Personel

Doktor Öğretim Üyesi ALPER ASLAN
Doktor Öğretim Üyesi
Alper Aslan
@ E-posta
aaslan@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5672

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Turizm Fakültesi / Seyahat İşletmeciliği Bölümü / Seyahat İşletmeciliği Abd

Kadro Birimi

Turizm Fakültesi / Seyahat İşletmeciliği Bölümü / Seyahat İşletmeciliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2002

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 2005

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 2011

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Aslan, A., 2017. Identity Work as an Event: Dwelling in the Street. Journal of Management Inquiry
2-) Aslan, A., 2016. An exploratory study on the sexual intimacy of male hotel workers and foreign female tourists. International Journal of Hospitality Management

(A-2) SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Aslan Alper, 2019. Book Review: Affected Labour in a Café Culture: The Atmospheres and Economics of ‘Hip’ MelbourneCameronAlexiaAffected Labour in a Café Culture: The Atmospheres and Economics of ‘Hip’ Melbourne. Organization Studies
2-) Aslan Alper, 2018. Book review: Return to meaning: A social science with something to say. MANAGEMENT LEARNING

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Aslan, A., Kozak, M., 2012. Customer deviance in resort hotels: the case of Turkey . Journal of Hospitality Marketing and Management

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Aslan Alper, 2020. Eleştirel yönetim çalışmaları fildişi kulesinden nasıl çıkabilir? Eleştirel edimsellik ve topluluk ekonomileri. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
2-) Kıykaç Berkant, Aslan Alper, 2019. Disipline edici iktidar ve çalışanları ağırlamak. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
3-) Aslan Alper, Aslan Saim, Avcı Umut, 2019. An Investigation on the Relational Work of Tour Representatives within Customer Orientation and Sales Work. İş ve İnsan Dergisi
4-) Aslan Saim, Aslan Alper, 2018. Uzun ince bir yoldayım, sürüyorum gündüz gece: Tur şoförlerinin çalışma pratikleri. Çalışma ve Toplum
5-) Aslan Alper, Özeren Emir, 2018. EARTHQUAKE WILL PASS, AND THE LIFE WILL GO ON”: A CRITICAL READING OF PUBLIC SPOTS OF DASK. BUSINESS MANAGEMENT STUDIES:AN INTERNATIONAL JOURNAL
6-) Aslan, A., 2016. Örgütlerde cinselliğin düzen bozucu ve düzen kurucu rolünün Eros ve oyun açısından incelenmesi. Ege Akademik Bakış
7-) Aslan, A., 2008. Turizm planlamasına yerel toplumun katılımı: saklı bahçe Akyaka üzerine bir inceleme. 19 (1): 71–83. . Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi,

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Aslan Alper, 2018. Akışkan örgütlenme ve turist bakışları: Yönetim ve örgüt çalışmaları örneği. Toplum ve Bilim
2-) Aslan Alper, Özeren Emir, 2018. Neoliberal yönetimselliği bir plaza romanı üzerinden okumak: ‘Ofistekiler’. Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları Dergisi
3-) Aslan, A., Kozak, M., Tütüncü, Ö., 2006. Aslan, A., Kozak, M. ve Tütüncü, O. (2006). Seyahat acenteleri yöneticilerinin kalite algılamaları: Ege bölgesinde bir araştırma.. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
4-) Aslan, A., Kozak, M., 2006. Turizmde gelişme ve etik sorunları: üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi Akademik Bakış Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Aslan Alper, 2019. Duygulanımlar üzerindeki iktidar olarak işin oyunlaştırılması. 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi
2-) Aslan, A., Kozak, M., 2016. A critical debate on the tourism academia and industry collaboration within the neoliberal paradigm. 8th World Conference for Graduate Research in Tourism Hospitality and Leisure
3-) Aslan, A., 2015. Otel çalışanlarının ağırlanmasının ‘pratik teorisi’yle incelenmesi. 1. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi: Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler
4-) Aslan, A., Aslan, S., Avcı, U., 2015. How do sales work and relational work overlap, and how are sales work and relational work enacted by workers? A study of tour representatives. . II. International Tourism and Travel Studies Conference, 18-20 June. İstanbul, Turkey
5-) Aslan, A., 2013. Dwelling in the Street: the case of live statue practice.. Getting Published in Top Tier Journals, Workshop Sponsored by Sabanci University, Organization Science and OMT. Sabanci University

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Aslan Alper, 2019. Beyaz yaka kariyer dünyasını eleştirel okumak. 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi
2-) Aslan Alper, Özeren Emir, 2017. Valuing feeling (not) at home. 10th International Critical Management Studies Conference

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Aslan, A. 2013. Dwelling in the Street: the case of live statue practice (s. 50-51).Global Conference on Mobility Futures. Poster Presentation. Lancaster University, UK, 4-6 September 2013. - 2013

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Aslan Saim, Aslan Alper, 2019. Yönetimsel iktidar ve proje tertibatı.. 27. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
2-) Aslan Alper, 2018. Yönetim ve örgüt çalışmalarında yayın yap ya da yok ol oyunu: Aklama pratikleri. 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
3-) Aslan Alper, 2018. Eleştirel yönetim çalışmaları elini taşın altına nasıl koyabilir?. 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
4-) Aslan Alper, 2017. Akışkan örgütlenmeye “turist” gibi bakmak. I. Uluslararası Zygmunt Bauman Sempozyumu
5-) Aslan Alper, Özeren Emir, 2017. Foucault’nun neoliberal yönetimselliğini bir plaza romanı üzerinden okumak: “Ofistekiler”. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
6-) Aslan, A., 2015. Kırsal turizm ve girişimcilik ilişkisi üzerine eleştirel bir değerlendirme. IV. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi. 8-11 Ekim 2015. Afyonkarahisar

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Aslan Alper, Kozak Metin, 2019. Tourist Destination Management/Neoliberal Collaboration of Tourism Academia and Industry: The Case of Destination Governance. Yayın Evi: Springer Editör Adı: Nazmi Kozak Metin Kozak
2-) Özeren, E., Aslan, A., 2016. Sexual orientation and transgender issues in organizations. Yayın Evi: Springer Editör Adı: T. Köllen

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Aslan, A., Özeren, E., 2016. Turist-Çalışan (Görevli) Etkileşimleri: Pratik Teorisi Bağlamında Bir İnceleme. Yayın Evi: Paradigma Akademi Editör Adı: Erol Duran ve Cumhur Aslan
2-) Aslan, A., 2016. Modernlik, Postmodernlik, Düşünümsel Modernlik, Akışkan Modernlik ve Turizm. Yayın Evi: Paradigma Akademi Editör Adı: Erol Dura ve Cumhur Aslan

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) International Journal of Hospitality Management. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
2-) JOURNAL OF MANAGEMENT INQUIRY. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
3-) International Journal of Hospitality Management. 2016. Hakemlik Sayısı: 1

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Book review: Return to meaning: A social science with something to say - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Customer deviance in resort hotels: the case of Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Customer deviance in resort hotels: the case of Turkey - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Customer deviance in resort hotels: the case of Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
2-) Customer deviance in resort hotels: the case of Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Customer deviance in resort hotels: the case of Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
4-) Customer deviance in resort hotels: the case of Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 5
5-) Turizmde gelişme ve etik sorunları: üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) An exploratory study on the sexual intimacy of male hotel workers and foreign female tourists - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Customer deviance in resort hotels: the case of Turkey - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Doktora tezi için “Çelik Gülersoy Özel Ödülü. 2012

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) VI. Örgüt Kuramı Çalıştayı. Türkiye. . 2015

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Alternatif turizm paneli. Davetli konuşmacı. Düzenleyenler: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi. Türkiye. . 2015

Verdiği Dersler

KON2010 2019-2020 Bahar

Otel İşletmeciliği Yönetimi ve Organizasyonu

SYH2010 2019-2020 Bahar

Seyahat İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon

TUİ 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

TUİ 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 6703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 6708 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 6903 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (3.TİK)

YİŞ2512 2019-2020 Bahar

Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon

KON2005 2019-2020 Güz

Otel İşletmeciliği

KON4511 2019-2020 Güz

Turizm İşletmelerinde Güncel Yönetim Teknikleri

KON4907 2019-2020 Güz

Turizm İşletmelerinde Güncel Yönetim Teknikleri

TUİ 5505 2019-2020 Güz

Turizmde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

TUİ 6523 2019-2020 Güz

Eleştirel Turizm Çalışmaları

KON2010 2018-2019 Bahar

Otel İşletmeciliği Yönetimi ve Organizasyonu

KON4502 2018-2019 Bahar

Turizm İşletmelerinde Kariyer Yönetimi

KON4902 2018-2019 Bahar

Turizm İşletmelerinde Kariyer Yönetimi

SYH2010 2018-2019 Bahar

Seyahat İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon

AKD 3000 2018-2019 Güz

Akademik Danışmanlık

KON2005 2018-2019 Güz

Otel İşletmeciliği

KON4907 2018-2019 Güz

Turizm İşletmelerinde Güncel Yönetim Teknikleri

TUİ 5505 2018-2019 Güz

Turizmde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

TUİ 7505 2018-2019 Güz

Turizmde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi