Personel

Prof.Dr. AVNİ GÜNEY
Prof.Dr.
Avni Güney
@ E-posta
aguney@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1921

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mühendislik Fakültesi / Maden Mühendisliği Bölümü / Maden İşletme Abd

Kadro Birimi

Mühendislik Fakültesi / Maden Mühendisliği Bölümü / Maden İşletme Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü 07.1987

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği ABD 07.1990

Doktora

University of Wisconsin Graduate School Mining Engineering 12.2000

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Aksoy Cemalettin Okay, Uyar Aksoy Güzin Gülsev, Güney Avni, Özacar Vehbi, Yaman E, 2020. Influence of time-dependency on elastic rock properties under constant load and its effect on tunnel stability. Geomechanics and Engineering
2-) Güney Avni, Gül Murat, 2019. Analysis of surface subsidence due to longwall mining under weak geological conditions: Turgut basin of Yatağan-Muğla (Turkey) case study. International Journal of Mining, Reclamation and Environment
3-) Güney Avni, 2019. Performance Prediction of Circular Diamond Saws by Artificial Neural Networks and Regression Method Based on Surface Hardness Values of Mugla Marbles, Turkey. Journal of Mining Science
4-) Güney, A., 2011. Performance prediction of large-diameter circular saws based on surface hardness tests for Mugla (Turkey) marbles. Rock Mechanics and Rock Engineering
5-) Altındağ, R., Güney, A., 2010. Predicting the relationships between brittleness and mechanical properties (UCS, TS and SH) of rocks. . Scientific Resrach and Assays
6-) Küçük, K., Geniş, M., Onargan, T., Aksoy, O., Güney, A., Altındağ, R., 2009. Chemical injection to prevent building damage induced by ground water drainage from shallow tunnels. . International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences
7-) Akkurt, I., Altındağ, R., Onargan, T., Başyiğit, C., Kılınçarslan, S., Kun, M., Mavi, B., Güney, A., 2006. The properties of various igneous rocks for gamma-ray shielding. . Construction and Building Materials
8-) Altındağ, R., Güney, A., 2005. ISRM Suggested Method for determining the Shore Hardness value for rock. . International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences
9-) Altındağ, R., Güney, A., 2004. Effect of the specimen size on the determination of consistent Shore hardness values. Int. J. of Rock Mech. and Min. Sci.

(A-2) SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Altındağ, R., Güney, A., 2006. Authors' Reply to Discussion by R. Göktan on "ISRM suggested Method for determining the Shore Hardness value for rock". 43,998-999, . Int. J. of Rock Mech. and Min. Sci.

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Altındağ, R., Güney, A., 1996. Tamburlu kesicilerin çalışma koşullarına göre performanslarının incelenmesi . Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Topal Özlem, Güney Avni, 2019. MERMER OCAĞINDA KULLANILAN İŞ MAKİNELERİNDE OLUŞAN ARIZALARIN ÜRETİM MALİYETİNE ETKİSİ. IMMAT 2019. /. Uluslararası Maden Makinamalrı ve Teknolojileri Kongresi
2-) Güney Avni, Gül Murat, Akın Yüksel, 2017. ANALYSIS OF SURFACE SUBSIDENCE DUE TO LONGWALL MINING OPERATION UNDER WEAK GEOLOGICAL CONDITIONS IN TURGUT, YATAĞAN (TURKEY). ISME2017 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MINING AND ENVIRONMENT
3-) Gül Murat, Güney Avni, Karacan Ergun, Kaçaroğlu Fikret, Çetin Nazmi, Demirtaş Nefise Rua, 2017. EVALUATION OF YIELD FOR DIFFERENT BENCH SLOPESA MİKROMAN MINE COMPANY QUARTZ QUARRY(YATAĞAN-MUĞLA, SW TURKEY). ISME2017 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MINING AND ENVIRONMENT
4-) Güney, A., 2016. Influence of Rock Joint Normal and Shear Stiffnesses on the Stability of Rock Tunnels.. International Black sea Mining and Tunneling Symposium
5-) Güney, A., 2016. Modelling of Dilatant Interface Element by Finite Element Method (FEM) for the Evaluation of the Stability of Tunnels in Jointed Rock Mass. Internatıonal Black Sea Mining and Tunneling Symposium
6-) Ekincioğlu, G., Altındağ, R., Şengün, N., Demirdağ, S., Güney, A., 2013. The Relationship between Drilling Rate Index (D.R.I.), Physico-Mechanical Properties and Specific Cutting Energy for Some Carbonate Rocks. EUROCK 2013, ISRM Int. Symp., Wroclaw, POLAND. ISRM International Symposium - EUROCK 2013
7-) Altındağ, R., Güney, A., Şengün, N., Demirdağ, S., Mutlutürk, M., 2012. Investigation of Crack Propagation in Rocks and their Tendencies to Failure, ISRM Int. Symp. 28-30 May 2012, Stocholm, SWEDEN. ISRM International Symposium - EUROCK 2012, Stocholm, Sweden
8-) Altindag, R., Sengun, N., Guney, A., Demirdag, S., Mutluturk, M., Cicek, U., Kistir, R., 2011. Relationships of Impact Strength Index (I.S.I.) with Physico-Mechanical and Chemical Properties of Coal. Mining Engineering Forum, 12-15 October 2011, Dynipropetrovsk, UKRAIN. Mining Engineering Forum, 12-15 October 2011, Dynipropetrovsk, UKRAIN
9-) Altındağ Raşit, Demirdağ Servet, Şengün Nazmi, Güney Avni, Mutlutürk Mahmut, Karagüzel Remzi, 2009. Evaluation of empirical equations for assessing the true UCS of rocks. EUROCK 2009 ISRM Uluslararası Rock Mechanics Symposium Dubrovnik
10-) Altındağ, R., Şengün, N., Saraç, S., Mutlutürk, M., Güney, A., 2009. Evaluating the relations between brittleness and Cerchar abrasion index of rocks . Rock Engineering in Difficult Ground Conditions- Soft Rocks and Karst (EUROCK2009)
11-) Aksoy, O., Onargan, T., Küçük, K., Geniş, M., Güney, A., 2009. ‘Numerical Modeling for the Umbrella Arch Application at the Shaft and Tunnel Intersection’. ISRM Supported International Symposium on Rock Mechanics, (SINOROCK2009), J.A. Hudson (ed.), 19-22 May 2009, The Univ. Of Hong-Kong, China.. SRM Supported International Symposium on Rock Mechanics, (SINOROCK2009)
12-) Altındağ, R., Şengün, N., Guney, A., Mutlutürk, M., Karaguzel, R., Onargan, T., 2006. ‘The integrity loss of physico-mechanical properties of building Stones when subjected to recurrent cycles of freze-thaw (F-T) process’. Fracture and Failure of Natural Building Stones (ECF16), S.K. Kourkoulis (ed.), 03-07 July 2006, Alexandroupolis, Greece, pp. 363-372.. Symposium on Fracture and Failure of Natural Building Stones (ECF16), S.K. Kourkoulis (ed.), 03-07 July 2006, Alexandroupolis, Greece
13-) Altındağ, R., Güney, A., 2005. ‘Evaluation of the relationship between P-wave velocity (Vp) and joint density (Jn)’. The 19th. International Mining Congress and Fair of Turkey, IMCET2005, A. Hakan Onur (ed.), İzmir, Turkey, June 09-12, 2005, pp. 101-106. 19th. International Mining Congress and Fair of Turkey, IMCET2005
14-) Güney, A., Altındağ, R., Yavuz, H., 2005. ‘Evaluation of the relationship between Schmidt hardness rebound number and other (engineering) properties of rocks’. The 19th. International Mining Congress and Fair of Turkey, IMCET2005, A. Hakan Onur (ed.), İzmir, Turkey, June 09-12, 2005, pp. 83-89 . 19th. International Mining Congress and Fair of Turkey, IMCET2005

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Güney, A., Altındağ, R., Kibici, Y., 2004. Mermerlerin anizotropik karakterlerinin Shore sertliği üzerine etkisi. 5. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu
2-) Altındağ, R., Güney, A., 2004. Numune boyutunun Shore sertliği üzerine etkisinin belirlenmesi. KAYAMEK2004, VII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu
3-) Altındağ, R., Güney, A., 1994. Dünyada ve Türkiye’de uzun ayak kömür madenciliğinde mekanizasyonun rolü. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 15. Yıl Sempozyumu,

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Güney Avni, 2021. MUĞLA KENT EKONOMİSİ/MUĞLA'DA MADEN POTANSİYELİ VE İHRACATI. Yayın Evi: DETAY YAYINCILIK Editör Adı: PROF. DR. OZAN BAHAR VE DOÇ. DR. MEHMET AVCI
2-) Güney Avni, Akgül Elif, 2019. AYDIN’DA MADENCİLİK: Potansiyeli ve Değerlendirilmesi/Aydın İlinin Maden ve Enerji Kaynakları: İhracatı Bakımından Türkiye’de ki Önemi/Aydın İlinin Maden ve Enerji Kaynakları: İhracatı Bakımından Türkiyede’xxki Önemi. Yayın Evi: TMMOB Maden Mühendisleri Odası Editör Adı: Prof. Dr. Taki GÜLER, Doç. Dr. Avni GÜNEY, Arş. Gör. Ercan POLAT
3-) Güney Avni, 2018. Muğla’da Madencilik: Potansiyeli ve Değerlendirilmesi/Ülkemizin Enerji Politikalarında Yerli Kömürün Önemi ve Muğla’nın Yeri. Yayın Evi: TMMOB Maden Mühemdisleri Odası Editör Adı: GÜLER, Taki GÜNEY, Avni POLAT, Ercan
4-) Güney Avni, 2018. Muğla’da Madencilik: Potansiyeli ve Değerlendirilmesi/Maden Kaynakları ve İhracatı Bakımından Muğla İlinin Türkiye’de ki Önemi. Yayın Evi: TMMOB Maden Mühendisleri Odası Editör Adı: Güler, Taki GÜNEY, Avni POLAT, Ercan
5-) Altindag, R., Güney, A., 2007. ISRM Suggested Method for determining the Shore Hardness value, in, The complete ISRM suggested methods for rock characterization, testing and monitoring: 1974-2006, (Eds. R. Ulusay & J.A. Hudson), 109-112, . Yayın Evi: Kozan Ofset Matbaacılık Editör Adı: R. Ulusay, J.A. Hudson
6-) Altindag, R., Şengün, N., Güney, A., Mutlutürk, M., Karagüzel, R., Onargan, T., 2006. ‘The integrity loss of physico-mechanical properties of building Stones when subjected to recurrent cycles of freze-thaw (F-T) process’. Fracture and Failure of Natural Building Stones (ECF16), S.K. Kourkoulis (ed.), 03-07 July 2006, Alexandroupolis, Greece, pp. 363-372.. Yayın Evi: Springer Editör Adı: S.K Kourkalis

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Öge İbrahim Ferid, Güney Avni, 2017. Temel Madencilik Bilgileri/Bölüm 6: Yeraltı Madenlerinde Kazı Makineleri. Yayın Evi: Mayeb Basın Yayın İnsan Kaynakları Ltd. Şti. Editör Adı: Aksoy C Okay Kömürlü Eren Yaman Hasan Eray

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) International Journal of Mining, Reclamation and Environment. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Geotechnical and Geological Engineering. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Eatrh Sciences Research Journal. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Universidad National de Colombia Earth Sciences Research Journal. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Rock Mechanics and Rock Engineering. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Universidad National de Colombia Earth Sciences Research Journal. 2014. Hakemlik Sayısı:
7-) Rock Mechanics and Rock Engineering. 2012. Hakemlik Sayısı:

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Afyon Kocatepe Üniversitesi fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
3-) DEÜ Fen ve Mühendislik Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2019. AYDIN’DA MADENCİLİK: Potansiyeli ve Değerlendirilmesi.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Muğla’da Madencilik: Potansiyeli ve Değerlendirilmesi.
3-) Editörlük Türü: Kitap. 2006. III. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) ISRM Suggested Method for determining the Shore Hardness value for rock. - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
2-) Analysis of surface subsidence due to longwall mining under weak geological conditions: Turgut basin of Yatağan-Muğla (Turkey) case study - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
3-) The properties of various igneous rocks for gamma-ray shielding. - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
4-) Performance prediction of large-diameter circular saws based on surface hardness tests for Mugla (Turkey) marbles - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
5-) Influence of time-dependency on elastic rock properties under constant load and its effect on tunnel stability - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
6-) Predicting the relationships between brittleness and mechanical properties (UCS, TS and SH) of rocks. - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 16
7-) The properties of various igneous rocks for gamma-ray shielding. - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
8-) Predicting the relationships between brittleness and mechanical properties (UCS, TS and SH) of rocks. - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 11
9-) Influence of time-dependency on elastic rock properties under constant load and its effect on tunnel stability - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
10-) Analysis of surface subsidence due to longwall mining under weak geological conditions: Turgut basin of Yatağan-Muğla (Turkey) case study - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
11-) Performance prediction of large-diameter circular saws based on surface hardness tests for Mugla (Turkey) marbles - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
12-) The properties of various igneous rocks for gamma-ray shielding. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 5
13-) Evaluating the relations between brittleness and Cerchar abrasion index of rocks - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
14-) Performance prediction of large-diameter circular saws based on surface hardness tests for Mugla (Turkey) marbles - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
15-) Chemical injection to prevent building damage induced by ground water drainage from shallow tunnels. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
16-) Influence of time-dependency on elastic rock properties under constant load and its effect on tunnel stability - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
17-) Analysis of surface subsidence due to longwall mining under weak geological conditions: Turgut basin of Yatağan-Muğla (Turkey) case study - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
18-) ISRM Suggested Method for determining the Shore Hardness value for rock. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 5
19-) Predicting the relationships between brittleness and mechanical properties (UCS, TS and SH) of rocks. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 18
20-) The Relationship between Drilling Rate Index (D.R.I.), Physico-Mechanical Properties and Specific Cutting Energy for Some Carbonate Rocks. EUROCK 2013, ISRM Int. Symp., Wroclaw, POLAND - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
21-) Evaluating the relations between brittleness and Cerchar abrasion index of rocks - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
22-) Performance prediction of large-diameter circular saws based on surface hardness tests for Mugla (Turkey) marbles - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
23-) The properties of various igneous rocks for gamma-ray shielding. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
24-) ISRM Suggested Method for determining the Shore Hardness value for rock. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
25-) Predicting the relationships between brittleness and mechanical properties (UCS, TS and SH) of rocks. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 6
26-) Predicting the relationships between brittleness and mechanical properties (UCS, TS and SH) of rocks. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 13
27-) Chemical injection to prevent building damage induced by ground water drainage from shallow tunnels. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
28-) The properties of various igneous rocks for gamma-ray shielding. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
29-) The Relationship between Drilling Rate Index (D.R.I.), Physico-Mechanical Properties and Specific Cutting Energy for Some Carbonate Rocks. EUROCK 2013, ISRM Int. Symp., Wroclaw, POLAND - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
30-) Performance prediction of large-diameter circular saws based on surface hardness tests for Mugla (Turkey) marbles - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
31-) Chemical injection to prevent building damage induced by ground water drainage from shallow tunnels. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
32-) ISRM Suggested Method for determining the Shore Hardness value for rock. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
33-) ISRM Suggested Method for determining the Shore Hardness value for rock. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
34-) Performance prediction of large-diameter circular saws based on surface hardness tests for Mugla (Turkey) marbles - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
35-) Predicting the relationships between brittleness and mechanical properties (UCS, TS and SH) of rocks. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 15
36-) Predicting the relationships between brittleness and mechanical properties (UCS, TS and SH) of rocks. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 9
37-) Performance prediction of large-diameter circular saws based on surface hardness tests for Mugla (Turkey) marbles - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
38-) ‘The integrity loss of physico-mechanical properties of building Stones when subjected to recurrent cycles of freze-thaw (F-T) process’. Fracture and Failure of Natural Building Stones (ECF16), S.K. Kourkoulis (ed.), 03-07 July 2006, Alexandroupolis, Greece, pp. 363-372. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
39-) The Relationship between Drilling Rate Index (D.R.I.), Physico-Mechanical Properties and Specific Cutting Energy for Some Carbonate Rocks. EUROCK 2013, ISRM Int. Symp., Wroclaw, POLAND - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
40-) The properties of various igneous rocks for gamma-ray shielding. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
41-) Evaluating the relations between brittleness and Cerchar abrasion index of rocks - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
42-) Chemical injection to prevent building damage induced by ground water drainage from shallow tunnels. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
43-) Authors' Reply to Discussion by R. Göktan on "ISRM suggested Method for determining the Shore Hardness value for rock". 43,998-999, - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
44-) ‘The integrity loss of physico-mechanical properties of building Stones when subjected to recurrent cycles of freze-thaw (F-T) process’. Fracture and Failure of Natural Building Stones (ECF16), S.K. Kourkoulis (ed.), 03-07 July 2006, Alexandroupolis, Greece, pp. 363-372. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
45-) Performance prediction of large-diameter circular saws based on surface hardness tests for Mugla (Turkey) marbles - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
46-) Predicting the relationships between brittleness and mechanical properties (UCS, TS and SH) of rocks. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 9
47-) Predicting the relationships between brittleness and mechanical properties (UCS, TS and SH) of rocks. - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 6
48-) Effect of the specimen size on the determination of consistent Shore hardness values - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
49-) Chemical injection to prevent building damage induced by ground water drainage from shallow tunnels. - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
50-) Performance prediction of large-diameter circular saws based on surface hardness tests for Mugla (Turkey) marbles - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 3
51-) The properties of various igneous rocks for gamma-ray shielding. - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
52-) The properties of various igneous rocks for gamma-ray shielding. - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
53-) Performance prediction of large-diameter circular saws based on surface hardness tests for Mugla (Turkey) marbles - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 6
54-) Predicting the relationships between brittleness and mechanical properties (UCS, TS and SH) of rocks. - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
55-) Chemical injection to prevent building damage induced by ground water drainage from shallow tunnels. - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
56-) ISRM Suggested Method for determining the Shore Hardness value for rock. - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 4
57-) Effect of the specimen size on the determination of consistent Shore hardness values - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
58-) ISRM Suggested Method for determining the Shore Hardness value for rock. - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
59-) The properties of various igneous rocks for gamma-ray shielding. - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
60-) Performance prediction of large-diameter circular saws based on surface hardness tests for Mugla (Turkey) marbles - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
61-) The properties of various igneous rocks for gamma-ray shielding. - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
62-) Chemical injection to prevent building damage induced by ground water drainage from shallow tunnels. - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 3
63-) ISRM Suggested Method for determining the Shore Hardness value for rock. - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
64-) The properties of various igneous rocks for gamma-ray shielding. - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
65-) ISRM Suggested Method for determining the Shore Hardness value for rock. - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
66-) Chemical injection to prevent building damage induced by ground water drainage from shallow tunnels. - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
67-) Effect of the specimen size on the determination of consistent Shore hardness values - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
68-) The properties of various igneous rocks for gamma-ray shielding. - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1
69-) Effect of the specimen size on the determination of consistent Shore hardness values - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1
70-) ISRM Suggested Method for determining the Shore Hardness value for rock. - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 1
71-) Effect of the specimen size on the determination of consistent Shore hardness values - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) ISRM Suggested Method for determining the Shore Hardness value for rock. - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
2-) Predicting the relationships between brittleness and mechanical properties (UCS, TS and SH) of rocks. - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
3-) ISRM Suggested Method for determining the Shore Hardness value for rock. - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
4-) ISRM Suggested Method for determining the Shore Hardness value for rock. - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) ISRM Suggested Method for determining the Shore Hardness value for rock. - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Predicting the relationships between brittleness and mechanical properties (UCS, TS and SH) of rocks. - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 4
3-) Predicting the relationships between brittleness and mechanical properties (UCS, TS and SH) of rocks. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Evaluating the relations between brittleness and Cerchar abrasion index of rocks - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) ISRM Suggested Method for determining the Shore Hardness value for rock. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) ISRM Suggested Method for determining the Shore Hardness value for rock. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
3-) Predicting the relationships between brittleness and mechanical properties (UCS, TS and SH) of rocks. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 4
4-) ISRM Suggested Method for determining the Shore Hardness value for rock. - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Influence of Thermal Damage on Physico-Mechanical Properties of Carbonate Rocks: Porosity, Hardness, UCS and Ultrasonic Wave Evolutions. Konu: Mermer, Kaya Mekaniği. Elif -AKGÜL. 2019
2-) Tez Adı: Mermer Ocağında Kullanılan İş Makinalarında Oluşan Arızaların Üretim Maliyetine Etkisi. Konu: Mermer Ocak İş Makineleri. Özlem -TOPAL. 2019
3-) Tez Adı: MADENCİLİK FAALİYETLERİ İÇİN ALINMASI GEREKLİ İZİNLER VE MUĞLA İLİ MİLAS İLÇESİ SARIÇAY MEVKİİ KUM-ÇAKIL OCAKLARI İÇİN UYGULAMA. Konu: Maden İşletme. Ali Ekmel-KELOĞLU. 2015

(I-10) Toplumsal Hizmet Etkinlikleri (bilimsel etkinlikler dışında topluma hizmet kapsamında yapılacak söyleşi, panel, konferans, seminer, eğitim, gezi vb. )

1-) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde ve Açık Maden İşletmelerinde Manevracılık-Harmancılık Eğitimi. Muğla Büyükşehir Belediyesi. . 2018

(I-12) Bölüm başkanlığı, Dekan/Yüksekokul/Enstitü yardımcılığı (her yıl için

1-) Bölüm Başkanlığı. MSKÜ Mühendislik Fakültesi. . 2020
2-) Bölüm Başkanlığı. MSKÜ Mühendislik Fakültesi. . 2019
3-) Bölüm Başkanlığı. MSKÜ Mühendislik Fakültesi. . 2018
4-) Dekan Yardımcılığı. MSKÜ Mühendislik Fakültesi. . 2016
5-) Dekan Yardımcılığı. MSKÜ Mühendislik Fakültesi. . 2015
6-) Dekan Yardımcılığı. MSKÜ Mühendislik Fakültesi. . 2014
7-) Dekan Yardımcılığı. MSKÜ Mühendislik Fakültesi. . 2009
8-) Dekan Yardımcılığı. MSKÜ Mühendislik Fakültesi. . 2008
9-) Dekan Yardımcılığı. MSKÜ Mühendislik Fakültesi. . 2007

Verdiği Dersler

MAD5103 2023-2024 Bahar

Maden İşletme II (Bilimsel Hazırlık Programı dersi)

MAD5509 2023-2024 Bahar

Madencilikte Çevre Sorunları ve Alanın Geri Kazanımı

MINE 2010 2023-2024 Bahar

Strength of Materials

MINE 2012 2023-2024 Bahar

Marbles and Natural Stones Technolgy

MINE 4004 2023-2024 Bahar

Project Design in Mining or Mineral Processing II

MINE 4005 2023-2024 Bahar

Project Design in Mining or Mineral Processing I

MINE 4502 2023-2024 Bahar

Applied Rock Mechanis-Underground Structures***

MAD5102 2023-2024 Güz

Maden İşletme I (Bilimsel Hazırlık Programı dersi)

MAD5539 2023-2024 Güz

İleri Kaya Mekaniği I

MINE 2001 2023-2024 Güz

Statics and Dynamics

MINE 2005 2023-2024 Güz

Surface Mining Methods

MINE 3011 2023-2024 Güz

Rock Mechanics

MINE 4005 2023-2024 Güz

Project Design in Mining or Mineral Processing I

MINE 4501 2023-2024 Güz

Applied Rock Mechanics-Surface Structures***

MAD5503 2022-2023 Bahar

Açık Maden İşletme Tasarımı

MAD5506 2022-2023 Bahar

İleri Kaya Mekaniği II

MINE 1006 2022-2023 Bahar

Introduction to Mining and Ethics

MINE 2010 2022-2023 Bahar

Strength of Materials

MINE 4004 2022-2023 Bahar

Project Design in Mining or Mineral Processing II

MINE 4005 2022-2023 Bahar

Project Design in Mining or Mineral Processing I

MINE 4502 2022-2023 Bahar

Applied Rock Mechanis-Underground Structures***

MINE 4532 2022-2023 Bahar

Project Management in Mining***

MAD5102 2022-2023 Güz

Maden İşletme I (Bilimsel Hazırlık Programı dersi)

MAD5539 2022-2023 Güz

İleri Kaya Mekaniği I

MINE 2001 2022-2023 Güz

Statics and Dynamics

MINE 2005 2022-2023 Güz

Surface Mining Methods

MINE 3011 2022-2023 Güz

Rock Mechanics

MINE 4005 2022-2023 Güz

Project Design in Mining or Mineral Processing I

MINE 4501 2022-2023 Güz

Applied Rock Mechanics-Surface Structures***