Personel

Prof.Dr. ATİLLA COŞKUN
Prof.Dr.
Atilla Coşkun
@ E-posta
acoskun@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 3050

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / Fizik Bölümü / Yoğun Madde Fiziği Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Fizik Bölümü / Yoğun Madde Fiziği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik 1995

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik 1998

Doktora

Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik 2004

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Coşkun Atilla, Irmak Ali Ekber, Altan Barış, Ak Yavuz Selim, Coşkun Arıçtan Tulga, 2023. Tuning the magnetic and magnetocaloric properties of a compound via mixing (1–x).La0.67Ca0.33MnO3 +x.La0.67Sr0.33MnO3 (x = 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1): Composite materials or composite compounds?. Journal of Magnetism and Magnetic Materials
2-) Coşkun Arıçtan Tulga, Ak Yavuz Selim, Güleç Nurşah, Akça Gönül, Kılıç Çetin Selda, Ekicibil Ahmet, Coşkun Atilla, 2023. A comparative study of magnetic, and magnetocaloric properties of different transition metal-doped La0.67Sr0.33AO3 (A: Mn, Co, Cr, and Fe) samples. Journal of Materials Science: Materials in Electronics
3-) Tokkaya Ahmet, Kılıç Çetin Selda, Altan Barış, Coşkun Atilla, Taşarkuyu Ergün, Ekicibil Ahmet, 2022. Effect of Sintering Time on the Crystallisation, Morphology, Structure, Electric, Magnetic and Magnetocaloric Properties of La0.80Ag0.20MnO3. Springer Science and Business Media LLC
4-) Coşkun Atilla, Akça Gönül, Taşarkuyu Ergün, Battal Önder, Ekicibil Ahmet, 2020. ”Structural, magnetic and electrical properties of Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3O10x superconductor prepared by different techniques”. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism
5-) Coşkun, A., Taşarkuyu, E., Aktürk, S., Irmak, A.E., Ekicibil, A., 2016. The Structural, Magnetic, and Magnetocaloric Properties of La1-xAgxMnO3 (0.05 ? x ? 0.25). Journal of Superconductivity and Novel Magnetism
6-) Francia, C., Amici, J., Tasarkuyu, E., Coskun, A., Gul, O.F., Sener, T., 2016. What do we need for the lithium-air batteries: A promoter or a catalyst?. International Journal of Hydrogen Energy
7-) Coşkun, A., Taşarkuyu, E., Irmak, A.E., Aktürk, S., 2016. High magnetic entropy change in La0.70Ca0.21Ag0.09MnO3 compound. Journal of Alloys and Compounds
8-) Coşkun Atilla, Taşarkuyu Ergün, Irmak Ali Ekber, Acet Mehmet, Samancıoğlu Yusuf, Aktürk Selçuk, 2015. Magnetic Properties of La0 65Ca0 30Pb0 05Mn0 9B0 1O3 B Co Ni Cu and Zn. Journal of alloys and Compounds
9-) Irmak Ali Ekber, Taşarkuyu Ergün, Coşkun Atilla, Acet Mehmet, Samancıoğlu Yusuf, Aktürk Selçuk, 2015. Magnetic and Electrical Transport Properties of La0 65Ca0 30Pb0 05Mn0 90Cu0 10O3 Compounds Thermal Hysteresis. Physica B
10-) Irmak Ali Ekber, Taşarkuyu Ergün, Coşkun Atilla, Aktürk Selçuk, Dikmen Zafer, Önder Orhun, 2015. Structural Electrical and Magnetic Properties of High Temperature Sintered La1 xNaxMnO3 0 05 x 0 35 Compounds. Journal of Electronic Materials
11-) Taşarkuyu Ergün, Irmak Ali Ekber, Coşkun Atilla, Aktürk Selçuk, 2014. Structural magnetic and transport properties of La0 70Sr0 21K0 09MnO3. Journal of Alloys and Compounds
12-) Kölemen Uğur, Uzun O, C Emeksiz, Coşkun Atilla, Ekicibil Ahmet, Özçelik Bekir, 2013. Mechanical Properties of BSCCO Superconductor by Oliver Pharr Method and work of Indentation Approach. J.Supercond.Nov.Magn.
13-) Ayaş Ali Osman, Ekicibil Ahmet, Kılıç Çetin Selda, Coşkun Atilla, Er Ali Osman, Ufuktepe Yüksel, Tezer Fırat, Kerim Kıymaç, 2011. The Structural Superconducting and Transport Properties of the Compounds Y3Ba5Cu8O18 and Y3Ba5Ca2Cu8O18. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism
14-) Ekicibil Ahmet, Kılıç Çetin Selda, Ayaş Ali Osman, Coşkun Atilla, Tezer Fırat, Kerim Kıymaç, 2011. Exploration of the superconducting properties of Y3Ba5Cu8O18 with and without Ca doping by magnetic measurements. Solid State Sciences
15-) Taşarkuyu Ergün, Coşkun Atilla, Irmak Ali Ekber, Aktürk Selçuk, Ünlü Cumhur Gökhan, Samancıoğlu Yusuf, Atila Yücel, Sarıkürkcü Cengiz, Aksoy Esinoğlu Seda, Acet Mehmet, 2011. Effect of high temperature sintering on the structural and the magnetic properties of La1 4Ca1 6Mn2O7. Journal of Alloys and Compounds
16-) Bulun G, Ekicibil Ahmet, Kılıç Çetin Selda, S Demirdiş, Coşkun Atilla, Kerim Kıymaç, 2011. Elaboration of the structural and physical characteristics Ni doped ZnObulk samples prepared by solid state reactions. JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS
17-) Samancıoğlu Yusuf, Coşkun Atilla, 2010. Magnetic properties of A and B site cation doped La0 65Ca0 35MnO3 manganites. Journal of Alloys and Compound
18-) Irmak Ali Ekber, Coşkun Atilla, Taşarkuyu Ergün, Aktürk Selçuk, Ünlü Cumhur Gökhan, Samancıoğlu Yusuf, Sarıkürkcü Cengiz, Kaynar Mehmet Burak, Yücel Atilla, 2010. The influence of the sintering temperature on the structural and the magnetic properties of doped manganites La0 95Ag0 05MnO3 and La0 75Ag0 25MnO3. Journal of Magnetism and Magnetic Materials
19-) Coşkun Atilla, Ekicibil Ahmet, Aslan Hüsnü, Kılıç Çetin Selda, Sarıkürkcü Cengiz, Kerim Kıymaç, 2010. Morphological analyses of Hg1 xHoxBa2Ca2Cu3O8 y 0 0 x 0 20 superconductors fabricated by sol gel technique. OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS-RAPID COMMUNICATIONS
20-) Ekicibil Ahmet, Coşkun Atilla, Özçelik Bekir, Kerim Kıymaç, 2005. title THE MAGNETIC AND ELECTRICAL PROPERTIES OF RARE EARTH Sm sup 3 sup SUBSTITUTED Bi sub 1 7 sub Pb sub 0 3 sub Sr sub 2 sub Ca sub 2 x sub Sm sub x sub Cu sub 3 sub O sub 12 sub SYSTEM title. Modern Physics Letters B
21-) Ekicibil Ahmet, Coşkun Atilla, Özçelik Bekir, Kerim Kıymaç, 2005. The Effect of Gd Concentration on the Physical and Magnetic Properties of Bi1 7Pb0 3 xGdxSr2Ca3Cu4O12 y Superconductors. Journal of Low Temperature Physics
22-) Coşkun Atilla, Ekicibil Ahmet, Özçelik Bekir, Kerim Kıymaç, 2005. Effects of annealing time on the magnetic properties of aBi1 7Pb0 29Gd0 01Sr2Ca3Cu4O12 y superconductor prepared by themelt quenching method. CHINESE JOURNAL OF PHYSICS
23-) Ekicibil Ahmet, Coşkun Atilla, Özçelik Bekir, Kerim Kıymaç, 2004. Critical Current Densities in Bi1.7Pb0.3-xGdxSr2Ca3Cu4O12+y (x=0.01, 0.1) Superconductors Prepared by Melt-Quenching Method and Annealed in Different Time Intervals. Modern Physics Letters B
24-) Coşkun Atilla, Ekicibil Ahmet, Özçelik Bekir, Kerim Kıymaç, 2004. Field Dependence of Magnetization and dM/dH for Sm and Gd Doped Bi1.7Pb0.3Sr2Ca2-xRExCu3O10+y Compounds. Chinese Physics Letters
25-) Coşkun Atilla, Ekicibil Ahmet, Özçelik Bekir, Kıymaç Kerim, 2002. “Superconductivity of Bi1.6Pb0.4Sr2Ca3Cu4O12”,. Chinese Physics Letters

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Zan Recep, Taşarkuyu Ergün, Coşkun Atilla, Ekicibil Ahmet, Kerim Kıymaç, 2009. Atomic Force Microscopy Study on Bi1 7Pb0 3 xTbxSr2Ca3Cu4O12 y Superconductors. Optoelectronics and Advanced Materials-Symposia
2-) Coşkun Atilla, Taşarkuyu Ergün, Aslan Hüsnü, Ünlü Cumhur Gökhan, 2009. Investigation of crystallization mechanism of the melt quenched Pb added BSCCO superconductor. Optoelectronics and Advanced Materials-Symposia

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Coşkun Atilla, Perk Benay, Avcı Okan, Altan Barış, 2022. (1-x).Pr0.67Ca0.33MnO3/x.Pr0.67Sr0.33MnO3 (x=0, 0.25, 0.50, 0.75 ve 1.0) Kompozit Malzemelerinin Yapısal, Morfolojik ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi
2-) Coşkun Atilla, Zor Büşra, 2022. Pr1.4-xLaxSr1.6Mn2O7 (x:0; 0.4; 0.7; 1.0) Çift Peroskit Manganit Bileşiklerin Yapısal ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi. Bitlis Eren Universitesi Fen Bilimleri Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Samancıoğlu, Y., Coşkun, A., Irmak, A.E., Taşarkuyu, E., Aktürk, S., Ünlü, G., Acet, M., 2012. Y.Samancıoğlu, A.Coşkun, A.E.Irmak, E.Taşarkuyu, S.Aktürk, C.G.Ünlü, M.Acet, "Magnetic Properties of cation doped double-layered LaMn2O7 compounds . "International Conference of Superconductivity and Magnetism "International Conference of Superconductivity and Magnetism, - pp., İstanbul, April-May 2012

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Göksal Esra, Altan Barış, Coşkun Atilla, 2019. Structural and electrical properties of Pr1-xKxMnO3 (x=00.1 0.2 ….. 1.0) manganite compounds. Turkish Physics Society, 35th International Physics Congress, September 4-8, 2019, Bodrum, Muğla, Turkey
2-) Altan Barış, Coşkun Atilla, 2018. “Effects of the Bsitecation doping on the electrical properties and the crystal structure ofLa0.80Ag0.20Mn0.9B0.1O3 (B = Mn, Cu and Mo) Compounds. International Materials Sciences and Nanotechnology for next generation
3-) Altan Barış, Coşkun Atilla, 2018. THE EXPLANATION OF THE STRUCTURAL,ELECTRIC AND MAGNETIC BEHAVIOR OF OFFSTOICHIOMETRICLAMNO3. TURKISH PHYSICAL SOCIETY 34TH INTERNATIONAL PHYSICS CONGRESS, SEPTEMBER 5-9, 2018, BODRUM /TURKEY
4-) Coşkun Atilla, Taşarkuyu Ergün, Altan Barış, 2017. “TheInfluence of the Different Sintering Time on the Structural, Electrical and theMagnetic Properties of La0.80Ag0.20MnO3”. JAPMED 10 İzmit Yüksek Teknoloji Ens.
5-) Küçük Kamil, Coşkun Atilla, Segre Carlo, Hock A U, 2016. The Influence of the Sintering Temperature and Synthesis Method on the Structural Properties of Doped Perovskites Like La0 75Sr0 25Cr0 5 0 7 Fe0 5 0 3O3 LSCF And BaZr0 7Pr0 1Y0 2O3 BZPY. 65th Annual Conference on Applications of X-ray Analysis
6-) Samancıoğlu Yusuf, Coşkun Atilla, Aktürk Selçuk, Sarıkürkcü Cengiz, Acet Mehmet, Acet Mehmet, 2016. Magnetic Electrical and Structural characterization of metal Doped LaMnO3 perovskite Mangante Compounds. "ICSM 2016 - The 5th International Conference of Superconductivity and Magnetism" Fethiye, Turkey,
7-) Çetin, S., Ayaş, A.O., Ekicibil, A., Coşkun, A., Kıymaç, K., 2010. S. K. Cetin, A.O. Ayas, A.Ekicibil, A. Coskun, K. Kiymac, “Structural And Superconducting Properties Of Y3Ba5Cu8O18 and Y3Ba5Ca2Cu8O18 Systems”, . Turkish Physical Society, 27. International Physics Congress, 14-17 September, 2010, İstanbul, Turkey
8-) Bulun, G., Ekicibil, A., Çetin, S., Demirdiş, S., Coşkun, A., Kıymaç, K., 2010. A.Ekicibil, G. Bulun, S.K.Cetin, S.Demirdis, A.Coskun, K.Kiymac, “3d-Transition Metal Ni And Lantanit Gd Substituted Zn1-xOx Compounds: Structural And Magnetic Properties”,. Turkish Physical Society, 27. International Physics Congress,14-17 September, 2010, İstanbul, Turkey
9-) Irmak, A.E., Coşkun, A., Taşarkuyu, E., Aktürk, S., Ünlü, G., Sarıkürkçü, C., Kaynar, B.M., Yücel, A., 2009. A.E. Irmak, A. Coskun, E. Tasarkuyu, S. Akturk, G. Unlu, C. Sarikurkcu, B.M. Kaynar, And A. Yucel, “The Effect Of Ag Concentration And Sintering Temperature On The Structural And Magnetic Properties Of La1-xAgxMnO3”, . Thermag III, The 3rd International Conference of IIR on Magnetic Refrigeration at Room Temperature, May 11-May 15, 2009, Iowa, ABD

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Sarıoğlu Halil, Coşkun Atilla, 2019. The structure, morphology and electrical transport properties of (1-x).La0.9Sr0.1MnO3 x.Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3O10x composite ceramics. Turkish Physics Society, 35th International Physics Congress, September 4-8, 2019, Bodrum, Muğla, Turkey
2-) Yılmaz Gökay, Altan Barış, Coşkun Atilla, 2019. Impact of the substitution of La, Gd, Dy, Ho, Yb, and Pr in A-site of A0.835K0.165MnO3 on its structural and electric properties. Turkish Physics Society, 35th International Physics Congress, September 4-8, 2019, Bodrum, Muğla, Turkey
3-) Atak Dilek, Altan Barış, Coşkun Atilla, 2019. Electrical Properties of (1-x).Pr0.67Pb0.33MnO3 x.A (A Gd, Nd x: 0, 0.05, 0.10, 0.15) Perovskite Composites. Turkish Physics Society, 35th International Physics Congress, September 4-8, 2019, Bodrum, Muğla, Turkey
4-) Zor Büşra, Altan Barış, Coşkun Atilla, 2019. The structural and electrical properties of Pr1.4-xLaxSr1.6Mn2O7 (x:0 0.4 0.7 1.0) double perovskite. Turkish Physics Society, 35th International Physics Congress, September 4-8, 2019, Bodrum, Muğla, Turkey
5-) Özgün Ece Naz, Bakay Esra Nur, Altan Barış, Coşkun Atilla, 2019. Investigation the impact of MnO2, NiO, SnO2, and Cu2O phases on the structural, morphological, and electrical properties of La0.67Pb0.33CoO3 and La0.67Pb0.33MnO3 perovskite compounds. Turkish Physics Society, 35th International Physics Congress, September 4-8, 2019, Bodrum, Muğla, Turkey
6-) Perk Benay, Avcı Okan, Coşkun Atilla, 2018. STRUCTURAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF(1-)PR0.67CA0.33MNO3/XPR0.67SR0.33MNO3 (X=0,0.25, 0.50, 0.75 AND 1.0) MANGANITE COMPOSITES. TURKISH PHYSICAL SOCIETY 34TH INTERNATIONAL PHYSICS CONGRESS, SEPTEMBER 5-9, 2018, BODRUM /TURKEY
7-) Zor Büşra, Coşkun Atilla, 2018. INFLUENCE OF SRO ADDING ON THE ELECTRICALBEHAVIOR OF (1-X)LA0.65CA0.35MNO3/XSRO (X=0, 5, 10, 15 AND 20 ) COMPOSITE MANGANITES. TURKISH PHYSICAL SOCIETY 34TH INTERNATIONAL PHYSICS CONGRESS, SEPTEMBER 5-9, 2018, BODRUM /TURKEY
8-) Göksal Esra, Coşkun Atilla, 2018. ELECTRICAL PROPERTIES OF (1-X)LA0.65SR0.35MNO3/XCAO (X= 0, 5, 10, 15 AND 20) COMPOSITE MATERIALS PREPARED BY SOLGELMETHOD. TURKISH PHYSICAL SOCIETY 34TH INTERNATIONAL PHYSICS CONGRESS, SEPTEMBER 5-9, 2018, BODRUM /TURKEY
9-) Ak Yavuz, Irmak Ali Ekber, Coşkun Atilla, 2018. STRUCTURAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF(1-)LA0.67CA0.33MNO3/XLA0.67SR0.33MNO3(X=0.00, 0.50, AND 1.00) COMPOSITE MANGANITES. TURKISH PHYSICAL SOCIETY 34TH INTERNATIONAL PHYSICS CONGRESS, SEPTEMBER 5-9, 2018, BODRUM /TURKEY
10-) Zan, R., Ekicibil, A., Coşkun, A., Taşarkuyu, E., Kıymaç, K., 2008. R. Zan, A. Ekicibil, A. Coşkun, E. Taşarkuyu and K. Kıymaç “Atomic Force Microscopy Study On Bi1.7Pb0.3-xTbxSr2Ca3Cu4O12+y Superconductors” . Condensed Matter Physics Conference of Balkan Countries, Mugla University 26 - 28 May, 2008
11-) Coşkun, A., Taşarkuyu, E., Aslan, H., Ünlü, G., 2008. A.Coşkun, E.Taşarkuyu, H.Aslan and G.Ünlü “Investigation of Crystallization Mechanism of the Melt-Quenched Pb-Added BSCCO Superconductor” . Condensed Matter Physics Conference of Balkan Countries, Mugla University 26 - 28 May, 2008

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Samancıoğlu, Y., Coşkun, A., Irmak, A., Taşarkuyu, E., Aktürk, S., 2009. Y. Samancioğlu, A. Coşkun, A. E. Irmak, E. Taşarkuyu Ve S. Aktürk “Isıl İşlem Sicakliğinin Ve Ag Katkisinin LaMnO3 Manganitinin Yüzey Morfolojisine Etkisinin İncelenmesi”,. I.Ulusal Metal, Yarıiletken ve Oksit Materyallerin Üretiminde Kullanılan Sistemler ve Analiz Teknikleri kongresi (MYOMAT2009)15-16 Haziran 2009 Eskişehir
2-) Coşkun, A., Ekicibil, A., Özçelik, B., 2005. A. Coşkun, A.Ekicibil, B.Özçelik, “BSCCO Süperiletken sistemine Gd-katkılamasının malzemenin fiziksel ve manyetik özellikleri üzerine etkisi”,. III.Ulusal Yüksek Sıcaklık Süperiletkenler Sempozyumu, Haziran, 2005, İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Aslan, H., Coşkun, A., Sarıkürkçü, C., 2008. .H. Aslan , A. Coşkun and C. Sarıkürkçü “Structural Analysis Of Sol-Gel Prepared Hg1-xHoxBa2Ca2Cu3O8+y Superconductors” (x=0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2)” . International Conference on Superconductivity and Magnetism(ICSM 2008) Antalya-2008
2-) 2003. F.Karadağ, A.Ekicibil, A. Coşkun ve B.Özçelik, “Komplex Perovskit Yüksek Sıcaklık Süperiletkenlerde Durum Yoğunluğu, Kızılötesi (IR), ve Raman Spektrumu Arasındaki İlişki”, . 10.Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, 2003, Ankara.
3-) Coşkun, A., Özçelik, B., Kıymaç, K., 1999. A. Coşkun, B.Özçelik and K.Kiymaç “Eritme-Döküm Yöntemi ile Hazırlanan Bi1.6Pb0.4Sr2Ca3Cu4O12 Süperiletkenin Fiziksel Özellikleri”, . 18.TFD.Kongresi (Eylül/1999) ADANA

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Taşarkuyu Ergün, Coşkun Atilla, Ahmet Eymen Tokkaya, Barış Altan, 2015. Effects of heat treatment time on the structural properties of La0 80Ag0 20Mn0 90Mo0 10O3. 9th International Conference on Magneticand Superconducting MaterialsAntalya-TURKEY30th April-3 May, 2015
2-) Naim Utku Otçu, Coşkun Atilla, 2015. Yitriyum Tabanlı Yüksek Sıcaklık Süperiletkenlerin Üretimi ve Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİFEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU26 MAYIS 201510:00– 18:00ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ FUAYE ALANI
3-) Önder Battal, Coşkun Atilla, 2015. ÜRETİM TEKNİKLERİNİN BİZMUT TABANLI YÜKSEK SICAKLIKSÜPERİLETKENLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİFEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU26 MAYIS 201510:00– 18:00ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ FUAYE ALANI
4-) Barış Altan, Coşkun Atilla, 2015. MANYETOKALORİK ETKİ GÖSTEREN GADOLİNYUM TABANLIALAŞIMLARIN ÜRETİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİFEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU26 MAYIS 201510:00– 18:00ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ FUAYE ALANI
5-) Coşkun Atilla, Taşarkuyu Ergün, Önder Battal, 2015. Effects of preparation techniques on structural and electrical properties ofBi1 6Pb0 4Sr2Ca2Cu3O10 x superconductor. 9th International Conference on Magneticand Superconducting Materials
6-) Altınay, Y., Coşkun, A., Irmak, A.E., Taşarkuyu, E., Aktürk, S., 2013. Y. Altınay, A. Coşkun, A.E. Irmak, E. Taşarkuyu Ve S. Aktürk, “La0.67Ba0.33MnO3 Manganit Bileşiğinin Metal-Yalıtkan Geçişi Üzerine Isıl İşlem Süresinin Etkisi” Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı, İzmir, Nisan2013. Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı
7-) Saygılı, A.Ç., Ünlü, G., Samancıoğlu, Y., Irmak, A.E., Coşkun, A., Taşarkuyu, E., Aktürk, S., 2012. A.Ç.Saygılı, G.Ünlü, Y.Samancıoğlu, A.E.Irmak, A.Coşkun, E.Tasarkuyu, S.Aktürk, "Fe80Ni20 İnce Filmlerinde ısıl işlemin morfoloji üzerindeki etkisi". Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı, 28 pp., İzmir, Nisan 2012
8-) Kocaer, B., Samancıoğlu, Y., Ünlü, G., Sarıkürkçü, C., Coşkun, A., Irmak, A.E., 2012. B.Kocaer, Y.Samancıoğlu, C.G.Ünlü, C.Sarıkürkçü, A.Coşkun, A.E.Irmak, "Katkısız LaFeO3 Perovskit Bileşiğinin Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi". Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı, 36 pp., İzmir, Nisan2012
9-) Samancıoğlu, Y., Saygılı, A.Ç., Ünlü, G., Sarıkürkçü, C., Coşkun, A., Irmak, A.E., Taşarkuyu, E., Aktürk, S., Acet, M., 2012. Y.Samancıoğlu, A.Ç.Saygılı, C.G.Ünlü, C.Sarıkürkçü, A.Coşkun, A.E.Irmak, E.Tasarkuyu, S.Aktürk, M.Acet, "Katkısız LaCoO3 perovskit bileşiğinin yapısal ve manyetik özelliklerinin incelenmesi", . Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı, 89 pp., İzmir, Nisan2012
10-) Ünlü, G., Samancıoğlu, Y., Demirci, E., Saygılı, A.Ç., Sarıkürkçü, C., Enisoğlu, S.A., Aktürk, S., Coşkun, A., Taşarkuyu, E., Irmak, A.E., Acet, M., 2012. C.G.Ünlü, Y.Samancıoğlu, Ç.E.Demirci, A.Ç.Saygılı, C.Sarıkürkçü, S.E.Enisoğl, S.Aktürk, A.Coşkun, E.Tasarkuyu, A.;E.Irmak ve M.Acet, "La1.4Ca1.6Mn2O7 çift tabakalı perovskite manganitine Nd elementinin katkılanmasının yapısal ve manyetik özelliklere üzerine etkisi",. Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı, 37 pp., İzmir, Nisan2012
11-) Taşarkuyu, E., Irmak, A.E., Coşkun, A., Aktürk, S., Ünlü, G., Samancıoğlu, Y., Demirci, E., Şenhan, G., Yücel, A., 2010. . E. Taşarkuyu, A.E. Irmak, A. Coşkun, S. Aktürk, C.G. Ünlü, Y. Samancıoğlu, E.Ç. Demirci, G. Şenhan ve A.Yücel, “Sinterleme Sıcaklığının La0.85Ag0.15MnO3 Manganit Bileşiğinin Manyetik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması”,. ADIM FİZİK GÜNLERİ, 20-21 Mayıs 2010, Afyon Kocatepe Üniversitesi, AFYON
12-) Altan Barış, A.B., Coşkun Atilla, Altan Barış, C.A., Coşkun Atilla, 2010. S. Aktürk, A. Coşkun, A.E. Irmak, E. Taşarkuyu, C.G. Ünlü, Y. Samancıoğlu, E.Ç. Demirci, G. Şenhan ve A.Yücel “Perovskit Manganit Bileşiklerinde Yapısal Karakterizasyon Uygulamaları” . ADIM FİZİK GÜNLERİ, 20-21 Mayıs 2010, Afyon Kocatepe Üniversitesi, AFYON
13-) Altan Barış, A.B., Coşkun Atilla, Altan Barış, C.A., Coşkun Atilla, 2010. A.E. Irmak E. Taşarkuyu, A. Coşkun, S. Aktürk, C.G. Ünlü, Y. Samancıoğlu, E.Ç. Demirci, G. Şenhan ve A.Yücel, “Manyetik Soğutma Teknolojisinde Alternatif Malzeme:Perovskit Manganitler” A. DIM FİZİK GÜNLERİ, 20-21 Mayıs 2010, Afyon Kocatepe Üniversitesi, AFYON
14-) Taşarkuyu, E., Coşkun, A., Irmak, A.E., Aktürk, S., Ünlü, G., Sarıkürkçü, C., Aksoy, S., Acet, M., Yücel, A., 2009. E. Taşarkuyu, A. Coşkun, A. E. Irmak, S. Aktürk, G.Unlu, C.Sarıkürkcü, M.Acet ve A. Yücel “La0.65(Pb1-xDyx)0.35MnO3 (x=0.2, 0.4, 0.6, 0.8) Manganit Bileşiklerinin Yapısal, Manyetik ve Manyetokalorik Özelliklerinin İncelenmesi”. YMF 16, 16. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantisi 6 Kasim 2009
15-) Coşkun, A., Taşarkuyu, E., Irmak, A.E., Aktürk, S., Ünlü, G., Sarıkürkçü, C., Aksoy, S., Acet, M., Yücel, A., 2009. A. Coşkun, E. Taşarkuyu, A. E. Irmak, S. Aktürk, G.Unlu, C.Sarıkürkcü, S.Aksoy, M.Acet ve A. Yücel “Isıl İşlem Sıcaklığının La1.4Ca1.6Mn2O7 Çiftli Perovskit Bileşiğinin Yapısal ve Manyetik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi” . YMF 16, 16. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı 6 Kasım 2009
16-) Coşkun, A., Taşarkuyu, E., Irmak, A.E., Aktürk, S., Ünlü, G., Sarıkürkçü, C., Aksoy, S., Acet, M., Yücel, A., 2009. A. Coşkun, E. Taşarkuyu, A. E. Irmak, S. Aktürk, G.Unlu, C.Sarıkürkcü, S.Aksoy, M.Acet ve A. Yücel “Isıl İşlem Sıcaklığının La1.4Ca1.6Mn2O7 Çiftli Perovskit Bileşiğinin Yapısal ve Manyetik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi". ” YMF 16, 16. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı 6 Kasım 2009
17-) Gökalp, H., Coşkun, A., Taşarkuyu, E., 2007. H.Gökalp, A.Coşkun ve E.Taşarkuyu, “Tavlama Süresi ve Katkılama Konsantrasyonunun Bi1.7Pb0.3-xGdxSr2Ca3Cu4O12+y Süperiletkeninin Yapısal Özelliklere Etkisinin SEM Kullanılarak İncelenmesi” . 18.Ulusal Elektron Mikroskobu Kongresi Ağustos 2007
18-) Coşkun, A., Ekicibil, A., Özçelik, B., Kıymaç, K., 2004. A. Coşkun, A.Ekicibil, B.Özçelik, K.Kıymaç “Sm ve Gd Nadir Toprak İyonlarının Katkılamasının Bi1.7Pb0.3Sr2Ca2-xRExCu3O10+y Bileşiğinde Mıknatıslanma ve dM/dH Dinamik Duygunluğu Üzerindeki Alan Bağımlılığı”,. 11.Yoğun Madde Fiziği Toplantısı, 2004
19-) Özkurt, B., Coşkun, A., Ekicibil, A., Özçelik, B., Kıymaç, K., 2004. Berdan Özkurt, Atilla Coşkun, Ahmet Ekicibil, Bekir Özçelik ve Kerim Kıymaç “Sm ve Gd Nadir Toprak İyonlarının Katkılamasının Bi1.7Pb0.3Sr2Ca2-xRExCu3O10+y Bileşiğinde Mıknatıslanma ve dM/dH Dinamik Duygunluğu Üzerindeki Alan Bağımlılığı”,. 11.Yoğun Madde Fiziği Toplantısı, 2004

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) B.Özçelik, A.Ekicibil, A.Coşkun, Temel Matematik, Kare yayınları, ISBN;975-8980- 84-X, 2006. - 2006
2-) B.Özçelik, A.Ekicibil, A.Coşkun, İntegral Analiz, Kare yayınları, ISBN;975-8980-83- 1, 2006 - 2006
3-) . B.Özçelik, F.Akdeniz, A.Ekicibil, A.Coşkun, İntegral ve Uygulamaları, Nobel Kitabevi, ISBN; 975-8561-20-0, 2003 - 2003
4-) . B.Özçelik, F.Akdeniz, A.Coşkun, A.Ekicibil, Çözümlü Matematik Problemleri, Analiz- I, Nobel Kitabevi, ISBN; 975-8561-18-9, 2002. - 2002

(D-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde baş editörlük

1-) Physica B - 2012
2-) Materials Chemistry and Physics - 2011

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Materials research Bulletin. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Journal of Molecular Structure. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Journal of Molecular Structure. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Journal of Alloys and Compounds. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Materials Chemistry and Physics. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Physica B. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Journal of Alloys and Compounds. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Journal of American Ceramic Society. 2013. Hakemlik Sayısı: 1
10-) Materials Chemistry and Physics. 2012. Hakemlik Sayısı: 1
11-) Materials Chemistry and Physics. 2012. Hakemlik Sayısı: 1
12-) Materials Chemistry and Physics. 2010. Hakemlik Sayısı: 1
13-) Physica B. 2010. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü dergisi. 2010. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Effect of Sintering Time on the Crystallisation, Morphology, Structure, Electric, Magnetic and Magnetocaloric Properties of La0.80Ag0.20MnO3 - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
2-) ”Structural, magnetic and electrical properties of Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3O10x superconductor prepared by different techniques” - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
3-) The Structural, Magnetic, and Magnetocaloric Properties of La1-xAgxMnO3 (0.05 ? x ? 0.25) - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) Mechanical Properties of BSCCO Superconductor by Oliver Pharr Method and work of Indentation Approach - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
5-) Effect of high temperature sintering on the structural and the magnetic properties of La1 4Ca1 6Mn2O7 - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 5
6-) The Structural Superconducting and Transport Properties of the Compounds Y3Ba5Cu8O18 and Y3Ba5Ca2Cu8O18 - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
7-) Exploration of the superconducting properties of Y3Ba5Cu8O18 with and without Ca doping by magnetic measurements - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
8-) Magnetic properties of A and B site cation doped La0 65Ca0 35MnO3 manganites - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
9-) Structural Electrical and Magnetic Properties of High Temperature Sintered La1 xNaxMnO3 0 05 x 0 35 Compounds - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
10-) The Effect of Gd Concentration on the Physical and Magnetic Properties of Bi1 7Pb0 3 xGdxSr2Ca3Cu4O12 y Superconductors - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
11-) Elaboration of the structural and physical characteristics Ni doped ZnObulk samples prepared by solid state reactions - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
12-) ”Structural, magnetic and electrical properties of Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3O10x superconductor prepared by different techniques” - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 5
13-) The Structural Superconducting and Transport Properties of the Compounds Y3Ba5Cu8O18 and Y3Ba5Ca2Cu8O18 - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
14-) Structural Electrical and Magnetic Properties of High Temperature Sintered La1 xNaxMnO3 0 05 x 0 35 Compounds - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
15-) Mechanical Properties of BSCCO Superconductor by Oliver Pharr Method and work of Indentation Approach - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
16-) Effect of Sintering Time on the Crystallisation, Morphology, Structure, Electric, Magnetic and Magnetocaloric Properties of La0.80Ag0.20MnO3 - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
17-) Effect of high temperature sintering on the structural and the magnetic properties of La1 4Ca1 6Mn2O7 - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 6
18-) What do we need for the lithium-air batteries: A promoter or a catalyst? - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
19-) Magnetic properties of A and B site cation doped La0 65Ca0 35MnO3 manganites - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
20-) Magnetic Properties of La0 65Ca0 30Pb0 05Mn0 9B0 1O3 B Co Ni Cu and Zn - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
21-) Exploration of the superconducting properties of Y3Ba5Cu8O18 with and without Ca doping by magnetic measurements - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
22-) Structural Electrical and Magnetic Properties of High Temperature Sintered La1 xNaxMnO3 0 05 x 0 35 Compounds - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
23-) Magnetic Properties of La0 65Ca0 30Pb0 05Mn0 9B0 1O3 B Co Ni Cu and Zn - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
24-) The Structural Superconducting and Transport Properties of the Compounds Y3Ba5Cu8O18 and Y3Ba5Ca2Cu8O18 - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
25-) Elaboration of the structural and physical characteristics Ni doped ZnObulk samples prepared by solid state reactions - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
26-) The influence of the sintering temperature on the structural and the magnetic properties of doped manganites La0 95Ag0 05MnO3 and La0 75Ag0 25MnO3 - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
27-) The Effect of Gd Concentration on the Physical and Magnetic Properties of Bi1 7Pb0 3 xGdxSr2Ca3Cu4O12 y Superconductors - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
28-) What do we need for the lithium-air batteries: A promoter or a catalyst? - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
29-) High magnetic entropy change in La0.70Ca0.21Ag0.09MnO3 compound - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
30-) Effect of high temperature sintering on the structural and the magnetic properties of La1 4Ca1 6Mn2O7 - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 7
31-) Exploration of the superconducting properties of Y3Ba5Cu8O18 with and without Ca doping by magnetic measurements - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
32-) The Structural Superconducting and Transport Properties of the Compounds Y3Ba5Cu8O18 and Y3Ba5Ca2Cu8O18 - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
33-) What do we need for the lithium-air batteries: A promoter or a catalyst? - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
34-) High magnetic entropy change in La0.70Ca0.21Ag0.09MnO3 compound - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
35-) Structural magnetic and transport properties of La0 70Sr0 21K0 09MnO3 - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
36-) Magnetic Properties of La0 65Ca0 30Pb0 05Mn0 9B0 1O3 B Co Ni Cu and Zn - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
37-) Mechanical Properties of BSCCO Superconductor by Oliver Pharr Method and work of Indentation Approach - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
38-) Effect of high temperature sintering on the structural and the magnetic properties of La1 4Ca1 6Mn2O7 - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
39-) Field Dependence of Magnetization and dM/dH for Sm and Gd Doped Bi1.7Pb0.3Sr2Ca2-xRExCu3O10+y Compounds - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
40-) The Effect of Gd Concentration on the Physical and Magnetic Properties of Bi1 7Pb0 3 xGdxSr2Ca3Cu4O12 y Superconductors - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
41-) Effect of high temperature sintering on the structural and the magnetic properties of La1 4Ca1 6Mn2O7 - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
42-) What do we need for the lithium-air batteries: A promoter or a catalyst? - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
43-) The Structural, Magnetic, and Magnetocaloric Properties of La1-xAgxMnO3 (0.05 ? x ? 0.25) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
44-) Structural Electrical and Magnetic Properties of High Temperature Sintered La1 xNaxMnO3 0 05 x 0 35 Compounds - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
45-) The Structural Superconducting and Transport Properties of the Compounds Y3Ba5Cu8O18 and Y3Ba5Ca2Cu8O18 - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
46-) Exploration of the superconducting properties of Y3Ba5Cu8O18 with and without Ca doping by magnetic measurements - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
47-) Mechanical Properties of BSCCO Superconductor by Oliver Pharr Method and work of Indentation Approach - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
48-) “Superconductivity of Bi1.6Pb0.4Sr2Ca3Cu4O12”, - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
49-) Magnetic Properties of La0 65Ca0 30Pb0 05Mn0 9B0 1O3 B Co Ni Cu and Zn - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
50-) Effect of high temperature sintering on the structural and the magnetic properties of La1 4Ca1 6Mn2O7 - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 4
51-) Magnetic Properties of La0 65Ca0 30Pb0 05Mn0 9B0 1O3 B Co Ni Cu and Zn - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
52-) Mechanical Properties of BSCCO Superconductor by Oliver Pharr Method and work of Indentation Approach - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
53-) Field Dependence of Magnetization and dM/dH for Sm and Gd Doped Bi1.7Pb0.3Sr2Ca2-xRExCu3O10+y Compounds - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
54-) title THE MAGNETIC AND ELECTRICAL PROPERTIES OF RARE EARTH Sm sup 3 sup SUBSTITUTED Bi sub 1 7 sub Pb sub 0 3 sub Sr sub 2 sub Ca sub 2 x sub Sm sub x sub Cu sub 3 sub O sub 12 sub SYSTEM title - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
55-) Elaboration of the structural and physical characteristics Ni doped ZnObulk samples prepared by solid state reactions - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
56-) The Effect of Gd Concentration on the Physical and Magnetic Properties of Bi1 7Pb0 3 xGdxSr2Ca3Cu4O12 y Superconductors - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
57-) The Structural Superconducting and Transport Properties of the Compounds Y3Ba5Cu8O18 and Y3Ba5Ca2Cu8O18 - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 4
58-) The Structural Superconducting and Transport Properties of the Compounds Y3Ba5Cu8O18 and Y3Ba5Ca2Cu8O18 - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
59-) Exploration of the superconducting properties of Y3Ba5Cu8O18 with and without Ca doping by magnetic measurements - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 4
60-) “Superconductivity of Bi1.6Pb0.4Sr2Ca3Cu4O12”, - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
61-) Field Dependence of Magnetization and dM/dH for Sm and Gd Doped Bi1.7Pb0.3Sr2Ca2-xRExCu3O10+y Compounds - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
62-) The influence of the sintering temperature on the structural and the magnetic properties of doped manganites La0 95Ag0 05MnO3 and La0 75Ag0 25MnO3 - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 4
63-) Effect of high temperature sintering on the structural and the magnetic properties of La1 4Ca1 6Mn2O7 - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 5
64-) The influence of the sintering temperature on the structural and the magnetic properties of doped manganites La0 95Ag0 05MnO3 and La0 75Ag0 25MnO3 - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
65-) “Superconductivity of Bi1.6Pb0.4Sr2Ca3Cu4O12”, - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
66-) title THE MAGNETIC AND ELECTRICAL PROPERTIES OF RARE EARTH Sm sup 3 sup SUBSTITUTED Bi sub 1 7 sub Pb sub 0 3 sub Sr sub 2 sub Ca sub 2 x sub Sm sub x sub Cu sub 3 sub O sub 12 sub SYSTEM title - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
67-) Effects of annealing time on the magnetic properties of aBi1 7Pb0 29Gd0 01Sr2Ca3Cu4O12 y superconductor prepared by themelt quenching method - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
68-) Exploration of the superconducting properties of Y3Ba5Cu8O18 with and without Ca doping by magnetic measurements - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
69-) Elaboration of the structural and physical characteristics Ni doped ZnObulk samples prepared by solid state reactions - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
70-) The Effect of Gd Concentration on the Physical and Magnetic Properties of Bi1 7Pb0 3 xGdxSr2Ca3Cu4O12 y Superconductors - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
71-) The Effect of Gd Concentration on the Physical and Magnetic Properties of Bi1 7Pb0 3 xGdxSr2Ca3Cu4O12 y Superconductors - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
72-) The Structural Superconducting and Transport Properties of the Compounds Y3Ba5Cu8O18 and Y3Ba5Ca2Cu8O18 - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
73-) Elaboration of the structural and physical characteristics Ni doped ZnObulk samples prepared by solid state reactions - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
74-) Exploration of the superconducting properties of Y3Ba5Cu8O18 with and without Ca doping by magnetic measurements - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 3
75-) The influence of the sintering temperature on the structural and the magnetic properties of doped manganites La0 95Ag0 05MnO3 and La0 75Ag0 25MnO3 - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
76-) Effects of annealing time on the magnetic properties of aBi1 7Pb0 29Gd0 01Sr2Ca3Cu4O12 y superconductor prepared by themelt quenching method - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
77-) “Superconductivity of Bi1.6Pb0.4Sr2Ca3Cu4O12”, - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
78-) Field Dependence of Magnetization and dM/dH for Sm and Gd Doped Bi1.7Pb0.3Sr2Ca2-xRExCu3O10+y Compounds - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
79-) Effect of high temperature sintering on the structural and the magnetic properties of La1 4Ca1 6Mn2O7 - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
80-) Field Dependence of Magnetization and dM/dH for Sm and Gd Doped Bi1.7Pb0.3Sr2Ca2-xRExCu3O10+y Compounds - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
81-) Effects of annealing time on the magnetic properties of aBi1 7Pb0 29Gd0 01Sr2Ca3Cu4O12 y superconductor prepared by themelt quenching method - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
82-) The influence of the sintering temperature on the structural and the magnetic properties of doped manganites La0 95Ag0 05MnO3 and La0 75Ag0 25MnO3 - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
83-) The Effect of Gd Concentration on the Physical and Magnetic Properties of Bi1 7Pb0 3 xGdxSr2Ca3Cu4O12 y Superconductors - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
84-) The Effect of Gd Concentration on the Physical and Magnetic Properties of Bi1 7Pb0 3 xGdxSr2Ca3Cu4O12 y Superconductors - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 2
85-) The Effect of Gd Concentration on the Physical and Magnetic Properties of Bi1 7Pb0 3 xGdxSr2Ca3Cu4O12 y Superconductors - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
86-) Effects of annealing time on the magnetic properties of aBi1 7Pb0 29Gd0 01Sr2Ca3Cu4O12 y superconductor prepared by themelt quenching method - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 3
87-) title THE MAGNETIC AND ELECTRICAL PROPERTIES OF RARE EARTH Sm sup 3 sup SUBSTITUTED Bi sub 1 7 sub Pb sub 0 3 sub Sr sub 2 sub Ca sub 2 x sub Sm sub x sub Cu sub 3 sub O sub 12 sub SYSTEM title - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
88-) Field Dependence of Magnetization and dM/dH for Sm and Gd Doped Bi1.7Pb0.3Sr2Ca2-xRExCu3O10+y Compounds - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
89-) “Superconductivity of Bi1.6Pb0.4Sr2Ca3Cu4O12”, - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 2
90-) Field Dependence of Magnetization and dM/dH for Sm and Gd Doped Bi1.7Pb0.3Sr2Ca2-xRExCu3O10+y Compounds - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1
91-) Effects of annealing time on the magnetic properties of aBi1 7Pb0 29Gd0 01Sr2Ca3Cu4O12 y superconductor prepared by themelt quenching method - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1
92-) The Effect of Gd Concentration on the Physical and Magnetic Properties of Bi1 7Pb0 3 xGdxSr2Ca3Cu4O12 y Superconductors - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1
93-) The Effect of Gd Concentration on the Physical and Magnetic Properties of Bi1 7Pb0 3 xGdxSr2Ca3Cu4O12 y Superconductors - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 4
94-) Effects of annealing time on the magnetic properties of aBi1 7Pb0 29Gd0 01Sr2Ca3Cu4O12 y superconductor prepared by themelt quenching method - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 3
95-) title THE MAGNETIC AND ELECTRICAL PROPERTIES OF RARE EARTH Sm sup 3 sup SUBSTITUTED Bi sub 1 7 sub Pb sub 0 3 sub Sr sub 2 sub Ca sub 2 x sub Sm sub x sub Cu sub 3 sub O sub 12 sub SYSTEM title - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 2
96-) Critical Current Densities in Bi1.7Pb0.3-xGdxSr2Ca3Cu4O12+y (x=0.01, 0.1) Superconductors Prepared by Melt-Quenching Method and Annealed in Different Time Intervals - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1
97-) Field Dependence of Magnetization and dM/dH for Sm and Gd Doped Bi1.7Pb0.3Sr2Ca2-xRExCu3O10+y Compounds - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 2
98-) “Superconductivity of Bi1.6Pb0.4Sr2Ca3Cu4O12”, - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1
99-) “Superconductivity of Bi1.6Pb0.4Sr2Ca3Cu4O12”, - Atıf Yılı: 2004 Atıf Sayısı: 1
100-) Structural Electrical and Magnetic Properties of High Temperature Sintered La1 xNaxMnO3 0 05 x 0 35 Compounds - Atıf Yılı: -1 Atıf Sayısı: 1
101-) Exploration of the superconducting properties of Y3Ba5Cu8O18 with and without Ca doping by magnetic measurements - Atıf Yılı: -1 Atıf Sayısı: 2

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Magnetic and Electrical Transport Properties of La0 65Ca0 30Pb0 05Mn0 90Cu0 10O3 Compounds Thermal Hysteresis - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Magnetic Properties of La0 65Ca0 30Pb0 05Mn0 9B0 1O3 B Co Ni Cu and Zn - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 6
3-) The Structural Superconducting and Transport Properties of the Compounds Y3Ba5Cu8O18 and Y3Ba5Ca2Cu8O18 - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
4-) Magnetic Properties of La0 65Ca0 30Pb0 05Mn0 9B0 1O3 B Co Ni Cu and Zn - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
5-) The Structural Superconducting and Transport Properties of the Compounds Y3Ba5Cu8O18 and Y3Ba5Ca2Cu8O18 - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
6-) Exploration of the superconducting properties of Y3Ba5Cu8O18 with and without Ca doping by magnetic measurements - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 4

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Magnetic Properties of La0 65Ca0 30Pb0 05Mn0 9B0 1O3 B Co Ni Cu and Zn - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Magnetic and Electrical Transport Properties of La0 65Ca0 30Pb0 05Mn0 90Cu0 10O3 Compounds Thermal Hysteresis - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Exploration of the superconducting properties of Y3Ba5Cu8O18 with and without Ca doping by magnetic measurements - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) The Structural Superconducting and Transport Properties of the Compounds Y3Ba5Cu8O18 and Y3Ba5Ca2Cu8O18 - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Magnetic Properties of La0 65Ca0 30Pb0 05Mn0 9B0 1O3 B Co Ni Cu and Zn - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) Exploration of the superconducting properties of Y3Ba5Cu8O18 with and without Ca doping by magnetic measurements - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
7-) The Structural Superconducting and Transport Properties of the Compounds Y3Ba5Cu8O18 and Y3Ba5Ca2Cu8O18 - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
8-) The influence of the sintering temperature on the structural and the magnetic properties of doped manganites La0 95Ag0 05MnO3 and La0 75Ag0 25MnO3 - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Effect of Sintering Time on the Crystallisation, Morphology, Structure, Electric, Magnetic and Magnetocaloric Properties of La0.80Ag0.20MnO3 - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) The Structural Superconducting and Transport Properties of the Compounds Y3Ba5Cu8O18 and Y3Ba5Ca2Cu8O18 - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Exploration of the superconducting properties of Y3Ba5Cu8O18 with and without Ca doping by magnetic measurements - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
4-) The Structural Superconducting and Transport Properties of the Compounds Y3Ba5Cu8O18 and Y3Ba5Ca2Cu8O18 - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
5-) Exploration of the superconducting properties of Y3Ba5Cu8O18 with and without Ca doping by magnetic measurements - Atıf Yılı: -1 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: 1-x) La0.67Sr0.33Mn03 + x.A (x=0.5, 0.10, 0.15 ve A=CuO, CaO ) kompozit bileşiklerinin manyeto direnç özelliklerinin incelenmesi. Konu: Manyetik Sensör elemanı üretimi. Melike -TEZBAŞARAN. 2020

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: MAnyeto kalorik etki gösteren bileşiklerin üretilmesi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. La0,7(A1-2x,Bx)0,3MnO3 (A= Sr+2, Ca+2; B=Na+, K+, Ag+; x=0,1; 0,2; 0,3; 0,4) Manganit Bileşiklerinin Üretimi, Karakterizasyonu ve Manyetokalorik Etkisinin Araştırılması. 2011-2014

(G-3-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. La0.67A0.33MnO3 (A= Ca+2, Sr+2, Pb+2 ve Ba+2) ve La0.835B0.0.165MnO3 (B= Ag+1, K+1 ve Na+1) Manganit Bileşiklerinin Yapısal ve Elektroniksel özelliklerinin Sinkrotron X-Işını ile Araştırılması. 2015-2016

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Manyetokalorik etki gösteren (1-x)(La0.67Ca0.33MnO3) + x(La0.67Sr0.33MnO3) (x=0, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0) kompozit bileşiklerin üretilmesi ve Curie sıcaklığı ile maksimum manyetik entropi değerinin optimize edilmesi. 2018--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Manganit Tabanlı Perovskit Yapıdaki Bileşiklerin İnce Film ve Yığın Malzeme Olarak Üretilmesi, Yapısal, Elektriksel ve Manyetik Özelliklerin Araştırılması. 2013-2014
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Üretim tekniklerinin bizmut tabanlı süperiletkenlerin fiziksel özelliklerine etkisi. 2013-2014
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Manyetokalorik etki gösteren Godalinyum tabanlı alaşımların üretilmesi ve karakterizasyonu. 2013-2014
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yitriyum tabanlı yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin üretimi ve fiziksel özelliklerinin araştırılması. 2013-2014
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Lantan Tabanlı Perovskit Manganit Bileşiklerin İnce Film Hazırlama Teknikleri İle Üretilmesi ve Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması. 2012-2013
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Gd-Si-Ge Manyetokalorik Malzemelerin Üretilmesi ve Karakterizasyonu. 2008-2009

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Değişik Konsantrasyonlarda Hazırlanan Yüksek Sıcaklık Süperiletken Malzemelerin Fiziksel Özelliklerinin Analizi. 2006-2007
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yüksek Sıcaklık Süperiletkenlere Yapılan Katkılamaların Vorteks Mekanizmasına Etkilerinin Araştırılması. 2006-2007
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. BSCCO Süperiletkenlerdeki Faz Dönüşümünde, Faz Geçişi ile Enerji Yapısı Arasındaki İlişki. 2002-2004
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yüksek Sıcaklık Süperiletkenlerinin Fiziksel Özelliklernin Araştırılması. 1996-1998

Verdiği Dersler

FİZ1808 2023-2024 Bahar

Genel Fizik II

FİZ5531 2023-2024 Bahar

YOĞUN MADDE FİZİĞİNDE ÖZEL KONULAR

FİZ5535 2023-2024 Bahar

MANYETİK KARAK. DENEYSEL YÖNTEMLERİ

FİZ1807 2023-2024 Güz

Genel Fizik I

FİZ2003 2023-2024 Güz

Fizikte Diferansiyel Denklemler

FİZ4517 2023-2024 Güz

Mezuniyet Projesi I

FİZ5531 2023-2024 Güz

YOĞUN MADDE FİZİĞİNDE ÖZEL KONULAR

FİZ5535 2023-2024 Güz

MANYETİK KARAK. DENEYSEL YÖNTEMLERİ

FİZ5517 2022-2023 Bahar

FAZ GEÇİŞLERİ I

FİZ5527 2022-2023 Bahar

MANYETİK MALZEMELER FİZİĞİ

FİZ2003 2022-2023 Güz

Fizikte Diferansiyel Denklemler

FİZ5531 2022-2023 Güz

YOĞUN MADDE FİZİĞİNDE ÖZEL KONULAR

FİZ5535 2022-2023 Güz

MANYETİK KARAK. DENEYSEL YÖNTEMLERİ