Personel

Doç.Dr. ATİLLA EREN MAMUK
Doç.Dr.
Atilla Eren Mamuk
@ E-posta
aemamuk@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5107

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / Fizik Bölümü / Yoğun Madde Fiziği Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Fizik Bölümü / Yoğun Madde Fiziği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 22.06.2009

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Anabilim Dalı 18.01.2013

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Anabilim Dalı 28.02.2019

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Mamuk Atilla Eren, 2023. A comparative study on electrospun fibers of cyanobiphenyl liquid crystal homologues. Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures
2-) Koçak Çağdaş, Mamuk Atilla Eren, Demirci Dönmez Çiğdem Elif, Poyraz Mehmet, 2022. Electrospun Fibers of Liquid Crystal Mixtures. Journal of Materials Science: Materials in Electronics
3-) Mamuk Atilla Eren, Koçak Çağdaş, Aslan Sema, Bal Altuntaş Derya, 2022. Electrochemical Properties of Coumarin 500 Encapsulated in a Liquid Crystal Guided Electrospun Fiber Core and Their Supercapacitor Application. ACS Applied Energy Materials
4-) Mamuk Atilla Eren, Koçak Çağdaş, Demirci Dönmez Çiğdem Elif, 2021. Production and characterization of liquid crystal/polyacrylonitrile nano-fibers by electrospinning method. Colloid and Polymer Science
5-) Zappone Bruno, Mamuk Atilla Eren, Gryn Iryna, Arıma Valentina, Zızzarı Alessandra, Bartolıno Roberto, Lacaze Emmanuelle, Petschek Rolfe, 2020. Analogy between periodic patterns in thin smectic liquid crystal films and the intermediate state of superconductors. Proceedings of the National Academy of Sciences
6-) Özden Pınar, Mamuk Atilla Eren, Avcı Nejmettin, 2019. Investigation of the Viscoelastic Properties of 4-propoxy-biphenyl-4-carbonitrile. Liquid Crystals
7-) Mamuk Atilla Eren, Nesrullazade Arif, 2019. Peculiarities of thermo-morphologic and thermotropic transformations of heterophase regions: nematic -isotropic phase transition in 4-n-Alkyl-4’-cyanobiphenyl mesogens. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials
8-) Mamuk Atilla Eren, Nesrullazade Arif, Mukherjee Prabır K, 2017. Refractive and birefringent properties of4-alkyl-4'-oxycyanobiphenyls at direct and reverse phase transitions. Molecular Crystals and Liquid Crystals
9-) Mamuk Atilla Eren, Nesrullazade Arif, 2016. Refractive and birefringent properties and order parameter of nematic liquid crystal at the direct and reverse nematic isotropic liquid phase transition. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Kılıç Mervenur, Can Mustafa, Avcı Nejmettin, Mamuk Atilla Eren, 2023. Kolesterik Sıvı Kristal - Polimer Liflerinin Elektro-eğirme Yöntemi ile Üretilmesi ve İncelenmesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi
2-) Mamuk Atilla Eren, Avcı Nejmettin, 2021. 4-butoxybenzylidene-4-butylaniline (BBBA) Sıvı Kristalinin Geniş Sıcaklık Aralığında İncelenmesi: Optik, Dielektrik, Kalorimetrik ve Kızılötesi Spektroskopik Analiz. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
3-) Özden Pınar, Mamuk Atilla Eren, Özden Şadan, Avcı Nejmettin, 2021. 4-propoxy-biphenyl-4-carbonitrile Nematik Sıvı Kristalinin Dielektrik Özellikleri. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi
4-) Mamuk Atilla Eren, 2021. Study on Phase Transition Features and Infrared Spectroscopy of 3OCB Liquid Crystal. Mugla Journal of Science and Technology

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Özen Afike Ayça, Bektaş Ümit, Akpolat Oğuz, Mamuk Atilla Eren, Aslan Sema, 2024. C540 Tip Kumarin Modifiye Elektrotların Süperkapasitör Uygulamalarına Yönelik Hesaplamalı Optimizasyonu. V. International Congress of Applied Statistics (UYIK-2024)
2-) Bektaş Ümit, Özen Afike Ayça, Akpolat Oğuz, Mamuk Atilla Eren, Aslan Sema, 2024. C550 Tip Kumarin Modifiye Elektrotların Sürepkapasitör Uygulamalarına Yönelik Hesaplamalı Optimizasyonu. V. International Congress of Applied Statistics (UYIK-2024)
3-) Mutlu Ceylan, Özden Şadan, Mamuk Atilla Eren, 2023. Generating Cholesteric Liquid Crystal Fibers by Single-Needle Electrospinning and Analyzing Their Fundamental Properties. Turkish Physical Society 39th International Physics Congress
4-) Yıldızbakan Zehra, Bal Altuntaş Derya, Sevim Nalkıran Hatice, Mamuk Atilla Eren, Koçak Çağdaş, Ünlü Cumhur Gökhan, Aslan Sema, 2022. An Electrochemical Immunosensor Modified with Nanofibers for the Determination of a Carcinoembryonic Antigen. 16th Nanoscience and Nanotechnology Conference
5-) Mamuk Atilla Eren, 2022. Specifying the Temperature Dependent Dielectric Anisotropy, Birefringence and Elastic Constants of MBBA Liquid Crystal. 2nd International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies (ISSRIS’22)
6-) Mamuk Atilla Eren, 2022. Presenting the Optical Properties of Liquid Crystal/Polymer Fibers for Potential Use as a Light Modulator. 3nd International Conference on Light and Light-based Technologies
7-) Mamuk Atilla Eren, Koçak Çağdaş, Demirci Dönmez Çiğdem Elif, 2021. Determination of the presence and molecular orientation of the liquid crystal in the core-sheath structure of the electrospun fiber by optical method. 2nd International Conference on Light and Light-based Technologies (ICLLT)
8-) Mamuk Atilla Eren, 2021. Investigation of Electrospun Liquid Crystal/Polymer Nano-fibers: Effect of Liquid Crystal Type. 47th German Liquid Crystal Conference
9-) Mamuk Atilla Eren, Nesrullazade Arif, 2018. Non-linear behavior of the optical birefringence at smectic A – nematic and nematic – isotropic liquid phase transitions in 9CB thermotropic liquid crystal. Türk Fizik Derneği 34. Uluslararası Fizik Kongresi
10-) Mamuk Atilla Eren, Nesrullazade Arif, 2018. Effect of Thickness of Liquid Crystalline Layer: Peculiarities of the Thermo-Morphologic and Thermotropic Properties of the Heterophase Regions of Direct Phase Transitions. Türk Fizik Derneği 34. Uluslararası Fizik Kongresi
11-) Mamuk Atilla Eren, Nesrullazade Arif, 2017. Polarizability peculiarities in thermotropic nematic liquid crystals with oxycyanobiphenyl molecular fragment. Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress
12-) Mamuk Atilla Eren, Avcı Nejmettin, Özden Pınar, Nesrullazade Arif, 2017. Electrical Properties of D-103 Nematogen Depends on Temperature and Frequency. International Conference on Technology, Engineering and Science (ICONTES)
13-) Özden Pınar, Avcı Nejmettin, Mamuk Atilla Eren, Nesrullazade Arif, 2017. Dielectric Measurement of N-(p-n-butoxybenzylidene)-p-n-butylanilinein the Frequency Range 100 Hz to 1 MHz. Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress
14-) Mamuk, A.E., Özden, P., Nesrullazade (nesrullajev), A., 2015. Studies Of Optical And Thermo-Optical Properties Of H-70 By Polythermic Refractometry Tecnique. 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union (BPU9)

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Mamuk Atilla Eren, Essaouı Lamya, Abadıe Claıre, Royer Sebastıen, Prado Yoann, Lhuıllıer Emmanuel, Yoshıda Hıroyukı, Lacaze Emmanuelle, 2024. Trapping and spontaneous displacement of nanoparticles in nematic medium. 50th German Liquid Crystal Conference
2-) Zheng Xıntao, Thıele Tobıas, Mamuk Atilla Eren, Abadıe Claıre, Royer Sebastıen, Prado Yoann, Lhuıllıer Emmanuel, Eremın Alexey, Gıese Mıchael, Lacaze Emmanuelle, 2024. Stabilizing Blue-Phase Liquid Crystals Using Gold Nanoparticles. 50th German Liquid Crystal Conference
3-) Kılıç Mervenur, Can Mustafa, Avcı Nejmettin, Mamuk Atilla Eren, 2023. Change of Morphology of Electrospun Cholesteric Liquid Crystals Depending on Spiral Pitch Length. Turkish Physical Society 39th International Physics Congress
4-) Zappone Bruno, Mamuk Atilla Eren, Alı Gıuseppe, 2023. Phase frustration and pattern formation in smectic films at the transition from the nematic phase. 16th European Conference on Liquid Crystals
5-) Bal Altuntaş Derya, Mamuk Atilla Eren, Koçak Çağdaş, Aslan Sema, 2022. Electrochemical Properties of Coumarin 500 Encapsulated in Electrospun Fiber Core. 16th Nanoscience and Nanotechnology Conference
6-) Mamuk Atilla Eren, Nesrullazade Arif, 2018. Wavelength – Temperature Dependent Refracting and Birefringent Properties of 8CB and 8OCB. 45th German Liquid Crystal Conference 2018
7-) Mamuk Atilla Eren, Nesrullazade Arif, 2018. Analyzing and Comparison on Temperature and Wavelength Dependence of Order Parameter and Polarizability Properties in 8CB and 8OCB. 45th German Liquid Crystal Conference 2018
8-) Mamuk Atilla Eren, Nesrullazade Arif, Özden Pınar, Altınay Yasemin, 2017. Morphologic Peculiarities of Textures: Singularities in Thermotropic and Lyotropic Nematics. Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress
9-) Nesrullazade, A., Mamuk, A.E., 2016. Study of defective formations and disclinations in textures of thermotropic nematic mesophase by the capillary temperature wedge . International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), 24-28 May 2016, Sarajevo
10-) Nesrullazade, A., Mamuk, A.E., 2016. Textures and conoscopic images of smectic C, smectic A and nematic mesophases in liquid crystal with multiple phase transitions. International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), 24-28 May 2016, Sarajevo
11-) Mamuk, A.E., Nesrullazade, A., 2016. Temperature dependences of the principal and average polarizabilities, and effective geometry parameter at the direct smectic A › nematic› isotropic and reverse isotropic ›nematic › smectic A phase transitions. 1st International Conference On Engineering Technology And Applied Sciences (ICETAS 2016)
12-) Mamuk, A.E., Nesrullazade, A., 2016. Birefringence and order parameter at the direct smectic A – nematic and nematic – isotropic, and the reverse isotropic – nematic and nematic – smectic A phase transitions in 4-octyl-4’oxycyanobiphenyl liquid crystalline material. 1st International Conference On Engineering Technology And Applied Sciences 21-22 Aprıl 2016
13-) Mamuk, A.E., Nesrullazade, A., 2016. Optical refracting and birefringent properties of 4-pentyl-4’-oxycyanobiphenyl in thermotropic nematic liquid crystal. International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS)
14-) Mamuk, A.E., Nesrullazade, A., 2016. Temperature behavior of optical refracting indices in three homologs of 4-alkyl-4’-cyanobiphenyl liquid crystalline series. International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), 24-28 May 2016, Sarajevo
15-) Özden, P., Mutlu, C., Mamuk, A.E., Nesrullazade (nesrullajev), A., 2015. Determination Of Phase States And Investigation Of Thermo-Morphologic And Refractive Properties Of L1 Phase And E Mesophase In Binary Dodecyl Trimethuyl Ammonium Bromide + Water Lyotropic System. 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union (BPU9)
16-) Mamuk, A.E., Özden, P., Nesrullazade (nesrullajev), A., 2015. Investigation Of Optical And Morphological Properties Of 6OCB Nematogen. 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union (BPU9)
17-) Nesrullazade (nesrullajev), A., Özden, P., Mamuk, A.E., 2015. Surface, Linear And Point-Like Defects In Aligned And Non-Aligned Textures Of Nematic Liquid Crystals. 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union (BPU9)
18-) Nesrullazade (nesrullajev), A., Mamuk, A.E., Özden, P., Mutlu, C., 2015. Orientational Peculiarities Of Monocrystalline Textures In Optically Uniaxial And Biaxial Nematics: Optical Conoscopic Studies . 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union (BPU9)
19-) Özden, P., Mamuk, A.E., Nesrullazade (nesrullajev), A., Mutlu, C., 2015. Comparative Investigation Of Refractive Properties Of Thermotropic And Lyotropic Nematic Mesophases. 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union (BPU9)
20-) Mamuk, A.E., 2014. Investigation of Light Response of Ag/p-Si/Ag Schottky Diode Produced in Room Conditions. International Semiconductor Science and Technology Conference (ISSTC 2014)
21-) Mamuk, A.E., Avcı, N., Nesrullazade, A., 2014. Study of Thermo-Morphologic and Thermo-Optical Properties in Schiff Based Thermotropic Nematogens. Turkish Physical Society 31st International Physics Congress
22-) Nesrullazade, A., Avcı, N., Mamuk, A.E., 2014. Peculiarities of Defective Formation in Textures of Thermotropic Nematogens. Turkish Physical Society 31st International Physics Congress
23-) Nesrullajev, A., Mamuk, A.E., Avcı, N., 2014. Nature and Peculiarities of Defective Formations in Textures of Monomorphic Thermotropic Mesogens. 18th International School of Condensed Matter Physics (ISCMP 2014) “Challenges of Nanoscale Science: Theory, Materials, Applications
24-) Mamuk, A.E., Nesrullajev, A., Avcı, N., 2014. Investigation of The Optical and Thermo-Optical Properties of Monomorphic Mesogens. 18th International School of Condensed Matter Physics (ISCMP 2014) “Challenges of Nanoscale Science: Theory, Materials, Applications
25-) Kavasoğlu, N., Kavasoğlu, S., Mamuk, A.E., 2013. Fabrication and Characterization of Photoconductive Ag/p-Si/Ag Device for Photodiode Applications. The 25th International Conference on Amorphous and Nano-crystalline Semiconductors
26-) Kavasoğlu, N., Mamuk, A.E., Kabakçı, M., Kavasoğlu, S., 2012. Determination of Electronic Parameters of Ag/SnO2/p-Si/Ag Structures. Solar TR-2 Solar Electricity Conference and Exhibition
27-) Kavasoğlu, N., Birel, Ö., Kavasoğlu, A.S., Oylumluoğlu, G., Mamuk, A.E., Dinçalp, H., 2011. Analysis of Current-Voltage Characteristics of Al/Diazo Compound Containing Polyoxy Chain/P-Si Device in Wide Temperature Range. Turkish Physical Society 28th International Physics Congress
28-) Söyleyici, M., Dönmez, N., Sevik, A., Gürbüz, G., Mamuk, A.E., 2010. The Effect of Ir Doping on Some Physical Properties of Copper Oxide Films. Solar TR-1 (First Turkish Solar Energy Conference and Exhibition)

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Mamuk Atilla Eren, 2019. Alkyl Bazlı Bazı Sıvı Kristallerin ve Karışımlarının Dielektrik Özelliklerinin Belirlenmesi. VIII. Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı
2-) Mamuk Atilla Eren, Nesrullazade Arif, 2017. Düz Ve Ters Nematik – İzotropik Faz Geçişlerde Termo – Optik Ve Topolojik Özelliklerin İncelenmesi. ADIM Fizik Günleri VI

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Nesrullazade, A., Tağıyev, Z., Bayramov, Ş., Mamuk, A.E., 2016. Kama Türü Örneklerde Kolesterik Sıvı Kristallerin Morfolojik ve Termotropik Özellikleri: Optiksel Çalışma. Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı 2016
2-) Mamuk, A.E., Avcı, N., Nesrullazade, A., 2016. Farklı Kimyasal Formdaki Termotropik Nematojenlerin Polikristalik Tekstürlerinin Karşılaştırılması. ADIM Fizik Günleri V
3-) Mamuk, A.E., Avcı, N., Nesrullazade, A., 2016. Uygulanan Işığın Dalga Boyuna Göre Mbba Termotropik Sıvı Kristaline Ait Optik Parametrelerin Değşiminin İncelenmesi. Adım Fizik Günleri V
4-) Mamuk, A.E., Nesrullazade, A., 2015. Comparative investigations of morphologic and thermo-morphologic properties in three homologs of 4'-(alkylloxy)-4-biphenylcarbonitrile. Yoğun Madde Fiziği - İzmir Toplantısı 2015
5-) Mamuk, A.E., Nesrullazade, A., 2015. Peculiarities of defective formations in textures of nematic liquid crystals. Yoğun Madde Fiziği - İzmir Toplantısı 2015
6-) Mamuk, A.E., Nesrullazade, A., 2015. Peculiarities of specific textures of nematic mesophase in thermotropic liquid crystals. MSKÜ Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu 2015
7-) Özden, P., Mamuk, A.E., Nesrullazade, A., 2015. Conoscopic images and structures of aligned textures in thermotropic nematic liquid crystals. MSKÜ Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu 2015
8-) Özden, P., Mamuk, A.E., Nesrullazade, A., 2015. Hexadecyltrimethyl ammonium bromide/su ve hexadecyltrimethyl ammonium bromide/su/1-dekanol (CTAB/H2O/DeOH) liyotropik sıvı kristal sistemlerinde izotropik miseller fazının optiksel kırılma özelliklerinin incelenmesi. 21. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı
9-) Mamuk, A.E., Nesrullazade, A., Salık, G., 2015. Optical refractive properties of thermotropic nematic mesophase in 4-butoxyphenyl-4-hexyl benzoate. MSKÜ Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu 2015
10-) Mamuk, A.E., Özden, P., Nesrullazade, A., 2015. Schiff Temelli ve Alkyl-Oxcycyanobiphenyl Temelli Termotropik Nematik Sıvı Kristallerin Kırıcılık Özelliklerinin İncelenmesi. 21. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı
11-) Mamuk, A.E., Avcı, N., Nesrullazade, A., 2014. Schiff Temelli Nematojen Karışımının Mezomorfik, Morfolojik ve Optiksel Kırıcılık Özelliklerinin İncelenmesi. Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı 2014
12-) Avcı, N., Mamuk, A.E., Nesrullazade, A., 2014. Termotropik Nematojen Sıvı Kristalin Termo-Morfolojik ve Termo-Optiksel Özelliklerinin İncelenmesi. Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı 2014
13-) Mamuk, A.E., Kavasoğlu, N., Kavasoğlu, S., 2013. p-Si/Ag Schottky Yapılarda Tavlamanın Diyot Faktörü Üzerine Etkisi. Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı 2013
14-) Mamuk, A.E., Kabakçı, M., Kavasoğlu, N., 2012. P-Si/SnO2 Heteroeklem Yapıların Ara Yüzey Durumlarının İncelenmesi. ADIM Fizik Günleri-II
15-) Mamuk, A.E., Kabakçı, M., Akın, D., Koçak, Ç., Birgi, Ö., Kavasoğlu, N., 2012. SnO2/p-Si Yapıların Elektronik Aygıt Parametrelerinin Belirlenmesi. Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı 2012
16-) Mamuk, A.E., Gezgin, M., Aksoy, H.A., Şen, İ., Ketenci, E., Atay, F., 2009. Fotovoltaik Güneş Pili Uygulamalarında Kullanılabilecek ZnO Filmlerinin Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Cd Katkısının Etkileri. Metal, Yarıiletken ve Oksit Materyallerin Üretiminde Kullanılan Sistemler ve Analiz Teknikleri Kongresi (MYOMAT 2009)

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Mamuk Atilla Eren, Işık Ceyhun, Aslan Sema, Bal Altuntaş Derya, 2023. Chitosan Nanocomposites Bionanomechanical Applications/Chitosan Nanocomposites for Biosensing Applications. Yayın Evi: Springer Singapore Editör Adı: Swain Sarat Kumar, Biswal Anuradha
2-) Aslan Sema, Topkaya Cansu, Mamuk Atilla Eren, Bal Altuntaş Derya, Göktürk Tolga, 2023. Electrochemistry: Volume 17/The usage of transition metal complexes on electrochemical sensor and biosensor applications. Yayın Evi: Royal Society of Chemistry Editör Adı: Banks Craig
3-) Aslan Sema, Işık Ceyhun, Mamuk Atilla Eren, 2023. Green Sustainable Process for Chemical and Environmental Engineering and Science/Electrochemical Carbon Dioxide Detection. Yayın Evi: Elsevier Editör Adı: Inamuddin, Altalhi Tariq

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE). 2023. Hakemlik Sayısı: 3
2-) ACS Applied Polymer Materials. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
3-) ACS Applied Materials & Interfaces. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE). 2022. Hakemlik Sayısı: 2
5-) ACS Applied Materials & Interfaces. 2022. Hakemlik Sayısı: 2

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi. 2022. Hakemlik Sayısı: 1

(D-13) Uluslararası projeler ile kamu veya özel teşekküllerce desteklenen ulusal projelerde hakemlik, izleyicilik ve panelistlik

1-) YOUNG INTERNATIONAL ACADEMICS “YIA” Postdoctoral Programme - Luxembourg - 2024 / University of Luxembourg / Liquid-Crystal Elastomer Robotics. 2024. Hakemlik Sayısı: 1
2-) TÜBİTAK 2022 yılı 2. dönemi Mühendislik Araştırma Destek Grubu. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Young Academics Projects IAS Luxembourg-2021 / University of Luxembourg / Electrospinning Labels for Exclusive Garment Authentication and Tracing of Textiles. 2021. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Electrochemical Properties of Coumarin 500 Encapsulated in a Liquid Crystal Guided Electrospun Fiber Core and Their Supercapacitor Application - Atıf Yılı: 2024 Atıf Sayısı: 1
2-) Analogy between periodic patterns in thin smectic liquid crystal films and the intermediate state of superconductors - Atıf Yılı: 2024 Atıf Sayısı: 2
3-) Electrochemical Properties of Coumarin 500 Encapsulated in a Liquid Crystal Guided Electrospun Fiber Core and Their Supercapacitor Application - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 4
4-) Refractive and birefringent properties of4-alkyl-4'-oxycyanobiphenyls at direct and reverse phase transitions - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
5-) Analogy between periodic patterns in thin smectic liquid crystal films and the intermediate state of superconductors - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
6-) Production and characterization of liquid crystal/polyacrylonitrile nano-fibers by electrospinning method - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
7-) Electrospun Fibers of Liquid Crystal Mixtures - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
8-) A comparative study on electrospun fibers of cyanobiphenyl liquid crystal homologues - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
9-) Refractive and birefringent properties and order parameter of nematic liquid crystal at the direct and reverse nematic isotropic liquid phase transition - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
10-) Refractive and birefringent properties of4-alkyl-4'-oxycyanobiphenyls at direct and reverse phase transitions - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
11-) Analogy between periodic patterns in thin smectic liquid crystal films and the intermediate state of superconductors - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 6
12-) Production and characterization of liquid crystal/polyacrylonitrile nano-fibers by electrospinning method - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
13-) Production and characterization of liquid crystal/polyacrylonitrile nano-fibers by electrospinning method - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
14-) Investigation of the Viscoelastic Properties of 4-propoxy-biphenyl-4-carbonitrile - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
15-) Analogy between periodic patterns in thin smectic liquid crystal films and the intermediate state of superconductors - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
16-) Refractive and birefringent properties of4-alkyl-4'-oxycyanobiphenyls at direct and reverse phase transitions - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
17-) Refractive and birefringent properties and order parameter of nematic liquid crystal at the direct and reverse nematic isotropic liquid phase transition - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Analogy between periodic patterns in thin smectic liquid crystal films and the intermediate state of superconductors - Atıf Yılı: 2024 Atıf Sayısı: 1
2-) Chitosan Nanocomposites Bionanomechanical Applications/Chitosan Nanocomposites for Biosensing Applications - Atıf Yılı: 2024 Atıf Sayısı: 1
3-) Analogy between periodic patterns in thin smectic liquid crystal films and the intermediate state of superconductors - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) Refractive and birefringent properties of4-alkyl-4'-oxycyanobiphenyls at direct and reverse phase transitions - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Production and characterization of liquid crystal/polyacrylonitrile nano-fibers by electrospinning method - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Refractive and birefringent properties and order parameter of nematic liquid crystal at the direct and reverse nematic isotropic liquid phase transition - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) 4-butoxybenzylidene-4-butylaniline (BBBA) Sıvı Kristalinin Geniş Sıcaklık Aralığında İncelenmesi: Optik, Dielektrik, Kalorimetrik ve Kızılötesi Spektroskopik Analiz - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) Electrochemical Properties of Coumarin 500 Encapsulated in a Liquid Crystal Guided Electrospun Fiber Core and Their Supercapacitor Application - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Analogy between periodic patterns in thin smectic liquid crystal films and the intermediate state of superconductors - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Beklemede. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: TÜBİTAK–2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Sıvı kristalik fazlarda topolojik kusurların oluşturulması ve sıvı kristalik ortamda nano-parçacıkların manipülasyonu. 2023--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: TÜBİTAK– 2214/A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Termotropik Sıvı Kristallerin ve Sıvı Kristalik Malzeme İçeren Kompleks Malzemelerin Optiksel ve Termo-Optiksel Özelliklerinin İncelenmesi. 2016-2019

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: -Tübitak 1001. Glioblastoma için yeni bir 3B glioblastoma tümör-mikroçevre etkileşim modelinin geliştirilmesi ve elektrokimyasal platformlarının oluşturulması. 2022--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Kumarin-6 Floresan Boya Katkılı Kolesterik Sıvı Kristal/Polimer Elektro-eğirik Liflerinin Üretilmesi ve Karakterizasyonu. 2022-2022

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Ar-Ge Projesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Seçici geçirgenliğe sahip kolesterik sıvı kristallerin cam kaplaması olarak kullanılması ve Muğla ili için ısıl ve elektrik enerjisi tasarrufuna etkisinin incelenmesi. 2017-2020
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Smektojen ve Nematojen Termotropik Sıvı Kristallerin Optiksel ve Termo optiksel Özelliklerinin İncelenmesi. 2016-2019
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Araştırma Projesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Geniş Sıcaklık Aralığında Sıvı Kristalik Malzemelerin Termotropik, Optiksel Kırıcılık ve Optiksel Çift Kırıcılık Özelliklerinin İncelenmesi. 2015-2017
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Sıvı Kristallerde Defektif Tekstürlerin ve Defekt Oluşumların Morfolojik Yapısal Termotropik ve Optiksel Özelliklerinin İncelenmesi. 2015-2018
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Güneş Pili Malzeme ve Aygıtlarının Üretim ve Karakterizasyonu . 2011-2013

(I-20) Yurt Dışı Araştırma (Puansız)

1-) Erasmus+ Staff Training Mobility 2021. İtalya. . 2023
2-) TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı. İtalya/CNR Nanotec . . 2023
3-) TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı. Fransa / Sorbonne University - CNRS. . 2023
4-) Erasmus+ Student Mobility for Traineeships 2018. İtalya (CNR-Nanotec Rende (CS)). . 2018
5-) TÜBİTAK 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı . İtalya (Universita della Calabria). . 2016

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 7th International Contemporary Educational Research Congress. Türkiye. . 2023

Verdiği Dersler

FİZ4523 2022-2023 Güz

Sıvı Kristaller Fiziği