Gerekli Linkler

Engelli Öğrenci Destek Birimi

Başlıca amacımız Üniversitemizde eğitim gören ve çalışan engelli bireylerin akademik ve sosyal yaşamlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri alıp bu yönde düzenlemeler yaparak eğitime, öğretime, sosyal yaşama ve kültürel etkinliklere diğer bireylerle eşit bir şekilde katılımlarını sağlamak ve Üniversitemizi engelli öğrenciler tarafından tercih edilen bir kurum haline getirmektir.

Bu amaca ulaşabilmek için hedeflerimiz;

Engelli öğrencileri üniversitemize ilk kayıt yaptırdıkları tarihinden başlayarak belirlemek

Yapılacak anketlerle ve yüz yüze görüşmelerle, kişilerin kendi engelleri ile ilgili sorunları saptamak

Elde edilen bilgiler ışığında belirlenen sorunların çözümleri için girişimlerde bulunmak

Kafeterya, kütüphane, yurtlar, sağlık merkezi,   derslikler gibi ortak kullanıma ait binaları, yolları , park yerlerini sosyal, kültürel ve sportif etkinlik alanlarındaki engelleri tespit ederek bunların giderilmesi ve uygun hale getirilmesi için çalışmalar yapmak

Bireylerin engellerinden kaynaklanan fiziksel, sosyal ve psikolojik sorunları için danışmanlık hizmeti vermek

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı