Personel

Doktor Öğretim Üyesi FİLİZ ALTAN
Doktor Öğretim Üyesi
Filiz Altan
@ E-posta
afiliz@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5104

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü / Genetik Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü / Genetik Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji 1999

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji/Biyoteknoloji 2003

Doktora

Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji/Moleküler Genetik 2010

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Cuming, D., Altan, F., Akdemir, H., Tosun, M., Gürel, A., Tanyolaç, B., 2015. QTL Analysis of Fiber Color and Fiber Quality in Naturally Green Colored Cotton (Gossypium hirsutum L.). Turkish Journal of Field Crops
2-) Hayta, Ş., Gürel, A., Akgün, İ., Altan, F., Ganzera, M., Tanyolaç, B., Bedir, E., 2011. Induction of Gentiana cruciata hairy roots and their secondary metabolites. Biologia
3-) Demiray, H., Dereboylu, A., Altan, F., Zeytunluoglu, A., 2011. Identification of Proteins Involved in Excess Boron Stress in Roots of Carrot (Daucus carota L.) and Role of Niacin to the Protein Profiles. African Journal of Biotechnology
4-) Altan, F., Bürün, B., Şahin, N., 2010. Fungal Contaminants Observed During Micropropogation of Lilium candidum L. and The Effect of Chemotherapeutic Substances Apllied After Sterilization. African Journal of Biotechnology
5-) Yokaş, İ., Tuna, L., Bürün, B., Altunlu, H., Altan, F., Kaya, C., 2008. Responses of the Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) Plant to Exposure to Different Salt Forms and Rates. Turkish J Agric For

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Altan, F., Ünal, R., 2014. Focus on Proteomics and Bioinformatics in Translational Research and Plant Research of Obesity and Diabetes. . MOJ Proteomics and Bioinformatics

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Semizer- Cuming D., Altan F., Akdemir H., Tosun M, Gurel A., Tanyolac, B., ‘’ Identification of DNA Markers Controlling Fiber Color Genes in Natural Green Colored Cotton (Gossypium hirsutum L.) and Quantitative Trait Locus (QTL) Analysis.’’ The International Congress on Bioinformatics and Biomics, Kusadasi, Turkey - 2012
2-) Tanyolac, B., Kaya H.B., Temel Yilmaz H., Altan F., Sarıkaya D., Uzan I., Eryilmaz S.,’’ Genome Mapping, Identification QTLs and Next Generation Sequencing in Plants.’’ The 5th International Bioengineering Congress, Izmir, Turkey - 2010

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Altan, F., 2015. Determination of DNA markers related to agronomic traits in some plants by using SNPs in association mapping studies. International Workshop on Green Biotechnology.
2-) Altan F., Kahraman A. ‘’Potential use of Molecular Markers in Cotton Cultivar Development.’’VI th International Bioengineering Congress, Kuşadası, 12-15 November 2013 - 2013
3-) Altan F., Burun B., ‘’The Effect of Some Antibiotic and Fungucide Applications on the Micropropagation of Lilium candidum L.’’ XI. International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, Antalya, Turkey, 28 March-01 April 2012 - 2012
4-) Demiray H., Dereboylu- Esiz A., Altan F., Zeytunluoglu A., ‘’Identification of Proteins Involved in Excess Boron Stress Response in Carrot Root by Two-Dimensional Electrophoresis.’’, The 5th International Bioengineering Congress, Izmir, Turkey 16-20 June 2010) - 2010
5-) Altan F., Akdemir H., Tosun M, Gurel A.,Tanyolac B., ‘’Identification of Controlling Fiber Color Genes in Cotton Plant & Animal Genome.’’ XVIIIth Conference on Plant & Animal Genome held January 9 - 13, San Diego, California/USA (2010) - 2010
6-) Altan F., Akdemir H., Tosun M., Gurel A., Tanyolac B., ‘’QTL mapping for Fiber Length and Fiber Strength in Natural Colored Cotton (Gossypium hirsutum L.’’ XVIIIth Conference on Plant & Animal Genome held January 9 - 13, San Diego, California/USA (2010) - 2010
7-) Altan F., Uzan I., Sarıkaya B., Kaya IG., Somer UN., Onur MA., Tanyolac B., ‘’Phylogenetic Analysis of Galanthus spp by AFLP Markers Distributed in Turkey.’’ XVIIIth Conference on Plant & Animal Genome held January 9 - 13, San Diego, California/USA (2010) - 2010
8-) Kahraman A., Altan F., Tanyolac B., ‘’Identification of Quantitative Trait Loci (QTL) for Flowering Time in Lentil.’’, 5th International Food Legume Research Conference & 7th European Conference on Grain Legumes, 26-30 April, Lara / Antalya, Turkey (2010) - 2010
9-) Altan F., Tanyolac B.,’’ Linkage Mapping of Peroxidase Genes in Cotton.’’, The 5th International Bioengineering Congress, Izmir, Turkey 16-20 June (2010) - 2010
10-) Altan F., Burun B., ''In vitro studies on the salt tolerance in some crop plants. International Biosaline Agriculture and High Salitinity Tolerance'', Mugla, TURKEY - 2005

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Altan F., Tanyolaç B., Tosun M., Gürel A., Akdemir H., ‘’ Doğal Kahverenkli Pamukta Lif Uzunluğu ve Lif Renk Genlerinin Haritalanması.’’ IX. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi Bursa 12-15 Eylül, Endüstri Bitkileri ve Biyoteknoloji, Cilt II sayfa: 1499-1504 - 2011
2-) Surgun Y., Altan F., Cöl B., Tanyolaç B., Bürün B., ‘’ Pamuk Sürgün Ucu Kültürlerinde Genetik Farklılığın PZR’a Dayalı Moleküler Teknikler ile Belirlenmesi.’’ IV. Ulusal Biyomühendislik Kongresi, 15-18 Ekim, İzmir, Türkiye (2008) - 2008
3-) Altan F., Bürün B., Duru M., Catharanthus roseus'un Kallus Kültürü ve Kalluslarda Alkaloidlerin Araştırılması. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Adana (2004). - 2004
4-) Altan F., Bürün B., ‘Lilium'da Biyoteknolojik Çalışmalar.’’ XVI. Biyoloji Kongresi, Malatya, Türkiye (2002) - 2002

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Tanyolaç B., Gürel A., Akdemir H., Tosun M., Altan F. ''Pamukta Lif Renk Genlerinin Klonlanması ve QTL Analizi'',Inno Venture Proje Pazarı,Ege Üniversitesi,2007 - 2007

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Altan, F., Ünal, R., 2015. Tıbbi Bitkilerin Diyabet Üzerindeki Etkilerinin Araştırılmasında Yeni Nesil Sekanslama Teknolojisinin Kullanımı . 4. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi.
2-) Altan F, Ünal R., ‘’Obezite ve Diyabet ile ilgili olarak Bitki Biyoteknolojisi ve Translasyonel Araştırmalar Çerçevesinde Elde Edilen Verilere Dayalı Proteomik ve Biyoinformatik Uygulamalar.’’ Ulusal Botanik Kongresi, 25-28 Ekim, Antalya, Türkiye (2014) - 2014
3-) Hayta Ş., Gürel A., Bedir E., Tanyolaç, B., Akgün I. H., Altan F., ‘Gentiana cruciata L.’de Agrobacterium rhizogenes Aracılığı ile Transforme Saçaklı Kök Kültürlerinin Oluşturulması ve Sekonder Metabolit İçeriklerinin Karşılaştırılması.’’ IV. Ulusal Biyomühendislik Kongresi, 15-18 Ekim, İzmir, Türkiye (2008) - 2008
4-) Bürün B., Surgun Y., Altan F., ‘Bitki Biyoteknolojisinde Son Gelişmeler.’’ XVIII. Biyoloji Kongresi, Kuşadası, Aydın, Türkiye (2006) - 2006
5-) Altan F., Bürün B., Gürel A., İzci B., ‘’ Bitkilerde Tuza Tolerans Konusunda Biyoteknolojik Çalışmalar.’’ XIV. Biyoteknoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye (2005) - 2005
6-) Bürün B., Altan F., Poyrazoğlu E., Ateş M., Bıyık H., ‘’Muğla'daki Bazı Bitkilerin Kallus Kültürü ve Kalluslarda Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması.’’ XIII. Biyoteknoloji Kongresi, Çanakkale,Türkiye (2003) - 2003
7-) Bürün B., Altan F., Turasay B., ‘Bitkilerin Ticari Olarak Çoğaltılmasında in vitro Tekniklerin Kullanılması’’ XII. Biyoteknoloji Kongresi, Ayvalık, Balıkesir, Türkiye (2001) - 2001
8-) Bürün B., Altan F., Kılıç C.,’’ Afrika Menekşesi'nin (Saintpaulia ionantha H. Wendl.) in vitro çoğaltımı’’ XV. Biyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye (2000) - 2000

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Tanyolac B., Nemli S., Yilmaz-Temel H., Akkale C., Semizer-Cuming D., Kaya H.B., Uzan I., Altan F. 'Metabolomiğin Tarımdaki Uygulamaları' Bölüm- 11, s: 187-235. Metabolomik (Editörler: Telefoncu A., Kılınç A. 316 sayfa), ISBN 978-975-483-862-6, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir - 2010

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Muğla Journal of Science and Technology. 2015. Hakemlik Sayısı:
2-) Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 1. 2015. Hakemlik Sayısı:
3-) Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 2. 2015. Hakemlik Sayısı:

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Nobel International Journals - 2014

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Induction of Gentiana cruciata hairy roots and their secondary metabolites - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Identification of Proteins Involved in Excess Boron Stress in Roots of Carrot (Daucus carota L.) and Role of Niacin to the Protein Profiles - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Responses of the Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) Plant to Exposure to Different Salt Forms and Rates - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
4-) Fungal Contaminants Observed During Micropropogation of Lilium candidum L. and The Effect of Chemotherapeutic Substances Apllied After Sterilization - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Induction of Gentiana cruciata hairy roots and their secondary metabolites - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Fungal Contaminants Observed During Micropropogation of Lilium candidum L. and The Effect of Chemotherapeutic Substances Apllied After Sterilization - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Induction of Gentiana cruciata hairy roots and their secondary metabolites - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2

(G-4-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Kariyer Projesi TÜBİTAK (104O589: Doğal Renkli Pamukta Lif Uzunluğu ve Lif Renk Genlerini Kontrol Eden Markörlerinin Klonlanması, Genomunun Haritalanması, QTL Analizi)-Bursiyer 2005-2009 - 2009
2-) TÜBİTAK (104T272: Türkiye Galanthus Türlerinin Biyoaktivite Rehberli İzolasyon Çalışmaları ile Asetilkolinesteraz İnhibisyonu Potansiyellerinin Araştırılması ve Farmotaksonomik Sınıflandırma için AFLP-DNA Markörlerinin Kullanılması) –Bursiyer 2005-2009 - 2009

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Hypericum perforratum L. bitkisinden elde edilecek ektraklar ile obezite ve insülin direnciyle ilgili olarak olası etkilerinin araştırılması. 2017-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Doğal Kahverenkli Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Genomunda Peroksidaz Genlerinin Haritalanması. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Doğal Kahverenkli Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Genomunda Peroksidaz Genlerinin Haritalanması. 2016-2017

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . 2015 Sıtkı Koçman Vakfı- Araştırma Ödülü. 2015
2-) 2010 Sıtkı Koçman Vakfı- Araştırma Ödülü - 2010
3-) 2001-2002: TÜBİTAK BAYG. Yurt içi Yüksek lisans bursu (2210-1649B020100021, 1.10.2001-31.08. 2002) - 2001
4-) 1999: Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakülte üçüncülüğü, Biyoloji Bölüm birinciliği - 1999

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) The 5th International Bioengineering Congress. 16-20 Jun 2010. Izmir, Turkey. 2010
2-) International Biosaline Agriculture and High Salinity Tolerance. 9-14 January 2005. Mugla, Turkey. 2005
3-) Workshop on ''Genomics and Marker Assisted Selection (MAS) in Plant Breeding''. 3-7 October 2005. Izmir, Turkey. 2005

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) IV. Ulusal Biyomühendislik Kongresi. 15-18 Ekim 2008. Izmir, Türkiye. 2008
2-) Aktif TEMA Vakfı Üyeliği (2001-2005). . Türkiye. 2001

Verdiği Dersler

MBG 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

MBG 5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MBG 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MBG 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MBG 6702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi **

MBG2010 2019-2020 Bahar

Genetik II

MBG4004 2019-2020 Bahar

Bitirme Çalışması II

MBG4504 2019-2020 Bahar

Adli Genetik

BİY1801 2019-2020 Güz

Genel Biyoloji I

MBG 5522 2019-2020 Güz

BİTKİ MOLEKÜLER GENETİĞİ

MBG 5545 2019-2020 Güz

BİTKİLERDE GENETİK TRANSFORMASYON

MBG 6513 2019-2020 Güz

Bitki Moleküler Biyolojisi

MBG 6532 2019-2020 Güz

Bitkilerde Sinyal İletim Yolları

MBG2009 2019-2020 Güz

Genetik I

MBG3505 2019-2020 Güz

Bitkilerde Gen Mühendisliği Uygulamaları

MBG4004 2019-2020 Güz

Bitirme Çalışması II

MBG4005 2019-2020 Güz

Bitirme Çalışması I

MBG2010 2018-2019 Bahar

Genetik II

MBG2504 2018-2019 Bahar

Moleküler Genetikte Özel Teknikler

MBG4004 2018-2019 Bahar

Bitirme Çalışması II

MBG4504 2018-2019 Bahar

Adli Genetik

MBG4506 2018-2019 Bahar

Gen Tedavisi

BİY1801 2018-2019 Güz

Genel Biyoloji I

MBG 5523 2018-2019 Güz

GEN MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ

MBG2009 2018-2019 Güz

Genetik I

MBG3505 2018-2019 Güz

Bitkilerde Gen Mühendisliği Uygulamaları

MBG4005 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I