-) Arslan Ayazlar, R., 2016. Arkadaş ve Akraba Ziyareti (AAZ) Turizmi Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. TURAR

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Arslan Ayazlar Reyhan, Özalp Vahit, 2018. Destinasyon Pazarlamasında Kongre Merkezlerinin Rolü: Efes Kongre Merkezi Örneği. 4. International Symposium of on Social Human and Administrative Sciences
2-) Arslan Ayazlar Reyhan, Gün Gamze, 2017. The Attitudes of Customers towards Green Hotels. 1. International Sustainable Tourism Congress
3-) Arslan Ayazlar Reyhan, 2017. The Relationship Among Tourism Impacts, Place Attachment and Support for Tourism. 4th International Congress of Tourism and Management Researches
4-) Arslan Ayazlar, R., Ayazlar, G., 2016. Understanding the Relationship Between Residents' Sustainable Tourism Attitude and Support of Tourism. 3rd International Congress of Tourism and Management Researches
5-) Arslan Ayazlar, R., Ayazlar, G., 2015. Döneminin Girişimci Uygulamaları: Turizmde Dünya Markalarından Örnekler. II. International Symposium on Entrepreneurship and Career
6-) Arslan Ayazlar, R., 2015. Macera Turistinin Akış Deneyimine Yönelik Bir Model Önerisi. 1. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler
7-) Ayazlar, G., Arslan Ayazlar, R., 2015. Festivallerin Sosyal Etkileri ve Kentsel Gurur. 1. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler
8-) Arslan Ayazlar, R., 2013. Dynamic Packaging Applications in Travel Agencies. 2nd World Conference on Business, Economics and Management
9-) Çolakoğlu, O.E., Arslan Ayazlar, R., 2012. Investigating Relationships Between Travel Agencies and Their Stakeholders: Didim Sample . 1st International Conference on Sustainable Business And Transitions For Sustainable Development

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Arslan Ayazlar Reyhan, Kurt Gülden, Yapar Cansu, 2018. Gaziantep El Sanatlarının Kırsal Turizm Açısından Potansiyelinin Değerlendirilmesi. II. International Rural Tourism and Development Congress
2-) Arslan Ayazlar Reyhan, Şat Rana, 2018. Kırsal Turizmde Yerel Halkın Yaşam Kalitesi Ve Turizme Desteğine Etkisi. II. International Rural Tourism and Development Congress
3-) Arslan Ayazlar Reyhan, 2017. Turistik İşletmeler Gözüyle Kırsal Turizm: Bursa Cumalıkızık Örneği. First International Rural Tourism and Development Congress
4-) Arslan Ayazlar Reyhan, 2017. Otel İşletmelerinde Kapalı Alan Hava Kalitesinin Önemi. 2nd. International Symposium on Social Sciences
5-) Arslan Ayazlar Reyhan, 2017. A Conceptual Perspective of Festival Space: Liminality and Communitas . 1. International Tourism and Cultural Heritage congress
6-) Arslan Ayazlar, R., Ayazlar, G., 2016. A Cross-Cultural Comparison of Tourists' Memorable Experiences. 2nd. International Tourism and Hospitality management Conference
7-) Arslan Ayazlar, R., 2015. Flow Phenomenon as a Tourist Experience in Paragliding: A Qualitative Research. 4th World Conference on Business, Economics and Management

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Arslan Ayazlar, R., Ayazlar, G., 2016. Kruvaziyer Turizminde Sürdürülebilirlik Yaklaşımı. 3. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu
2-) Arslan Ayazlar, R., 2016. Sürdürülebilir Turizm Tutum (SUS-TAS) Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Didim Yerel Halk Örneği. 2. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi
3-) Arslan Ayazlar, R., 2016. Hatırlanır Turizm Deneyimi (MTEs) Ölçeği'nin Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması. 17. Ulusal Turizm Kongresi
4-) Rızaoğlu, B., Arslan Ayazlar, R., Gençer, K., 2013. Yiyecek Deneyimiyle İlgili Bireysel Eğilimlerin Sosyo-Demografik Özellikler Açısından Değerlendirilmesi: Kuşadası’na Gelen Yabancı Turistler Örneği. 14. Ulusal Turizm Kongresi
5-) Yüksel, A., Arslan Ayazlar, R., 2011. Web Sitesi Kalitesi, Risk ve Güven: Bilişsel Çelişki ve Tüketim Sonrası Davranışlar Üzerine Etkileri. 12. Ulusal Turizm Kongresi

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Çelik İlal Nur, Arslan Ayazlar Reyhan, Dalcı Göknil, 2019. Yerel Yöneticilerin Kırsal Turizme Yönelik Bakış Açıları: Köyceğiz Örneği. 8. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi
2-) Arslan Ayazlar Reyhan, Kurt Gülden, Yapar Cansu, 2018. Gaziantep El Sanatlarının Kırsal Turizm Açısından Potansiyelinin Değerlendirilmesi. 7. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ
3-) Arslan Ayazlar Reyhan, Şat Rana, 2018. Kırsal Turizmde Yerel Halkın Yaşam Kalitesi ve Turizme Desteğine Etkisi. 7. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ
4-) Arslan Ayazlar Reyhan, 2017. Restorandaki Fiziksel Çevre Unsurlarının Algılanması . II. Gastronomi Turizmi Kongresi
5-) Arslan Ayazlar, R., 2016. Yerel Halkın Kırsal Turizme Yönelik Tutumu: Çomakdağ- Kızılağaç Köyü Örneği. 5. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazıcı Yılmaz Senem, Arslan Ayazlar Reyhan, 2021. Generation Z Marketing and Management in Tourism and Hospitality The Future of the Industry/Generation Z and Tourism Entrepreneurship: Generation Z’s Career Path in the Tourism Industry. Yayın Evi: Palgrave Macmillan Editör Adı: Stylos Nikolaos, Rahimi Roya, Okumus Bendegul, Williams Sarah
2-) Arslan Ayazlar Reyhan, 2021. Turizm İşletmelerinde Çağdaş Pazarlama Yaklaşımları/Turizm Endüstrisinde Etkinlik Pazarlaması. Yayın Evi: Detay Editör Adı: Yazıcı Ayyıldız, Ahu, Ayyıldız, Tuğrul
3-) Arslan Ayazlar Reyhan, 2021. Covid-19 Pandemisine Disiplinlerarası Bakış/Covid-19 Salgını Sonrası Turizm Eğitimi. Yayın Evi: Nobel Bilimsel Editör Adı: Vatansever Deviren, Nursen, Daşkıran, Filiz
4-) Arslan Ayazlar Reyhan, 2018. The Routledge Handbook of Festivals/Festivals’ Role in Branding a Destination: A case Study of the Barbaros Strawman Festival in İzmir, Turkey. Yayın Evi: Routledge Editör Adı: Judith Mair
5-) Arslan Ayazlar Reyhan, 2017. Wildlife Tourism, Environmental Learning and Ethical Encounters/Major Wildlife Attractions and Choices in Turkey and the Tourists’ Reports about Their Experiences and Learning in this Tourism Niche. Yayın Evi: Springer Editör Adı: Ismar Borges de Lima, Ronda J. Green
6-) Ayazlar, G., Arslan Ayazlar, R., 2015. Rural Tourism : A Conceptual Approach, Tourism Environment and Sustainability. . Yayın Evi: Kliment Ohridski University Press Editör Adı: Cevdet Avcıkurt, Mihaela S. Dino, Necdet Hacıoğlu, Recep Efe, Abdullah Soykan

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Arslan Ayazlar Reyhan, Ayazlar Gökhan, 2019. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği/Araştırma Süreçlerinde Etik Prosedürler. Yayın Evi: Akademisyen Kitabevi Editör Adı: Yalçın Karagöz, Muammer Mesci
2-) Arslan Ayazlar Reyhan, Ayazlar Gökhan, 2019. Dijital Turizm Sektörün Yeni Geleceği/Akıllı Destinasyonlar ve Turizm 4.0. Yayın Evi: Eğitim Yayınevi Editör Adı: Abdullah Karaman, Kürşad Sayın
3-) Arslan Ayazlar Reyhan, 2019. Turizm Ansiklopedisi – Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları/Yavaş yemek / Yeşil göz boyama / Yeşil otel. Yayın Evi: Detay yayıncılık Editör Adı: Orhan İçöz, Muzaffer Uysal
4-) Arslan Ayazlar Reyhan, 2019. Turizm Ansiklopedisi – Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları/Tersine lojistik / Turizmde dinamik paketleme / Yaşam döngüsü analizi. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Orhan İçöz, Muzaffer Uysal
5-) Ayazlar Gökhan, Arslan Ayazlar Reyhan, 2018. Türkiye’nin UNESCO değerleri ve turizm potansiyeli/XANTOS-LETOON (ANTALYA-MUĞLA)-1988. Yayın Evi: Eğitim Yayınevi Editör Adı: Abdullah Karaman, Kürşad Sayın, Alper Ateş
6-) Arslan Ayazlar, R., 2016. Turizmde Sürdürülebilirlik ve AB Politikaları, Avrupa Birliği ve Turizm. Yayın Evi: Süre Yayınevi Editör Adı: Prof. Dr. Ozan bahar, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Avcı
7-) Arslan Ayazlar Reyhan, 2016. Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları/Protokol Türleri ve Protokol Sıra Düzenleri. Yayın Evi: Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Editör Adı: Atatürk Üniversitesi
8-) Arslan Ayazlar, R., 2016. Protokol Türleri ve Protokol Sıra Düzenleri. Yayın Evi: Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Editör Adı: Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi
9-) Arslan Ayazlar, R., Şahin, Ö., 2015. Araştırmalarda Etik ve Yanıltma, Bilimsel Araştırma Yöntemleri . Yayın Evi: Seçkin Yayıncılık Editör Adı: Atila Yüksel, Akan yanık. Reyhan Arslan Ayazlar
10-) Arslan Ayazlar, R., 2015. Araştırmalarda Güvenirlik ve Geçerlik, Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Yayın Evi: Seçkin Yayıncılık Editör Adı: Atila Yüksel, Akan Yanık, Reyhan Arslan Ayazlar
11-) Arslan Ayazlar, R., 2015. Gömülü Teori Yaklaşımı, Bilimsel Araştırma Yöntemleri . Yayın Evi: Seçkin Yayıncılık Editör Adı: Atila Yüksel, Akan Yanık, Reyhan Arslan Ayazlar
12-) Arslan Ayazlar, R., 2015. Yorumlayıcı Analiz (Hermeneutik), Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Yayın Evi: Seçkin Yayıncılık Editör Adı: Atila Yüksel, Akan Yanık, reyhan Arslan Ayazlar
13-) Ayazlar, G., Arslan Ayazlar, R., 2015. Yeşil Pazarlama, Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar. Yayın Evi: Beta yayıncılık Editör Adı: Burhan Kılıç, Zafer Öter

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. Bilimsel Araştırma Yöntemleri.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Flow experience in paragliding: Effects on experience and life satisfaction - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
2-) Wildlife Tourism, Environmental Learning and Ethical Encounters/Major Wildlife Attractions and Choices in Turkey and the Tourists’ Reports about Their Experiences and Learning in this Tourism Niche - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Flow Phenomenon as a Tourist Experience in Paragliding: A Qualitative Research - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
4-) Rural Tourism : A Conceptual Approach, Tourism Environment and Sustainability. - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 4
5-) Wildlife Tourism, Environmental Learning and Ethical Encounters/Major Wildlife Attractions and Choices in Turkey and the Tourists’ Reports about Their Experiences and Learning in this Tourism Niche - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
6-) Flow experience in paragliding: Effects on experience and life satisfaction - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
7-) Flow Phenomenon as a Tourist Experience in Paragliding: A Qualitative Research - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
8-) Residents' Tourism Support Behavior: The Role of Sustainable Tourism Attitude - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
9-) Wildlife Tourism, Environmental Learning and Ethical Encounters/Major Wildlife Attractions and Choices in Turkey and the Tourists’ Reports about Their Experiences and Learning in this Tourism Niche - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
10-) Residents' Tourism Support Behavior: The Role of Sustainable Tourism Attitude - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
11-) Rural Tourism : A Conceptual Approach, Tourism Environment and Sustainability. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
12-) Dynamic Packaging Applications in Travel Agencies - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
13-) Flow experience in paragliding: Effects on experience and life satisfaction - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
14-) A Cross-cultural Investigation of Tourists’ Memorable Experiences between Two Nationalities - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Dynamic Packaging Applications in Travel Agencies - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Rural Tourism : A Conceptual Approach, Tourism Environment and Sustainability. - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
3-) Flow Phenomenon as a Tourist Experience in Paragliding: A Qualitative Research - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
4-) Yiyecek Deneyiminin Müşteri Memnuniyeti ve Davranışsal Niyetine Etkisi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
5-) Residents' Tourism Support Behavior: The Role of Sustainable Tourism Attitude - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
6-) Yerel Halkın Turizmin Etkilerine Yönelik Tutumunda Aidiyet Duygusu ve Yaşam Tatmininin Rolü - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
7-) Entertaining visiting friends and relatives (VFR) in destination settings: A cross-cultural host comparison - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
8-) Rural Tourism : A Conceptual Approach, Tourism Environment and Sustainability. - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
9-) Flow Phenomenon as a Tourist Experience in Paragliding: A Qualitative Research - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
10-) Rural Tourism : A Conceptual Approach, Tourism Environment and Sustainability. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
11-) Residents' Tourism Support Behavior: The Role of Sustainable Tourism Attitude - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
12-) The Relation between Travel Agencies and their Stakeholders on the Example of Didim - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Yerel Halkın Turizmin Etkilerine Yönelik Tutumunda Aidiyet Duygusu ve Yaşam Tatmininin Rolü - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
2-) Paylaşım Ekonomisi ve Turizm Endüstrisine Yansımaları - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
3-) Residents' Tourism Support Behavior: The Role of Sustainable Tourism Attitude - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
4-) Restorandaki Fiziksel Çevre Unsurlarının Algılanması - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
5-) Rural Tourism : A Conceptual Approach, Tourism Environment and Sustainability. - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
6-) Manisa’nın Şarap Turizmi İle Markalaşmasında Üzüm Üreticilerinin Tutumu - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
7-) Yerel Halkın Turizmin Etkilerine Yönelik Tutumunda Aidiyet Duygusu ve Yaşam Tatmininin Rolü - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
8-) Web Sitesi Kalitesi, Risk ve Güven: Bilişsel Çelişki ve Tüketim Sonrası Davranışlar Üzerine Etkileri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
9-) Sürdürülebilir Turizm Tutum Ölçeğinin (Sus-Tas) Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Rural Tourism : A Conceptual Approach, Tourism Environment and Sustainability. - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Yerel Halkın Turizmin Etkilerine Yönelik Tutumunda Aidiyet Duygusu ve Yaşam Tatmininin Rolü - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Flow Phenomenon as a Tourist Experience in Paragliding: A Qualitative Research - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Araştırmalarda Güvenirlik ve Geçerlik, Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
5-) Turizm Öğrencilerinin Stajda Sanal Kaytarma Eylemleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
6-) Residents' Tourism Support Behavior: The Role of Sustainable Tourism Attitude - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
7-) Kırsal Turizmde Yerel Halkın Tutumu - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
8-) Web Sitesi Kalitesi, Risk ve Güven: Bilişsel Çelişki ve Tüketim Sonrası Davranışlar Üzerine Etkileri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Yerel Halkın Turizmin Etkilerine Yönelik Tutumunda Aidiyet Duygusu ve Yaşam Tatmininin Rolü - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
2-) Manisa’nın Şarap Turizmi İle Markalaşmasında Üzüm Üreticilerinin Tutumu - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Paylaşım Ekonomisi ve Turizm Endüstrisine Yansımaları - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
4-) Restorandaki Fiziksel Çevre Unsurlarının Algılanması - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
5-) Arkadaş ve Akraba Ziyareti (AAZ) Turizmi Üzerine Kavramsal Bir İnceleme - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
6-) Yiyecek Deneyiminin Müşteri Memnuniyeti ve Davranışsal Niyetine Etkisi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
7-) Turizm Öğrencilerinin Stajda Sanal Kaytarma Eylemleri - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
8-) Paylaşım Ekonomisi ve Turizm Endüstrisine Yansımaları - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
9-) Yeşil İmaj ve Ağızdan Ağıza İletişimin Yeşil Otellere Fazla Ücret Ödeme Niyeti Üzerindeki Etkisi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
10-) Arkadaş ve Akraba Ziyareti (AAZ) Turizmi Üzerine Kavramsal Bir İnceleme - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
11-) Yerel Halkın Turizmin Etkilerine Yönelik Tutumunda Aidiyet Duygusu ve Yaşam Tatmininin Rolü - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
12-) Flow experience in paragliding: Effects on experience and life satisfaction - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
13-) Paylaşım Ekonomisi ve Turizm Endüstrisine Yansımaları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
14-) Flow Phenomenon as a Tourist Experience in Paragliding: A Qualitative Research - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
15-) Yerel Halkın Turizmin Etkilerine Yönelik Tutumunda Aidiyet Duygusu ve Yaşam Tatmininin Rolü - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
16-) Flow experience in paragliding: Effects on experience and life satisfaction - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
17-) Yiyecek Deneyiminin Müşteri Memnuniyeti ve Davranışsal Niyetine Etkisi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
18-) Kırsal Turizmde Yerel Halkın Tutumu - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
19-) Kırsal Turizmde İşletmelerin Rolü: Cumalıkızık Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
20-) Rural Tourism : A Conceptual Approach, Tourism Environment and Sustainability. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
21-) Turizm Öğrencilerinin Stajda Sanal Kaytarma Eylemleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
22-) Sürdürülebilir Turizm Tutum Ölçeğinin (Sus-Tas) Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Arkadaş ve Akraba Ziyareti (AAZ) Turizmi Üzerine Kavramsal Bir İnceleme - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Residents' Tourism Support Behavior: The Role of Sustainable Tourism Attitude - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Gömülü Teori Yaklaşımı, Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
4-) Yorumlayıcı Analiz (Hermeneutik), Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
5-) Paylaşım Ekonomisi ve Turizm Endüstrisine Yansımaları - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
6-) Flow experience in paragliding: Effects on experience and life satisfaction - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
7-) Restorandaki Fiziksel Çevre Unsurlarının Algılanması - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
8-) Paylaşım Ekonomisi ve Turizm Endüstrisine Yansımaları - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
9-) Yerel Halkın Turizmin Etkilerine Yönelik Tutumunda Aidiyet Duygusu ve Yaşam Tatmininin Rolü - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
10-) Flow Phenomenon as a Tourist Experience in Paragliding: A Qualitative Research - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
11-) Sürdürülebilir Turizm Tutum Ölçeğinin (Sus-Tas) Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
12-) Gömülü Teori Yaklaşımı, Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
13-) Yiyecek Deneyiminin Müşteri Memnuniyeti ve Davranışsal Niyetine Etkisi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
14-) A Cross-cultural Investigation of Tourists’ Memorable Experiences between Two Nationalities - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
15-) Paylaşım Ekonomisi ve Turizm Endüstrisine Yansımaları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
16-) Web Sitesi Kalitesi, Risk ve Güven: Bilişsel Çelişki ve Tüketim Sonrası Davranışlar Üzerine Etkileri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
17-) Restorandaki Fiziksel Çevre Unsurlarının Algılanması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
18-) Araştırmalarda Güvenirlik ve Geçerlik, Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
19-) Dynamic Packaging Applications in Travel Agencies - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Otel çalışanlarının finansal okuryazarlık düzeylerinin kültürlerarası karşılaştırması. Konu: Finansal okuryazarlık. GÖKNİL-DALCI. 2021
2-) Tez Adı: Restoranlardaki karekod uygulamalarının müşteri memnuniyetine etkisi. Konu: Karekod ve müşteri memnuniyeti ilişkisi. RANA-ŞAT. 2021
3-) Tez Adı: Turizm Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim ve Oyunlaştırmaya Yönelik Tutum ve Motivasyonu. Konu: Turizmde uzaktan eğitim. ENİSE-ÖZMEN. 2021
4-) Tez Adı: Gastronomi Turizmi Turist Taksonomisi. Konu: Gastronomi Turizmi Turist Taksonomisi. GÜLDEN-KURT. 2020

Verdiği Dersler

KON4513 2023-2024 Güz

Turizmde E- Ticaret

TRM2005 2023-2024 Güz

Tourism Sociology

TRM4535 2023-2024 Güz

E-Commerce in Tourism

TUİ 5530 2023-2024 Güz

Destinasyon Pazarlaması ve Yönetimi

STİ 5508 2022-2023 Bahar

Sağlık İşletmelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi

SYH4906 2022-2023 Bahar

Sürdürülebilir Turizm

TRM2008 2022-2023 Bahar

Tourism Marketing

TRM4540 2022-2023 Bahar

Sustainable Tourism

KON4513 2022-2023 Güz

Turizmde E- Ticaret

TRM3523 2022-2023 Güz

Event Management

TRM4535 2022-2023 Güz

E-Commerce in Tourism

TUİ 5534 2022-2023 Güz

Etkinlik Yönetimi

TUİ3509 2022-2023 Güz

Etkinlik Yönetimi

KON2904 2021-2022 Bahar

Turizm İşletmelerinde İletişim ve Müşteri İlişkileri

SYH4906 2021-2022 Bahar

Sürdürülebilir Turizm

TRM2008 2021-2022 Bahar

Tourism Marketing

TUİ 5530 2021-2022 Bahar

Destinasyon Pazarlaması ve Yönetimi

KON4513 2021-2022 Güz

Turizmde E- Ticaret

TRM2501 2021-2022 Güz

Tourism and Environment

TRM3523 2021-2022 Güz

Event Management

TUİ 5534 2021-2022 Güz

Etkinlik Yönetimi