Personel

Araştırma Görevlisi AHMET DURAN ARSLAN
Araştırma Görevlisi
Ahmet Duran Arslan
@ E-posta
ahmetduranarslan@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5036

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2014

Yüksek Lisans

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı 2016

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ahmet Duran Arslan, 2018. Okurun Anlam Üretimindeki Rolünü Sorgulamak: Alımlama Estetiği Bağlamında Yeşil Gece. Ankara Üniversitesi DTCF Türkoloji Dergisi
2-) Songül Aslan Karakul, Ahmet Duran Arslan, 2018. Köyden İndim Şehire Filmindeki Köylü-Şehirli İzleğinin Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi. Asos Journal: The Journal of Academic Social Science
3-) Ahmet Duran Arslan, 2018. Murathan Mungan’ın Öykülerinde Hegemonik Erkekliğin Tezahür Alanı Olarak Beden: “Ökkeş ile Cengâver” ve “Ensar ile Civan” Örnekleri. Monograf: Edebiyat Eleştirisi Dergisi
4-) Ahmet Duran Arslan, 2018. The Identity Construction of Selma Ekrem and Her Approach to ”the Other” in Unveiled. The Journal of International Social Research
5-) Ahmet Duran Arslan, 2017. Bir Anlatıbilimsel Çözümleme Örneği Olarak Sürgün Romanı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
6-) Ahmet Duran Arslan, 2017. Haldun Taner’in ‘Karşılıklı’ Adlı Öyküsünün Seymour Chatman’ın Anlatı Diyagramı Bağlamında Analizi. Türük -Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
7-) Ahmet Duran Arslan, 2017. Merkezî Figürün ‘Melez Dil’ ile Sunumu: Berci Kristin Çöp Masalları’nda Mekân. Monograf: Edebiyat Eleştirisi Dergisi

(A-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan kitap eleştirisi, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Ahmet Duran Arslan, 2018. Kolektif Endişe: İnsan Olmak. Söylem Filoloji Dergisi
2-) Ahmet Duran Arslan, 2018. Felsefî Gök Kubbemiz. Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi
3-) Ahmet Duran Arslan, 2018. Bir Gösteriş Toplumu Eleştirisi: Vitrinde Yaşamak -1980’lerin Kültürel İklimi-. Söylem Filoloji Dergisi
4-) Ahmet Duran Arslan, 2018. Fatma Aliye ve Udî Romanına Dair. Muhayyel Dergisi
5-) Ahmet Duran Arslan, 2018. Kitaplara Adanmış Bir Ömrün İzinde: İbnülemin Mahmud Kemal İnal -Cumhuriyet Devrinde Bir Osmanlı Efendisi-. Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
6-) Ahmet Duran Arslan, 2017. Tanpınar: Trajik Bir Şair ve Şiiri Üzerine. Söylem Filoloji Dergisi
7-) Ahmet Duran Arslan, 2017. Ev ile Yazı Arasında Mekik Dokuyan Denemeler: Nurdan Gürbilek’ten Ev Ödevi. Söylem Filoloji Dergisi
8-) Ahmet Duran Arslan, 2016. Mesafesiz Dilin Olanakları: Hikâye Anlatan Adam: Ahmet Mithat. Söylem Filoloji Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Ahmet Duran Arslan, 2018. Ahmet Mithat’ın Kurmaca Yazarlığı Üzerine Muhtelif Notlar: Karnaval Romanı Örneği. Yeni Türk Edebiyatı
2-) Ahmet Duran Arslan, 2016. Ters Akıntının Açtığı Oyuk: Sevim Burak’ın “Büyük Kuş” Adlı Öyküsünü Feminist Eleştiri ve Minör Edebiyatın Potansiyel Paslaşmaları Üzerinden Okumak. Söylem Filoloji Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Arslan, A.D., 2016. Self-representation of Selma Ekrem and Her Gaze Towards Non-Western, 'Otherized' People in "Unveiled" - Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland. OLLO 2016-Orient in Literature-Literature of the Orient / Sources & Inspirations.
2-) Arslan, A.D., 2016. Ters Akıntının Açtığı Oyuk: Sevim Burak'ın "Büyük Kuş" Adlı Öyküsünü Feminist Eleştiri ve Minör Edebiyatın Potansiyel Paslaşmaları Üzerinden Okumak - Hamburg University, Almanya. Turkologentag 2016 - Second European Convention on Turkic, Ottoman and Turkish Studies.

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ahmet Duran Arslan, 2018. Oryantalizm-Oksidentalizm Bağlamında Lady Mary Montagu ve Zeynep Hanım’ın Mektupları. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK)
2-) Ahmet Duran Arslan, 2017. Yitik Bellekler İstasyonu: “Demiryolu Hikâyecileri-Bir Rüya”. Uluslararası Edebiyatta Tren, Trende Edebiyat Sempozyumu

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Ahmet Duran Arslan, 2020. Edebiyatta Jest ve Mimik/Oğuz Atay’ın ”Beyaz Mantolu Adam” Öyküsünde Bir Tavır Olarak Suskunluk ve İfadesizlik. Yayın Evi: Kitabevi Editör Adı: Ümral Deveci, Ahmet Akgöl
2-) Ahmet Duran Arslan, 2018. Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, İktisat ve Mühendislik/Oryantalizm-Oksidentalizm Bağlamında Lady Mary Montagu ve Zeynep Hanım’ın Mektupları. Yayın Evi: Berikan Editör Adı: Başal Handan Asude, Ulutürk Yasemin, Kerimak-Öner Mine Nazan

(D-7) Ulusal indekslerde taranan yurtiçi hakemli dergilerde yardımcı editörlük, misafir editörlük yada yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Söylem Filoloji Dergisi-Sayı IX.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Söylem Filoloji Dergisi-Sayı VIII.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Söylem Filoloji Dergisi-Sayı VII.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Söylem Filoloji Dergisi-Sayı VI.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Söylem Filoloji Dergisi-Sayı V.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Söylem Filoloji Dergisi-Sayı IV.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Söylem Filoloji Dergisi-Sayı III.
8-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Söylem Filoloji Dergisi-Sayı II.
9-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Söylem Filoloji Dergisi-Sayı I.

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2020. Estetik Endişe: Sanat & Edebiyat Yazıları.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Sivil Edebiyat: Eleştiri Yazıları.

(I-2) Ulusal sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak

1-) Jüri Üyeliği: "Şairin Hazinesi" - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Topluluğu 6. Geleneksel Ödüllü Şiir Yarışması. Türkiye. . 2018

(I-7) Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) "Sivil Edebiyat" (Moderatör). Türkiye. . 2018

(S-12) Alanındaki diğer sanatsal yada mesleki ulusal dergilerde yayım kurulu üyeliği, editörlük yapmak veya tam metin makalesi yayımlanmış olmak

1-) Çeviri. Peyniraltı Edebiyatı Dergisi - Sayı 31. 2015. "An Interview with Isaac Asimov" Interviewed by Phil Konstantin ("Isaac Asimov ile Söyleşi")
2-) Çeviri. Peyniraltı Edebiyatı Dergisi - Sayı 28. 2015. "Art of Fiction No. 17" Interviewed by Pati Hill ("Kurmaca Sanatı No. 17")
3-) Çeviri. Peyniraltı Edebiyatı Dergisi - Sayı 27. 2015. "Wanting to Die" ("Ölmeyi Arzulamak")
4-) Çeviri. Peyniraltı Edebiyatı Dergisi - Sayı 25. 2015. "On Chekhov" ("Çehov Üzerine")

(S-3) Seçici kurul tarafından veya davetli olarak sergi, proje, uygulama,

1-) Kitap Saati. 2018. Hikâye Anlatan Adam -Ahmet Mithat- (Nüket Esen)
2-) Kitap Saati. 2017. Cenk Hikâyeleri (Murathan Mungan)
3-) Bilimsel Yaz Okulu. 2017. Tübitak -Bideb- 2229 Türk Çocuk Yazını Yaz Okulu, 112K479 nolu "Bir Özel Alan Derlemi olarak Türk Çocuk Yazını Derlemi ve Türk Çocuk Yazını Üzerine İleri Uygulamalar"