Personel

Öğretim Görevlisi HALİL APAYDIN
Öğretim Görevlisi
Halil Apaydın
@ E-posta
ahalil@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 2175

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu / Otel Lokanta Ve İkram Hizmetleri Bölümü / Turizm Ve Otel İşletmeciliği Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BEŞERİ BİLİMLER SOSYOLOJİ 04.07.1994

Yüksek Lisans

UNIVERSITY OF ESSEX SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES SOSYOLOJİ 04.07.1995

Doktora

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Sınır, İ., Apaydın, H., Kılkıl, E., 2015. Türkiye'deki Stüdyo Müzisyenlerinin ve Aranjörlerin Müzik Eğitimi Düzeyleri ve Türleri Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası Akademik Bakış

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Sınır, İ., Apaydın, H., Sınır, F., 2015. Stüdyo Müzisyeni: Profesyonel Kayıt Müzisyenleri ve Aranjörlerin Görüşleri Çerçevesinde Ülkemizde Stüdyo Müzisyenliğinin Temel Özellikleri. Uluslararası 1. Müzik ve Dans Kongresi, Diyarbakır - 2015
2-) Sınır, İ., Apaydın, H., 2015. Eğitim, Yetenek ve Eğitim Üçgeninde Stüdyo Müzisyenliğine Giden Yol. 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye Müzik Endüstrisinde Sosyal Sermayenin Yeri: Kişiler, Roller ve İlişki Ağlarının Gelişimi Üzerine Bir İnceleme. 2015--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. PROFESYONEL MÜZİK KAYIT STÜDYOLARINDA ÇALIŞAN PROFESYONEL MÜZİSYEN VE ARANJÖRLERİN MÜZİK EĞİTİMİ TÜRLERİNİN VE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. 2013-2014

Verdiği Dersler

BRY2002 2019-2020 Bahar

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

BRY2504 2019-2020 Bahar

ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ

PZR2508 2019-2020 Bahar

HALKLA İLİŞKİLER

SHP2006 2019-2020 Bahar

GÖÇ VE SOSYAL HİZMET

YRY 2508 2019-2020 Bahar

TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI

ÇGP1801 2019-2020 Güz

DAVRANIŞ YÖNETİMİ

ÇGP2509 2019-2020 Güz

SOSYOLOJİYE GİRİŞ

İŞY2849 2019-2020 Güz

DAVRANIŞ BİLİMLERİ I

SHP1011 2019-2020 Güz

SOSYOLOJİYE GİRİŞ

SHP2015 2019-2020 Güz

TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI

YRY1001 2019-2020 Güz

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

YRY2519 2019-2020 Güz

MESLEK ETİĞİ

YRY2521 2019-2020 Güz

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

BRY2002 2018-2019 Bahar

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

BRY2504 2018-2019 Bahar

ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ

PZR1502 2018-2019 Bahar

HALKLA İLİŞKİLER

PZR2508 2018-2019 Bahar

HALKLA İLİŞKİLER

YRY 2508 2018-2019 Bahar

TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI

ÇGP1801 2018-2019 Güz

DAVRANIŞ YÖNETİMİ

ÇGP2509 2018-2019 Güz

SOSYOLOJİYE GİRİŞ

İŞY2849 2018-2019 Güz

DAVRANIŞ BİLİMLERİ I

PZR2805 2018-2019 Güz

HALKLA İLİŞKİLER

YRY 2507 2018-2019 Güz

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

YRY1001 2018-2019 Güz

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ