Personel

Öğr.Gör.Dr. AHMET SALİH İKİZ
Öğr.Gör.Dr.
Ahmet Salih İkiz
@ E-posta
ahmet@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1444

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Siyasi Tarih Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Siyasi Tarih Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF İktisat 1989

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Para Banka 1995

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi SBE İktisat 07.07.2000

Yayin Bilgileri

(A-4) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) İkiz Ahmet Salih, 2019. Changing Trends in Outward Foreign Direct Investment of Turkish Companies. Advances in Economics and Business
2-) İkiz Ahmet Salih, 2019. Green Book and Islamic Socialism. Eurasian Journal of Social Sciences

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) İkiz Ahmet Salih, 1994. Futures Contracts. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) İkiz Ahmet Salih, 2019. Tek Kuşak Tek Yol Projesi ve Türkiye’ye Olası Etkileri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
2-) İkiz Ahmet Salih, 2019. The Nexus for Education on Economic Growth: The Case of Turkey. İşletme Araştırmaları Dergisi

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) İkiz Ahmet Salih, 2018. The Political Economy of Muslim Countries/The Global Political Economy of Islam. Yayın Evi: Cambridge Scholars Publishing Editör Adı: Ünal Eriş Özgür, İkiz Ahmet Salih

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) İkiz Ahmet Salih, 2019. Türk Ekonomisinin Dünü Bugünü Yarını, Tarihi Arka Plan ve Küresel Sistemde Yerimiz/. Yayın Evi: Ekin Yayınevi Editör Adı: Ahmet Salih İkiz

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) İkiz Ahmet Salih, 2018. Güncel Kent Sorunları Üzerine Seçme Yazılar/Gecekondulaşmadan Plazalara İstanbul Sosyo-Kültürel Dönüşümün Mübeccel Kıray’xxın Tampon Mekanizması ile Açıklanması. Yayın Evi: Ekin Yayınevi Editör Adı: Bakır Kanlı İmam

(D-8) Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Economic Dynamics of Global Energy Geopolitics.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. The Political Economy of Muslim Countries.

Verdiği Dersler

SİBUL2005 2020-2021 Güz

Dış Politika Analizleri

SİBUL3513 2020-2021 Güz

Osmanlı Devletinin Siyasi ve Sosyal Yapısı

SİBUL4505 2020-2021 Güz

Meslekte Kariyer Planlama

SİBUL3510 2019-2020 Bahar

Araştırma Yöntemleri

SİBUL4518 2019-2020 Bahar

Türkiye'de Devlet ve Bürokrasi

SİBUL1003 2019-2020 Güz

Diplomasi Tarihi

SİBUL3510 2018-2019 Bahar

Araştırma Yöntemleri

SİBUL4518 2018-2019 Bahar

Türkiye'de Devlet ve Bürokrasi

SİBUL1003 2018-2019 Güz

Diplomasi Tarihi

SİBUL2005 2018-2019 Güz

Dış Politika Analizleri